Bilderberg Maffian

Operation Disclosure | By Rinus Verhagen, Contributing Writer

Submitted on August 13, 2022
https://operationdisclosureofficial.com/


Även om detta gäller holländska förhållanden, har vi detsamma här i Sverige då landet Sverige även är ett ”företag”. Ett företag kan inte ha en regering som stiftar lagar eller styr över ett land. Allt är kriminellt, och det är dags att vi svenskar tar över vårt land.


De är alla företag som finns i handelsregistret, så det är ett företagsbrott mot befolkningen: se skattemyndigheter, polis, rättsväsende, kommuner.

Hur får man media, och korrupt politik att helt klämma fast sig?

Räden mot Donald J Trumps bostad är den utlösande faktorn som sattes i verket. Jag kan inte låta bli att känna att detta gjordes avsiktligt, med hjälp av ett 7-sidigt åtal mot Trump.

Detta kommer att leda till att han grips. Hela världen kommer att falla med anledning av det, alla MSM-propagandaråttor festar på det. Då kommer Trump att ledas före, motbevisa alla bevis och offentligt tillkännage Kabbalens brott.

Det här kan bara vara ordningen på det hela.

I detta spelar det ingen roll vad domaren tycker, för armén kommer då att arrestera alla, säger att skottet brinner av men bakom dem.

Amerika först, en nation under GUD blir då parollen, bara om det i resten av världen också finns människor som är förtryckta och mördade av Kabbalen.

Här i Nederländerna har domstolen i Maastricht erkänt att ingen domare kan vinna ett mål genom auktoritet.

Domaren är en juridisk fysisk person, eftersom han är en människa.

Att då anta att han är en juridisk person innebär att han agerar som ett aktiebolag mot någon.

Företag är inte behöriga att upprätthålla en lag eller att skipa rättvisa om svaranden inte är medlem i företaget eller inte erkänns som en människa av systemet.

Rättssystemet är inte för människor, för i Nederländerna är människor inte erkända av företaget Nederland NV.

Sedan finns det en term om ett offentligt organ, vilket är en rättslig villfarelse, eftersom detta bara kan vara en juridisk person, förening eller företag, där fysiska personer sedan formar denna konstruktion, så att ingen är behörig och alla som deltar i detta är till 100 % ansvariga.

Här utnämns borgmästare av en Cabal-regering, varför de inte kom att ha ansvar inför sin kommun.

Den 18 maj 1940 föll administrationen i det ockuperade Holland i nazisternas händer.

Så är det än idag. https://lettertomaxima.blogspot.com/

Vi upplöstes när drottning Wilhelmina flydde landet med hela sin regering.

Enligt vår dåvarande grundlag fanns det en artikel 21 i grundlagen som slog fast att regeringen eller kungafamiljen aldrig kunde placera regeringen utanför Riket, för då skulle grundlagen och riket falla.

Det ockuperade Holland blev därmed en direkt provins till Tyskland från den 18 maj 1940.

Genom de allierades insatser påstods det att vi var befriade, vilket inte var fallet.

Nederländerna är fortfarande en provins till Tyskland vilket fortfarande gäller.

Tyskland är under SHAEF-lagar som gör alla borgmästare och administratörer ansvariga enligt krigslagar.

https://s-h-a-e-f.de/s-h-a-e-f-gesetze/
https://s-h-a-e-f.de/s-h-a-e-f-gesetze-2/


VAD ÄR SHAEL-LAGAR?

Varför är STATEN NEDERLÄNDERNA olaglig, regeringen är olaglig och FOLKET har ljugits för, lurats och blivit rånade. Det kommer att framgå om vi jämför den dagliga utvecklingen med deras rättsliga giltighet.

”De Nederlanden” är en multipelkonstruktion med olika lager, tillämpligheten av plural är lätt att förklara. Jag ska försöka göra det nu.

Nederländernas skiktade STAT

De berörda lagren växlar utan att holländarna är medvetna om det. Det beror på att de styrande över de lagren inte kommer att göra befolkningen klokare, tvärtom. Okunnighet är en dygd och dumhet ett maktverktyg. Mutor och privilegier gör resten.

Detta ständigt föränderliga lager är ett psykologiskt trick.

Holländarna lever och arbetar i en fiktiv miljö, som vi tror är en demokratisk rättsstat, enligt en konstitution. Det är inte en verklig värld, eftersom den verkliga världen ligger utanför fiktionen. Jordlagret är jorden, territoriet mellan Zwin och Ems och från Den Helder till Maastricht. Det första lagret. Det som finns under är vårt – tror vi – men det är en felaktighet, vi låter det tas bort.

Det andra lagret på territoriet är 1:a Bataviska republiken, ersatt av Napoleons övertagande av territoriet, men aldrig avskaffat. Detta lager har legat där i viloläge i mer än två århundraden. Denna republik är den första och enda demokratiskt valda och ratificerade regeringsformen av FOLKET.

Det tredje lagret är kungariket som grundades av de brittiska/preussiska segrarna över Napoleon 1813 vid Wienfördraget. Detta kungarike varade till den 13 maj 1940. Med drottningens och hennes ministrars desertering avskaffades det kungariket genom Artikel 21 i konstitutionen.

Det fjärde lagret är det av A. Hitlers tredje rike, ratificerat av det högsta organet den 18 maj 1940, det holländska parlamentet. Suveräniteten överfördes till Berlin och landet införlivades som en stat i det Tredje riket. Denna situation varade fram till kapitulationen av det tyska Wehrmacht, som överförde suveräniteten till holländarna till de allierade enligt SHAEF-lagstiftningen. Styrningen av den fjärde nivån har tagits över av SHAEF och har ALDRIG överförts till någon.

Det femte lagret är STATE of THE NETHERLANDS CORPORATION, det privata konglomeratet kring House of Orange och den gamla huvudstaden från VOC och kolonierna, övertagna av multinationella företag som Royal Dutch, Unilever, DSM, KLM, Hoogovens, NAM, de Domeinen, otaliga stiftelser och skattestrukturer och många, otaliga andra ekonomiska konsekvenser. Dessa förgreningar har vuxit i alla delar – både i övre och undre världen – med STATEN – även känd som ”regeringen” – och underliggande medlemsförbund har vuxit till den överlägset största intressenten i detta strategiskt belägna territoriet.

På grund av skapandet – i händerna på CIA och Vatikanen – av Europeiska unionen och integrationen av Nederländerna i den, överförs suveräniteten till Bryssel, med det enda syftet att rensa territoriet för upprättandet av en stadsstat – Tristate City – , under en Stadtholder, varvid STATEN fortsätter att fungera som ett inkasso- och tillsynskontor för EU. Det femte lagret (STATEN) är därför redan partiell och kommer så småningom att tas bort helt, varvid det fjärde lagret kommer in i bilden: ett territorium med FOLK under SHAEFs ockupationsregim.

Nederländernas territorium tillhör det före detta tredje riket, där man har kommit överens om att definitionen av ”Tyskland” av segermakterna (USA, Storbritannien, Sovjetunionen och Frankrike) är Weimarrepublikens gränser 1937. Nederländernas territorium ingår inte här och det auktoritetsvakuumet har olagligt fyllts av den högsta befälhavaren för de nederländska väpnade styrkorna, som deserterade den 13 maj 1940. Suveränitet och kontroll över territoriet har aldrig överförts av SHAEF och gäller därför fortfarande.

Det enda lagliga lagret

Faktum är att SHAEF etablerade auktoritet över den 1:a Bataviska republiken som är den enda juridiska föregångaren till alla olagligt etablerade lager därefter. Nyligen blev det klart att alla ministerier och höga statsråd är inhysta i STATE OF THE NETHERLANDS CORPORATION, beläget i Washington DC, med undantag för försvarsministeriet. Det måste framgå var MinDef faller under och vem som ytterst har befälet, annars får vi utgå ifrån att order kommer från SHAEFs högkvarter i Stuttgart.

Vi har fått dokument från redaktionen som indikerar en formalisering av den nuvarande situationen. Detta kommer att bero på situationen i den återställda amerikanska konstitutionella republik, som övervakas av Pentagon. USA:s kärnvapenarsenal är definitivt INTE under kontroll av skådespelaren/invånaren Biden. Så den verkliga makten ligger i vissa delar hos Pentagon.

Den nuvarande situationen i territoriet är fullständig anarki och kaos.

Regeringen, som är kungen och hans ministrar, med undantag för försvaret, har avsagt sig regeringen och utför order från främmande makter. Välorganiserade förgreningar och finansiellt inflytande gör det möjligt för denna laglösa regering att kontrollera en stor offentlig tjänst. Men i själva verket har dessa cirka 2 miljoner statligt anställda ingen som helst auktoritet. Deras ed om trohet till kung och konstitution har i tysthet överlämnats till en främmande makt.

Det mest uppenbara beviset är ignoreringen av Artikel 1 i den nuvarande konstitutionen angående diskriminering. Rättssystemet följer inte detta, verkställigheten utför order, grundlagen spelar ingen roll. Att göra undantag av folkhälsoskäl är inte juridiskt definierat någonstans, inte ens i vår skönlitteratur. Konstitutionen gäller för medborgarna, inte för regimen. Vi utgår därför från att detta gäller ALLA lagar och förordningar. Detta framgår också när det framförs klagomål om diskriminering: dessa behandlas inte längre.

Militärlag 4 maj 1945

Detta måste räcka för att befolkningen, oavsett situation, formellt ska kunna säga adjö till regimen och ta över eller få den nationella administrationen. Försvaret är redan ordnat, nästa sak som borde stå klart är bytet av Trias Politica, först rättssystemet. Enligt SHAEF:s militära rättssystem, med verkan från den 4 maj 1945, måste alla anställda svära följande ed: 

Vi kommer att vidareutveckla SHAEF-lagarna. När det är klart kan vi göra ett tillägg fokuserat på situationen i Nederländerna som en del av kontrollområdet för SHAEFs överkommando. Vi antar att territoriet kan frikopplas från SHAEFs kontrollområde i andra hand och att suveräniteten kan överföras till 2:a Bataviska republiken.

Kära läsare!

Se dig omkring, titta på den och inse att det inte finns något annat alternativ än att själv ta tjuren vid hornen och rädda holländarna från total utsållning och slaveri. Vi kommer sömlöst att uppfylla elitens brinnande önskan och ta allt från dem så att de blir nöjda.

Källa: https://herstelderepublic.wordpress.com/2021/11/22/nederlands-grondgebied-onder-de-shaef-wetten/


Nederländerna har hållits som gisslan av den korrupta Eliten och har varit testplatsen för NWO.

Detta ändrades först när Donald J Trump blev president, så nu ska alla masker falla.

Nederländsk rättspraxis kan inte vara giltig om vi är en provins till Tyskland, trots allt har det aldrig har funnits ett fredsavtal med Tyskland.

Så vi befinner oss fortfarande i krigsfasen, som har blivit en tyst vapenvila, tills det ögonblick då EU-nazisterna började förse de [redigerade] med vapen för att täcka deras spår av människo- och organhandel i [redigerat]. MH370 / MH17 https://mh370-jit-lie.blogspot.com/

Västerländska nazister bröt mot vapenvilan med [redigerat] i [redigerat], då är det [redigerat] vår plikt att skydda sitt vackra land med alla medel som står till sitt förfogande.

Friska bebisar mördas för att byta ut deras stamceller.

Befolkningen hade i en folkomröstning röstat emot föreningsfördraget med de [redigerat].

Psykopaten Rutte har med stöd och på uppdrag av den nazistiska falska kungen Willy den godtrogna, tagit befolkningen som gisslan, genom människohandel och har systematiskt mördat dem med det [redigerat] biovapnet.

Så det är vår plikt att inte samarbeta längre och stödja dessa Globalister via böter och skatter.

Vilken kung ger sitt land till en främmande makt som WEF, då är du medveten om att han inte är en kung utan en ”stadsägare i det ockuperade Nederländerna som är som ett företag inskrivet i USA” Dessa nazi-rötter i ”Brussels EU ” – Dr. Rath Health Foundation (dr-rath-foundation.org)

Maxima den falska drottningen berättade 2007 att hon inte kunde hitta holländaren, det är sant att vi nu är statsvarelser utan en stat som hålls som gisslan av det icke-statliga företaget Nederland NV ledd av psykopaten Mark Rutte och hans brottsteam av ministerier och borgmästare som måste kontrollera befolkningen. Polisen som inte har någon som helst auktoritet beter sig som vilda nazister gjorde i tider från 1933 till 1945 SS-nazisterna.

Alla kontrakt och fördrag från den 13 maj 1940 och framåt som har kommit till på uppdrag av och med Nederländerna är inte internationellt giltiga då vi inte längre existerar som en stat i Nederländerna utan som ett företag som inte har någon auktoritet för dessa brott.

EU, FN, NATO, WHO, IMF och ECB är inte giltiga eller auktoriserade att agera som en auktoritet mot Europas folk, de har ingen juridisk auktoritet eftersom SHAEF-lagarna gäller.

Varje domare borde ha ansökt om tillstånd för varje enskild rättegång och gjort sin juridiska form känd, en fysisk person är inte erkänd och en juridisk person är en död enhet, ett offentligt organ som regeringen inte har några auktoriserade makt för att utföra detta bedrägeri.

Alla läkare, vetenskapsmän och sjuksköterskor som deltog i FOLKMORDET på uppdrag av de korrupta politikerna ska ställas inför en militär tribunal.

Låt stormen komma.

RinusKategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: