Skriv till vårdhavarna att de omedelbart undersöker Anna-Gretha Ljungbecks död

2022-07-25

Vädjan från Olle Ljungbeck om att Gävle sjukhus (Stefan Soneberg) omedelbart undersöker Anna-Gretha Ljungbecks död samt gör en Lex Maria anmälan till IVO (vilket han vägrar göra). Att IVO ska behandla fallet. Gör även en polisanmälan.

Skriv  du också till dessa beslutsfattare och tryck på att lagar följs och saker inte sopas under mattan ifall det varit frågan om en vårdmiss. Underteckna sedan med ditt eget namn och kontaktuppgifter.

Kopiera mejladresserna och brevet och skicka iväg det.


Saxat ur Anna-Gretha Ljungbecks patientjournal.

Datum 2022-05-13.  Kl 19.34 Läkare Seifi Aryatape Nima.
….. ”men detta som andra symtom kan hon övervinna och det stämmer ej med kliniken för cerebri media att hon både skall ha neglekt samt afasi (hö-hänt)”. ..
…”kontroll om tre månaders tid”.
Mina, hennes mans, Olle Ljungbecks kommentarer i anledning av ovanstående läkares uttalande. Denna  ansåg sålunda att Anna-Gretha efter ankomsten
till sjukhuset ( innan hon ramlat ur sängen) är fullt rehabiliteringsbar.
Sålunda är hennes död orsakad av fallet från sängen och sjukhuset (strokeenheten) vållande till hennes död.
Olle Ljungbeck


Mejla till:

<span class="inline-flex flex-align-items-center flex-nowrap message-recipient-item max-w100 cursor-pointer" style="box-sizing:inherit;-webkit-font-smoothing:antialiased;quotes:'“' '”' '‘' '’';max-width:100%;display:inline;flex-wrap:nowrap;align-items:center;min-height:0;min-width:0;cursor:pointer;outline:0;overflow:visible;" title="stefan.soneberg@regiongavleborg.se" role="button" aria-label="More details about stefan.soneberg@regiongavleborg.se ” aria-expanded=”false”>stefan.soneberg@regiongavleborg.se,<span class="inline-flex flex-align-items-center flex-nowrap message-recipient-item max-w100 cursor-pointer" style="box-sizing:inherit;-webkit-font-smoothing:antialiased;quotes:'“' '”' '‘' '’';max-width:100%;display:inline;flex-wrap:nowrap;align-items:center;min-height:0;min-width:0;cursor:pointer;outline:0;overflow:visible;" title="rg@regiongavleborg.se" role="button" aria-label="More details about rg@regiongavleborg.se ” aria-expanded=”false”>rg@regiongavleborg.se,<span class="inline-flex flex-align-items-center flex-nowrap message-recipient-item max-w100 cursor-pointer" style="box-sizing:inherit;-webkit-font-smoothing:antialiased;quotes:'“' '”' '‘' '’';max-width:100%;display:inline;flex-wrap:nowrap;align-items:center;min-height:0;min-width:0;cursor:pointer;outline:0;overflow:visible;" title="registrator@ivo.se" role="button" aria-label="More details about registrator@ivo.se ” aria-expanded=”false”>registrator@ivo.se,
<span class="inline-flex flex-align-items-center flex-nowrap message-recipient-item max-w100 cursor-pointer" style="box-sizing:inherit;-webkit-font-smoothing:antialiased;quotes:'“' '”' '‘' '’';max-width:100%;display:inline;flex-wrap:nowrap;align-items:center;min-height:0;min-width:0;cursor:pointer;outline:0;overflow:visible;" title="polismyndigheten.gavleborg@polisen.se" role="button" aria-label="More details about polismyndigheten.gavleborg@polisen.se ” aria-expanded=”false”>polismyndigheten.gavleborg@polisen.se,<span class="inline-flex flex-align-items-center flex-nowrap message-recipient-item max-w100 cursor-pointer" style="box-sizing:inherit;-webkit-font-smoothing:antialiased;quotes:'“' '”' '‘' '’';max-width:100%;display:inline;flex-wrap:nowrap;align-items:center;min-height:0;min-width:0;cursor:pointer;outline:0;overflow:visible;" title="olle.ljungbeck@gmail.com" role="button" aria-label="More details about 'Olle Ljungbeck' ” aria-expanded=”false”>‘Olle Ljungbeck’,<span class="inline-flex flex-align-items-center flex-nowrap message-recipient-item max-w100 cursor-pointer" style="box-sizing:inherit;-webkit-font-smoothing:antialiased;quotes:'“' '”' '‘' '’';max-width:100%;display:inline;flex-wrap:nowrap;align-items:center;min-height:0;min-width:0;cursor:pointer;outline:0;overflow:visible;" title="gefle.dagblad@gd.se" role="button" aria-label="More details about gefle.dagblad@gd.se ” aria-expanded=”false”>gefle.dagblad@gd.se

Till

Dr Stefan Soneberg
Gävle sjukhus

Lasarettsvägen 1

801 87 GÄVLE

Till
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184

104 30 STOCKHOLM

Till Stefan Löfberg inom Polismyndigheten i Gävleborg för kännedom

Olle Ljungbeck får kopia för kännedom

Betr. Patienten Anna-Gretha Ljungbecks död på Gävle sjukhus

Min vän Olle Ljungbeck har vädjat om hjälp när det gäller att få veta vad som hände den där natten i maj i år då hans hustru Anna-Gretha ramlat ur sängen på Gävle sjukhus efter att ha kommit in med en stroke. Hon hade fallit direkt på sitt ansikte medan hennes ben fortfarande satt fast i sängen. Hon hade också fått kraftiga blodutgjutningar i hjärnan och en blodpropp. Det måste ha varit ett ohyggligt plågsamt fall för en frisk, ung människa, men att läsa om att det gäller den mycket gammal delvis förlamad kvinna, gör berättelsen extremt omskakande och starkt berörande.

Att dessutom inte berätta för hennes make om hur det exakt gick till förstärker det svåra sorgearbete som Olle har hamnat i. Han vill veta…

Olle har fått svar av Dr Soneberg som att man hade ”för lite resurser” och ”för lite personal” för att kunna bevaka en gammal sjuk kvinna. För mig tycker jag det snarare tyder på inkompetent ledning och extremt dåliga bortförklaringar.

Olle som är 90 år och trots det är en aktiv skribent på sociala medier har orkat berätta om det som hänt och vädjar till oss läsare och vänner om hjälp att få Dr Soneberg att berätta för honom vad som hände och varför det hände.

För allas kännedom kopierar jag in dels hans första berättelse och dels han förtvivlade begäran om vår hjälp:

”Klockan 11.00 tisdagen den 12 juli besökte jag och min dotter Gudrun Ahrman, dr Stefan Soneberg för att få ett klarläggande om min hustru Anna-Grethas död och äntligen få en förklaring till varför min hustru fallit och svårt skadat sig. Skador som slutligen vållade hennes död. Närvarande var viss personal samt repr från patientnämnden. Men det hör till saken att Soneberg inte tillät ”vårdande” personal att närvara eller yttra sig.

Anna-Gretha fördes den 13 maj med ambulans till strokeenheten efter en mindre stroke. Hon tog sig själv med rullator till ambulansen varefter hon forslades
till sjukhusets strokeavdelning. Den 15 på förmiddagen ringde jag sjukhuset och bad att få komma till henne där. Jag fick då det chockerande svaret att det varit en ”fallolycka”. Inte att hon ramlat som det står i patientjournalen. När jag kommer in i rummet finner jag min hustru liggande medvetslös med blåmärken från pannan ned till bröstet . Ett ögonbryn har måst sys pga av fallet. Likaså har hon fått kraftiga blodutgjutningar i hjärnan och en blodpropp.
Självklart blir jag chockad, men detta är ett för svagt ord i sammanhanget.

Dr Stefan Soneberg som äntligen kallat till ett möte om det inträffade försöker då på sitt sätt förklara det inträffade. Hela tiden är hans argumentation ett försök att försvara sig själv och bl a förklara det inträffade med ”för lite resurser” och ”för lite personal”. Detta resonemang håller inte. Anser han som chef att han har för lite personal vilket som, som i det här fallet kan leda till dödsfall, skall han ovillkorligen begära ytterligare sådan. Alternativt lämna tjänsten. I annat fall gör han sig själv ansvarig för det inträffade.

Enligt honom hände följande. Hon placerades i sjuksäng – som enligt honom var försedd med skyddsgaller (?) Eftersom ingen var närvarande när händelsen inträffade har jag inte fått några tydliga tidsuppgifter än natten till torsdagen den 14 maj. Man fann henne liggande huvudstupa med huvud och bröst i golvet och fötter och ben ”låsta” i sängen. Sålunda en situation som inneburit att hon handlöst fallit i golvet (och kanske förlorat medvetandet) utan att komma loss med ben och fötter. Framsidan av ansiktet hade sålunda fått ta emot detta fruktansvärda slag när hon nådde golvet. En fruktansvärd situation för en frisk människa men hur har det då inte varit för en nästan förlamad sådan!

Men inte nog härmed utan hon fastnade i denna fruktansvärda ställning efter som inte rummet var bemannat. Bl a spräckte hon ett ögonbryn, kraftig blodutgjutning i hjärnan samt en propp i denna. etc.”

Nyligen kom Olles vädjan:

”Jag vädjar om er hjälp!”

Jag hennes man, Olle Ljungbeck (90 år), vädjar om er hjälp att få Stroke-enhetens verksamhetschef Stefan Soneberg att berätta sanningen om min hustrus hemska död på Gävle sjukhus. Jag har bett honom tala om när, var, hur olyckan inträffade och sedan ledde till hennes död, men han vägrar. Sannolikt är det för att han är ansvarig för detta. (Anställd vid enheten har verifierat att enheten var vållande men inte vågat berätta av rädsla för Soneberg). Han har för övrigt förbjudit personalen att yttra sig om händelsen.
Troligen vill Soneberg inte berätta därför att han är den ytterst skyldige till hennes död.

Jag vet inte hur länge till jag klarar denna ovisshet. Jag ligger sömnlös varenda natt och kan inte få det skedda ur hjärnan. Det kan jag möjligen när jag fått sanningen. Han vägrar göra någon Lex Maria anmälan trots att Anna-Grethas död måste vara en självklarhet för en sådan.

Jag har bett honom gång på gång att berätta sanningen men han vägrar. Hur kan det vara möjligt att man får hemlighålla orsaken till hennes död, inte minst för de närmast anhöriga?
Sedan första reportaget i lokaltidningarna har fyra personer ringt mig och berättat om liknande händelser för anhöriga till dem.
Detta borde väl vara en händelse där media borde göra allt för att få fram sanningen.

Jag ber er alla rubricerade att hjälpa mig att få fram sanningen. Själv är jag helt slut av sorg men också av vrede över att inte få fram sanningen.”

Naturligtvis vill vi hjälpa! Jag förutsätter att Dr Soneberg också vill hjälpa en gammal sörjande man genom att tillmötesgå hans önskan.

Jag har skrivit till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg för att begära att de ska göra en utredning.

Bifogar breven, samt begär att skrivelsen diarieförs och att jag får bekräftelse på mottagandet.
Jag sänder mailet och breven även till Gävle Dagblad för kännedom.
Jag har också lagt ett par bloggare i hemlig kopia för deras kännedom eftersom Olle Ljungbeck samarbetat med dem om sina texter under några år.

Med vänlig hälsning

xxxxKategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: