Facit av Magdas politik – jumboplatsen i EU

Publicerad 15 jul 2022 
Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.
https://www.expressen.se/ledare/facit-av-magdas-politik-jumboplatsen-i-eu/

Lägst tillväxt inom EU. Fjärde högst arbetslöshet. Sverige är i akut behov av reformer som ger fler jobb.

Den första regeringen Reinfeldt, 2006-10, gjorde mycket för att få fart på Sverige. Inte minst jobbskatteavdragen gav effekt.

Men i den andra mandatperioden gjordes mindre för att stärka näringslivet och öka viljan att arbeta mer.

Stefan Löfven lovade när han tillträdde som S-ledare att arbetslösheten i Sverige skulle bli lägst i Europa, men hade inga åtgärder. I maj i år var EU-snittet 6,1 procent. Sverige låg på 7,7.

Det är för all del värre i Grekland, Italien och Spanien. Men det är knappast något att glädjas åt.

Nyss kom EU-kommissionen med prognoserna för tillväxt i år och nästa år. Sverige på jumboplats med 1,3 procent, när EU-medel är 2,7. 

All tillväxt är inte av godo. Det vore till exempel bra för miljön och klimatet om fler använde sina mobiltelefoner och tv-skärmar längre innan de bytte upp sig.

Men förutsättningen för vår välfärd är att alla som kan arbetar, att företag och offentlig sektor hittar kompetent personal.

Så är det inte nu. Därför behövs reformer.

Antalet utbildningsplatser såväl på gymnasier, högskolor och universitet måste i högre grad anpassas efter arbetsgivarnas behov.

Yrkeshögskolan har goda resultat och bör byggas ut, men inte snabbare än man får tag på praktikplatser. 

Bättre matchning på arbetsmarknaden är centralt. 

Minst lika viktigt är en stabil och säker elförsörjning. Nuvarande överföringsnät måste underhållas och utbyggnaden snabbas upp.

Foto: EUROPAPORTALEN.SE

Det behövs ny elkraft, inte minst i södra och mellersta Sverige. Gärna havsbaserad vindkraft, men för säkra leveranser krävs kärnkraft och kraftvärme. 

Tillståndsprocesserna måste gå fortare och miljöbalken förändras. I dag avstår ett av tre företag från att investera och expandera för att det tar lång tid att få besked, och för att utgången i mark- och miljödomstolarna är oviss.

Av dem som ändå vågar satsa säger två av tre att investeringen blev dyrare än de räknat med på grund av krav och långsam handläggning – enligt Svenskt Näringslivs enkät.

Det som tillverkas ska transporteras. Men skötseln av såväl järnvägs- som vägnät är eftersatt. Enligt den nationella planen för trafikinfrastrukturen 2022-2033 ökar underhållsskulden ytterligare under perioden.

Därtill hävdar myndigheten Trafikanalys att planen inte tagit hänsyn till sannolika kostnadsökningar.

För att Sverige ska blomstra krävs också att de som redan har jobb arbetar lite mer. 

Varje timma räknas. Men Magdalena Anderssons regering har i stället riktat in sig på att förbättra villkoren för de pensionärer som arbetat minst. 

Det får följder för arbetslusten: Om det ska löna sig så lite eller inte alls, att ha slitit – varför inte underlätta vardagspusslet och jobba deltid?

Nu går Socialdemokraterna till val på att a-kassan ska ligga kvar på nuvarande ”tillfälligt höjda” nivå.

Vill Sverige parkera i botten på tillväxtligan är det en bra idé. 

Men Sverige behöver mer kraft, såväl el som arbetstimmar.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, , ,

3 svar

  1. Hej!

    Fick lust att kommentera 2 meningar i detta utskick:

    Gilla

  2. Så enastående insiktslösa förslag från skribenten om hur vi ska lösa frågan om hur vi ska få landet på fötter igen! Mer klimathysteri, mer globalism, mer jagande efter materiella värden -!? När det är något helt annat vi behöver. Vi behöver vända om till att bygga på Klippan, sluta tillbe Mammon.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: