PRESSMEDDELANDE: Sveriges Television uppmanas att befria sig från USA:s mentala ockupation

Den här artikeln fick jag för en tid sedan direkt av Al Burke, men den blev liggande då så mycket annat händer. När den skrivits framgår inte av artikeln, men den är fortfarande lika aktuell.


2022-06-12

Al Burke
http://www.nnn.se/abf/svt.htm

Helt oberoende global nyhetstjänst
föreslås som alternativ


Sveriges Television (SVT) har uppmanats att sluta fungera som en kugge i supermaktens globala propaganda-apparat och i stället satsa på att utveckla en fullständigt oberoende nyhetstjänst som kunde vara till stor nytta för hela världen.

Denna uppmaning ges i ett öppet brev till SVT:s styrelse från Al Burke, Nordic News Networks samordnare och f.d. USA-medborgare. Med hänvisning till tidigare avslöjanden som sänts i SVT samt till obestridd vetenskaplig forskning som dokumenterat problemets karaktär och omfattning, noterar Burke att, ”Onekligen och tråkigt nog, stämmer det att SVT och andra svenska medier har underkastat sig ett slags mental ockupation av USA och har rutinmässigt förmedlat dess propaganda, trots att dess lögner och förvanskningar gång på gång avslöjats.”

Ändå menar han att det finns mer än tillräckligt med kompetens och integritet i Sverige för att bygga grunden för en helt oberoende nyhetstjänst på global nivå, och föreslår att omvandlingen inleds med en ”medborgares utredning” om orsakerna till SVT:s servilitet mot USA. Denna nations ständigt ökande militär-ekonomiska makt, som till stor del beror på dess förmåga att styra informationsflödet, har skapat en situation som enligt Burke i mycket liknar den som föranledde Vietnamkriget.

”Skillnaden är att USA är ännu mäktigare idag och samtidigt möter ännu mindre motstånd, alltmedan det agerar både polis, domare, jury och bödel,” påpekar han. ”Det är ett ytterst farligt tillstånd, och gud vet vad det kommer att leda till.”

Propaganda spelar en väsentlig roll när det gäller att minimera motstånd och vinna stöd för supermaktens våldsamma korståg. Att förfalska historia och förvanska aktualiteter, som till exempel den senaste Balkankonflikten och dess efterföljder, är således avgörande för USA-imperiets utvidgning och vidmakthållande, enligt Burke som i detta sammanhang citerar George Orwell: ”Den som har makt över det förflutna har makt över framtiden. Den som har makt över nutiden har makt över det förflutna.”

Vidare påpekar Burke att Sverige under Olof Palme erbjöd världen värdefullt ledarskap när det kalla kriget pågick som värst, och han menar att det inte finns någon anledning att fortsätta hjälpa USA utöva makt över det förflutna, nutiden och framtiden. Bland annat kunde SVT med all sannolikhet räkna med stöd från den allmänhet som det förmodas tjäna om det nu skulle befria sig från den mentala ockupationen.

”Det finns hos det svenska folket ett starkt rättspatos samt en grundläggande hederlighet som tidigare väckts till liv när det fått gedigen information och klokt ledarskap,” menar Burke. ”Båda dessa tillgångar tycks vara bristvaror i dagens Sverige. Men det behöver ju inte alltid vara så.”Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: