USA:s finansmyndighet inleder undersökning av Ericsson

Frihetsnytt” är en sajt som ni ska börja gå in på! Mycket bra info och videoinslag


Ericsson

10 juni 2022
https://frihetsnytt.se/usas-finansmyndighet-inleder-undersokning-av-ericsson/

Snaran dras åt ytterligare kring Ericsson när amerikanska SEC inleder en undersökning av telekomjättens mutor till Islamiska Staten

USA:s finansmyndighet, Securities and Exchange Commission, SEC, har inlett en utredning angående de frågor som beskrivs i företagets internutredning om Irak från 2019. Detta uppgav Ericsson i ett pressmeddelande på torsdagen. Telekomjätten tillade att de ”samarbetar fullt ut” med de amerikanska myndigheterna och att ”det är för tidigt att avgöra eller förutsäga resultatet”.

Det Wallenbergkontrollerade företaget Ericsson har varit i stormens öga över sin misskötsel av verksamheten i Irak ända sedan en ny omgång av anklagelser dök upp i svenska massmedier i februari. Telekomjätten medgav då att de har betalat mutor till terrororganisationen Islamiska Staten för att få tillgång till transportrutter i en skandal som sträcker sig så långt tillbaka som 2011.

Ericssons aktiekurs öppnade 2,5% ned när handeln startade i Stockholm på fredagsmorgonen. Analytiker på Svenska Handelsbanken sa att bolaget kan få böter i intervallet 100 miljoner till 300 miljoner USD när de amerikanska utredningarna är lösta. Nyheten om SEC-undersökningen ”är uppenbarligen negativ för aktiekursen, men borde inte komma som någon större överraskning för marknaden”, sa Handelsbanken i en kommentar.

Men Ericssons aktiekurs misstänks vara grovt manipulerad, eftersom företagsledningen vägrat ge ut sin internutredning till Nasdaq Stockholm, där telekombolaget är börsnoterat. Finansinspektionen kan därför komma att rikta en brottsanmälan till hela Nasdaq Stockholm om de finner att den undanhållna informationen varit kurspåverkande, det vill säga grovt insiderbrott. Både Nasdaq Stockholm, och Ericsson kontrolleras av familjen Wallenberg genom dess förvaltningsbolag Investor AB.

Ericsson och DOJ: 2019-2022

Årets avslöjanden har föranlett en rad nya undersökningar från myndigheter i både USA och Sverige. Det amerikanska justitiedepartementet, DOJ, krävde full insyn i Ericssons förehavanden redan i november 2019, varvid den numera ökända internutredningen inleddes. I mars 2022 meddelade DOJ att Ericsson hade underlåtit att lämna adekvata avslöjanden om sin verksamhet innan det ingick ett avtal om uppskjuten åtal 2019. I Sverige har åklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning efter avslöjandena om mutbrotten till Islamiska Staten.

Den svenska telekomjätten utreds även för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet driver sedan 2019 en så kallad ”strukturell förundersökning” av IS-brott i Syrien och Irak. Syftet är att hitta förövare med kopplingar till Sverige, där Wallenbergbolaget är tydligt inblandat.


Nasdaq Stockholm

Ericsson vägrar ge IS-rapport till Nasdaq – kan bli underlag för brottsanmälan

7 juni 2022
https://frihetsnytt.se/ericssons-vagran-att-lamna-ut-is-rapporten-till-nasdaq-kan-bli-underlag-for-brottsanmalan/

Nasdaqs utredning av hur Ericsson hanterat informationen kring korruptionshärvan med Islamiska Staten har försvårats av att telekombolaget vägrar lämna ut slutsatserna av sin 2 år gamla internutredning – fördröjningen misstänks vara grovt insiderbrott.

Nasdaq Stockholms utredning av telekombolaget Ericssons korruptionshärva i Irak, där mutor utbetalats till terrororganisationen Islamiska Staten, har dragit ut på tiden för att bolaget vägrat att lämna över slutsatserna i sin interna utredning. Som en följd av detta har en rad andra rättsliga prövningar kring telekomjättens förehavanden fått skjutas på framtiden.

Detta uppges gälla i första hand Finansinspektionen som kan komma att rikta en brottsanmälan till hela Nasdaq Stockholm om de finner att den undanhållna informationen varit kurspåverkande, det vill säga grovt insiderbrott. Både Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, och telekombolaget Ericsson kontrolleras av familjen Wallenberg genom dess förvaltningsbolag Investor AB.

I november 2019 ställdes Ericsson under det amerikanska justitiedepartementets tillsyn, varvid en lång rad oegentligheter upptäcktes i 23 länder, bland annat avseende Ericssons verksamhet i Irak mellan 2011 och 2019. Det var mutor, dubbla lojaliteter, mellanhänder, betalningar till diffusa mottagare och kontantbetalningar direkt till Islamiska Staten i samband med utbyggnaden av mobilnätet i Irak.

Ericsson avslöjade först i februari 2022 sina två år gamla interna slutsatser kopplade till “korruptionsrelaterade missförhållanden” där bolagets vd Börje Ekholm förkunnade att: ”Ericsson misstänker att Ericsson betalat ut mutor till terrorgruppen IS”. Enligt uppgift har det Wallenberg-kontrollerade Nasdaq Stockholm försökt få tillgång till det likaledes Wallenberg-kontrollerade Ericssons internutredning sedan dess. Nu kan fördröjningen komma att bli föremål för utredning om grov ekonomisk brottslighet då den sannolikt manipulerat telekomjättens aktiekurs.


World Economic Forum utesluter Ericsson

World Economic Forum utesluter Ericsson

11 april 2022
https://frihetsnytt.se/world-economic-forum-utesluter-ericsson/

Konspirationssekt anser sig ha bättre rykte än legendariskt telekombolag

Sedan grundaren Klaus Schwab tog initiativet till World Economic Forum har över tusen av världens mäktigaste företag samlats till möten för att utforma planerna på en teknokratisk världsdiktatur i kölvattnet av corona-pandemin. Bland arbetsmetoderna ingår infiltration av regeringar och parlament. WEF:s underavdelning Young Global Leaders är, enligt egen uppgift, starkt representerade i bland annat den kanadensiska politiken. Även Sveriges legandariska telekombolag Ericsson har valt att delta som finansiär av den kontroversiella verksameten.

Nu meddelar dock WEF i ett uttalande till franska Le Monde att Ericsson utesluts från samarbetet. Uteslutningen sägs vara en direkt följd av den interngranskning som presenterades av Ericsson i vintras, varvid det framgick att Ericsson – i enlighet med lokala sedvänjor har mutat befattningshavare i 18 korrumperade länder och fallerade stater i Mellanöstern och Nordafrika.

Att World Economic Forum väljer att utesluta Ericsson från antikorruptionssamarbetet är en klassisk form av avståndstagande, där WEF i detta fall söker framstå som ädelt och moraliskt genom att falla i ryggen på en av sina medlemmar.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

%d bloggare gillar detta: