I dag börjar nya regler för nätcensur att gälla i EU #TERREG

 av 

https://femtejuli.se/2022/06/07/i-dag-borjar-nya-regler-for-natcensur-att-galla-i-eu-terreg/

Ny EU-lag kommer att kräva uppladdningsfilter som granskar allt du publicerar. Den tycks även ge justitieminister Morgan Johansson makt att censurera internet.

Idag träder EU-förordningen om terror-relaterat innehåll online (TERREG) i kraft.

Den föreskriver att terror-relaterat innehåll på anmodan skall tas bort av sociala media och andra plattformar – inom en timma. Vilket kan vara praktsikt omöjligt för en mindre plattform eller forum.

Den föreskriver även att sådant material som en gång plockats ner skall hållas borta. Vilket innebär att man måste kontrollera allt som alla skriver och laddar upp.

Det enda rimliga sättet att göra detta är med maskiner och deras algoritmer. Uppladdningsfilter. Automatiserad censur. Syftet kan sedan lätt utökas.

Det sker faktiskt redan i andra syften. EU:s upphovsrättsdirektiv ställde sådana krav på plattformar att de endast kan tillgodoses med automatiska uppladdningsfilter.

Tanken på automatiskt beslutsfattande känns inte helt bekväm. Maskiner har nämligen ingen känsla för kontext, ingen humor och ingen social kompetens.

Allt du skriver och laddar upp kommer att granskas innan det går online. Så att du inte publicerar något olämpligt. Vilket implicerar att staten inte litar på dig.

Några nedslag i EU:s faktablad:

»Terroristinnehåll onlineförordning tillhandahåller en rättslig ram för att säkerställa att värdtjänstleverantörer, som gör innehåll tillgängligt för allmänheten, tar itu med missbruk av sina tjänster för spridning av terroristinnehåll online. Onlineplattformar kommer att vara skyldiga att ta bort terroristinnehåll när de får ett borttagningsbeslut från medlemsstaternas myndigheter inom en timme och att vidta åtgärder när deras plattformar utsätts för terroristinnehåll.«

En imponerande vag formulering om uppladdningsfilter:

»Det finns ingen skyldighet att använda automatiserade verktyg för att identifiera eller ta bort innehåll. Där plattformar väljer att använda sådana verktyg måste de säkerställa mänsklig tillsyn och offentligt rapportera om hur de fungerar.«

Något tvång på uppladdningsfilter? Nej något sådant har vi inte. Bara regler som gör att att sådana blir nödvändiga… Det hela är milt kafka-artat.

Den stora grejen med internet var att alla kunde publicera sig fritt – utan att fråga någon annan om lov. Med uppladdningsfilter känns det lite som grindvakternas återkomst.

Det blir värre. Från Politico:

»Offentliga myndigheter som brottsbekämpande myndigheter, inrikesministerier och Europol kan nu kräva att en plattform eller molntjänster tar bort specifika inlägg, musik, livestreams, foton och videor som uppmuntrar till våld och glorifierar terroristattacker. Att främja terroristgrupper och instruktioner för hur man begår en attack kommer också att vara förbjudet på nätet.«

nrikesminister i Sverige är justitieminister Morgan Johansson. Det verkar alltså som om vi har en EU-förordning som ger Morgan Johansson rätt att ta bort saker från internet. Är det verkligen så klokt? Är det ens förenligt med svensk grundlag?

Man kan även notera att Morgan Johansson är ansvarig för tillkomsten av TERRG, som svensk representant på EU:s ministerråd när förordningen bereddes. Man kan således säga att han givit sig själv rätten att censurera.

”Varje EU-land, från Ungern till Polen, kan säga till ett företag att ta bort terroristinnehåll över hela blocket.”

Det vill säga att Morgan Johansson även kan ta bort innehåll på spanska plattformar. Ungern kommer att kunna ta bort innehåll på franska siter. Det kan bli intressant att följa.

Gränsöverskridande nedtagningsorder etableras även som ett mer generellt verktyg i EU:s nya Digital Services Act. Vilket väcker frågor som om en polsk åklagare kommer att kunna stänga ner information om abort (på polska, kan vi anta) på ett svenskt forum.

Nåväl. Folk var varnade. Ingen brydde sig. Nu är vi här.

• Politico: Online platforms now have an hour to remove terrorist content in the EU »
• EU-kommissionens sida om TERREG »
• EU-kommissionens faktablad »Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: