GENE DECODE AVKODAR WHO -VI SAMTYCKER INTE!

2022-06-09

För våra läsare är Gene Decode väl bekant, ”en Navy” direkt underställd President Trump, för att ta ner alla DUMBs och tunnlar med barnhandel mm välkänd. Ni som inte har hört talas om honom tidigare kan gå in här för se hans arbete som dokumenterats på vår hemsida: https://bakomkulisserna.biz/?s=gene&x=17&y=13


Varning för hyckleri

Lukas: 12

Under tiden hade människor samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: »Akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. 

Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt.


Tidigare har i genomsnitt 3 000 personer deltagit i World Economic Forums årliga möte i Davos. I år är det dock bara cirka 300 deltagare. Anledningen till att de inte är i Davos är att WHO (World Health Organization aka World Homicide Organization) har sitt möte samtidigt (22-28 maj), och det finns några mycket allvarliga frågor på deras agenda. Dessa problem kan påverka 99,4 % av jordens befolkning.

Smokey Joe föreslår ändringar av WHO:s internationella hälsoföreskrifter på uppdrag av världen

Tänk om USA:s president föreslog att överlåta landets suveränitet till Världshälsoorganisationen, inte bara för USA, utan också för alla 194 länder som har skrivit på med FN.
Om något så absurt skulle hända, skulle varje patriot skrika från hustaken i alla länder, media skulle göra ett uppståndelse som aldrig skådats, och politikerna skulle tjäna sitt folk och utmana presidenten och arbeta för att få bort hans möjlighet att göra det valet för deras räkning. Det är förräderi på global nivå.

Varför går det inte så här?!

Kabbalen är väldigt legalistisk i sitt trick. Definitionen av ”Legal” i den nionde upplagan av Encyclopedia Britannica är ”upphävandet av Guds lagar.” De känner till Guds lagar, och de vet hur de ska arbeta runt Guds lag, och genom sina ”lagliga” sätt har de systematiskt försökt att upphäva Guds lag.

VI SAMTYCKER INTE!

Kabbalen kräver vårt samtycke för att genomföra deras planer. De har ägnat mycket lång tid åt att bemästra konsten att informera oss om sina planer på ett sådant sätt att mänskligheten inte är medveten om att att INTE samtycka är att samtycka. Deras form av juridiskt avslöjande, som krävs av Guds lag, kommer via filmer, TV och ibland begravda i det finstilta i deras dokument. De är mästare på att få vår tysta överenskommelse. De får oss att komma överens genom att inte göra något, trots allt har vi blivit informerade, och vi valde att inte invända.

TYST. Existerande, slutsats eller förstådd utan att vara öppet uttryckt eller uttalat, underförstått av tystnad eller tyst samtycke, uppfattad, underförstådd som en tyst överenskommelse; en tyst förståelse. Gjort eller gjort i tysthet, underförstått eller antydt, men inte faktiskt uttryckt. manifesteras av att avstå från motsägelse eller invändning; härledas från situationen och omständigheterna, i avsaknad av uttrycklig sak.” Blacks Law Dictionary.

Det finns en anledning till att dessa möten vid Världshälsoorganisationen (WHO) och World Economic Forum (WEF) spelas in och placeras där den genomsnittliga människan kan hitta och observera. Guds lag kommer inte att tillåta dem att göra något mot oss utan att först informera oss och ge oss möjlighet att invända. För dem är detta helt enkelt en juridisk process.
Valfriheten är absolut och därför kan vi välja deras plan eller så kan vi välja att säga nej och uppleva ett positivt resultat.

Vem är WHO?

”WHO grundades 1948. Det är ett FN:s organ som kopplar samman nationer, partners och människor för att främja hälsa, hålla världen säker och tjäna de utsatta – så att alla, överallt kan uppnå den högsta hälsonivån
… WHO:s arbete förblir stadigt förankrat i de grundläggande principerna om rätten till hälsa och välbefinnande för alla människor, som beskrivs i vår konstitution från 1948. Världshälsoförsamlingen är WHO:s beslutande organ och där deltar delegationer från alla medlemsstater.”
Källa: https://www.who.int/about

De vill att du ska tro att de har DIN hälsa som SIN högsta prioritet. De är dock en gren av FN, och vi vet att FN stöder målen som anges på Georgia Guidestones – FN råkar finnas 666 miles från Georgia Guidestones!

Source:elberton-georgia-guidestones-r-c-christian-10-commandments-antichrist-new-world-order-nwo.jpg
Reference:https://holybible.in/articles/georgia-guidestones-commandments-for-new-world-order/

Här kan du läsa om Georgia Guidestones på svenska: https://bakomkulisserna.biz/2019/10/26/the-georgia-guidestones/


Source: https://shakingmyheadproductions.com/georgia-guidestones-to-united-nations-666-miles

2009 släppte FN en World Population Report med titeln ”Facing a Changing World: Women, Population and Climate.” Här är några punkter i rapporten:
Källa: http://thetruthwins.com/archives/new-u-n-report-we-must-reduce-the-population-to-fight-climate-change

Varje födsel resulterar inte bara i de utsläpp som kan hänföras till den personen under hennes eller hennes liv, utan också utsläppen från alla hans eller hennes ättlingar. Därför multipliceras utsläppsbesparingarna från planerade eller planerade förlossningar med tiden.”
– Ingen människa är verkligen ”koldioxidneutral”, särskilt när alla växthusgaser räknas in i ekvationerna. Därför är alla en del av problemet, så alla måste vara en del av lösningen på något sätt.”
– Starka familjeplaneringsprogram ligger i alla länders intresse för växthusgasproblem såväl som för bredare välfärdsfrågor.

Detta är vad de vill att vi ska tro om WHO-mötet¨

”Globala hälsosamtal grumlade av konspirationsteorier om pandemifördrag”
Source: https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/22/wha-who-pandemic-treaty/

WHO:s 10-årsplan för infektionssjukdomar 2020-2030

Lär dig att förbereda din kommentar och video för 16-17 juni – lyssna på följande video från 45:45.

https://rumble.com/v13kefy-must-see-the-plan-who-plans-for-10-years-of-pandemics-from-2020-to-2030.html

 

Farorna med att WHO styr vår värld

Paul Rand på Watters World – Detta är faran med en en världsregering

Source:https://www.youtube.com/watch?v=KknfRwyckpM

Den 18 januari 2022 skickade Smokey Joe tretton (13) föreslagna ändringar till WHO:s konstitution till WHO. Enligt WHO:s konstitution, som den ser ut just nu, står det i artikel 73:
”Tester av föreslagna ändringar av denna konstitution ska meddelas av generaldirektören till medlemmarna minst sex månader innan de behandlas av hälsoförsamlingen. Ändringar ska träda i kraft för alla ledamöter när de antas av två tredjedelar av ledamöterna i enlighet med deras respektive konstitutionella processer.”

Sex månader från den 18 januari 2022 är den 18 juli 2022. Om de röstade om detta tidigare skulle de gå emot sin egen rättsliga process.

Bidens föreslagna ändringar av WHO:s internationella hälsoföreskrifter

Source:https://docs.google.com/document/d/1eHulPBWx7ipDR7Pgw
KUmkLG_xpkIfEBuQLBGhwnyM7I/edit?usp=sharing

Är Joe Biden på väg att ge Världshälsoorganisationen myndighet över den amerikanska regeringen?
https://www1.cbn.com/cbnnews/politics/2022/may/is-joe-biden-about-to-give-the-world-health-organization-authority-over-the-us-government

Den här webbsidan innehåller också en länk för att se mötet live, online.

Om Smokey Joes föreslagna ändringar antogs, skulle det lägga suveräniteten för 99,4 % av världen i händerna på WHO.

Source:Biden Handing Over US Sovereignty to WHO – America Out Loud

❖. Rapport från medlemsstaternas arbetsgrupp för att stärka WHO:s beredskap och reaktion på hälsonödsituationer till Världshälsoförsamlingens särskilda session

Source: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2_3-en.pdf

❖. Folkhälso-nödsituation av internationell oro = PHOIC = FAKE. Under 2017 på den sista dagen av hans term ändrades ord och deras betydelser av Obama. Titta här, särskilt med start cirka 14 minuter in: https://youtu.be/fuRFfR3k1kA

❖. Vakna upp och lukta på hur vår konstitution brinner:
Source: https://jamesroguski.substack.com/p/wake-up-and-smell-the-burning-of?s=r

❖ Högsta domstolens fall som listas nedan visar tydligt att Biden-administrationen försöker ge bort befogenheter som de inte får ge bort.
Chan Ping v. USA, 130 U.S. 581, 609 (1889)

Regeringens befogenheter delegeras i förtroende till USA och kan inte överföras till andra parter. De kan inte överges eller överlämnas.

We the People gav presidenten rätten att utlysa en nationell nödsituation. President Biden har INTE rätt att frånsäga sig det ansvaret och lämna över det till Världshälsoorganisationens generaldiktator.

Lyckligtvis finns det redan några goda nyheter! 

WHO drog tillbaka 12 av de 13 ändringar som lagts fram av Biden-administrationen för att ändra de internationella hälsobestämmelserna vid World Health Assemblys årliga möte. (Klicka på länkarna)

Source:https://sarahwestall.com/5-24-who-upate-new-amendments-proposed-if-a-vote-occurs-it-will-be-in-violation-of-the-agreed-upon-procedures/ Source:https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/world-health-organization-temporarily-withdraws-bidens-public-health-emegency-amendments/

❖. WHO utsätts för ett stort förtryck av flera länder, och USA driver på för att skapa lagstiftning som förhindrar WHO:s dominans.

Source: https://www.onenation.org.au/who-forced-into-humiliating-backdown

25 maj 2022 – ”Botswana läste ett uttalande på uppdrag av sina 47 AFRO-medlemmar, där de sa att de kollektivt skulle undanhålla sitt stöd för ”reformerna”, som många afrikanska medlemmar var mycket oroade över.

”Flera andra länder sa också att de hade reservationer över förändringarna och inte heller skulle stödja dem.”

”Dessa inkluderade Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika, Iran och Malaysia. Särskilt Brasilien sa att de skulle lämna WHO helt och hållet, snarare än att låta dess befolkning bli föremål för de nya ändringarna.

”Till slut tvingades WHO och dess rika nationsanhängare att backa.” De har dock inte gett upp – långt ifrån. Istället gjorde de som de alltid gör och ”pivoterade”.

På deras begäran sammankallades en ny arbetsgrupp för att ge ”tekniska rekommendationer om de föreslagna ändringarna” som kommer att läggas fram igen tillsammans med pandemifördraget, vid det 77:e hälsoförsamlingens möte 2024.

Det har också förekommit massor av tillbakadragande från republikaner i USA, där ett antal av dem har infört nya lagförslag som ger den amerikanska kongressen/senaten befogenheter att åsidosätta alla WHO-mandat eller direktiv utfärdade som en del av internationella överenskommelser.

En, kallad ”No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act” har 15 medsponsorer och introducerades för senaten på torsdagen av den republikanske senatorn Ron Johnson, som sa ”USA:s suveränitet är inte förhandlingsbar”. .

Bill H.R. 419 är inför kongressen för att återbetala WHO (Klicka på länk)

Source: https://wisconsinspotlight.com/defunding-the-world-health-organization/ Source:https://www.congress.gov/117/bills/hr419/BILLS-117hr419ih.pdf

❖. N.J.-representant Chris Smith säger att Biden planerar att överlämna amerikansk suveränitet till W.H.O.
Källa: https://www.cnsnews.com/article/international/susan-jones/rep-chris-smith-biden-plans-surrender-us-sovereignty-who

❖. Guvernör DeSantis – Det finns inget sätt att Florida någonsin kommer att stödja Världshälsoorganisationen fs (WHO) globala pandemiavtal, sa Floridas guvernör Ron DeSantis (R) på måndagen.
Källa: https://dennismichaellynch.com/watch-gov-desantis-has-bold-response-to-bidens-w-h-o-global-pandemic-treaty/

❖. Wisconsin senator Ron Johnson inför ”Inget WHO:s pandemiberedskapsfördrag utan senatens godkännande lag”
Källa: https://jdfor2020.com/2022/05/wisconsin-senator-ron-johnson-introduces-no-who-pandemic-preparedness-treaty-without-senate-approval-act/

 

WHO:s avtal om pandemiberedskap

”Det skulle vara upp till medlemsstaterna att besluta om och vilka efterlevnadsmekanismer som skulle inkluderas i det nya instrumentet om pandemiberedskap och insatser. Det är en allmän folkrättslig princip att när ett folkrättsligt instrument väl har trätt i kraft, skulle det vara bindande för parterna till det, och skulle behöva utföras av dessa parter i ”god tro”.

Källa: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/pandemic-prevention–preparedness-and-response-accord

De nya föreslagna ändringarna av WHO:s konstitution skulle dock förändra parternas prestation i ”god tro” och istället ge en juridisk inkörsport för FN-styrkorna att komma in i ett land och genomdriva fördraget.

Brasiliens president Jair Bolsonaro förklarade att hans land inte skulle skriva under på Världshälsoorganisationens (WHO) pandemifördrag, vilket försäkrar att Brasilien inte kommer att överlämna sin suveränitet till den globalistiska institutionen.

President Bolsonaro var den enda ledaren som motsatte sig pandemifördraget och tillrättavisade Bidens ändringar och försäkrade att hans land inte skulle överlämna sin suveränitet till den globalistiska institutionen.

”Brasilien kommer inte att gå in i detta [WHO pandemiavtal]. Brasilien är självständigt”, sa Bolsonaro till reportrar på torsdagen. ”Brasilien är självständigt och kommer inte att gå in i det här, det kan du glömma. Jag har redan pratat med vårt utrikesministerråd och om det förslaget går vidare kommer det inte att vara med Brasilien.

”Dessutom var jag den ende statsmannen som inte höll sig till låsningspolitiken,” fortsatte den populistiska presidenten. ”Jag sa att vi måste ta hand om äldre och människor med samsjuklighet, och idag visar studier utanför Brasilien att jag hade rätt.”

Source:https://docs.google.com/document/d/1TO7E9oMIn8wjhip_I7xISlemlxL6mvPu/edit
Source:https://miamistandard.news/2022/05/22/bolsonaro-rejects-whos-pandemic-treaty-brazil-is-autonomous/

Brand bryter ut på Genèves flygplats

Deras berättelse: ”Det finns en byggnad – det nya mottagningscentret för asylsökande – som var under uppbyggnad… den brinner. Det är utanför flygplatsens omkrets. Det skapar mycket rök. Flygplatsen har stoppat flygplan från att landa och alla beslut om starter överlåts till piloternas gottfinnande, enligt rapporter.”

Sanningen från Q The Stormrider:

BRAND OCH EXPLOSIONER I SCHWEIZ VAR RYSKA SPECIALOPERATIONER. VARNINGEN skickades till DAVOS-gruppen, SCHWEIZ BANKER och till EU, Nato OCH FN.

Det är inte bara Deep State Special-styrkor som kämpar i Ukraina mot RYSSLAND….Men nu har RYSSLAND SPECIALSTYRKOR i EU som skickar en VARNING.

Explosionerna var NATOs MILITÄRA förnödenheter och ammunition (militära vapen, ammunition, utrustning och lager).

Source: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/major-fire-geneva-airport-b2083927.html

Vad du kan göra – en uppmaning till handling!

1. Ring eller skicka ett e-postmeddelande till kongressen, din(a) senator(er), dina kongressrepresentanter, och skicka det till alla medier på jorden och begär att de frågar våra valda tjänstemän vad de gör åt denna tydliga och nuvarande fara för vår suveränitet . Skicka den 10+ gånger om dagen tills du får ett tillfredsställande svar.

Källa: https://jamesroguski.substack.com/p/send-this-email-to-congress?s=r

Find your Congressperson: https://www.congress.gov/members/find-your-member Contact your State Attorney General: https://www.naag.org/find-my-ag/

2. Skicka in din offentliga kommentar till Department of Health and Human Services Office of Global Affairs angående WHO:s föreslagna ändringar av de internationella hälsoföreskrifterna

3. Se världen som DU vill att den ska vara. Använd din röst. Säg till hela skapelsens enda sanna levande Gud: ”Jag samtycker inte!” Vår Zoom-gemenskap reste sig och ställde vår talan till himlens domstolar. Vi har gemensamt sagt att
VI  SAMTYCKER INTE TILL WHO:S FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER. Gud hörde oss.

Lyssna på visionssessionen vi gjorde för att stoppa Smokey Joe och WHO i deras spår. Ju fler som ser detta och lägger till sitt ”JAG SAMTYCKER INTE” till denna vision, desto starkare blir den.
Du kan hitta inspelningen av visionen på Gene Decode Telegram-kanalen:
https://t.me/RealGeneDecode

och här: https://rumble.com/v16f841-visioning-with-julie-b.-w.h.o.-global-legal-power-grab.html

Vi KAN och kommer INTE tillåta dem att göra dessa ändringar.

Dessa människor är sjuka. De är så desperata att de kommer att göra absolut vad som helst för att försöka få tillbaka så mycket av sitt NWO som de kan. Vi människor har ett val. Vi kan antingen stå tillbaka och ge dem vårt tysta avtal om att lansera NWO eller så kan vi ställa oss upp och förklara att vi INTE SAMTYCKER till deras plan, och se till att de är medvetna om att vi vet vad de gör och att vi inte är okej med det längre.

Kabbalen kommer att fortsätta att försöka få in sin Nya Världsordning. Det ligger i deras genetik att inte ge upp denna plan, de längtar efter makt; det är inte ett behov, det är ett behov för dem.

Men vi vet att Gud vinner.

Vår suveränitet kommer av att vi ENDAST överlämnar oss till Gud och släpper taget om alla själar som vi håller som gisslan. Vi håller människor som gisslan när vi inte förlåter dem och förlorar vår ställning för att stå i suveränitet.

Vår kamp är inte mot kött och blod; den är inte emot våra vänner, grannar, släktingar eller människor på gatan som bär masker. De är alla människor som har skapats av Gud. ENDAST Gud och Jesus Kristus har rätt att döma.

Valfriheten är absolut – det är vår fria vilja som Gud har gett oss. Var och en gör sitt eget val; och var och en är också fri att ändra sig om och när de vill. Och varje person som dör har möjlighet att känna och älska Jesus Kristus även efter döden, så kan vi verkligen veta vad deras framtid har att erbjuda nu?

Vi måste behandla ALLA med vänlighet, medkänsla och förståelse även om de inte gör det i gengäld – speciellt om de inte gör det i gengäld. Vi vet inte vad den personen har gått igenom som ledde dem till det ögonblick då vi möter dem.

Att förlåta någon betyder inte att de släpps loss. Det betyder att du släpper dem till Gud. Det betyder att du inte längre håller deras själ som gisslan och äntligen tillåter Gud att hantera dem och situationen som han finner lämpligt utifrån sin gudomliga visdom.

”Ondskan segrar när goda män inte gör någonting.”

Det här är inte läge för att sitta på våra händer och inte göra någonting. Detta är en uppmaning till handling.

Vi måste stå inför Gud och säga till honom att vi inte samtycker. Skriv brev, e-postmeddelanden eller ring dina förtroendevalda och se till att de vet att du är medveten om situationen med WHO och att det är förräderi av dem att inte göra något åt att stoppa dessa ändringar från att göras och fördrag från att bildas när de överlämnar din nations suveränitet över till WHO. Låt oss berätta för alla att vi vet vad som händer. Om de inte håller med så är det okej. Vårt jobb är att informera dem OCH SEDAN VETA att vi har gjort vårt.

Det finns ingen anledning att frukta. Gud bestämmer! Gud tillåter oss att göra val. Om vi väljer att inte göra någonting har vårt val gett vårt samtycke till NWO.Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Världspolitik, Video

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: