Illuminatis hemliga satanistiska förbund

2022-06-08
Detta är den del från Återställd republik för idag… https://bakomkulisserna.biz/2022/06/08/aterstalld-republik-via-en-gcr-fran-och-med-8-juni-2022/


Judy Noterar:

Även om denna sammanfattning var signerad Anon, sammanföll punkterna med uttalanden till mig från Satanic Ritual Abuse Survivors.

1. En illusion kommer den att vara, så stor, så vidsträckt att den kommer att undgå deras uppfattning.

2. De som kommer att se det kommer att betraktas som galna.

3. Vi kommer att skapa separata fronter för att hindra dem från att se sambandet mellan oss.

4. Vi kommer att bete oss som om vi inte är anslutna, för att hålla illusionen vid liv. Vårt mål kommer att uppnås en droppe i taget, för att aldrig väcka misstankar över oss själva. Detta kommer också att hindra dem från att se förändringarna när de inträffar.

5. Vi kommer alltid att stå över det relativa området för deras erfarenhet, för vi känner till det absolutas hemligheter.

6. Vi kommer alltid att arbeta tillsammans och kommer att förbli bundna av blod och sekretess. Döden kommer till den som talar.

7. Vi kommer att hålla deras livslängd kort och deras sinnen svaga, samtidigt som vi låtsas göra det motsatta.

8. Vi kommer att använda vår kunskap om vetenskap och teknik på subtila sätt så att de aldrig kommer att se vad som händer

9. Vi kommer att använda mjuka metaller, åldringsacceleratorer och lugnande medel i mat och vatten, även i luften.

10. De kommer att täckas av gifter vart de än vänder sig.

11. De mjuka metallerna kommer att få dem att tappa förståndet. Vi kommer att lova att hitta ett botemedel från våra många fronter, men vi kommer att ge dem mer gift.

12. Gifterna kommer att absorberas genom deras hud och munnar, de kommer att förstöra deras sinnen och reproduktionssystem.

13. Av allt detta kommer deras barn att födas döda, och vi kommer att dölja denna information.

14. Gifterna kommer att vara gömda i allt som omger dem, i vad de dricker, äter, andas och vattnar.

15. Vi måste vara geniala i att fördela gifterna, för de kan se långt.

16. Vi ska lära dem att gifterna är bra, med roliga bilder och musikaliska toner.

17. Det de ser upp till hjälper. Vi kommer att anlita dem för att pressa våra gifter.

18. De kommer att se våra produkter användas i film och kommer att vänja sig vid dem och kommer aldrig att få veta deras verkliga effekter.

19. När de föder kommer vi att injicera gifter i deras barns blod och övertyga dem om att det är för deras hjälp.

20. Vi kommer att börja tidigt, när deras sinnen är små, kommer vi att rikta in deras barn med det barn älskar mest: söta saker.

21. När deras tänder förfaller, kommer vi att fylla dem med metaller som kommer att döda deras sinne och stjäl deras framtid.

22. När deras förmåga att lära har påverkats kommer vi att skapa medicin som gör dem sjukare och skapar andra sjukdomar, för vilka vi kommer att skapa ännu mer medicin.

23. Vi kommer att göra dem fogliga och svaga inför oss med vår kraft.

24. De kommer att bli mer deprimerade, långsamma och feta, och när de kommer till oss för att få hjälp kommer vi att ge dem mer gift.

25. Vi kommer att fokusera deras uppmärksamhet på pengar och materiella varor så att de aldrig får kontakt med sitt inre. Vi kommer att distrahera dem med otukt, yttre nöjen och lekar, så de kanske aldrig blir ett med det helas enhet.

26. Deras sinnen kommer att tillhöra oss och de kommer att göra vad vi säger. Om de vägrar kommer vi att hitta sätt att implementera sinnesförändrande teknologi i deras liv.

27. Vi kommer att använda rädsla som vårt vapen.

28. Vi kommer att etablera deras regeringar och etablera motsatser inom dem. Vi kommer att äga båda sidor.

29. Vi kommer alltid att dölja vårt mål, men genomföra vår plan.

30. De kommer att utföra arbetet åt oss och vi kommer att lyckas genom deras möda.

31. Våra familjer får aldrig blandas med deras. Vårt blod måste vara rent, alltid för det är vägen.

32. Vi kommer att få dem att döda varandra när det passar oss.

33. Vi kommer att hålla dem åtskilda från Enheten genom dogmer och religion.

34. Vi kommer att kontrollera alla aspekter av deras liv och berätta för dem vad de ska tänka och hur.

35. Vi kommer att vägleda dem vänligt och försiktigt och låta dem tro att de vägleder sig själva.

36. Vi kommer att framkalla fiendskap bland dem, genom våra fraktioner.

37. När ett ljus skall lysa bland dem, skola vi släcka det genom förlöjligande eller död, vilket som passar oss bäst.

38. Vi kommer att få dem att slita isär varandras hjärtan och döda sina egna barn.

39. Vi kommer att åstadkomma detta genom att använda hat genom vår allierade, ilskan som vår vän.

40. Hatet kommer att förblinda dem totalt, och aldrig kommer de att se att vi ur deras konflikt kommer fram som deras härskare. De kommer att vara upptagna med att döda varandra.

41. De kommer att bada i sitt eget blod och döda sina grannar så länge vi finner lämpligt.

42. Vi kommer att ha stor nytta av detta, för de kommer inte att se oss, för de kan inte se oss.

43. Vi kommer att upprepa detta om och om igen, tills vårt slutliga mål är uppnått.

44. Vi kommer att fortsätta att få dem att leva i rädsla och ilska genom bilder och och ljud.

45. Vi kommer att använda alla verktyg vi har för att åstadkomma detta.

46. ​​Verktygen kommer att tillhandahållas av deras arbete.

47. Vi kommer att få dem att hata sig själva och sina grannar.

48. Vi kommer alltid att dölja den gudomliga sanningen för dem, att vi alla är ett. Detta får de aldrig veta.

49. De får aldrig veta att en mans färg är en illusion; de måste alltid tro att de inte är jämställda.

50. Droppe för droppe, droppe för droppe, vi ska främja vårt mål.

51. Vi kommer att ta över deras land, resurser och rikedom, för att utöva total kontroll över dem.

52. Vi kommer att lura dem att acceptera lagar som kommer att stjäla den lilla frihet de kommer att ha.

53. Vi kommer att upprätta ett penningsystem som kommer att fängsla dem för alltid och hålla dem och deras barn i skulder.

54. När de slår sig samman, kommer vi att anklaga dem för brott och presentera en annan historia för världen, för vi kommer att äga all media.

55. Vi kommer att använda våra medier för att kontrollera informationsflödet och deras känslor till vår fördel.

56. När de reser sig mot oss, skola vi krossa dem som insekter, ty de äro mindre än så.

57. De kommer att vara hjälplösa att göra någonting, för de kommer inte att ha några vapen.

58. Vi kommer att rekrytera några av dem för att hjälpa oss att genomföra våra planer. Vi kommer att lova dem evigt liv, men evigt liv kommer de aldrig att få, för de är inte av oss.

59. Rekryterna kommer att kallas ”initierade” och kommer att indoktrineras att tro på falska övergångsriter till högre världar. Medlemmar av dessa grupper kommer att tro att de är ett med oss, utan att få veta sanningen. De får aldrig lära sig denna sanning, för de kommer att vända sig mot oss.

60. För sitt arbete kommer de att belönas med jordiska ting och stora titlar, men aldrig kommer de att bli odödliga och ansluta sig till oss, aldrig kommer de att ta emot ljuset och resa till stjärnorna.

61. De kommer aldrig att nå de högre världarna, för dödandet av deras eget slag kommer att förhindra övergången till upplysningens område. Detta kommer de aldrig att få veta.

62. Sanningen kommer att döljas i deras ansikte, så nära att de inte kommer att kunna fokusera på den förrän det är för sent.

63. Å ja, så storslagen kommer illusionen av frihet att vara, att de aldrig kommer att veta att de är våra slavar.

64. När allt är på plats kommer den verklighet vi har skapat för dem att vara deras FÄNGELSE. De kommer att leva i självbedrägeri.

65. När vårt mål är uppnått kommer en ny era av dominans att börja.

66. Deras sinnen kommer att vara bundna av deras övertygelser, de övertygelser som vi har etablerat sedan urminnes tider.

67. Men om de någonsin får reda på att de är våra jämlikar, kommer vi att gå under då. Detta får de aldrig veta.

68. Om de någonsin får reda på att de tillsammans kan besegra oss, kommer de att vidta åtgärder.

69. De får aldrig, aldrig få reda på vad vi har gjort, för om de gör det, har vi ingen plats att fly till, för det kommer att vara lätt att se vilka vi är när Slöjan väl har fallit. Våra handlingar ska ha avslöjat vilka vi är och de kommer att jaga oss och ingen ska ge oss skydd.

70. Detta är det hemliga förbundet genom vilket vi ska leva resten av våra nuvarande och framtida liv, för denna verklighet kommer att överskrida många generationer och livslängder.

71. Förbundet är beseglat med blod. Vi är de som kom från himlen till jorden.

72. Detta förbund får aldrig, aldrig bli känt för att existera. Det får aldrig, aldrig skrivas om eller talas om det, för om man gör det, kommer medvetandet som det kommer att skapa att släppa den främsta Skaparens vrede över oss och vi kommer att kastas i djupet varifrån vi kom och förbli där till oändlighetens slut.Kategorier:Media, Rättsstat, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: