STATE OF SWEDEN – avslöjar det svenska etablissemangets världsomspännande brott -MÅSTE SES!

2022-05-27

Mikael Hagenbo

https://rumble.com/user/StateOfSweden

Bäste herr Hagenbo:

”State Of Sweden” består av ett litet team av internationella anoner som har följt den systematiska och medvetna förstörelsen av Sverige mycket noga. De bifogade länkarna tar dig till en nyss släppt dokumentär (uppdelad i sex delar) som visar upp de fruktansvärda brott som sker i Sverige, såväl som många av de brott som det svenska globalistiska etablissemanget har varit/är inblandat i runt om i världen.

Filmen vinner redan internationellt beröm:

“Utmärkta produktioner!”

107Daily.com

För närvarande arbetar vi också med att koppla samman svenska ”sanningssägare” med internationella medieplattformar, så att de kan öka medvetenheten om vissa ämnen som tas upp i filmen.

Du kontaktas specifikt för att ditt material ingår/eftersom ditt arbete stämmer överens med åtminstone en del av det material som presenteras.

Syftet med filmen är enkelt; att inte bara hjälpa till att väcka internationell uppmärksamhet kring svenska folkets svåra situation utan att så småningom också se det globalistiska svenska etablissemanget möta rättvisan i en internationell domstol.

VI BEHÖVER DIN HJÄLP: För att göra det svenska folket medvetet om filmen och även för att väcka ytterligare internationell uppmärksamhet skulle vi vara mycket tacksamma om du vill hjälpa till att distribuera ”State of Sweden” genom att dela den på din plattform, tillsammans med en recension /artikel på engelska (tillgänglig för allmänheten). Detta kommer sedan att distribueras till internationella medieplattformar samt via vårt TruthSocial-konto.

Din välvilja och hjälp i denna fråga är mycket uppskattad.
För ytterligare information läs hela texten i filmens beskrivningsbox.

”Tack för att du skapade den här serien, den här måste ses av alla i väst!”

J. Eric / TruthSocial kommentator


Dear Mr. Hagenbo:

“State Of Sweden” consists of a small team of international anons who have been following the systematic and deliberate destruction of Sweden very closely. The attached links will take you to a just-released documentary (divided into six parts) showcasing the horrific crimes happening in Sweden, as well as many of the crimes which the Swedish globalist establishment has been/is involved in around the world.

The film is already gaining international praise:

“Excellent productions!”

107Daily.com

Currently we are also working on connecting Swedish “truthers” with international media platforms, so that they may raise further awareness about certain topics covered in the film.

You are being contacted specifically because your material is included/because your work aligns with at least some of the material presented.

The purpose of the film is simple; to not only assist in raising international attention to the plight of the Swedish people but to eventually also see the globalist Swedish establishment face justice in an international court of law.

WE NEED YOUR HELP: In order to make the Swedish people aware of the film and also to raise further international attention we would be very grateful if you would please help distribute “State of Sweden” by sharing it on your platform, along with a review/article in English (accessible to the public). This will then be distributed to international media platforms as well as via our TruthSocial account.

Your benevolence and assistance in this matter is greatly appreciated.
For further info please read the full text in the description box of the film.

“Thank you for creating this series, this needs to be seen by everyone in the west!”

J. Eric / TruthSocial commenter


STATE OF SWEDEN (pt. 1)

#Mass Migration, #Terrorism, #Socialism, #Church of Sweden, #Islam, #Feminism, #Liberalism, #Establishment Pedophilia

https://rumble.com/v15m9g7-state-of-sweden-1.html

STATE OF SWEDEN (pt. 2)

#Fake News, #Censorship, #George Soros, #Bilderberg, #Bonnier, #Wallenberg, #Davos, #Agenda 21, #Greta Thunberg, #Global Warming Hoax, #UN

https://rumble.com/v15m99r-state-of-sweden-2.html

STATE OF SWEDEN (pt. 3)

#Crimes Against Humanity, #Population replacement, #Black Lives Matter, #Antifa, #Nazism, #Sabbatean Frankism, #Genocide, #Trilateral Commission, #UN, #Wallenberg

https://rumble.com/v15m93f-state-of-sweden-3.html

STATE OF SWEDEN (pt. 4)

#Crimes Against Humanity, #Biden, #Pedophilia, #Wallenberg, #Deep State, #Ericsson, #2018 Swedish Election Theft, #2020 US Election Theft, #Julian Assange, #Clinton, #Gaddafi, #Syria, #Iraq, #Saudi Arabia, #911, #China, #Russia, #Ukraine, #South Africa

https://rumble.com/v15lumi-state-of-sweden-4.html

STATE OF SWEDEN (pt. 5)

#Crimes Against Humanity, #Black Nobility, #Royal Satanism, #Sabbatean Frankism, #Rothschild, #Delaware, #Central Bank, #Pedophilia, #Clinton, #Pizzagate, #Ministry of Truth, #Corruption, #Mass Migration, #Terrorism, #Great Reset, #Microchipping, #Covid-19, #Vaccinations

https://rumble.com/v15kvrv-state-of-sweden-5.html

STATE OF SWEDEN (pt. 6)

#Crimes Against Humanity, #Wallenberg, #Covid-19, #Astra Zeneca, #WEF, #Genocide, #Satanism, #Epstein, #Adrenochrome

https://rumble.com/v15knmg-state-of-sweden-6.html

Sincerely,

State Of Sweden teamKategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:,

2 svar

  1. https://www.bitchute.com/video/wbSXV7fTw8wV/

    Owen Benjamin on the Deep State Wallenberg family

    Gilla

  2. HEJ länken till 1-3 är jag tacksam och få får bara 2 an på er sajt eftersom ni vill få det på andra sajter kommer den komma på dels.cc samt jige.eu efter ett tag har ni kopia på bolaget sweden kan ni har id nr på det bolaget så är jag mycket tacksam för info om ni har mera som ni vill ha på andra sajter skicka då dom länkarna till jankels@protonmail.com mvh säkerhetspartiet vill ni sprida information om partiet så är det bra det är det ända partiet som kan rädda landet alla andra är köpta av dom mörka krafterna hälsningar peter

    Gilla

%d bloggare gillar detta: