Visst finns det mycket positivt som händer – gäller bara att hitta dem

2022-05-15

Våra medier förmedlar aldrig de positiva nyheterna utan sysslar mest med att skrämma sin befolkning till än det ena än det andra. Ta sprutan, Putin är dum, Trump har orange hår – ja, ni känner alla till dem. Men det finns också en massa positivt som inte får komma fram. Här är en del av dem:


Från Återställd republik… 2022-05-14

Så jag tar det kloka rådet. på tors. 11 maj meddelade Q och Trump på Telegram att ”den globala valutaåterställningen har aktiverats fullt ut” och därför är min paddel nere. Som Trump nyligen sa: ”Game Over. Tack för att du spelade. Lita på planen.”

  • På sön. 15 maj kommer de nya operationella kurserna att publiceras för 28 länder inklusive Iraks nya dinarkurs.
  • På mån. 16 maj kommer alla valutor att handlas på det nya Quantum Financial System.

NESARA nollställer alla kreditkorts-, bolåne- och andra bankskulder på grund av olaglig bankverksamhet och statlig verksamhet. Detta är Federal Reserves värsta mardröm:

NESARA – GESARA – AVSLÖJAT

NESARA implementerar följande ändringar:

1. Nollställ alla kreditkorts-, bolåne- och andra bankskulder på grund av olaglig bankverksamhet och statlig verksamhet. Detta är Federal Reserves värsta mardröm:
1. Ett ”jubileum” eller en efterskänkning av skuld.
2. Avskaffar inkomstskatten
3. Avskaffar IRS. Anställda av IRS kommer att överföras till USTreasury nationella försäljningsskatteområde.
4. Skapar ett 14 % schablonbelopp som inte är väsentlig ”endast nya varor” omsättningsskatt för regeringen. Med andra ord: mat och medicin kommer inte att beskattas; inte heller begagnade föremål som gamla hem.
5. Ökar förmånerna till pensionärer
6. Återför konstitutionell rätt till alla domstolar och juridiska frågor.
7. Återinför den ursprungliga ändringen av adelstiteln. Hundratusentals amerikaner under kontroll av främmande makter kommer att förlora sina medborgarskap, deporteras till andra länder och hindras från återinträde under resten av sina liv. Och miljontals människor kommer snart att upptäcka att deras högskoleexamen nu är ett värdelöst papper.
8. Inrättar nya president- och kongressval inom 120 dagar efter NESARAs tillkännagivande. Interimsregeringen kommer att avbryta alla ”nationella nödsituationer” och återför oss till konstitutionell lag.
9. Övervakar val och förhindrar olaglig valverksamhet av särskilda intressegrupper.
10. Skapar ett nytt amerikanskt finansministerium, ”regnbågsvaluta”, med stöd av guld, silver och ädelmetaller av platina, vilket avslutar USA:s konkurs som initierades av Franklin Roosevelt 1933.
11. Förbjuder försäljning av amerikanska födelsebevis som obligationer för lösöre av det amerikanska transportdepartementet.
12. Inleder ett nytt US Treasury Bank System i linje med konstitutionell lag
13. Eliminerar Federal Reserve System. Under övergångsperioden kommer Federal Reserve att tillåtas arbeta sida vid sida med den amerikanska statskassan i ett år för att ta bort alla Federal Reserve-sedlar från penningmängden.
14. Återställer ekonomisk integritet
15. Omskolar alla domare och advokater i konstitutionell rätt
16. Upphör med alla aggressiva militära aktioner från amerikanska myndigheter över hela världen
17. Etablerar fred i hela världen
18. Frigör enorma summor pengar för humanitära ändamål
19. Möjliggör släppandet av över 6 000 patent på undertryckta teknologier som undanhålls från allmänheten under täckmantel av nationell säkerhet, inklusive gratis energienheter, antigravitation och maskiner för ljudläkning.
Eftersom president Clintons klon inte hade något intresse av att underteckna NESARA i lag den 10 oktober 2000; under order från amerikanska militärgeneraler stormade eliten Naval Seals och Delta Force Vita huset och under pistolhot och tvingade Bill Clinton att underteckna NESARA.
Under denna tid beordrades Secret Service och Vita husets säkerhetspersonal att lägga sig ner, avväpnas och tilläts bevittna denna händelse under en gag order. KÄLLA #JFK_Q17

https://t.me/GESARAandNESARA/9240
i
@GESARAandNESARA


https://prickigahuset.com/2022/05/15/goda-nyheter-uppdaterad-220514/

Reiner Fuellmich informerar

https://zeeemedia.com/interview/dr-reiner-fuellmich-phase-2-actual-trial-enforcement-of-judgement/
11 April 2022

Dr. Reiner Fuellmich ansluter sig för en uppdatering om den Grand Jury som hölls
och förklarar Fas 2, en faktisk rättegång och verkställighet för att döma brott mot
mänskligheten.
(Noterat: Följande är en sammanfattning av denna intervju, och denna intervju inger hopp. Texten är i kronologisk ordning med intervjun, men inte ordagrann, allt är inte heller nedskrivet. För den som är tillräcklig på engelska är det värt att lyssna på hela.)
Nästa vecka kommer fas 2 av Grand Jury, som inleddes 26/2, att fortsätta.

Professor Desmond kommer att höras igen med anledning av att så många människor lurats in i detta, trots att det finns så många källor (alternativa) att finna information om att dessa injektioner, inte enbart är verkningslösa utan även farliga. Han kommer också att förklara hur det kommer sig att de som har aktier reagerar. Wall Street förstår nu vad som pågår och reagerar. Man kommer också att ha ”closing arguments” och sedan kommer juryn att rösta.

Nästa fas kommer inte att vara utanför systemet, utan man kommer att ”file a complaint” angående PCR testet inom det nuvarande juridiska systemet. Det finns endast ett fåtal länder som har fungerade domstolar (opartiska). Man har infiltrerat systemet så det är inte ens någon ide att ”file a complaint” i de flesta domstolar, speciellt i västvärlden. Det finns några ställen där ”Civil Law” fungerar och det är Indien och på vissa ställen i USA. Därför tas detta till USA. Flera internationella advokater ansluter sig hela tiden och dessa kommer att tillföra sina klienter. Detta kommer att hända så fort detta fall är certifierat som ”Class Action”. Det finns
bl.a. klienter från Namibia, Brasilien så detta kommer att bli ett stort fall.
Man kommer troligen att lämna in flera ”complaint” än detta och hoppas att domare
kommer att certifiera dessa som ”Class Action”, och även såsom Internationella ”Class Action”.

Den första fasen med Grand Jury var att visa allmänheten att det kan göras/genomföras. Att man har experterna som är villiga att träda fram och som verkligen vet vad det talar om. Och som inte har någon anledning, över huvud taget, att ljuga för oss. Ett antal liknande fall har redan lämnats in i Indien. Man tror att detta kommer att ha en enorm påverkan genom framåtskridande med dessa fall i Indien och USA. Man kommer att kunna bevisa att det som gjorts med injektionerna har gjorts med avsikt och då kommer inte den immunitet (för läkemedelsbolagen) som skrivits in i kontrakten att gälla.

De som är ansvariga för detta kommer att bli försatta i konkurs eftersom det är så många som tagit skada, på ett eller annat sätt, av det som gjorts mot dem.
https://crimesagainsthumanitytour.com/ kommer att ske på olika ställen i USA, mellan 23 April och 19 Juni. Tanken är att informera och sprida sanningen. Detta kommer också att spelas in så alla kan se det.

Man har exakta siffror angående biverkningar från USAs militär och detta är troligen
representativt för hela världens befolkning. Cancer, död, infertilitet etc. har ökat med flera hundra procent. Ingen har kunnat ge sitt samtycke eftersom de inte fått fullständig information. Pfizer förstörde sin kontrollgrupp de hade i sina tidigare studier. Detta gjorde de genom att de injicerade även kontrollgruppen

Troligen var den finansiella maffian tvungen att starta denna Plandemi tidigare p.g.a. att de insåg att de var på väg att bli påkomna att de plundrat det finansiella systemet. Maria Zeee (som är från Australien och den som intervjuar) säger: ”Igår pratade de om unga atleter här i Australien som får hjärtproblem. Och de säger att detta händer atleter runt hela världen, är det ”Boostern” som är anledningen, vi behöver prata om detta. Och detta händer på en Main Streem Football show som är jättestor i Australien. Naturligtvis cirkulerade de runt det, men poängen är att de i alla fall förde det på tal.”

Fuellmich råd är: ”Få inte panik för det är vad de vill att du ska få. Stäng av media, lyssna inte på politiker, gå ut i naturen. Håll dig informerad och se till att avslöja vad som händer. Se till att sprida informationen. Om du inte har rätt information, så gör du fel beslut.”

Angående PCR testet kommer man att ”file a Complaint” snarast möjligt. Alla bevis finns, det behöver bara koordineras med de amerikanska kollegorna. Ingen av oss gör detta för pengar, vi gör detta för mänskligheten. Om tillräckligt många hakar på denna ”Class Action” så kan den inte bli stoppad. Detta kommer att få andra sidan att känna panik. Maria Zeee berättar också att hon skickade en länk om den pågående Grand Jury till en person som var en envis vaccinivrare. Denna person var helt övertygad om att de åtgärder som politiker vidtagit var för folkets bästa. När denna person fick se att det pågick åtgärder angående Brott mot Mänskligheten så började denna person ställa frågor. Och sa att han ska följa denna Grand Jury.
Visa folk att det pågår en världsomfattande process angående att få dessa människor inför domstol och dömda

Advokat Fuellmich angående Covid-Pandemic: ”Detta folkmord är inte en olyckshändelse”

Intervju med Kristina Börjesson

”Fuellmich talar om den sex dagar långa juryundersökning (Grand Jury) som han och en grupp advokater presenterade för allmänheten, inklusive att bedrägliga PCR-tester användes för att starta ”plandemin”, att vacciner är ”det värsta experimentet som någonsin utförts på mänskligheten ”, och den drastiska befolkningsminskningen är bland de ondskefulla målen för de som är ansvariga för dessa och andra brott mot mänskligheten. Fuellmich säger att hans team nu planerar att utreda och offentligt åtala de identifierade gärningsmännen.”

ATTORNEY FUELLMICH RE COVID-19 PANDEMIC: “THIS GENOCIDE IS NOT BY ACCIDENT”
(bitchute.com)

The Whistleblower Newsroom

Kristina Börjesson, en undersökande reporter som har vunnit priser för sitt arbete i tryck, tv och radio, är internationellt känd för att ha blowing the whistle angående amerikanska mainstream-journalister för att de censurera sanningen om viktiga berättelser och för att vara leverantörer av falska berättelser från officiella källor (MSM).

Hon skapade THE WHISTLEBLOWER NEWSROOM-show som en plattform för och om whistleblowers, för att förmedla obekväma sanningar och för att presentera tankeväckande röster om brådskande frågor (nationella och internationella) för sin publik.
https://thewhistleblowernewsroom.podbean.com/e/the-whistleblower-newsroom-attorneyreiner-fuellmich-re-covid-19-pandemic-this-genocide-is-not-by-accident/

https://twitter.com/veritasclub

Folket mot Fauci, 11-15 april | Amerikas Grand Jury

Vittnesmål från Dr. Robert Malone, Dr. Peter McCullough, Dr. Paul Alexander, Dr. Pierre Kory, Robert F. Kennedy med flera.
https://t.me/covidvaccineadveffect/138048

April 11, du kan titta på det här;
Americas Grand Jury


Edward Dowd, ex-Blackrock Exec: ”Vi har den största ekonomiska och mänskliga bedrägeriförsöket i världens historia.”

”Konsekvenserna är dystra, om jag har rätt måste FDA, CDC och NIH nedmonteras och byggas upp igen… Pfizer och Moderna kan båda gå i konkurs. Teknikfolk (Tech) och mediafolk kan stämmas.” Politiker som inte stod upp måste/kommer att röstas bort. Det kommer också att bli stämningar….
https://t.me/covidvaccineadveffect/153030

Studie: 89% av de som dog av Covid-19 var vaccinerade

Det är förståeligt att nyheter om Covid-19 nu dränks av nyhetsrapportering från ett
krigshärjat Ukraina. Emellertid är det viktigt att vi inte tar ögonen från de nya rapporterna om de verkliga siffrorna om dödsfall och biverkningar av covidsprutan. EU har inte heller gett upp hoppet om att kunna kontrollera människor med vaccinmandat och digitala vaccinpass.

Edward Dowd har ett ekonomiskt perspektiv. Han påpekar att de som arbetar på Wall Street alltid måste ligga före för att bedöma värdet av ett företag eller vad som håller på att hända i världen. Modernas värde har gått ner med 70 % och Pfizers värde är inte längre på uppgående. Ett tecken på att man redan vet att information som är på väg ut kommer att visa att dessa företag är involverade i ett bedrägeri och att sanningen från deras kliniska studier nu kommer att publiceras mot Pfizers vilja, enligt Dowd.
Studie: 89% av de som dog av Covid-19 var vaccinerade – NewsVoice

Distraktionen i Ukraina kommer inte att fungera — Allmänheten kommer inte att glömma covid

Edward Dowd, tidigare chef för Blackrock: ”De vill bokstavligen inte prata om [COVID] längre… Den här händelsen kommer inte att dölja vad som har hänt, och det finns gott om människor där ute som kommer att se till det.”
https://t.me/covidvaccineadveffect/129443

Här intervjuas Brook Jackson, tidigare regionchef för ett företag (Ventavia)

som Pfizer kontrakterat för att genomföra försöksstudierna av, det så kallade, mRna
vaccinet. I sluter säger Reiner Fuellmich att detta är nog det mest avslöjande som visar på att Pfizer aldrig fullbordat (eller ens haft avsikt att fullborda) några godkända
studier.
Hon säger bl.a. att företaget som hon arbetade för hade inte tillräckligt med personal och använde personer som inte var utbildade eller dåligt utbildade för sin uppgift. Det var även många andra saker som inte gjordes enligt protokoll. Några timmar efter att hon anmälde detta till myndigheterna, vilket är hennes ansvar att göra, blev hon avskedad. Hon misstänker att myndigheten (FDA) kontaktade Pfizer som sedan kontaktade Ventavia, som i sin tur avskedade henne. Senare kontaktades hon av en advokat från Pfizer. Detta gör att Pfizer kan knytas till detta företag, trots att Ventavia är ett fristående företag.

Hon har även fått sina lösenord ändrade i sin dator, genom att hon hackats. Hon har förlorat två datorer och någon stör hennes internet uppkoppling. Konstigheter sker också med hennes telefon.
Brook Jackson | Session 94: Stepping on their feet (odysee.com)


Frontline Flash med Dr. Peterson Pierre

Genom Freedom of information act har man fått bekräftat att flera media fått betalt av Biden administrationen att marknadsföra ”vaccin” som säkert och effektivt samt inte säga något om de negativa sidorna. DETTA KALLAS PROPAGANDA.
https://t.me/RWMaloneMD/2770


Obligatorisk Covid-19-vaccination stoppas av tyska lagstiftare

Tysklands hälsominister Karl Lauterbach, 2022. Foto: Middleeastmonitor.com. Licens: CC BY-NC-SA 4.0
Obligatorisk Covid-19-vaccination stoppas av tyska lagstiftare – NewsVoice


Queensland senator Malcolm Roberts talar ut!

”Detta oöverträffade svek mot det australiensiska folket måste omedelbart hänskjutas till en kunglig kommission. Till premiärministern, hälsoministern, den federala hälsoavdelningen och alla i senaten och representanthuset, alla ni som har begått detta brott , Jag ställer en fråga. Hur i helvete hade du förväntat dig att komma undan med det? Vi kommer inte att låta dig komma undan med det. Vi kommer för dig, vi har ork att jaga dig, och vi kommer, ta mig fan!”


Enorma folkmassa till stöd för den tidigare premiärministern Imran Khan (Pakistan),
detta är ytterligare ett tydligt budskap som skickas till de onda globalisterna från folket. Dessa onda tyranner som alltid går emot folkets vilja kommer att lära sig det den hårda vägen till slut.
https://t.me/covidvaccineadveffect/153053


Vi förstår BÄTTRE Vem & VAD Blackrock är… OMEDELBART!

We BETTER Understand Who & WHAT Blackrock is…IMMEDIATELY! (ugetube.com)

https://ugetube.com/watch/we-better-understand-who-what-blackrock-is-immediately_dc5uqpe3wdaglaa.html?lang=english

I en intervju med den tidigare BlackRock-rådgivaren Edward Dowd”RFK Jr.
The Defender Podcast” diskuterade Robert F. Kennedy, Jr. och Dowd varför de tror att covid-vaccintillverkare begick ett bedrägeri, och att statliga myndigheter känner till detta.
Dowd, verkställande direktör för BlackRock från 2002 till 2012, sa att ”det som fick mig att ana att det var bedrägerie, var när U.S. Food and Drug Administration (FDA) meddelade att de inte skulle släppa data från sina studier på 75 år.”
Dowd – ”FDA är med på mörkläggningen, Det andra tipset för mig var i november förra året, en vän till mig från bioteknikindustrin upptäckte att Pfizer hade misslyckats med deras slutsteg över dödlighet av alla orsaker.
”FDA tittade inte riktigt på dessa kliniska prövningsdata utan skyndade igenom det på grund av politiskt tryck eller kanske raka mutor, men hur som helst, borde vaccinerna aldrig ha godkänts.”
Kennedy beskrev hur vaccintillverkarna manipulerade data och nyheter för att maximera vinsten. Han frågade Dowd varför han tror att det kommer att få konsekvenser.

Dowd – ”Jag tror att det finns tillräckligt med bevis för att människor ska kunna undersöka bedrägeri i kliniska data och FDA:s delaktighet i detta … Den tragiska delen av detta är att vi var tvungna att vänta på bevis från den verkliga världen. Och bevisen från den verkliga världen är så fruktansvärda att det kommer att bli ett offentligt ramaskri. Och även om mainstreammedia inte deltar med detta än så kommer de att göra det. Du kan inte dölja detta längre.”

”Investerare vaknar sakta upp till det faktum att något inte står rätt till och vissa säljer sina aktier i Pfizer och Moderna.” Han sa också att när försäkringsbranschen vaknar till bedrägeriet kommer det att få större konsekvenser:
”Det finns en industri som har blivit lurad. Det är försäkringsbranschen. De betalar för närvarande för överdrivna dödsfall på grund av en produkt som dödar. Och de kommer att betala många år framöver för funktionshinder från vaccinskador. Jag tror inte att de kommer att stå ut med det när de väl inser vad som har hänt.”

Dowd – ”Försäkringsbranschen prissatte inte detta (tidigare vaccinationsskador), det här är problemet. Men det är en sådan katastrofal siffra och skadorna som kommer att skapas i flera år, de kommer att skada deras kapitalisering med tiden. De förgiftade precis 220 miljoner amerikaner. Det här är bokstavligen ett steg för långt.”

TOPPHEMLIGT PFIZER-DOKUMENT LÄCKTE ONLINE Pfizer-vaccindata.
Av särskilt intresse är från sidan 30 och framåt

Klicka för att komma åt 5.3.6-postmarketing-experience.pdf

Information om Pfizer-vaccinet har kommit ut. Den officiella informationen som man
försökte hålla dold till 2085.
Det första dokumentet har redan publicerats och är på 38 sidor. De sista 9 sidorna är
biverkningarna av vaccinet. Nio sidor med finstilt listade reaktioner efter varandra.
Samma ondskefulla människor äger både Big Pharma och Media, alltså BlackRock och Vanguard äger världen.
Aktierna i världens största företag ägs av samma institutionella investerare. De äger alla varandra. Detta betyder att ”konkurrerande” varumärken, som Coke och Pepsi, inte alls är konkurrenter, eftersom deras aktier ägs av exakt samma investeringsbolag, investeringsfonder, försäkringsbolag, banker och i vissa fall regeringar. Så är fallet i alla branscher.
FORMER BLACKROCK ADVISOR TELLS RFK, JR.: ‘FDA IS IN ON THE COVER-UP’ (rumble.com)

Men när artikeln i BMJ delades på Facebook markerade Facebooks faktagranskare det som falska nyheter.
How the Criminal FDA Protects Big Pharma by Controlling the Media (healthimpactnews.com)


Sanningen om Klaus Schwab, World Economic Forum

En sydaustralisk senator, Alex Antic, lyfte på gardinen för World Economic Forums Great Reset-agenda, nyligen under ett parlamentsmöte, och avslöjade det som ett subversivt kommunistiskt knep.

För att avslöja detta citerade Antic WEF-grundaren Klaus Schwab själv, som skröt om att ha installerat Young Global Leaders i flera världsregeringar och sa: ”Vi penetrerar regeringarna… Jag vet att hälften av detta kabinett eller till och med mer än hälften faktiskt är Young Global Leaders av WEF.”

”En närmare granskning avslöjar att WEF är en antikapitalistisk, en antifri marknadsorganisation som försöker undergräva västerländska värderingar och politiska processer och de är mycket organiserade och mycket välfinansierade.”
”Deras budskap,” fortsatte han, ”är utformat för att framstå som ofarligt, medan den ideologi som ligger till grund för det är i själva verket revolutionär och destruktiv.”
Senatorn för South Australia fortsatte med att förklara att WEF var avgörande för att främja de hårdaste Covid-restriktionerna på planeten, ”inklusive lockdowns, obligatoriska vaccinationer, vaccinpass och maskmandat, trots att denna politik angriper många av våra grundläggande friheter.”

”Du behöver inte vara en politisk filosof för att inse att om du inte äger någonting så äger staten allt. Det finns ett annat ord för detta: det kallas kommunism.” Senatorn avslutade med en uppmaning till australiensare att lära sig mer om WEF:s marxistiska agenda innan deras land inte längre kan kännas igen. ”Oavsett hur sofistikerat WEF försöker få avskaffandet av privat egendom runt om i världen att låta, leder Karl Marx fantasier alltid till krossandet av individers friheter och liv
och utvidgningen av statens tyranni och makt.” ”Det är absolut nödvändigt att vi uppmärksammar World Economic Forum och gör allt vi kan för att bevara friheten och minska regeringens intrång i våra liv, och om vi misslyckas med det kommer de antidemokratiska krafterna i väst att fortsätta att marschera vidare och vi kanske vaknar till ett Australien som vi inte längre känner igen.”

”Australier förtjänar att känna till utsträckningen av World Economic Forums inflytande och infiltration av vårt land, och hur långt det har gått och vi kommer att ta reda på det.”
Med liberal propaganda som når oroväckande proportioner och sipprar in i alla aspekter av samhället, är det mer nödvändigt än någonsin att folkvalda reagerar på signalen från senator Antic och börjar slå larm om WEF:s skändliga Great Reset-agenda.

Truth Bombs About Klaus Schwab, World Economic Forum (rumble.com)

”I min nya show (Maria Zeee Uncensored) på Red Voice Media avslöjar den
australiensiske senatorn Malcolm Roberts nanoteknik i vaccinerna och förklarar att
detta är FOLKMORD.
Det är första gången NÅGON politiker i världen gör detta.
https://t.me/covidvaccineadveffect/137738

Maria Zeee Uncensored
New World Order Testing Ground Coming To The Rest Of The World – Maria Zeee Uncensored

”Denne senator från Australien har ett briljant utlägg om World Economic Forums agenda och ideologi! Magdalena Andersson som själv är en av Klaus Schwabs young global leaders som nämns i videon, satsar verkligen på att Sverige ska visa vägen. Så viktigt att folk förstår vad som håller på att hända! Saker som WEF har på gång i Sverige:

Förslag på lagändringar (Dir. 2021:68) som ska kunna begränsa våra grundlagsskyddade fri och rättigheter, införande av digitala ID och ett kontantlöst samhälle för ökad kontroll.
Se denna och dela vidare!”
https://www.facebook.com/johannes.haddad.56/videos/706864067017028

Allt fler ledamöter av Europaparlamentet pekar äntligen ut Mr Evil Schwabs ”Great Reset”

I detta tal nämns även, WEF (World Economic Forum), FNs Generalsekreterare, IMF (International Monetary Fund) och stora bolag såsom Microsoft och Amazon vara del av denna plan.
https://t.me/covidvaccineadveffect/135062


Premiärminister Justin Trudeau är nu kanske en av de mest föraktade männen i Europa – näst efter Vladimir Putin.

Han har inte bara förlöjligats inför hela Europeiska unionen över sitt
tyranniska svar på fredliga demonstranter som deltar i frihetskonvojen, utan nästan alla parlamentsledamöter bojkottade också hans tal och lämnade i ett nästan tomt parlament.
Här är politikerna som har fördömt Trudeau i EU – Motsignalen (thecountersignal.com)
Notering till ovan länk finns följande video:

Den rumänske parlamentsledamoten Cristian Terhes var en av de första på den
internationella arenan som fördömde Trudeau, och fördömde Trudeaus tillslag mot fredliga demonstranter (detta var vid ett tidigare tillfälle).
”Han är precis som en tyrann, som en diktator. Han är som Ceausescu i Rumänien. Om du väcker tvivel om vaccinerna är du utstött,” sa Terhes då.

Den kroatiske parlamentsledamoten Mislav Kolakusic var den förste som öppet
fördömde Trudeau inför Europaparlamentet, medan Trudeau satt direkt bakom honom. Kolakusic vände sig direkt till Europaparlamentet och Trudeau och sade: ”Frihet, rätten att välja, rätten till liv, rätten till hälsa, rätten att arbeta för många av oss är grundläggande mänskliga rättigheter för vilka miljontals medborgare i Europa och världen har fastställt sina liv.”
”…. Kanada, som en gång var en symbol för den moderna världen, har blivit en symbol för kränkningar av de medborgerliga rättigheterna under er kvasiliberala känga under de senaste månaderna. Vi tittade på hur man trampar på kvinnor med hästar, hur man blockerar ensamstående föräldrars bankkonton så att de inte ens kan betala sina barns utbildning och medicin, att de inte kan betala verktyg, lån till sina hem.

”För dig”, fortsätter han och talar till Trudeau, ”kan detta vara liberala metoder; För många medborgare i världen är det en diktatur av det värsta slaget. Ni kan vara säkra på att världens medborgare, förenade, kan stoppa alla regimer som vill förstöra medborgarnas frihet, antingen genom bomber eller skadliga läkemedel.”

Den tyska parlamentsledamoten Christine Anderson var nästa parlamentsledamot som fördömde Trudeau och avslutade sitt tal med att tala om för honom att han inte på något sätt är välkommen i Europaparlamentet.
”Å andra sidan bör en premiärminister, som öppet beundrar den kinesiska ”grundläggande diktaturen”, som trampar på de grundläggande rättigheterna genom att förfölja och kriminalisera sina egna medborgare som terrorister, bara för att de vågade stå upp mot hans perversa demokratibegrepp, inte tillåtas tala i det här huset alls,” sa Anderson. ”Mr Trudeau, ni är en skam för all demokrati! Bespara oss er närvaro.”

Den tyske parlamentsledamoten Bernhard Zimniok var näst på tur med Trudeau i parlamentet och sade att han inte ens förtjänade en chans att tala.
”[EU]-inbjudan till Kanadas premiärminister Justin Trudeau är en inbjudan till någon som har trampat på demokratiska rättigheter, som har slagit ner på människor som protesterat mot oproportionerliga coronaåtgärder.” sa Zimniok.”Så det är tydligt att demokratins värderingar föraktas av den här individen. Låt oss inte ge någon sådan här talartid i detta demokratiska hus.”

Samtidigt skrev den finska parlamentsledamoten Laura Huhtasaari direkt till EUkommissionens vice ordförande för att kräva att EU klargör var de står i fråga om den vanliga medborgarrättsförbrytaren Justin Trudeau.
”Vid flera tillfällen har EU fördömt kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika
länder”, skrev Huhtasaari. ”Har kommissionen eller EUROPEISKA unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för avsikt att fördöma de åtgärder som Kanada vidtagit mot fredliga protester i den kanadensiska konvoj-demonstrationen, och hur ser EU på den kanadensiska regeringens åtgärder mot fredliga protester?” ”… ”Kanada har bland annat beslutat att frysa bankkonton för personer som deltar i demonstrationerna och har hotat att arrestera fredliga demonstranter.”

Den franska parlamentsledamoten Virginie Joron tog saker och ting ett steg längre och dök upp till parlamentet iklädd i en frihetskonvojtröja, komplett med en kanadensisk flagga och sade att hon stöder kanadensare mot Trudeaus tyranni. Det finns också en bild på hur Trudeau talar inför, i stort sett, ett tomt parlament. Man kan se att parlamentet är nästan fullt när de andra talar.

Mislav Kolakušić Member of the European Parliament
”Premiärminister Trudeau, Kanada har under de senaste månaderna blivit en symbol för kränkningar av medborgerliga rättigheter på sitt kvasiliberala sätt. De metoder vi har sett kan verka liberala för dig, men det framstod för många medborgare runt om i världen som en diktatur av de värsta sort.”
https://t.me/covidvaccineadveffect/136236

Mislav Kolakušić (född 15 september 1969) är en kroatisk advokat och politiker som har varit ledamot av Europaparlamentet för Kroatien sedan 2 juli 2019.


Ursula von der Leyen misstänks för ”allvarliga intressekonflikter” av parlamentsledamöter

Ett partiöverskridande initiativ av 36 europeiska parlamentsledamöter har nu lanserat ett initiativ för att kräva att EU-kommissionens avtal med tillverkarna av
Coronavacciner offentliggörs fullt ut. Detta gäller också EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen eftersom hon misstänks ha dragit nytta av vissa kontrakt.
Initiativet lanserades av AfD:s Europaparlamentarieledamot Christine Anderson och den rumänska kristdemokraten Cristian-Vasile Terhes. Andra företrädare för AfD, EPP, FPÖ, men även De gröna och vänstern finns också med. Det partiöver-skridande initiativet kräver bland annat att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen avgår. Hon anklagas för att ha varit inblandad i ett ”gigantiskt vetenskapligt covid 19-bedrägeri”. EU:s vaccinationskampanj hotar, säger de, demokratin, friheten och de mänskliga rättigheterna i Europa.

Den europeiska politiska talesmannen för AfD:s parlamentariska grupp i det bayerska delstatsparlamentet, Martin Böhm, ser initiativet i ett större sammanhang av de senaste två årens iscensatta ”pandemi”. Böhm förklarade: ”Uteslutandet av de ovaccinerade, hotet om obligatorisk vaccinering, begränsningarna av arbetsfriheten, rörelsefriheten och utbildningen och kränkningen av patientsekretessen har undergrävt miljontals människors förtroende för demokratiska institutioner.

Nu kommer fler och fler detaljer från förhistorien om den globala pandemiskandalen fram. Tydligen samordnades ett slags affärsplan för vaccination privat mellan Pfizers vd och von der Leyen innan EU-kommissionen började marknadsföra Covid-19-vaccinerna som – enligt uppgift – det enda botemedlet mot Corona. Kärnan i denna plan kan ha varit privata affärsintressen snarare än omsorg om folkhälsan.”
Verksamheten hos EU-kommissionens ordförandes make, Heiko von der Leyen, som konsult inom läkemedelsindustrin och medicinsk chef för ett biofarmaceutiskt företag stärker ”misstanken om allvarliga intressekonflikter”.
Han sade att kommissionens chef nu måste offentliggöra sin korrespondens med Pfizer och reda ut alla missförstånd. – Om hon inte lyckas med detta måste hon avgå, underströk Böhm. ”Den europeiska allmänheten har rätt att få veta de verkliga orsakerna bakom vaccinationskampanjen.”

Ursula von der Leyen suspected of ‘serious conflicts of interest’ by MEPs

https://t.me/covidvaccineadveffect/134694


”Jag vill här dela med mig av en positiv berättelse från Bosnien och Hercegovina (BiH) angående skyddet av medborgarnas mänskliga och konstitutionella rättigheter

Förutom det faktum att författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina för mer än ett år sedan förklarade att skyldigheten att bära masker och begränsningen av den fria rörligheten var författningsstridig, har vi också nya avgöranden.
Den 23 februari 2022, efter överklagandet av advokat Ajanović, utfärdade
författningsdomstolen i Bosnien och Hercegovina ett beslut (AP 3932/21) som förklarade covid-certifikatet författningsstridigt och förklarade obligatorisk vaccination
författningsstridig att pådrivas av den verkställande makten. Detta avgjordes av författningsdomstolens stora kammare och 3 internationella domare.
Domstolen kritiserade till och med parlamentet – hur det kunde tillåta den verkställande makten att tillåta kränkningar av rättsstatsprincipen och demokratin i landet.

Enligt domstolens dom ska de som inte lyder detta beslut lagföras enligt strafflagstiftningen och dömas i sex månader till fem år. Nürnbergkoden och Europarådets resolution 2361 accepterades också som argument.
Författningsdomstolen har beordrat att offentliga myndigheter omedelbart ska agera enligt denna dom och harmonisera sina handlingar med Bosnien och Hercegovinas konstitution och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Detta är en seger gentemot segregation och diskriminering och ett bevis på vad folket kan göra när de är enade.
Jag gratulerar Bosnien och Hercegovina till detta exempel på skydd av mänskliga och konstitutionella rättigheter som hela Europa kan lära sig av.”
(192) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA COVID CERTIFICATES ARE NOW UNCONSTITUTIONAL – EUROPE
CAN LEARN FROM THIS – YouTube
Notering: Om denna video censureras så vill jag här nämna att det är EU
parlamentarikern Ivan Vilibor Sinčić från Kroatien som säger detta i parlamentat.
Video Archives – Ivan Vilibor Sinčić (ivsincic.eu)
Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: