TILL ALLA SOM INTE VILL VACCINERAS MEN ÄR TVINGADE AV SIN ARBETSGIVARE ATT GÖRA DET SOM FÖRUTSÄTTNING FÖR ANSTÄLLNING

2022-04-14

Detta hittade jag idag från info från Grand Jury som just håller på och undersöker Covid-bedrägeriet med Reiner Fuellmich  i spetsen. Ladda ner formuläret så du har det ifall att det blir en ny ”plandemi” och din arbetsgivare tvingar dig att vaccinera dig. Då kan du ge honom/henne detta. Originalet hittar du här: https://exopolitics.blogs.com/files/letter-to-employers-requiring-vaccination-as-a-pre-condition-for-employmet-1.pdf

Mer info hittar du här: https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2021/08/to-all-those-who-do-not-wish-to-be-vaccinated-but-are-being-coerced-by-their-employer-to-do-so-as-a-pre-condition-for-employm.html


Detta dokument är utarbetat för alla de anställda som har fått veta av sin arbetsgivare att de måste ha vaccinet för att återgå till arbetet. Om du vill hävda dina rättigheter rekommenderar vi att du kopierar och klistrar in följande brev till din arbetsgivare med rekommenderat brev med mottagningsbevis begärs. Adressera den till chefen för personalavdelningen med en kopia till VD för ditt företag och begär att en auktoriserad tjänsteman för ditt företag undertecknar den bifogade deklarationen innan du accepterar att ta vaccinet.

Vi är nästan 100% säkra på att det inte kommer att finnas en enda arbetsgivare som kommer att underteckna detta dokument. Den här övningen är dock att föra fram allt i ljuset och förhoppningsvis få din arbetsgivare att komma till besinning när de inser att de öppnar sig för allvarliga risker, ekonomiska och andra. Detta brev kommer dock att vara avgörande för att hjälpa dig att lägga grunden för en potentiell framtida skadeståndstalan om du får sparken, du dör efter att ha tagit vaccinet eller om du lider av personlig skada eller skada till följd av att du följer din arbetsgivares mandat.

Det kommer snart att finnas hundratals advokater som vill ta sig an ärenden på beredskapsbasis som är väldokumenterade. Du kanske också kan starta eller gå med i en befintlig grupptalan på grundval av faktisk skada som du kan ha lidit. Din korrespondens med din arbetsgivare kan hjälpa dig också att fastställa dina rättigheter om du senare bestämmer dig för att inleda en grupptalan mot din arbetsgivare för och på uppdrag av alla dem som förlorade sina jobb på grund av att de vägrade bli tvingade att ta vaccinet.

Detta brev är baserat på antagandet att du har förvärvsarbetat hos din arbetsgivare, att du inte är nyligen anställd, att du är vid god hälsa, att du har gjort ett bra jobb för din arbetsgivare hittills och att de annars inte skulle ha någon anledning att säga du avgår om du inte är vaccinerad, du vill inte ta injektionen av personliga skäl (det är din grundlagsenliga rättighet), och du känner dig tvingad att ta injektionen om du vill behålla ditt jobb. Detta tvång från din arbetsgivare är en allvarlig kränkning av dina konstitutionella rättigheter och kan utsätta dem för stränga straff och skadestånd. Skulle du förlora ditt jobb kan du drabbas av irreparabel skada såsom enbart ekonomisk skada kanske inte är tillräckligt för. Ha detta i åtanke.

Det som är viktigt för dig att göra nu är att tillvarata dina rättigheter genom att kräva att företaget ställer det ansvar de är villiga att ta om du lider skada eller skada av vaccinet. Det krävs en enda tändsticka för att tända en skog. Vem vet att ditt fall på egen hand kan tända en eld (uppenbarligen inte i bokstavlig mening) under varje företagsledare som ger sitt stöd till sådana tvångsmetoder?

Det finns nationella grupper som samordnar ansträngningar för att ekonomiskt hjälpa människor som förlorat sina jobb på grund av att de vägrade ge efter för kränkande och tvångsmetoder. Håll ögonen öppna för framtida tillkännagivanden. Du är inte ensam.

Klipp och klistra ENDAST följande brev och bifoga det i ditt eget personliga brev adresserat till din arbetsgivare. Skicka INTE den här sidan till dem.

Redigera det med dina egna uppgifter!Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: