!Världens mest cyniska, falska och hycklande ”biståndsnation”!

2022-04-10

Olle Ljungbeck

Sveriges regering och ett flertal av riksdagsledamöterna har sedan lång tid tillbaka försökt få Sverige att framstå som den mest humanitära staten av alla! Men det stämmer inte om vi ser till vad denna förljugna och skenheliga godhetshumanism fått för konsekvenser i de mottagande länderna.

Inte någon gång har någon svensk regering för att få ekonomiskt bistånd ställa krav på demokrati, kvinnor och mäns lika rättigheter eller överhuvudtaget något som skulle befria människorna framförallt kvinnorna från det enorma trycket som råder i flertalet mottagarländer. Samtidigt har man aldrig försummat att tala om hur ”gåvorna” förbättrar situationen för de förtryckta.

Men inte nog med detta. I sin falska humanism har de släppt i hundratusentals individer från dessa länder. Man kunde ju då tro att dessa som kommit och en gång fått ta del av godhetstatens gåvor skulle löna gott med gott. Män inte. I stället har många tusen av de inkommande från dessa stater mördat, våldtagit, skjutit, sprängt urskillningslöst i det land som gav såväl deras eget som deras egen hjälp. Inte minst har våldet från de ca 10000 afghanska ”pojkarna” medfört en mardröm av våld mot svenska kvinnor. Skulden till detta är Annie Lööfs och Stefan Löfvéns bl a.

I dagarna kom statlig statistik med att bara under det senaste året våldtogs ca 8500 kvinnor/flickor varav flertalet av män från biståndsstaterna. Härutöver tillkommer ytterligare tusentals utanför staistiken.

Aldrig någon gång har man krävt minsta humanism av mottagarstaternas regeringar vad gäller demokrati etc. Det talande exemplet var i stället när landsförrädaren Stefan Löfvén vid besök i en av världens värsta förtryckarstater av kvinnor, krävde att de medföljande kvinnliga ministrarna skulle dölja sig med schal etc!

När jag skriver detta, slår det mig hur som biståndsfrågan och klimatfrågan är. Trots enorma ekonomiska satsningar sker inte minsta förändringar till mer humanism i mottagarländerna och vad gäller klimatet inte minsta påverkan på jordens klimat. (Detta senare är dock en omöjlighet eftersom solen till 95 % procent styr vädret och människan till mindre än 5 %. Trots detta är regeringen beredd att slå ut företag etc och föra oss tillbaka till u-landsnivå).

Sålunda två helt absurda och totalt ogenomtänkta satsningar som inte leder till någon som helst förändring. Självklart skulle en kraftig satsning på demokrati, jämlikhet mellan könen etc fått till konsekvens att färre män hade blivit brottslingar och våldtäktsmän. Men fler regeringar skulle kanske blivit demokratiska och detta i sin tur smittat av sig på invånarnas laglydighet.

I dag fick vi besked om att kommande år kommer en familj med två barn, villa och bil att förlora 40 000 kr!

Och ändå är du Svensson kanske på väg att ge dessa dårar ett ”förtroende” på nytt!Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: