Om lagar och ord som förslavar oss

fredag 1 november 2019
https://hagenbo.blogspot.com/2019/11/om-lagar-och-ord-som-forslavar-oss.html?m=0

Här följer en fortsättning på Erik Johanssons gästinlägg om hur du föds i ett slaverisystem som du hittar här.

1 maj 1776 var när Adam Weishaupt grundade Illuminatiordern. Detta datum är viktigt i Sovjetunionen och andra kommunistländer, eftersom den 1 Maj, Majdagen anses vara ett betydelsefullt datum för alla kommunistiska revolutionärer, när Adam Weishaupt grundade Illuminati. Detta hittar du i vilket uppslagsverk som helst. Lockbetet, som lades av Adam Weishaupt för kontrollen av ett stort antal människor i världen har nu blivit ett mycket gammalt och uttjatat projekt. Projektet hette Demokrati, en folkdemokrati.

Adam Weishaupt, som många andra före honom, förstod att demokrati aldrig har fungerat, fungerar inte nu och kommer aldrig att fungera. I grund och botten av den anledningen, att medan människor kan vara och är den centrala makten för en regering, har folket ändå aldrig någon regeringsmakt när allt kommer omkring. Och, medan demokrati på ytan verkar vara det bästa av alla världar, är demokrati och mycket snedvriden förvaltningsform, eftersom folket lätt kan bli vilseledda.

Demokrati kommer från ordet demos, vilket betyder mob (pöbeln) – en mobb på gatan är en demos. Demos-okrati; ocracy betyder välde. Demos-okrati, eller demokrati, betyder pöbelvälde. Man kan säga att riktig demokrati är när trettiofem vita hänger en svart. Riktig demokrati är pöbelns välde. Om vi ​​stoppar in det i politiska termer, är det folkets styrelse. Och, även om det kan låta bra på pappret, insåg grundarna av demokratin i vår moderna form att folket kunde manipuleras till att acceptera vad de än ville att folket skulle acceptera.

Den Romerska Jesuit- och Illuminati Ordern på Sveriges Stora riksvapen.
 
Textstycke från boken Nesta H. Websters bok Secret Societies And Subversive Movements 
 
 

Enligt en initierad som i flera år tillhör Stella Matutina, är den dynamiska kraften som används känd som ”Kundalini” helt enkelt en elektromagnetisk kraft, där sexkraften är en del, som adepterna vet hur de ska spela, och ”den osynliga handen bakom all den till synes Andliga i dessa Ordnar finns ett system med mycket subtil och listig hypnotism och suggestion.

Vidare, är syftet med denna grupp, liksom alla subversiva Esoteriska Ordnar att genom sådana processer som eurytmi, meditation, symboler, ceremonier och formler, för att väcka denna kraft och producera falska ”Upplysning” med syftet att få ”Andligt Siarskap”, som för det mesta är klärvoajans, kläraudiens, etc.
Ordens ceremonier är hypnotiska, och skapar via suggestion nödvändig mental och astral atmosfär, hypnotiserar och förbereder medlemmarna att vara villiga verktyg i händerna på de kontrollerande adepterna.

Samma initierade har meddelat mig följande slutsatser angående gruppen i fråga, med tillstånd att citera dem ordagrant: Jag har varit övertygad om att vi som order, har hamnat under kraften hos en mycket ond ockult Order, oerhört kunnig i vetenskap, både ockult och på annat sätt, inte ofelbar, deras metod är SVART MAGI, det vill säga elektromagnetisk kraft, hypnotism och kraftfull suggestion. Vi är övertygade om att Ordern kontrolleras av någon SOL ORDER av Illuminati-natur, om inte av Ordern själv.

Du är ett ”sjömonster” för dem

En ”Människa” är ett ”Sjömonster” enligt nuvarande rättssystem, som är ett lagsystem med regler för särskilt uppförande inom segling och kommersiell handel till sjöss. Lagen på landet för levande män/kvinnor gäller inte i någon domstol, och därför finns det ingen rättvisa. Systemet betraktar dig som officiellt död och ”förlorad till sjöss”.

”monster (mon’ste*r). En människa av födseln, men till viss del liknar ett lägre djur. ‘Ett monster … har inget ärftligt blod och kan inte vara arvinge till något land, fastän det har fötts fram i äktenskap, men även om det har missbildningar i någon del av sin kropp, men om det har mänsklig form, kan det vara arvinge.’ 2 Bl. Komm. 246.”
”MONSTER. Ett djur som har en konformation som strider mot naturens ordning. 2 Dungl. Hum. Phys. 422.”

”Ett monster, även om det är fött av en kvinna i lagligt äktenskap, kan det inte ärva. De som emellertid har de väsentliga delarna av den mänskliga formen, och bara har någon defekt i formen, är kapabla att ärva, om annat kvalificerats.

LAGAR OCH ORD SOM FÖRSLAVAR OSS – DEL 1

Hela vårt rättsliga system stöttas av Sjöfarts- eller Amiralskapslagen, som mycket få människor som är medvetna om och skyddas av de högsta nivåerna i vårt rättssystem. Det är ett omfattande bedrägeritrick som har gjorts på större delen av mänskligheten för att hålla oss insnärjda i ett nät av förvirring om vilka vi egentligen är och våra rättigheter som levande människor, vi bokstavligen behandlar som siffror av våra så kallade myndigheter.

Detta är ett grundligt tillkrånglat system som har utvecklats under tusentals år. Det har ingenting att göra med rättvisa för människor men allt att göra med kontroll över människor, som alla är suveräna med oförytterliga rättigheter som de inte känner till. Det handlar om att hålla oss okunniga så att vi kan fortsätta behandlas som gods och ägodelar.

De flesta av oss fylls av yttersta förtvivlan och chock och misstro när vi första gången kommer över denna information och många människor väljer att ignorera det som rent nonsens. 𝗝𝗮𝗴 𝘂𝗽𝗽𝗺𝗮𝗻𝗮𝗿 𝗱𝗶𝗴 𝗮𝘁𝘁 𝗹𝗮̈𝘀𝗮 𝘃𝗮𝗱 𝘀𝗼𝗺 𝗳𝗼̈𝗹𝗷𝗲𝗿 𝗻𝗼𝗴𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁 och sedan Göra DIN EGEN EFTERFORSKNING FÖR ATT BESTYRKA VAD DU SER. Dela detta med alla du känner, eftersom vi endast kan frigöra oss från den olagliga kontrollen av vårt folk genom att bli informerade.

Kunskap är makt. Låt oss använda denna kunskap för att leda oss mot upplysning och frigöra oss från det olagliga förtrycket och ekonomiska tyranniet som tvingats på folket av ett fåtal individer.

———————————————————————————

Ord som slutar med 𝗦𝗛𝗜𝗣 (svenska, skap) innebär ägarskap, förmyndarskap, partnerskap, förvaltarskap och självklart medborgarskap (se alla 218 ord här: (bit.ly/2pn1bzU). Majoriteten av dessa termer används kommersiellt eftersom handel härstammar från 𝘀. shipping merchants), som utvidgade sina ritualer och rutiner från 𝗵𝗮𝘃𝗲𝘁 till torra 𝗹𝗮𝗻𝗱.

Det är därför du måste SKEPPA (transportera) dina möbler från Malmö till Göteborg, även om det inte finns en droppe vatten i sikte. Detta är också varför du behöver ett pass (eng. pass𝗽𝗼𝗿𝘁) för att resa. Det finns även hamnar (eng. 𝗽𝗼𝗿𝘁) i luften, kallade flygplatser (även sv. heli𝗽𝗼𝗿𝘁) som är tydliga utvidgningar av lagstiftning och ritualer för havet. Allt handlar om pengar och handel.

När du kör på en väg, använder du vänster och höger körfält (eller körled). Dessa körfält är symboliska för segeller. Konstigt nog har vanliga stadsgator trafiköar (refuger) som måste undvikas (navigeras), precis som fartyg navigerar svåra vatten. Den som sitter bredvid föraren kallas 𝗽𝗮𝘀𝘀agerare.

Passagerare är betalande människor som fraktas från en plats till en annan på handelsfartyg för pengar.

Detta bygger på antagandet att du alltid idkar handel när du kör på en väg. Handelsfartyg måste försäkra sin 𝗹𝗮𝘀𝘁. Det är därför passagerare är försäkrade eftersom de bokstavligen betraktas som sist. Vem äger lasten? Forska i detta själv för att ta reda på hur djupt kaninhålet är. Även ordet valuta (eng. currency) som vi använder för att beskriva pengar, kommer från det strömmande havet: current-sea (ström-hav).

Ordet ”person” betyder korporation och en person betraktas därför som gods. Om en person inte kan behålla sin kommersiella integritet, sjunker korporationen, verksamheten kan inte hålla sig flytande och förklaras insolvent.

Solvens är en vätska (eng. liquid) i vilken något kan upplösas (likvideras). Om du har för många 𝗶𝗰𝗸𝗲-𝗹𝗶𝗸𝘃𝗶𝗱𝗮 tillgångar, är du 𝗶𝗻𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗻𝘁. Det är därför ordet 𝗹𝗶𝗸𝘃𝗶𝗱𝗶𝘁𝗲𝘁 används i kommersiella sammanhang. Allt handlar om vatten och havet eftersom sjölagstiftningen handlar om handel och gods.

Det handlar om att förvandla solida fasta saker på land, till likvid handel med råvaror såsom pengar, företagscertifikat och överlåtbara värdepapper. Hur de icke-likvida (de verkliga tillgångarna) är kopplade till de likvida (pengar) är det mästerligaste av bedrägerier och varför advokater betalar enorma summor pengar för att INTE utreda det.

Sammanfattningsvis, fungerar det så här: såvida du inte anger något annat, 𝗔̈𝗥 𝗗𝗨 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗡𝗦 𝗚𝗢𝗗𝗦. Men om du anger för någon som inte har en aning om vad du talar om (t.ex. en trafikpolis) att du inte är någons handelsvara eller resegods, kommer han/hon att titta på dig med stor förundran, och låsa eventuellt i dig, för natten.

Kolla Hur Smart Detta är: Ett Fartygår SV 𝗸𝗮𝗷𝗽𝗹𝗮𝘁𝘀 PCH 𝗳𝗼̈𝗿𝘁𝗼̈𝗷𝗲𝗿 (Eng. Berth) SIN LAST I EN 𝗸𝗮𝗻𝗮𝗹 OCH VARORNA LASTAS AV I ETT 𝗳𝗼̈𝗿𝗹𝗼𝘀𝘀𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝗿𝘂𝗺 DÄR DET REDOVISAS Ges ett 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝘁 med en 𝘁𝗶𝘁𝗲𝗹. Certifikat är bevis på ägande och kommersiellt värde, som ett aktiecertifikat.

Är det en tillfällighet Att Barn Också Föds via en 𝗳𝗼̈𝗿𝗹𝗼𝘀𝘀𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝗸𝗮𝗻𝗮𝗹 i ett 𝗳𝗼̈𝗿𝗹𝗼𝘀𝘀𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝗿𝘂𝗺? Och att en läkare sedan signerar en lastspecifikation för födelsen och utfärdar ett 𝗳𝗼̈𝗱𝗲𝗹𝘀𝗲𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝘁? Barnet 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀 och det, barnet, har nu ett kommersiellt värde som 𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱𝗼𝗺. Ordet register kommer från latinets rex regus – ”för Kronan”.
Denna egendom (gods) har donerats till Kronan (dvs. Regeringens egendom). Nu har staten ett kommersiellt egenintresse eller 𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹 av den egendomen/handelsvarans värde. Det är därför ditt människobarn fråntas alla 𝗿𝗮̈𝘁𝘁𝗶𝗴𝗵𝗲𝘁𝗲𝗿 och ges ett kommersiellt värde att handla som del av det nationella företaget.

Se beviset på att Sveriges Regering är registrerad som ett bolag på US/New York Securities Exchange – vilket gör det möjligt att sälja det arbete som utförs av dess folk som slaveri till osynliga aktieägare runtom i världen. (bit.ly/35BJ0qK)

Om du tar en titt på ditt födelseattest, kommer du att få se att det inte står vad du är (dvs. en människa). Men om ett djur föds, får det ett certifikat som anger ”nötkreatur” eller ”katt” eller ”häst” eller vad det än kan vara. Enkelt uttryckt, när en mänsklig baby föds bildas ett 𝘀𝗸𝘂𝗴𝗴𝗯𝗼𝗹𝗮𝗴 i barnets namn. Barnets namn blir då företagets 𝘁𝗶𝘁𝗲𝗹. Detta söta företaget har endast de rättigheter som staten väljer att ge det.
Fråga dig själv – föds barnet med några naturliga rättigheter alls (som rätten till mat och vatten?) Eller har barnet endast de rättigheter som 𝗯𝗲𝘃𝗶𝗹𝗷𝗮𝘁𝘀 till det av staten? Tja, staten kan ingripa när som helst i barnets liv och utbildning, eller hur? Det kan staten göra om barnet är deras värdefulla egendom. Det är därför staten har rätt att ta barnen från sina föräldrar efter eget gottfinnande och under vilken som helst rättslig bortförklaring.
Kom ihåg att en människa av kött och blod har ingen naturlig ”legal” status, det är bara skuggbolaget (eller den juridiska personen) som har det. Det är därför ordet ”human being (människa)” inte finns i Black’s Law Dictionary, och Black’s Law Dictionary innehåller nästan alla tänkbara ord.

Men om du vill ha definitionen för en människa, gå tillbaka till 1930 och läs Ballentine’s Law dictionary, och där bredvid Human Being, anges ”see MONSTER.” (bit.ly/2MfCbnh)

Fartyg (eng. ship) kräver navigeringsinstrument att negociera (förhandla) genom svåra vatten. Instrumenten som används för att förhandla i sjölagstiftningen är överlåtbara värdepapper (negotiable instruments) och används som pengar. Bankerna använder inte ’pengar’, de arbetar med överlåtbara värdepapper såsom växlar och skuldsedlar – INTE pengar. Pengar är en finare ord som används för att hålla människor på glatt humör på andra sidan av kassadisken.
Precis som fartyg använder negotiable (förhandlingsbara) instrument, så använder köpmän (bankirer, advokater och domare) överlåtbara värdepapper sinsemellan. Det är därför de alltid hotar att ”vidta åtgärder (𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗶𝗻𝗴sförlopp)”. Detta är mycket viktigt eftersom du förstår begreppet överlåtbara värdepapper, så börjar systemen för banker och domstolar att avslöjas och bli alltmer begripliga.

Till exempel är en ”draft” inte en halvliter öl. En utkast är ett värdepapper (växel), en order att betala pengar. En order att betala pengar, liksom ett löfte att betala pengar, i en värld där pengar inte backas upp av någon fysisk resurs, är ”draften” bokstavligen pengarna i sig själv.

LAGAR OCH ORD SOM FÖRSLAVAR OSS – DEL 2
Regeringen är själv en juridisk person, eller 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝘀𝗸 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻, vilket innebär att det är ett 𝗯𝗼𝗹𝗮𝗴. Precis som de flesta regeringar i världen är Sveriges Regering registrerade som ett bolag på US/New York Securities Exchange – vilket gör det möjligt att sälja det arbete som utförs av dess folk som slaveri till osynliga aktieägare runtom i världen.

Den enda tillgången som detta bolag verkligen har är dess 𝗳𝗼𝗹𝗸 (en samling av personer). Den här egendomen (folket) måste ges ett värde så att den kan användas som 𝘀𝗮̈𝗸𝗲𝗿𝗵𝗲𝘁 för lån, så de måste beräkna hur och vad de kan ”𝗮̊𝘁𝗲𝗿𝗯𝗲𝗁”.
Ordet 𝗮̊𝘁𝗲𝗿𝗯𝗲𝘁𝗮𝗹𝗮 betyder INTE att betala något tillbaka. Det betyder helt enkelt att betala något om och om och om igen. Var försiktig med ordet ”återbetala” ty det är mycket bedrägligt. Bara ett annat ’juridiskt’ ord som är avsett att förvirra oss.
En folkräkning ger regeringen de uppgifter som den behöver för att beräkna hur mycket dess egendom är värd. Det är på det sättet länder kan 𝗹𝗮̊𝗻𝗮 pengar. De lånar och använder människor som 𝘀𝗮̈𝗸𝗲𝗿𝗵𝗲𝘁 för att betala tillbaka lånet. I själva verket 𝗹𝗮̊𝗻𝗮𝗿 de inte pengar eftersom pengar skapas ur tomma luften av centralbankerna.

Kom ihåg ordet 𝗹𝗮̊𝗻 i juridisk mening innebär inte ’lån’ som du och jag förstår det. Detta ord ligger till grund för ett enormt bedrägeri. Bankerna skapar inte lån, de 𝘂𝘁𝗼̈𝗸𝗮𝗿 𝗸𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁. Skillnaden är väsentlig för världens framtid vid denna mycket avgörande historiska tidpunkt.

Naturtillgångar hör till planeten och förvaltas av de 𝘃𝗲𝗿𝗸𝗹𝗶𝗴𝗮 𝗺𝗮̈𝗻𝗻𝗶𝘀𝗸𝗼𝗿𝗻𝗮 i landet. Verkliga människor av kött och redovisas emellertid inte i handelsrätt, endast deras juridiska person/företag medges. Den verkliga människan lurades att ge upp alla sina rättigheter när förtöjningen (födelsen) av deras kropp (fartyg/företag) registrerades med ett 𝗳𝗼̈𝗿𝘁𝗼̈𝗷𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝗰𝗝 (Här ser man hur makthavarna manipulerar med hjälp av det engelska juristspråket/legalese).

Därför har mark och naturresurser donerats (överlåtits) till ett 𝗯𝗼𝗹𝗮𝗴 kallat regeringen, som agerar på deras vägnar. Men för att vara del av regeringsbolaget, måste man först bedyra sin lojalitet till bolaget. Ingen med sitt sunda förnuft i behåll skulle någonsin 𝗯𝗲𝗱𝘆𝗿𝗮 sin 𝗹𝗼𝗷𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲𝘁 till regeringen, minst inte medvetet. Naturligtvis bör det vara tvärtom.
När du bedyrar din lojalitet till något, erkänner du att detta något är kraftfullare än du själv och därför medger du dess 𝗮𝘂𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲𝘁 över dig. Med andra ord, är du en undergiven 𝘀𝗹𝗮𝘃.
Här är det väsentliga: slå upp definitionen av en ”medborgare (eng. 𝗰𝗶𝘁𝗶𝘇𝗲𝗻)” i Black’s Law Dictionary. (bit.ly/2ISHHKA) Black’s Law dictionary definieras som ”medborgare” som någon som lovar sin lojalitet till staten mot förmåner och privilegier. Om du är i armén, fick du förmånen att åka hem över en helg. Dock kan den förmånen återkallas när som helst.

Det är samma sak med 𝗺𝗲𝗱𝗯𝗼𝗿𝗴𝗮𝗿𝘀𝗸𝗮𝗽. Du lurades att ge upp dina naturliga rättigheter i utbyte mot förmåner och privilegier som beviljades av en överlägsen auktoritet. Du är nu en bolagssentitet som är underordnad ett annat 𝗯𝗼𝗹𝗮𝗴, staten och regeringen. Staten är, världen, underordnad dem den är skyldiga pengar: dvs. centralbankerna. Våra regeringar är skyldiga pengar till andra privata företag kända för oss som centralbankerna. Det är därför, när centralbankerna räddar landet, som folket måste betala tillbaka till centralbankerna. Detta är ett storslaget sinnessjukt bedrägeri. Jag slutändan handlar det hela om bankerna och pengarna.
Alltså, är du medborgare i ditt land? Naturligtvis är du det – det är vi alla.
Om du fortfarande är förvirrad, 𝗺𝗲𝗱𝗯𝗼𝗿𝗴𝗮𝗿𝗲 i ett land är det landets 𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱𝗼𝗺, genom: 1) en födelseat frivilligtest medborgarskapsregistrering. Om du tar värvning  i det militära, är du inte längre en vanlig medborgare och är nu en del av en ny 𝗹𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻 (stort antal). Soldaterna har i huvudsak blivit 𝗿𝗲-𝗹𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗮𝗱𝗲. Kyrkor brukade ha en helt separat partsbehörighet kallad Piæ causa.

Om du inte kan betala en skuld, måste du inställa dig inför en 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗿𝗲 i en 𝗱𝗼𝗺𝘀𝘁𝗼𝗹. Förr i tiden kunde präster och fartygets befälhavare viga folk. KOMMERSIALLA DOMARE KAN DÄRFÖRT LIKNAS VID PRÄSTER OCH FARTYGENS BEFÄLHAVARE OCH SÅLUNDA 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮 överkommersiella frågor och berhållare 𝘀𝘃𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗮̈𝗺𝗯𝗲𝘁𝘀𝗱𝗿𝗮̈𝗸𝘁𝗲𝗿.

Domare i högsta domstolen kallas ”𝗘𝗿𝘀 𝗻𝗮̊𝗱” och alla förväntade böja sig för dem. Ta en titt på något domstolsdokument och du kommer att få se parterna bokstavligen 𝗯𝗲 om en dom från 𝗛𝗮𝗻𝘀 𝗻𝗮̊𝗱 i talarstolen. Hela systemet är en skickligt dold rituell sekvens utformad av dem som skapat denna rättsliga kontroll för oss, för tusentals år sedan. Men vi är på väg att avslöja dessa lögner och bedrägerier.

Vad är likheten mellan en kyrkobön och rättslig bön? I båda fallen underkastar du dig frivilligt en högre auktoritet. Allt som pågår i handelsrätt handlar om 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗸𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝘀𝗲. Varje domstolsdokument du framlägger och undertecknar syftar till att få dig att 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗸𝗮𝘀𝘁𝗮 dig en högre auktoritet.

När du inställer dig i domstolen, är du skyldig att stå i en 𝗱𝗼𝗰𝗸𝗮, som är en annan påminnelse om att vi har att göra med fraktvillkor. Men först måste du träda in genom ett litet staket som kallas för 𝗯𝗮𝗿. Detta staket, ofta med en liten grind, representerar att gå ombord på ett 𝗳𝗮𝗿𝘁𝘆𝗴 (eng. ship). Du befinner dig nu under amiralskap och är inte längre bunden till landets naturliga lag eller sedvanerätt.
När advokater godkänns på 𝗯𝗮𝗿-tentamen, kan de agera som legitimerat befäl 𝗮𝗯𝗼𝘃𝗲 𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱 (en annan fartygsterm) som registrerad officerare. Detta i motsats till att befinna sig 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄 𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱 (under däck) där last (eng. cargo), slaver och brottslingar hålls. Domstolarnas häktningsrum finns ofta under golvplanet och de åtalade förs upp 𝗮𝗯𝗼𝘃𝗲 𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱 (över däck) och in i dockan.

När du skriver din 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿 på en bit papper, föreställer strecket under signaturen horisontlinjen och nedanför den linjen är ditt namn (vanligtvis med stora bokstäver). Genom din signatur har du just lurats att degradera dig själv från en människa av kött och blod som lever på jorden och som tilldelats naturliga rättigheter av Skaparen, till blott och bart last/egendom/lösöre/slav/brottsling, och du är nu bunden av villkoren i det avtalet.

I sjöfartslagen (maritim lag eller handelsrätt), måste all last märkas med ett namn och en 𝘁𝗶𝘁𝗲𝗹. Har du ett namn och en titel? Naturligtvis, det har vi alla t.ex. Herr, Fru, Fröken, etc. Och därför är du egendom, utan att någonsin inse det.
Prova detta: försök signera alla avtal med orden ”med ensamrätt” under din namnteckning. Denna pyttelilla handling kommer att skapa absolut kaos. varför? Därför att du hävdar att DU HAR RÄTTIGHETER. Gud förbjude att du har rättigheter.

LAGAR OCH ORD SOM FÖRSLAVAR OSS – DEL 3

De ”pengar” som bankerna tvingar dig att använda och pengarna som bankerna själv använder är olika. Banker använder skuldebrev och växlar, och allt detta beskrivs tydligt i Uniform Commercial Code (UCC) som är den internationella Bibeln för att göra affärer och bedriva handel. Andra länder, däribland Indien, Australien, Storbritannien och Sverige använder ”Bills of Exchange Act 1882”.
Så, detta är vad pengar är – papperslappar med namnteckningar på dem. Lagen om växlar som härstammar från Storbritannien, är gemensam för nästan alla länder i världen. Exempelvis definieras ett 𝗶𝗻𝗰𝗵𝗼𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 över hela världen som ett pappersark med en signatur. Ett inchoate instrument kan fyllas i som en växel till ett värde av gottyckligt belopp. Var försiktig med vad du undertecknar.

Både UCC och lagen om växlar, talar om ”capacity to contract.” Titta på orden: Capacity (en volym av vätska) to 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 (att krympa tillbaka till noll). Detta innebär att vi alla kan ’krympa’ alla sedlar tillbaka till noll, eftersom våra ’pengar’ inte längre backas upp av någon fysisk resurs.

Tänk på begreppet kapital. Presidenten i the United States (vilket faktiskt är ett handelsnamn, namnet på bolaget är faktiskt ”Virginia Company”) bor på ”Capitol Hill”. Varje land har en ”huvudstad (eng. capital)”. Alla slags kapitäler (t.ex. versaler) är relaterat till kommers och det betyder att allt handlar om pengar.
Romarna hade tre klasser av människor:
1. 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗶𝘀 𝗱𝗶𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝗮,
2. 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗶𝘀 𝗱𝗶𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 och
3. 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗶𝘀 𝗱𝗶𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮.

Du kan läsa om detta i Black’s Law Dictionary. Slavar är capitis dimunitio maxima som hänvisar till ”maximal förlust av rättigheter”. Slavarnas namn skrevs med stora bokstäver. Gravstenar har namn som stavas med stora bokstäver eftersom de som är begravda där är juridiskt döda. Intelligent läsning och förståelse av Cestui Que Vie Trust Act of 1666, som antogs samtidigt som alla fokuserade sin uppmärksamhet på Stora Branden i London, förklarade alla juridiska döda.

Alla de avlidna människornas tillgångar införlivades i en stiftelse som förvaltas av staten. Detta gäller fortfarande idag – du äger inte egendom, du bara tror att du gör det. Studera din lagfart noga så ser du att staten förbehåller sig alla rättigheter. Är du död? Ja, det är därför ditt namn skrivs med versaler på alla juridiska dokument.
Ta en titt på hur diplomater skriver/stavar sina officiella namn: halva namnet är versaler och hälften av namnet är gemener. Detta är capitis dimunitio media och hänvisar till medelstor förlust av rättigheter.

När slavar vann sin frihet, fick de en titel. Slavarna var mycket nöjda, men de hade ingen aning om att deras titel helt enkelt betydde ”𝘀𝗹𝗮𝘃”. Detta framhäver helt enkelt den viktiga aspekten av hela detta invecklade ’legala’ språkbruk som används för att bedra mänskligheten.

Mer bevis för att döden vimlar i rätts- och bankvärlden kan ses i ordet ’𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲’ (inteckning), som i likhet med ordet ’𝗺𝗼𝗿𝘁𝘂𝗮𝗿𝘆’) relatera. Även ordet ’attorney’ (advokat) kommer från ordet ’attorn’, vilket innebär att ta från en person och ge till en annan, medan du behåller en fin bit själv.

Advokater kan inte 𝐬𝐞, de kan bara 𝗵𝗼̈𝗿𝗮 eftersom allt måste vara skriftligen, därför har man en court hearing (domstolsförhandling), inte en court seeing. Vi kan därför med visshet säga att rättvisan är blind. I själva verket inbegriper hela rättssalen i ett stycke papper – kontraktet.

I en domstol är kontrakt allt som finns. Skrivning är företagets språk eftersom tidigare, när dessa smarta tricks etablerades, kunde endast ett fåtal människor läsa eller skriva. När de lärde sig att läsa och skriva, var det juridiska språket fortfarande mycket olikt det språk som används på gatan, även om orden lät lika.
Rätts- och bankvärlden är helt tvådimensionell utan hjärta och ingen själ. Vissa domare har befogenhet att bevilja gottgörelse, men även deras händer är bundna eftersom de utförs en 𝗮𝗸𝘁 (spelar ett spel). De är bundna av skriptet i akten (stadgarna) och det finns inte mycket utrymme för improvisation.
Du kommer märka att domarna alltid leder med 𝗵𝗼𝗻𝗼𝘂𝗿 (ära). De betecknas alltid som ”honourable (ärbara)”. Men att vara ”ärbar” och vara ”hederlig” är helt olika saker. Detta är en av de många felbenämningarna i det juridiska språket. Juridiska ord och engelska ord är INTE SAMMA SAK.

Honor betyder helt enkelt ”balanserade böcker” eller att ”skulder är betalda”. Domaren är en bankir och hans böcker är alltid balanserade. Ett annat klassiskt exempel är ordet ”säkerhet (säkerhet)” som INTE betyder vad du tror. Säkerhet är mer eller mindre panträtt för ett negotiable instrument (omsättningspapper).

Du garanterar din ”säkerhet” för instrumentet så att instrumentet (eller skulden) sedan ”skyddas.” Ett säkrat instrument är när en ”person” med sin svett och energi garanterar och försäkrar att det blir hedrat (betalt) (eng. honoured).
Kom ihåg att domaren sitter på en 𝗯𝗮̈𝗻𝗸 och ursprunget till ordet ”bänk” kommer från det latinska ordet ”𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮” eftersom handels-bankirer skulle sitta på en bänk på marknadsplatsen. Om de avslöjades med fusk, skulle den stygga bankiren få sin bänk krossad offentligt och från och med då var de 𝗯𝗮𝗻𝗸rutt.

Domare är alltid 𝗮̈𝗿𝗯𝗮𝗿𝗮 (in honour), ty att vara 𝘃𝗮𝗻𝗮̈𝗿𝗮𝗱 (dis-honour) skulle innebära att vara insolvent. Domarnas böcker är alltid balanserade, och deras skulder betalas alltid eftersom de representerar 𝗯𝗮𝗻𝗸𝗲𝗻. En banks böcker måste definitionsmässigt alltid balanseras (som är ännu mer bevis på att de verkligen inte lånar ut pengar).
Du kommer att få se när du studerar bankväsen – att banken endast är ett debet/kredit datorsystem som fungerar på din anmodan. När du vaknar upp och inser att du kan instruera banken på annat sätt, och om många människor också gör det, då kommer allt att bli annorlunda. Det handlar om kunskap och upplysning.

LAGAR OCH ORD SOM FÖRSLAVAR OSS – DEL 4

Ordet 𝗮𝗸𝘁 är en mycket intressant term. En akt är något som utspelas på en scen. Shakespeare sa ”hela världen är en scen, män och kvinnor är bara 𝗮𝗸𝘁örer.” Detta kunde inte vara mer bokstavligt – och den kungliga politiska eliten som förstod den fulla betydelsen, måste ha skrattat högt när de hörde den.

I dag, när en parlamentsakt undertecknas, blir den sedan just det, en 𝗮𝗸𝘁. Naturligtvis har ingen av folket eller polisen som genomdriver detta någon aning om att detta är en komplett omgång charader och att de är enbart hantlangare för att genomdriva en olaglig akt mot sitt eget folk. Det är därför vi kommer att få mer och mer stöd från polisen, armén, trafikpolisen, advokater och andra företrädare för regeringar runt om i världen för folkets protest, när de börjar bli medvetna om den olagliga verksamheten som de har blivit lurade att tro på av sina regeringar.
Du kanske undrar varför du alltid måste underteckna kontrakt med svart svart. Argumentationen är att det är lättare att se, men det är rent nonsens. Det mer logiska svaret är att endast blöta (original) bläcksignaturer har värde som överlåtbara värdepapper. När dessa konstruktioner ursprungligen genomfördes var färgen på svart.

När dina instrument (dvs. dokument som innehåller din signatur) handlar bland advokaterna och bankirerna, måste de använda den ’svarta’ våta bläckunderskriften. De överlåter det (signerar det) till andra parter i utbyte mot andra typer av pengar eller snarare, överlåtbara instrument. Detta händer hela tiden bakom kulisserna ang. dina banklån.

Banker säljer vår signatur på de omsättningspapper som vi undertecknar på derivatmarknaden och vi har ingen aning om att detta pågår. Vi tror faktiskt att vi är skyldiga banken pengar vilket är varför vi fortsätter att betala varje månad. Tänk på ordet ’återbetalning’. Innebär det att ”betala tillbaka något du har lånat” eller innebär det att fortsätta återbetala, om och om igen?

Genom att använda svart, är det mycket svårt att veta var originalet faktiskt finns. Vissa banker i USA har hafts när de förfalskat signaturer på inteckningsdokument så att de kunde beslagta folks bostäder. Det var en stor exposé på 60 minuter (ett TV-program) om detta. Det råder inget tvivel om att så är även fallet i Sverige och alla andra länder i världen. Trots allt, är bankerna ingenting annat än organiserade brottssyndikat som arbetar på fantasikontor och har fantasibyggnader och kontrollerar regeringar – de kommer att göra allt för att genomdriva sin vilja.
Svart bläck har också en mer olycksbådande klang. Det representerar död. Svarta dräkter i domstolens representerar död eftersom domstolen inte har att göra med verkliga människor, de hanterar företag eller rollfigurer i ett skådespel. Det är därför vi benämns rättsobjekt, juridisk fiktion eller juridisk person som inte är en människa, men benämningen på ett aktiebolag eller ett artistnamn.
Det finns även en annan anledning till att du har en court hearing (domstolsförhandling) och inte en court seeing och varför rättvisan är blind. Symbolen för rättvisa är gudinnan ”Justitia” som har förbundna ögon. Varför skulle en symbol för rättvisa vara en gudinna med förbundna ögon? Varför ens använda en gudinna? Detta är en del av den uråldriga ritualen som fortsätter att hålla i sig och upprätthålls idag utan att någon förstår varför. De flesta människor tror att endast de forntida kulturerna hade ritualer om gudar och gudinnor.

De har fel i sin tro. Enkelt uttryck, om du undertecknar ett kontrakt degraderar du dig själv att vara underställd en högre auktoritet. Men även ordet kontrakt är vilseledande. Ett kontrakt som används som ett substantiv är bara ett avtal. Verbet, to contract, innebär att bli mindre (kontrahera), som när en ballong contracts (kontraherar, krymper) när luften släpps ut.

Eftersom vår valuta (valuta, ström/hav) inte längre stöds av guld eller andra naturresurser, är den enda anledningen till att den förblir flytande (som när ett företag flyter inom det sjunker), det faktum att den endast stöds av folkets förtroende för valutan. .
Det betyder att folket har den fulla, omistliga rätten att contract (verb, att kontrahera, reducera) alla avtal och återföra skulden (pantad eller utlovad) tillbaka till noll. Ja, du hörde rätt, du har makten, att med din signatur, eliminera alla fordringar som finns i världen idag.
Våra olagliga regeringar har mycket skickligt vänt broder mot broder, fader mot son och moder mot dotter i det mest fantastiska nät av bedrägerier som någonsin drabbats mänskligheten.

Läs denna artikel. Citat:
Även Guds ord, Bibeln, har de gett sig på. Se denna video.
 

Ockult attack – tio exempel

Den femte planken i det kommunistiska manifestet kräver en privat (dvs Rothschild) centralbank.

Samhället är under ständig attack av dessa centralbanker. Låter galet men detta är nyckeln till att förstå aktuella händelser.

Listan nedan är inte avsedd att vara detaljerad eller uttömmande utan att tillhandahålla en lista för att känna igen denna attack.
De satanistiska (kabbalistiska) centralbankerna utökar sitt kreditmonopol till ett monopol på allt. De planerar att fördriva mänskligheten och upprätta en kommunistisk världspolisstat.

Kommunism som kräver avskaffande av privat egendom och arv är bara ett sätt för Rothschilds att ta allas egendom.

De kabalistiska bankirerna använder den organiserade judendomen (sionismen) och frimurarnas shabbos goyim som sina instrument. Underrättelsebyråer gör lumpen.
Vi lider av kognitiv dissonans. ”Allt är bra, inget att se här”, säger deras media till oss. De som inte håller med smutsas ut som ”stora”, ignoreras, förbjuds eller förlorar sitt jobb. Välkommen till 1984.

Förräderi blomstrar aldrig, vad är anledningen? För om det blomstrar, vågar ingen kalla det förräderi. John Harington 1561-1612.

Sebastian Florin:

Folk har kommit in i en depressiv fas med en känsla av hopplöshet därför att många är RÄDDA för vår psykopatiska regering.

Vi har ett ordspråk i Sverige – ”Väck inte en sovande björn!”
Nu har staten väckt björnen och det är fler än Anni Lööf som har skitit i det blå skåpet.
Ta kontrollen över era egna liv och beslut! Staten kan bara trycka folk som godkänner att förtryckas.

En handfull idioter i regeringshuset kan inte kontrollera 9 miljoner människor som inte vill följa deras slav-lagar

Dessa korrupta entiteter har i decennier arbetat en-träget för att korrumpera systemet. Nu anser dem att vi saknar rättighet att existera utanför systemet. De tror att deras lögner kommer att fungera i all evighet. Lyssna på audio-boken: Protocols of the Learned Elders of Zion för en djup-dykning i korruptionen. För en (För)Ändring till det Bättre ÄR med den Fordran av hela Svenska-Folkets-(In)Blandning &: Engagemang.

Den här videon avslöjar juden som de ursprungliga slavhandlarna och ägare till både vita och afrikanska slavar.

ID2020 är en plan av superrika familjer i världen för att mikrochipa varje man, kvinna och barn som går på jorden genom påtvingade vaccinationer. Det är redan igång.

5 Grand Illusions That Keep Us Enslaved To The MatrixKategorier:Common Law, Common Law och domstolar, Rättsstat, Världspolitik, Video

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: