Hur du föds in i ett slaverisystem

Måndag 9 september 2019

https://hagenbo.blogspot.com/2019/09/om-hur-du-fods-in-i-ett-slaverisystem.html?m=1

En man som heter Erik Johansson berättar här om hur du föds in ett Luciferianskt slaverisystem. Läs även detta och detta inlägg. Se hur den Luciferianska maktstrukturen ser ut i denna artikel.

Över till Erik:
För att kunna förstå vårt slaveri behöver vi känna till lite av vår historia, systemet som vi lever i, och hur trusterna först kom till.
De tre kronorna eller påvliga bullorna som vi lever under är de tre trusterna som tagit ifrån oss alla våra rikedomar. Påvekronan eller Triregnum är en symbol för detta.

År 1302 skapade påve Bonifatius VIII tillsammans med Filip IV den första Express-Trusten i historien `Unam Sanctam´ vilket gör anspråk på de andligas superioritet över det världsliga, samt påvens makt och myndighet över jordens furstar (monarker).

När korsfarare gick ut på fälttåg under Inkvisitionen lämnade de sina hem och egendomar efter sig. Man utvecklade därför en idé, så kallad `Trust´ för att lämna över sina ägodelar till närstående som kom att bli den nya ägaren. Detta fungerade för de flesta tills det att domstolarna inte längre stödde riddarna som återvände från korstågen, då deras `trustee´ ville behålla rikedomarna. Det var såhär trusterna startade när prästklassen bestämde sig för att lägga beslag på andras rikedomar.

År 1455 skapade påve Nicolaus V en testamentarisk trust `Romanus Pontifex´ som gör anspråk på alla dina fasta egendomar, vilket betyder att du inte kan äga någonting i deras system och därför bara har nyttjanderätt (Den första kronan).
(känns inte det igen i Klaus Schwabs tilltänkta framtid? red.anm)

År 1481 skapade påve Sixtus IV en andra trust `Aeterni Regis´ som gör anspråk på statsägda förmögenheter vilket bokstavligen gör människor till skatteslavar
(Den andra kronan).

År 1531 skapades påve Clemens VII (bilden) en tredje trust `Convocation´ som gör anspråk på din själ när du blir döpt (Den tredje kronan).

De tre trusterna kallas för `CESTUI QUE VIE´ (666 på Latin) och är den svarta adelns (black nobility) tre fiktiva konungariken vars nummer finns skrivet på ditt födelse- och dopattest som bokstavligen gör dig till deras slav.

Har du skrivit kontrakt som svensk medborgare är du juridiskt sett en slav ombord på skeppet `Kingdom of Sweden´, och måste därför följa företagspolicy.
Anställda har inga rättigheter utan bara förpliktelser att tjäna kungen som är kapten över skutan. Du gör ingenting utan att först be om lov. Ska du till exempel måla om huset som är statlig egendom måste du först fylla i papper, och om chefen ger dig tillstånd kan du eventuellt ges vissa förmåner.

Har du inte något tillstånd, och gör det ändå, hamnar du i fängelse. Ska du göra affärer med andra anställda behöver du företagslicens, eller äktenskapslicens om du skaffar en affärspartner, eftersom äktenskap är ett företag enligt Maritime Admiralty Law.

Även din kropp betraktas som ett företag, och ska du frakta statligt gods krävs det förarlicens. Allting är affärskontrakt och banklagar på sjön, och Sverige är ett privatägt företag.

Om du har ett födelseattest i ´SWEDEN KINGDOM OF´ som är registrerat under Security Stock Exchange Commission (SEC) i Washington, D.C. är du delägare i detta företag. Varje CQV-trust är värd omkring 15 miljoner dollar. När du lånar pengar från banken, lånar man i själva verket ut dina egna pengar som tas från din CESTUI QUE VIE-trust, och som du sedan betalar tillbaka med ränta.

Problemet är att du som `Person´ står som gäldenär eller debitor för denna CQV-trust, vilket gör svenska staten till din förmyndare.

En `Person´ är juridiskt sett en död entitet och registrerat företag som getts samma namn som den levande människan fast med STORA BOKSTÄVER.

När ett barn föds i Sverige fyller barnmorskan i en födelseanmälan som går till Skatteverket och lämnas över till kungen. Det är biljetten ombord på deras skepp som representerar det döda företaget Sverige, som har stulit alla dina rikedomar och placerats under en trust som de själva administrerar.

Vi är deras skatteslavar som inte har några rättigheter ombord på deras piratskepp förlorade till havs, och under Admiralty law eller sjörätt.

Detta system är det nya Jerusalem, teknologi som stals från Tempelriddarna i början av 1300-talet och som den romerska kulten använder för att förslava oss.

Det enda sättet för att frigöra oss från vilddjurets `matrix-system´ som har spridit sina tentakler över hela planeten är att ogiltigförklara denna fiktiva trust, göra anspråk på oss själva som Guds levande barn och inte som deras orderföljande döda skatteslavar.

Vad man inte har talat om för dig är att du har en Persona, SVEN SVENSSON© som skapades i din egen avbild Sven Svensson© utifrån ditt födelsecertifikat.
I svenska språkets grammatik får man inte skriva ut sitt namn med STORA BOKSTÄVER, endast små och stora bokstäver gäller. SVEN SVENSSON© är ditt förfalskade födelsecertifikat eller personbevis som står som gäldenär hos Skatteverket, och används för att re-presentera Sven Svensson©.
Det är därför som ditt namn står skrivet med STORA BOKSTÄVER på alla bolagskontrakt, pass, körtkort och andra id-handlingar. Detta är ditt andra födelsecertifikat som staten tagit till banken och förvaltar under en trust `Cesteui Que Vie Act 1666´ utan att informera dig om saken.

Varje gång du signerar med kråkan som är din `Strawman´, ställer du SVEN SVENSSON© som ansvarig och godkänner att staten belastar ditt CQV-konto för att belåna och investera dina pengar.

Denna trust har hundratals miljoner, och varenda krona tillhör dig. Det betalar för fysiska skador, sjukvårdskostnader, räkningar, ny teknologi och skuldavskrivningar.
Bedrägeriet ligger i att ingen har informerat oss att vi har en strawman, eller att alla skulder betalas i förväg via en trust. Företagen tar dubbelt betalt när de skickar ut bluffakturor, och hoppas att vi har blivit tillräckligt hjärntvättade för att betala en andra gång.

Inkassobolag och kronofogden trakasserar dig för de vet att vi är okunniga när det gäller avtalsrättsliga principer och hur systemet fungerar.

Vägen ur systemet är att ta tillbaka vår strawman som de har skapat utan att tala om för oss, så att de inte längre kan finansiera sina krig eller rädda banker.

Om vi inte ställer Sven Svensson© som den säkrade partern kommer vi att förbli statens skatteslavar då våran strawman SVEN SVENSSON© för tillfället står som debitor.

Din strawman är fiktionen som de skickar bluffakturor till under STORA BOKSTÄVER.

Vi behöver begära ett UCC-1 formulär och ställa oss själva som borgenär eftersom det är våra pengar man använder. Och fylla i ansvarsavtalet som ogiltigförklarar alla signerade kontrakt som statliga myndigheter tjänat pengar på. Detta ger oss fullmakt över våran strawman, och tar oss ur kontraktsrätten (UCC) som står under Admiralty Maritime jurisdiktionen. Har vi affidavit, intygar vi också att vi inte längre är en del av företaget, och med copyright eller trygghetsavtal kan man skicka rättelsefakturor till instanser som använder vårat namn utan tillåtelse vilket ger stora skadestånd.

Sverige är ett bankrutt företag, och det finns inte någonting kvar att betala med förutom att importera mer utländsk arbetskraft och brottslighet. Man har redan lagt beslag på folkets alla egendomar, och nu väntar en ny lågkonjuktur eller konkurscykel. Det finns Inga riktiga pengar uppbackat av guld eller silver kvar i cirkulation, och statsskulden går inte att betala med Riksbankens skuldsedlar som inte är värda pappret de är tryckta på. De används bara för att hålla slavarna vid liv i systemet, och för att förstärka illusionen om att de är fria.

Bankoligarkerna äger rubbet! Inklusive folkets livslånga arbetskraft som pantsattes som säkerhet när vi fick ett födelsecertifikat, registrerades som korporativa fiktioner, och blev medborgare för att säljas till den Internationella valutafonden (IMF). Alla människor är aktiekapital som flyter omkring på New York-börsen och är en del av bankväsendets stora pengabedrägeri. Man behandlar oss som boskap på deras farm.

Alla brott har kommersialiserats, och idag har företaget KINGDOM OF SWEDEN omkring 80 miljoner riktlinjer och regler inskrivna som de kallar för lagar. Är du svensk medborgare och ett företag med STORA BOKSTÄVER, kan rättssystemet, domstolarna och poliskåren använda dom för att fånga in dig i brott & straffsystemet. Helst vill de ha dig hos kronofogden och inlåst i fängelse.

Den importerade gängkriminaliteten och våldtäktskulturen generar miljarder åt staten, och man vill ha IS-soldater och ensamkommande ”flyktingbarn”. Det är därför som dom tillåts stanna kvar och begå brott, i stället för att utvisas till sitt hemland.
Alla nyanlända i Sverige som beviljas uppehållstillstånd får ett personnummer, och blir därför öronmärkt humankapital som kan säljas till IMF för att betala av statsskulden. Det handlar bara om affärer och att tjäna pengar, för att Sverige är ett utländskt vinstdrivande företag som tagits över av internationella bankirer.

Polisen är även inblandad eftersom de också är ett privatägt företag, som har sina egna gängenheter precis som höger- och vänsterpolitken. Allt är ett iscensatt spel för galleriet. Vi behöver vakna och förstå att detta är en pengamaskin och ett stort bedrägeri.

Har du någonsin lagt märke till att körkort, kontoutdrag och alla räkningar som du får är skrivna med stora bokstäver? Detta är inte av misstag; det finns ett rättsligt skäl för detta.

Har du någonsin undrat varför regeringen eller staten kan ta ditt hus, egendomar, bilar, bankkonton, barn, etc.?
Tror du att du äger allting som du arbetat så hårt för i hela ditt liv?

Tror du att du verkligen är fri så som Gud tänkte att det skulle vara? Eller är du en slav? Är du en undersåte som betalar avgifter till den Engelska kronan genom skattesystemet?

Vad är ditt riktiga namn? Är det SVEN SVENSSON, skrivet med versaler eller är det, Sven Svensson med versaler och gemener?
Jag känner till svaren, gör du det?

Antag följande:

Att Sverige är ett bankrutt företag och har varit det sedan 1931. Att regeringen inte har några riktiga pengar i cirkulation som är säkrat mot guld eller silver. Att den enda tillgången som finns kvar är folket. Så hur finansierar Sverige sin verksamhet?

Lösningen: Att ställa folket som säkerhet. Hur? Genom att registrera dem på den internationella handelsmarknaden, och sälja obligationer på dem. Folket kan användas som en resurs och blir ett nytt kapital för företaget.

Reaktion: Folket utgör säkerheten och är ”pantsättningen” för obligationerna. Dom säkerställda obligationerna är folkets arbetskraft som skall komma att betalas i framtiden på ett obestämt datum.

Problem: En mycket sofistikerad form av servitut eller slaveri, där grundlagarna inte längre gäller, för att regeringen på alla nivåer nu lyder under köpmännens internationella handelsrätt, också känd som Uniform Commercial Code (UCC), där människor och deras avkomma, är ”varor” som kan köpas och säljas.
Problem-Reaktion-Lösning

Den Svenska statskulden har dubblerats sedan 2001 och är idag över en BILJON svenska kronor (1 072 930 781 452). Men till vem är vi skyldiga så mycket pengar? Vart får vi pengarna ifrån? Varför lånar vi pengarna? Vad är räntan? Vem är det vi betalar?

Vi lånar pengar för att Sverige är bankrutt i ett system som är byggt på skulder, och de internationella bankirerna äger ditt land, ditt hus, ditt företag, din bil, dina barn och din framtida arbetskraft. Du äger ingenting. Slutar du betala fastighetsskatt kommer banken att ta ditt hus inom några månader, och du hamnar på gatan.
Man har tagit svenska folket som fångar, och utan att veta om det blir de utnyttjade då det aldrig går att betala av en skuld i ett räntesystem som har en inbyggd brist på pengar, och statsskulden fortsätter att växa därför att pengarna för räntekostnaderna aldrig stoppas tillbaka in i systemet.

1975 godkändes en lag som avskaffade svenska staten rätten att trycka sina egna pengar, och måste nu gå till Riksbanken för att låna pengar. Riksbanken bestämmer vem som får låna pengar, hur mycket de får låna, och till vilken ränta. Svenska staten får heller inte lägga sig i Riksbankens beslut när det gäller penningpolitiken. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999. Riksbanken styr folket, välfärden och penningmängden i Sverige med järnhand.

Rikbanken är ett privatägt företag, (det första i hela världen! red.anm) vilket betyder att de kan trycka miljarder utan att ha skapat någonting av riktigt värde. Det finns heller inga gränser för hur mycket ”pengar” de kan trycka för att själva skaffa sig rikedomar, eftersom skuldsedlarna inte längre behöver vara säkrade mot guld.

Genom att minska penningmängden i landet under nivån för en hållbar handel kan bankirerna skapa inflation, lågkonjuktur och ekonomisk kris, vilket gör att dom statsägda bankerna så småningom går omkull.

De kan sedan iscensätta nya krig, finansiera båda sidorna, skapa en flyktingvåg, och tvinga staten att ta emot flyktingar som ger dem nytt kapital, ge dom uppehållstillstånd, registreras som nya medborgare i systemet, och pantsättas för 10 miljoner kronor per skalle för att rädda bankerna för stunden, och fortsätta betala av en skuld som aldrig går att betala. Problem-Reaktion-Lösning.

SLUTA KALLA DET FÖR PENGAR!

Den mest bisarra aspekten av denna enorma penningfälla är att vi alla svävar i en virvelvind av löften att betala eftersom ingen egentligen någonsin får ”betalt” av systemet. Det låter extremt komplicerat, men är faktiskt väldigt enkelt, och det första steget att verkligen förstå penningsystemet.
För det första – det är inte möjligt att betala någonting eftersom det inte finns några pengar att betala det med. Vad betyder det? Hur är detta möjligt? Min plånbok är fylld med pengar… kommer de flesta att tro.

Låt mig förklara: pengarna på ditt bankkonto är inte pengar. Det är bara ett ”utdrag” av bankens löfte att betala dig pengar. Pengar, som ursprungligen var knutna till guld och silver, finns inte längre, men istället utbyts ”banklöften” mellan dig och mig som om de var ”pengar”.
Som t.ex., när du köper skor från någon, och du ger dem dessa banklöften som valuta (vad vi kallar pengar) försöker du faktiskt reglera ett konkret åtagande (att ta skorna) med inget annat än ett tomt löfte, eftersom personen du ger valutan till också tror på vad du ger dem, de kommer att fullgöra din skyldighet att kompensera dem, men detta är faktiskt inte en verklig betalning.

Papperspengarna i deras hand är bara ett tomt löfte – utan egenvärde. De använder sedan samma ’tomma löfte’ att betala någon annan och fortsätter bluffen – omedvetet.

Men det är bara toppen av ett isberg. Glöm aldrig någonsin att ordet ”kredit” kommer från Latinets ”credere” som betyder ”att tro”. Om du inte tror på det, eller har något förtroende för det, är pengarna helt värdelösa. Detta ett djupt invecklat system som endast är avsett att förvirra oss och förslava oss.
”Verkliga” pengar definieras förresten som guld eller silver om du frågar en elit-bankir.

Allting är redan betalt i förväg, eftersom det inte finns några pengar att betala för någonting. Vi är alla slavar på deras farm och systemet är ett spel för galleriet som upprätthåller illusionen om att vara fri. I slutändan är det slavägarna som betalar sinsemellan för att hålla slavarna på plantagen, och de betalar med guld som de har stulit från folket.

Så långt Erik.

Fractional Reserve Banking

Systemet med fraktionerad reservbank är ett system där endast en bråkdel av insättningarna backas upp av kontanter. Banker lånar ut ett multipel av sina faktiska reserver vid ocker. När någon går till en bank för ett lån, säg att det är ett bostadslån, sitter pengarna för det lånet inte på banken och väntar på att bli lånade.

Det skapas bokstavligen ur ingenting när lånet uppstår. Det existerar då inte som kontanter utan som en ren blip på datorer och relaterade lagringsmedia. Pantsättaren är då skyldig att betala tillbaka lånets kapitalbelopp plus ocker enligt villkoren för inteckningen.

Kan det vara ursprunget till frasen ”att lämna bort sitt liv?”

Sättet som ocker beräknas är ett annat sätt där pantsättaren utnyttjas av bedrägeriet

Under lånets tidiga livslängd uppgår den stora delen av varje betalning till ocker på det återstående saldot, och endast ett mycket litet belopp hänförs till nedbetalning av kapitalbeloppet.

Det är därför summan av alla betalningar under ett bolåns löptid vanligtvis är flera gånger det totala beloppet för det ursprungliga lånet. För årtionden sedan fanns det något sådant som ett rakt kapitalnedsättningslån där kapitalet delades upp jämnt över bolånets löptid. Den typen av bolån existerar inte längre helt enkelt på grund av bankirernas obevekliga girighet.

Gud fördömer ockrare. Den som ”har gett ut på ocker…skall visserligen dö.” – Hesekiel 18:13

Strawman =Debitor/Gäldenär i fonden som skapats i ditt Glossa namn och falska personnummer.

Levande blir du när du tar över din borgenär/Kreditor sida av fonden där, förresten alla pengar skapas.

De skapas inte ur tomma intet i fractional reserve banking som dessa agenter/gatekeepers talar om för dig. Lite sanning men inte hela.

En sak vi alla måste förstå är: Det finns många gatekeepers i denna ”Matrix” och många staket måste ni/vi hoppa över innan man närmar sig sanningen.

Läs agenten Orwells Animal Farm och se på predictive programming från Hollywood och propagandamedia.

Det är därför världens största pyramidspel. Den fejkade monetära lögnen kan fortsätta så länge med nya individer i systemet = Glossa namn, pers.nr. som kan skapa nya falska papperspengar och hålla hjulet rullande tills dess kontrollörernas agenda med New World Order är fullständig och deras plan för fullständig kollaps kommer att genomföras.
Förstå därför också den kontrollerade invasionen med det ”Ordo Ab Chaos” War on terror de skapade den 11/9 2001.

Allt organiserat enligt deras sataniska master och i enlighet med Albert Pike och deras Luciferianska tro, Alister Crowley mm mm.

Den kontrollerade världskraschen av ekonomin kommer garanterat enligt deras Numerologi, Gematria och Astrologi som de följer och kommunicerar med i bakgrunden. I media, symboler, tecken osv…

Läs detta dokument ”Cestui Que Vie Act 1666”. Börja din resa mot upplysning och frihet från slaveriet.

Här är frimurarsatanisterna som styr Sverige. Med registreringsnummer och allt. Bara att gå in på alla bolag och kolla.

OSMTH OF THE KINGDOM OF SWEDEN
Org.nr: 802437-5258
ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI (OSMTH) – Swiss Federal Registry Number CH-660.1.972.999-4 Information
https://preview.osmth.org/
Bolagsform: Ideella föreningar
F-Skatt: Aldrig registrerats 
Moms: Har aldrig varit registrerad i Momsregistret
Registreringsär: 2007
Kontaktuppgifter co
PETER SVÄRD
Besöksadress:
KILLHULT 6509
242 95 Hörby
Skåne län

Lyssna även på video nedan om Anders Bak som förklarat sig självständig från slavsystemet och kräver skatter och avgifter tillbaka omfattande 2,75 ton guld från den danska staten..

Läs också här:

Citat:
Ditt värde för samhället beräknades då och beräknas fortfarande med hjälp av försäkringstekniska tabeller och vid födseln skapas obligationer lika med detta \”medelvärde\”. Jag förstår att det för närvarande är mellan en och två miljoner dollar.

Dessa obligationer är säkrade av ditt födelsebevis som blir ett förhandlingsbart instrument. Obligationerna är hypotekade, handlas tills deras värde är obegränsat i alla avseenden, och all kredit som skapas är tekniskt och med rätta din.

I själva verket borde du kunna gå in i vilken butik som helst i Amerika och köpa allt och vad som helst i sikte, och säga åt expediten att debitera det på ditt undantagskonto, som identifieras av ett niosiffrigt nummer som du kommer att känna igen som din Personnummer utan bindestreck.

Det är ditt EIN, som står för Exemption Identification Number.

Vi luras in i kontrakt med fiktiva-Bolag. För din möjlighet med ett Ut-Träde ur alla Fiktiva-Kontrakt ÄR med din KÄNNEDOM av din KORREKTA-STÄLLNING.

Det är helt otroligt vilket bedrägeri som görs mot miljarder människor över hela världen av slaverisystemet.
I denna 40-minuters debutfilmade intervju (2018) med NewEarth-grundaren Sacha Stone ger Bibi Bacchus oss en inledande förklaring av grunderna i UCC och ”hur man förstör och äger sedan din halmman.”
Dömd till 8 års fängelse för ett brott, som tillverkades för att förena henne – Bibi Bacchus, slutade inte och dog  inte, vilket den korrupta polisen och rättsväsendet förväntade sig av henne. Istället studerade hon det högsta uttrycket för internationell rätt (UCC) och kom ut efter 7 år och två månader och visste exakt hur det riggade systemet begår bedrägeri och förräderi mot 7,7 miljarder själar på jorden.

I denna debutfilmade intervju med Sacha Stone förklarar Bibi grunderna. Om du vill registrera dig för att gå med i hennes online-workshops som snart startar e-post Dr Nancy AshNewEarth University: contact@newearth.university och sluta betala för bedrägeri! Varför studera Bibis läroplan? UCC-lagen är det högsta uttrycket för lag eftersom det ofta manifesteras i världen. Vilket innebär att säga basen på vilken alla kontrakt finns. 

Kontrakt både synliga och osynliga mellan människor i världen och (företag) regeringar, (företag) byråer, (företag) banker och (företag) institutioner, som kommanderar och styr våra liv och försörjning. UCC eller enhetlig kommersiell kod överskrider också valutorna och underbygger utbyteskoderna mellan alla byråer, regeringar och institutioner mellan varandra. Alla mänskliga angelägenheter styrs därmed av sådana kontrakt, som görs, antas eller styrs av dem. 

När mänskligheten vaknar till UCC-lagen och lär sig hur man inte kontrakterar, hur man återkallar kontrakt och hur man raderar upp och redigerar underskrifter och underkastar sig fiktioner – då kommer vi att bli av med de hemliga systemen för kontroll och manipulation (slaveri) som alla försöker befrias från slaveri

I förenklade termer, när du är född och dina föräldrar registrerade din födelse, skapade och utfärdade din regering ett födelsebevis och gav dig en kopia. Födelsebeviset du fick är i själva verket ett BOND(age)-certifikat som möjliggjorde skapandet av ett privat TRUST som du är den enda förmånstagaren av. Dessa obligationer handlas på börsen och statskassan under hela din livstid, med stora mängder tillgängliga medel inom dem. Detsamma gäller din folkförsäkring – båda är 8-siffriga kontonummer till din hemliga dolda Trust.

Namnet med versaler som visas på födelseattesten sänker din status till slav och förvandlar dig, mannen/kvinnan av kött/blod, till ett FÖRETAG (”corp” = död” ”oration” = talande). Detta är en fiktiv eller ”laglig” ” NAMN som regeringen (företaget) sedan kan använda för att kontraktera med dig eftersom de döda inte kan tala till de levande och inget företag kan kontraktera med en man/kvinna av kött/blod. En maxim i lagen är ”den som skapar äger”. Därför , din regering ÄGER dig, du är officiellt och olagligt statlig egendom genom bedrägeri och detta är en handling av tvång utan samtycke.

Det räcker med att säga, kaninhålet går mycket djupare och världen har varit under dessa magiska trollformler alldeles för länge. Vi har nu kunskapen och förmågan inom området för common law, för att få regeringar runt om i världen att stå till svars för slaveri och bedrägliga brott, men vi behöver först stöd från varje man, kvinna och barn för att göra detta till verklighet.

Utbilda dig till sanningen och sanningen kommer att göra dig fri.

 denna sida, Common Law Courts, finns massor av information om hur du lämnar slavsystemet. Läs t.ex. denna “Reclaim your name”
 

Avslutningsvis, presidenten i USA är ledaren för det Jesuitstyrda stadsstatsföretaget i USA:s FÖRENTA STATER.

Jesuiterna använde inbördeskriget för att försätta Förenta staterna i konkurs och fick sedan landsförrädare i kongressen att godkänna lagen från 1871; som skapade en ny enhet i DISTRICT OF COLUMBIA, som inte är en del av de 50 staterna, utan ett separat land (exakt som City of London i UK och Vatikanstaten i Rom).

Presidenterna och alla toppledarna i Washington D.C. arbetar alla för Jesuiternas Supreme General Arturo Sosa.

CIA, FBI, TSA, DHS, etc., arbetar alla för att skydda Jesuitföretaget.

De stjäl amerikaners rikedomar (gäller även svenskars) för att finansiera sin miljarddollars krigsmaskin, för att ha militära baser runt om i världen och för att attackera alla länder som inte har böjt sig för Rom och som inte har en Jesuit-Rothschildägd centralbank

Därför demoniseras Iran, Syrien och Nordkorea; att kunna motivera en attack mot dem, att ta kontroll över dem.

Den Romerska Jesuit- och Illuminati Ordern på Sveriges Stora riksvapen.

Textstycke från boken Nesta H. Websters bok Secret Societies And Subversive Movements: https://ia802803.us.archive.org/1/items/SecretSocietiesAndSubversiveMovementsNestaHelenWebster/Secret_Societies_and_Subversive_Movements_-_Nesta_Helen_Webster.pdf

Vidare, är syftet med denna grupp, liksom alla subversiva Esoteriska Ordnar att genom sådana processer som eurytmi, meditation, symboler, ceremonier och formler, för att väcka denna kraft och producera falsk ”Upplysning” med syftet att få ”Andligt Siarskap”, som för det mesta är klärvoajans, kläraudiens, etc.
Ordens ceremonier är hypnotiska, och skapar via suggestion nödvändig mental och astral atmosfär, hypnotiserar och förbereder medlemmarna att vara villiga verktyg i händerna på de kontrollerande adepterna.

Samma initierade har meddelat mig följande slutsatser angående gruppen i fråga, med tillstånd att citera dem ordagrant: Jag har varit övertygad om att vi som order, har hamnat under kraften hos en mycket ond ockult Order, oerhört kunnig i vetenskap, både ockult och på annat sätt, inte ofelbar, deras metod är SVART MAGI, det vill säga elektromagnetisk kraft, hypnotism och kraftfull suggestion. Vi är övertygade om att Ordern kontrolleras av någon SOL ORDER av Illuminati-natur, om inte av Ordern själv.

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI (OSMTH)

Ett uppföljande inlägg hittar du här.Kategorier:Common Law, Common Law och domstolar, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: