Anmälan till riksåklagaren och eventuellt också annan behörig rättsinstans

2022-03-09

Anmälan av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson till Riksåklagaren

Undertecknad anmäler härmed rubricerad person till riksåklagaren för hans
uttalanden och påståenden att, ”vi ser att det blivit Putinpris på drivmedel”. Påstående är en lögn. Sanningen är att den enorma prisökningen är ett resultat av den s k ”reduktionsplikten” plus drivmedelsskatten på bl a diesel och bensin.
Dessa båda kostnadsökningar beslutades långt före konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Hans lögn är allvarlig av flera skäl. Inte minst kan det få svenska medborgare att tro att Sverige inte själv ensidigt kan sänka priserna vilket kan få till konsekvens att denna vansinniga handling inte kommer att avbrytas. Om inte detta sker kommer Sveriges ekonomi att haverera och miljontals medborgare och företag drabbas av ekonomisk kris. Men inte nog härmed utan många kommer att drabbas på sådant sätt att de bl a inte kan ta sig till sjukhus eller annan nödvändig plats.
Får denna lögn stå oemotsagd och medborgarna genom bl a Thorwaldssons lögner lockas att tro på att hans uttalande är sanna kommer det att innebära så allvarliga konsekvenser att Sveriges ekonomi kan kollapsa.
Att en minister skall kunna sprida dessa lögner och trots detta undgå straff strider helt mot rättsstatens principer.
Rättssystemet har här en viktig uppgift. Nämligen att i en rättegång visa medborgarna att ministern ljugit och att sanningen är en helt annat än denne ministers lögner.
Olle Ljungbeck


Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: