DOM ÄR INTE SOM VI

Svenska myndigheter och socialtjänsten påstås stjäla barn - DN.SE

2022-02-15

Olle Ljungbeck

Dom är inte som vi. Nej detta är ingen provokation. Den som har öppna ögon och sinnen och vågar erkänna verkligheten ser att en stor del av invandrarna/ migranterna inte är som vi. Detta gäller framförallt samhällsbildning, kultur, religion där den enskilda människan skall ha rätt att forma sitt eget liv själv, så länge den inte skadar andra individer eller samhället.

Avgörande för om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på bl a följande områden:

Demokrati/diktatur, normer, existerande samhällsinstitutioner, fungerande rättsordning, gemensamma grundvärderingar som skapar sammanhållning, fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna, förhållandet mellan könen (jämställdhet), religion ( frihet att utöva och frihet från), accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner, bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse), individens grad av frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor, agaförbud samt lika rättigheter för män/kvinnor, flickor/pojkar, förbud mot tvångs/barngifte, rätten för individen att avvika från ”normala” normer när de inte skadar andra etc.

Självklart påverkar ovanstående hur vi utvecklas som individer.

Stora skillnader mellan mottagande samhällen och de samhällen som lämnas, hindrar integration men skapar också motsatsförhållanden, som leder till kriminalitet/stridigheter etc. Mångkulturen skapar därför ofta motsättningar mellan den etniska befolkningen och den ankommande.

Om man utifrån ovanstående studerar de samhällen (stater) som flertalet utomeuropeiska ”invandrare” kommer från i dag, finner man att skillnaderna mot svenska förhållanden är enorma.

I dag kommer flertalet utomeuropeiska ”invandrare” från diktaturer (auktoritära system utan spår av medborgarinflytande), ständiga inbördesstrider, som ofta har sin grund i stam- eller religionsmotsättningar, ingen religionsfrihet (oftast statsreligion, som styr människornas liv i detalj), uselt fungerande rättsordning och institutioner, utbredd analfabetism och därmed följande okunskap, vidskepelse. Ojämlikhet mellan könen, som tar sig uttryck i grovt förtryck av flickor/kvinnor från såväl staten, religionen som från män/pojkar, klansamhällen där hedersvåld är utbrett. ”Öga för öga, tand för tand principen”, religion och politik är sammanvävda i varandra. Statligt och religiöst förtryck av individer som avviker från ”vedertagen” norm. Barnmisshandel och förtryck av flickor är regel.

Självklart präglar sådana samhällen individernas värderingar och försvårar, ja  är ett hinder för integration i det ”nya” samhället. Framförallt i ett sekulärt samhälle som Sverige är, i högre grad än många andra länder. Dessa  värderingar lämnar de givetvis inte när de stigit över gränsen till länder med demokratiska samhällssystem, som ur filosofisk synpunkt måste anses mer utvecklade och civiliserade. 

Integration och fredlig samexistens blir självklart svårare att uppnå med ”invandring” från sådana samhällen än från länder med utvecklade samhällssystem. Detta gör att det i Sverige fungerat väl med tidigare invandring eftersom flertalet kom från Europa med samma kulturella och religiösa bakgrund. Sannolikheten för att integrationen med dagens invandring skall fungera är inte troligt eftersom migranternas bakgrund är så annorlunda än vår egen.

Sverige har en låg sysselsättningsgrad bland ”invandrare” från utomeuropeiska länder. Detta beror med stor sannolikhet på att även i hemländerna är syssel-sättningsgraden låg och många ”invandrare” aldrig levt under organiserade sysselsättningsförhållanden. Med andra ord aldrig varit vana vid en 7 till 17 tillvaro. Flertalet av kvinnorna har aldrig förvärvsarbetat.

Skall en integration bli möjlig måste samhället ställa ovillkorliga krav på ”invandrarna” inom den sfär, som alltför mycket skiljer sig från det nya landets normer och värderingar.  Här måste ovillkorlig anpassning ske. Religiös och kulturell hänsyn får inte tas om sådana hindrar integration. I stället måste det nya samhället helt ta avstånd från och bekämpa religionen när den skapar såväl integrations-problem som motstånd från fundamentalister. Men också klart genom lagstiftning markera att vi inte på något vis accepterar deras kultur och religion när den strider mot de värderingar vi lagstiftat om och som av den etniska befolkningen anses vara grundläggande för samhället.

Därför skall statliga tjänstemän prioritera det sekulära samhället och inte som t ex DO ta strid  för  t ex religiös vidskepelse. DO:s agerande i flera sådana fall vittnar om en sällsynt omognad och brist på modernt tänkande hos tjänstemännen eftersom de alltför ofta viker för migranternas krav.. Ett fjärmande från religionens vidskepelse och ”kulturella” förtryck  frigör människorna och gynnar därmed integration. DO är med andra ord fullständigt olämplig för sin uppgift. På en sådan tjänst skall vi ha människor som verkar för ett sekulärt samhälle och inte som nu arbetar för en återgång till medeltida förhållanden. Religiösa friskolor på islamistisk grund motverkar framförallt flickors integration, frigörelse och möjlighet att komma ut i arbetslivet. De måste därför förbjudas.

I Sverige ökar man bidragen till religiösa samfund och förlänger därmed tiden mot ett sekulariserat och mindre våldsinriktat samhälle.

Självklart skall inte offentliga medel gå till religiösa organisationer och framförallt inte till sådana extrema religiösa organisationer som islam.  Det är lätt att bevisa att där islam ges utrymme i samhället är också våldet som störst och integrationen sämst.

Det råder i dag ingen tvekan om att Sverige blivit mycket, mycket mer våldsutsatt efter ankomsten av ”invandrare” från de samhällen/stater jag ovan beskrivit.

Vill vi få ned brottsligheten  och inordna ”invandrarna” i samhället måste vi driva en än mer sekulär invandringspolitik, men också hårdare krav på att invandrare skall leva upp till den värdegrund som vi lagstiftat om och som omfattas av majoriteten av den ”etniska” befolkningen i Sverige. I annat fall finns bara en väg – UTVISNING.

Den ”låt gå politik” som är förhärskande i dag när det gäller invandringen motverkar integrationen och skapar i stället parallell- och klansamhällen som kommer att öka motsättningarna och i förlängningen regelrätta krigstillstånd mellan ”etniska” svenskar och ”invandrarna”. 

Dagens massinvandring är en katastrof på många sätt. Volymen är oförsvarlig.  Integrationen är i stort sett ett fiasko. Kraven på att ”invandrarna” skall leva upp till vårt samhälles krav på laglydnad och inordna sig efter vårt samhälles grundläggande normer och regler hävdas inte av myndigheterna.

I stället för att ge stöd åt invandrarkvinnorna/flickorna går såväl det ekonomiska som annat stöd till de mest reaktionära och fundamentalistiska krafterna inom religionen/ islam. Kvinnorna/flickorna är i dag i Sverige lika utsatta för hedersvåld, förtryck, tvångsgifte, hinder från förvärvsarbete och högre utbildning som de var i sina hemländer. De hindras från integration i det nya samhället genom att inte få leva och umgås med svenska ungdomar efter egen vilja. De muslimska/islamistiska friskolorna är inget annat än renodlade koranskolor. I dag växer det upp parallellsamhällen som svampar ur marken och Koranen med sharialagar etc klavbinder de invandrare som vill integreras, ja, i många fall assimileras.

Den som i dag påstår att invandrarna är som vi, ljuger mot bättre vetande. Inte ens de som vill inordna sig i vårt samhälle kan göra detta eftersom politikerna, medierna på alla sätt sviker dem och i stället med sin undfallenhet gynnar subversiva krafter.

De kulturella skillnaderna mellan oss och dem som kommer från de – utifrån ett filosofiskt synsätt – tillräckligt utvecklade och civiliserade samhällena skiljer sig sålunda från oss såväl vad gäller värderingar som känslomässig mognad.

Deras syn på kvinnor och jämlikhet mellan man och kvinna skiljer sig ju totalt från det vi får med oss från spädbarnsålder. Därför är det oförsvarligt att vi i dag tillåter muslimska friskolor som inte är något annat än koranskolor med  indoktrinering av barnen som inte hör hemma i vårt samhälle. Empati saknas i stort vad gäller djuren. Skall det gå att leva tillsammans måste invandrarna helt och hållet anpassa sig till de värderingar  vi lagstiftat om såväl vad gäller människor som djur.

Min samlade uppfattning är att vi med en säkerhet av minst 85 procent står inför en kommande konfrontation med de invandrare som vidhåller att islams värderingar skall få fotfäste eller gälla i Sverige. Denna konfrontation kommer med största säkerhet bli blodig och kräva många liv. När detta sker (och det kommer att ske) är de ansvariga, regerings- och riksdagspolitiker, från och med 2006 och framåt. Om denna utveckling skall kunna förhindras måste invandringen från de muslimska länderna helt stoppas.

Jag skrev första gången om detta 2015. Är det någon som kan motsäga mig och påstå att jag hade fel?

Olle Ljungbeck

PS. Jag är beredd att ansluta mig till en beväpnad skyddskår med det snaraste. Jag är det, trots att jag om några månader fyller 90 år. Men vill vi behålla vår frihet och det fredliga samhälle Sverige varit så finns ingen återvändo. Jag förväntar mig att Du som delar mina åsikter är beredd att ansluta dig och om Du har de rätta ledaregenskaperna träder fram för bildandet av denna frihetsrörelse. Du som läser detta skall komma ihåg att agerar vi inte – Du och jag och tusentals andra – råder inga som helst tvivel om att vi kallt offrar våra efterkommande – barn och barnbarn för en ondskefull och icke civiliserad religion/ideologi. DS


Med anledning av det ovan skrivna ska jag fortsätta här med vad jag fick veta igår. I min vänskapskrets ingår en syrisk familj, man, fru och tre barn, och han var på kaffe här hos mig igår. Mannen berättade att det kokar bland invandrarna i och med att imamen gått ut och sagt att ”socialen tar våra barn”. 

Det är uppror i Sverige – men bland invandrarna! Det är de som kommer att starta ett krig mot våra myndigheter!  Han berättade att invandrarna inte kommer att rösta på sossarna i nästa val och det råder verkligen upprörd stämning efter att imamen gått ut och sagt att ”socialen tar deras barn”. Nu hörde jag en annan version än den som förmedlas i MSM-media.

Bl a en syrisk man som gift sig med en 15-årig tjej i Syrien (lagligt där), kommer till Sverige med 2 barn. Socialen tar frun och barnen och fosterhemsplacerar dem alla tre. Men myndigheter gör ingenting när barn våldtas i fosterhem! trots att man anmäler det till polis och sociala myndigheter. Känner igen det här från USA… De funderar på att gå med i demonstrationen den 19.2.

Min kompis sade att de (invandrarna) tänker ta ner socialen o andra myndigheter… Få se om det blir våra invandrare som gör det jobbet som svenskarna borde göra. 

Återstår att se.

YrsaKategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: