Convoj Finland 2022 – stormvarning till Sanna Marins regering och övriga politiker

Convoy Finland 2022 – myrskyvaroitus Sanna Marinin hallitukselle ja muillekin poliitikoille

Kan vara intressant att läsa hur finländarna agerar och tänker. Kanske något som svenskarna kan ta efter. Lite mer ”finsk sisu” behövs och ta bort händerna från byxfickorna! Det är vi som är makten, inte de i riksdagen 🙂Ossi Tiihonen
https://www.ossitiihonen.com/

Demonstrationen med Convoy Finland 2022 börjar fredagen den 4 februari 2022 klockan 18 i Helsingfors. Vad tycker jag själv om det?

Kanada ska till Freedom Convoy 2022, som har samlat ett stort antal lastbilar och människor i Ottawa. Premiärminister Trudeau har meddelat att han har ”avslöjats” och har flytt till en hemlig plats. Lite som vår egen Sanna Marin. När det är en svår situation, som hindrar Marin från ”exponering”.

Efter omröstningen i gruppen är Convoys mål för Finland 2022 följande:

1) Alla coronaåtgärder och restriktioner i Finland måste omedelbart, permanent och fullständigt upphävas, och upphävas i sin helhet. Detta inkluderar coronapass, vaccinpass, planerad utplacering av digitala ID, samlings- och öppettidssrestriktioner, masktvång och allt annat relaterat till det.

2) 50 % av den nuvarande beskattningen på drivmedel (både bensin och diesel) ska skäras bort.

3) Den nuvarande finska regeringen måste avgå.

Målen är enligt mig lite utbredda, men vad då? Folket börjar få nog av de två åren av fladdrande och trampande på grundläggande mänskliga rättigheter. Enligt min åsikt är detta inte en rörelse av något parti eller organiserad organisation, utan en spontan folkrörelse som följer Kanadas exempel.

Det är svårt för partier, t.ex. VKK som jag representerar (VKK = Makten åt folket) att stödja rörelsen, eftersom det inte finns någon önskan att uppmuntra till illegal verksamhet. Detta skulle omedelbart användas av regeringen och byråkratin, till att förtrycka partiet. I det rådande klimatet av laglöshet kan polisen, åklagarmyndigheten och rättsväsendet inte förväntas agera opartiskt. Eftersom nån av de styrande globalisterna, antydde att partiet skulle förbjudas direkt efter regionvalet.

Vilka alternativ finns kvar för folket om regeringen ständigt bryter mot grundlagen och inte ens oppositionen gör sitt jobb? Sannfinländarna försvarade fortfarande kraftfullt grundlagen sommaren 2020, men något hände efter det. Eller så hände ingenting. Utöver de tre författningsöverskridandena 2020 utlovades finska pengar till Sydeuropa i ett stödpaket våren 2021, och grundlagen trampades tydligt på med ett så kallat vaccinpass hösten 2021, vilket är emot alla möjliga lagar och fördrag. Dessa motarbetades av Sannfinländarna i riksdagens stora sal, men de släppte igenom coronapasset utan att det motarbetades av Konstitutionsutskottet. Vad gör vi med en sådan opposition? Varför har inte Sannfinländarna inlett en process med ministeransvar, som förhoppningsvis skulle leda till nationell rättvisa? Tio riksdagsledamöter kommer att räcka för att lansera det. Jag har hört förklaringar som att processen inte skulle fortsätta ändå, men det är eländiga försök att förklara att ingenting har gjorts. Det är troligt att processen skulle avstanna i det politiserade Konstitutionsutskottet, men det bör ändå göras ett försök. Nu fungerar Sannfinländarna som en falsk opposition. I det här sammanhanget bryr jag mig inte ens om att tala om Samlingspartiet (Kokoomus) som ett oppositionsparti – de kräver striktare totalitära lagar.

Detta leder till följande problem. Vad händer om alla krav i Convoy Finland blir uppfyllda? Sanna Marinis regering avgår och kommer att ersättas av en koalition ledd av Samlingspartiet? Ska vi ta oss upp ur diket och det hela börjar från början igen med ännu mer intensivt förtryck? Ilkka Tiainen, VKK:s förste viceordförande, har övervägt denna fråga:

Därför kan verksamheten i Convoy Finland 2022 också få dåliga konsekvenser. Enligt min åsikt får situationen dock inte överanalyseras nu, och den förtryckande regeringen måste motarbetas på alla möjliga sätt. Här är Convoy Finland 2022 en väg. Det bör också noteras att motståndet mot förtrycket ökar ständigt – vid den förra demonstrationen i Helsingfors den 22 januari 2022 fanns det redan cirka 4 000 deltagare och hundratals i andra finska städer.

För tillfället verkar det som att det bara finns en fri rikdagsledamot i riksdagen, Ano Turtiainen och de andra stöder förtrycket från globalisterna av en eller annan anledning. Om jag undrar hur frågan kan lösas fredligt genom demokrati, så borde demonstrationerna och upproret leda till att regeringen avgår OCH ett nyval, där folket skulle kunna välja nya riksdagsledamöter. Jag tippar dock att Sanna Marinis regering kommer att göra eftergifter till folket och stapplar på slutet av sin mandatperiod.Kategorier:Uncategorized

1 svar

%d bloggare gillar detta: