NÅGOT OM BROTTSUPPKLARNINGSSTATISTIKEN I FINLAND RESPEKTIVE SVERIGE

Något om brottsuppklarningsstatistiken i Finland respektive Sverige.

dec 20, 2021
Merit Wager
https://meritwager.nu/allmant/nagot-om-brottsuppklarningsstatistiken-i-finland-respektive-sverige/

Jag har försökt göra en jämförelse gällande uppklarade brott i Sverige respektive Finland men det lyckas inte eftersom det inte i Sverige finns någon tydlig sådan statistik.

Sverige är det, om jag förstått det rätt, Brottsförebyggande rådet, Brå som hanterar brottsstatistiken. Och på Brås hemsida står bland annat att läsa följande:

Statistiken över uppklarade brott redovisades fram till första halvåret 2014. Därefter har en förändring skett och man anger statistik över handlagda brott, alltså inte över uppklarade brott.

Sedan följer en massa text, olika stycken med rubriker som, bland annat:

•  Vad definieras som ett uppklarat brott?
•  Personuppklarade brott
•  Tekniskt uppklarade brott
•  Ouppklarade brott
etcetera. Men ingen lättbegriplig, tydlig och klar statistik.

https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/handlagda-brott/om-statistiken-uppklarade-brott.html

Från den sidan kan man gå vidare till “handlagda brott” och försöka skapa sig en bild av läget i Sverige från och med andra halvåret 2014 då man alltså upphörde föra statistik över “uppklarade brott”. Jag klarar inte av att få någon bild av hur många brott i olika kategorier som faktiskt klaras upp i Sverige.

Fakta att känna till
Antal poliser 2017-2019 

Finland har den allra lägsta polistätheten i hela EU: 137,8 poliser per 100.000 invånare.
Sverige har 198,4 poliser per 100.000 invånare
Genomsnittet för EU är 299 poliser per 100.000 invånare.

Finland kan folket ta del av en mycket tydlig, klar och lättbegriplig statistik över uppklarade brott.

Statistikcentralen har på ett föredömligt sätt angett hur stor uppklarningsprocenten för olika brott varit åren 2019 och 2020.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: