Meddelande: Start för Stor Juryn 5 febr. 2022

Skärmklipp 2022-02-01 00.37.15

2022-01-31
Gitmo TV, Telegram

Första datum: 5 februari 2022

I allvarliga brottmål i USA presenteras en så kallad storjury med bevisen till hands för att övertyga dem om att dessa bevis är tillräckliga för att väcka offentliga åtal mot de tilltalade.

Vi använder denna modell för att bevisa för allmänheten, med hjälp av verkliga vittnen, advokater, en domare och experter från hela världen, att vi har att göra med brott mot mänskligheten som spänner över hela världen.

Målet är en sammanhängande presentation av alla fakta som hittills samlats in, och på så sätt övertyga befolkningen i alla länder om att motstånd här inte bara är möjligt, utan krävs av varje individ.

Se mer i tillkännagivandevideon. https://t.me/CoronaInvestigativeCommittee/24
Viviane Fisher och Reiner FuellmichKategorier:Common Law, Media, Rättsstat, Världspolitik, Video

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: