Hur man vinner över parkeringsbolag gällande P-bot enligt Common Law

Fick p-bot – hoppade sönder vaktbilen

2022-01-31

Detta exempel är taget ur verkliga livet. Jag hade fått en P-bot för att jag stått för länge på samma parkeringsruta, även om parkeringsavgiften var betald (en månad). Alltså hade jag inte gjort något som stred mot parkeringsbolagets regler. Men, ändå fick jag en P-bot för att jag ”inte hade rullat bilen” under denna månad. De hade kollat ventilernas lägen på bilen och funnit att så hade varit fallet. Och därmed ansåg de att de hade rätt att bötfälla mig – med 1200 kr. (3 böteslappar à 400 kr/st)

Med mina nyvunna kunskaper om hur man överklagar enligt Common Law beslöt jag att pröva min lycka.

Vad jag då ännu inte kände till, men som det kan vara bra för andra att känna till, och vid ett förnyat tillfälle, är att ett parkeringsbolag inte har rätt att utfärda P-bot utanför en radie på 12 nautiska mil eller 22,22 km. (De lagar vi står under idag, följer Sjölagen – eller Maritime Law).

Kräv att få se deras geografiska juridiska rättighet att driva verksamhet på den platsen. Platsen MÅSTE stå angivet i deras bolagsordning, annars är verksamheten olaglig. Enligt Maritime-Law har bolag enbart jurisdiktion att driva verksamhet inom en 12-nautical-mile-radie från sätet. Var står bolaget registrerat med sitt säte? Är det på din ort???) I mitt fall var det APCOA som bötfällde, men jag skulle betala till Hoijab som har sitt huvudkontor i Solna. Alltså faller denna första punkt redan på sin olaglighet.

Men låt oss nu gå till hur jag gjorde min överklagan:

Därefter kom en PÅMINNELSE från Europark (??) med 400 kr + påminneseavgift 60 kr med texten (1200 kr + 180 kr)

Vi vill påminna om att betalning saknas för kontrollavgift enligt ovan specifikation. Kontrollavgiften placerades på fordonets vindruta.
Vi ber dig att betala inom 10 dagar från brevets datum. Efter förfallodatum kommer inkassoåtgärder att vidtas. Eventuell invändning ska göras inom 10 dagar från brevets datum.

Ränta beräknas enligt avtal och/eller 6§ räntelagen.

Eftersom de inte besvärade sig med att besvara mina frågor, skickar jag ytterligare frågor och tillägger Faktabaserad Affidavit som styrker de lagar jag stödjer mig på.

Tog dock bort denna rad om Notarius Publicus i detta skede då detta hade kostat mig 500 kr extra, men infogade i övrigt samma lagar och paragrafer. Hade det blivit ytterligare ett överklagande hade denna stämpel inhämtats.

Nu skickar jag detta brev rekommenderat med mottagningsbevis.

Eftersom inget svar inkommit inom 10 dagar, alltså senast den 13 januari i det här fallet, har ärendet förfallit.

Du kan också använda en enklare formulering enligt denna, med den och de övriga pappren går du till Notarius publicus för att få den stämplad och undertecknad:

Du fyller förstås i med dina egna uppgifter 😉

Vad har jag lärt mig av detta?

Betala ALDRIG av bara slentrian! De följer Maritime Law som gör att de har rätt att ljuga, bedra och stjäla (som sjörövare). Lär dig hur man överlistar dem! 

Du kan fritt använda de texter jag skrivit, modifiera dem till ditt eget fall. Det finns bara EN sanning, den du presenterar!Kategorier:Common Law, Media, Rättsstat, Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: