DISCLOSURE: En intervju med ”Ray”

https://vimeo.com/user139316952/download/658650107/de22bef0c7

”DISCLOSURE” är en exklusiv intervju med ”Ray”, en person som Jason Shurka har arbetat med sedan juni 2018. Ray arbetar som en ”undercover” med en hemlig organisation för mänsklighetens förbättring, känd som TLS (The Light System) Denna explosiva intervju är en djupt gående diskussion om Rays förstahandserfarenheter med TLS (The Light System), utomjordingar, extremt avancerad (och undertryckt) teknologi, ”övernaturliga” fenomen, resor utanför kroppen, NASA, de underjordiska tunnlarna (DUMBs), barnen, Global Agenda och så mycket mer.


Boken som nämns i intervjun är:

Sann medvetenhet och rent medvetande som härrör från vår upphöjelse kommer att eliminera myter som C-19, pedofiler, monster som Hitler, korrupta ledare och politiker och många andra störande politiska och sociala frågor över hela världen idag.

Denna information är avgörande för oss alla, och det är nu dags att stå upp och vidta åtgärder.

Du kan lyssna till här: https://unifyd.com/the-pyramid-code-audio-books/


11.11.2021
Jason Shurka

Den 9 september 2020 kl 9.00 EST delades ett dokument vid namn The Pyramide Code ut till massorna. 

Den 11 november 2021 kl. 11.00 EST delades en del av den vid namn Rays of Light ut till massorna. 

Båda dokumenten har publicerats av Jason Shurka på uppdrag av en anonym man vid namn ”Ray” tillsammans med en mycket avancerad ”undercover” organisation vid namn TLS (The Light System). 

Efter att ha arbetar i 11 år ”undercover” har Ray gått med på att framträda inför kamera för första gången med förändrad röst och mörk bakgrund för att inte avslöja sin identitet. 

Under intervjun besvarar Ray frågor om de frågor han är privilegierad att besvara tillsammans med många otroliga händelser han har upplevt i förstahand under den tid som arbetande för TLS. 

Du kanske anser att allt som sägs inte är på korrekt engelska, men så är han också utlänning. 

Under den här intervjun kommer du att få höra talas om saker som är helt otroliga. Avsikten med den här videon som du står i begrepp att lyssna till är inte för att övertyga dig i en eller annan riktning, utan för att endast dela information till mänskligheten, för att höja det kollektiva uppvaknandet. 

Vad du ämnar göra med den här informationen står upp till dig och din fria vilja.

Var vänlig och notera att Rays röst är förvrängd för han vill inte att något ska kunna avslöja hans identitet. Dessa var hans önskemål och det var vad jag hade att rätta mig efter för att jag skulle kunna dela den här videon till er.  

Jag hoppas verkligen att Ray ska komma ut en dag och avslöja sin identitet så att han kan uppfylla sitt öde genom att avslöja mer för mänskligheten. 

Tills dess kommer jag att göra vad jag kan för att dela vital information samtidigt som jag respekterar Rays önskemål. 

Rättigheten till den videon tillhör mänskligheten. Det är tillåtet att ladda ner och spara videon på alla plattformar och/ eller kanaler. Tillståndet har  garanterats av TLS.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Jason: Hej allihopa! Idag har vi en mycket intressant och annorlunda intervju med en man som jag har talat med vid flera tillfällen. Det är mannen som skrev  ”The Pyramide Code”, mannen som dokumenterade Rays of Light. Mannen som förde mig till den här världen som jag är i idag, beror på TLS, organisationen som är mer känd som The Light System och som vi ska prata om här idag. 

Den mannen, är min kära vän Ray, och sitter här framför mig. Tack Ray för att du är här idag och låter oss dela med din tid. 

Ray: Du är välkommen.

Jason: Jag vill först börja med att fråga dig varför det var så svårt att få dig att ställa upp inför en kamera. Vi behövde ändra din röst för du ville inte avslöja din identitet.

Ray: Ja, jag är en mycket privat människa och jag vill inte göra någonting offentligt. Samt, med anledning av mitt arbete som tvingar mig till att gömma min identitet. 

Jason: När du säger, arbetets natur, vad som är intressant med dig, och om du kan beröra det här, så lever du väldigt mycket ett dubbelliv. Det finns ett officiellt liv och så finns det ett annat liv inom en organisation som du samarbetar med mycket nära och gör en hel del bakom kulisserna. Kan du berätta vad det handlar om för var och en som inte förstår?

Ray: Ja, det är ett dubbelliv. Fram till 2010 levde jag en rätt så normalt liv. Därefter gick jag med i TLS genom någon som jag träffade och som sakta, sakta tog mig igenom processen. Så snart du har att göra med TLS är det mesta mycket hemlighetsfullt. Du kan inte avslöja dig eller någon annan inom organisationen förutom för den som ingår i den. 

Jason: Kan du berätta lite mer om TLS och vad de sysslar med ur din förstahands information när du jobbar med dem? 

Ray: TLS är en organisation som har existerat nu under många, många år, tusentals år, och idag finns den omkring 7 000 medlemmar runt omkring i världen. Det finns avdelningar och kontor, i huvudsak i stora städer runt omkring i världen. Det finns en chef för varje stad och det finns chefer över dessa chefer och deras arbeten är både fysiska och spirituella på samma gång. Några sköter det spirituella arbetet, andra gör kroppsarbetet men så finns det sådana som gör både ock. De kan utföra båda.

Jason: Kan du ge exempel på vilken form av fysiskt arbete och hur det skiljer sig från det spirituella arbetet

Ray: Det fysiska arbetet kan innebära att man går till någons fysiska kontor, till exempel, ett privat eller allmänt kontor, och i grund och botten handlar det om att göra pappersarbete, importera papper ur en dator från hans skrivbord, medan han är upptagen med att göra någonting annat. Men främst gäller det att föra bort saker. Man kan kalla det för att stjäla om du så önskar. Det spritituella arbetet är mer vad man kan kalla tankespel, t ex att ändra någons livsuppfattning, ändra någons åsikt i några frågor såsom politikers, och man gör spirituella arbeten med dem. I de flesta fall känner de inte till vad man gör mot dem. Allt beror på uppdragets karaktär, som man har under en given tidpunkt. Det här kunde ske i centrum av New York, det kan göras i bergen i Utah, det kan utföras var som helst beroende på uppdraget. Vi har korta uppdrag och långa.

Jason: Vilken sida föredrar du att arbeta vid? På den mer fysiska eller den mer spirituella sidan eller båda?

Ray: Jag är mer spirituell. Jag är mer spirituell även om jag ibland vill göra ett fysiskt arbete. 

Jason: Finns det några exempel på den spirituella sidan som du har gjort på sistone?

Ray: Nej, jag kan inte prata om det. 

Jason: Om du kunde sammanfatta syftet med TLS på det stora hela vad gäller det spirituella och det fysiska, alla operationer och vad de är ämnade för? Vilka är deras avsikter?

Modell frågetecken — Stockfotografi © bluecups #93304690

Ray: Det är en bra fråga. Jag frågar mig själv samma frågor om och om igen. Men ibland förstår inte ens jag själv avsikten med det jag ska utföra. Ibland förstår jag inte vad som är målet. De berättar inte alltid för mig. Ibland går jag bara och utför någonting, såsom jag blivit tillsagd och går ut. Jag vet inte alltid vad avsikten är. Men på det stora hela går det ut på att fixa något i universum. Det handlar om att hjälpa mänskligheten, hjälpa människor i nöd, hjälpa världen allmänt sett. Jag kan berätta, att det är en mycket fredlig grupp, de gillar inte att använda makt även om de kan. Man använder sig inte av makt. Ge gillar att använda sig av, vad jag tidigare kallade för sinnesspel och att förändra saker. Man tillåts inte alltid att ändra saker som man själv vill. Att förändra saker genom den mänskliga anden, mänskliga sinnet osv. 

Jason: Vet du vilka regler som gäller för att göra någonting eller vad man inte tillåts göra?

Ray: Ja, men det är mycket komplicerat. Jag vet inte om jag någonsin kan sammanfatta något på en så kort tid. Man tillåts inte blanda sig i någons öde. I 99 % av fallen, det betyder… Det hände för mig en hel del när jag såg någon som befann sig i fara och jag såg att jag kunde hjälpa honom, och jag ville hjälpa honom, och jag kunde få ut honom ur denna sk. farozon. Men de sade till mig, nej. Man lämnade honom ensam, han måste gå igenom detta, du kan inte göra det. Å andra sidan, såg jag många gånger, när jag stötte på djävulens verkställare, i mina ögon såg jag dem som kriminella, jag visste vad de gjorde, och när jag ville stoppa dem från att göra något eller bestraffa dem för vad de gjort, för förmodligen hade polisen inte gjort någonting, men jag tilläts inte göra det heller. Den kriminelle kunde vara en ex-nazist, eller så kunde det vara nån pedofil, eller det kunde vara något som inte betydde något för mig tills idag. Jag förstår mig inte på reglerna. Jag försöker följa dem till max. Jag vill vara vänlig mot dig, men jag berättar inte alltid det för dig. Jag följer alltid reglerna. Om jag bröt mot reglerna skulle jag få betala ett pris för det.

Jason: När du nämner ”bryta mot reglerna” Kan du utveckla vad det betyder?

Ray: Jag gjorde saker som jag inte tilläts göra inom organisationen, för jag trodde det var det rätta i den situationen att göra. Jag tror att det var en konflikt jag hade med organisationen, jag tror på mer handling och att ibland använda sig av makt när det är nödvändigt. I goda avsikter, naturligtvis. Men de är mera tillbakalutande. De använder sig inte av makt. Det är något som de inte vill kännas vid. Om de inte verkligen, verkligen, verkligen, uppfattar det som att vi inte har något annat val. Här står jag igen i en konflikt gällande det. Det är en personlig konflikt. Det är en officiell medlem inom organisationen. Så, jag vet inte allt och de berättar inte allt för mig så att jag kan förstå. Men, det spelar ingen roll för mig inom många, många uppdrag men jag utför dem ändå. 

Jason: Du berättade för mig att TLS ville uppta dig som medlem och du valde att inte gå med. Kan du utveckla mer varför du gjorde det beslutet?

Ray: Jag är fortfarande en familjefar. Jag är fortfarande medlem av min gemenskap. Att bli en medlem skulle förändra allt, inte bara för mig, utan också för hela min familj, men för hela min familj och mig själv. Jag känner mig inte redo. Min familj är definitivt inte redo. De flesta som står mig nära vet inte ens vad som pågår. Så, ja, jag tror inte att jag ska göra det i det här skedet. Speciellt då jag hade så många motsättningar och konflikter gällande mitt sätt att lösa problemen och deras sätt att lösa dem. De vill göra mer team arbete, jag gillar att utföra saker för mig själv och det skapar friktioner mellan mig och mina chefer. 

Jason: En sak jag ville fråga dig om, gäller om du nödvändigtvis inte förstod vad de kallade sprutorna och vilka de så kallade reglerna var. Vem gör besluten och vem blandar sig i någons öde och varför inte, för det låter ju som att du agerar mer som en soldat?

Ray: Ja

Jason: Var är befälhavaren? Vem är befälhavaren? Är han mänsklig? Är det en högre värld? Hur fungerar dessa saker?

A person cannot be 'canceled': Aleph Institute's Rabbi Vogel on forgiveness | The Pittsburgh Jewish Chronicle

Ray: Nej, det är en människa. Det fanns en rabbi som du känner till. Rabbi Aleph Aleph (AA) som vi kallar honom, Han är en av huvudkillarna. Under honom finns det många, många underchefer runt om i världen. Min närmaste chef, boss eller handledare, hon är någon här i New York. Jag svarar till henne direkt och jag tar order av henne direkt. Och det är hon som tar besluten tillsammans med rabbinen. Det finns andra människor likt rabbinen, de är människor men de är i mina ögon supermänniskor. De har naturliga förmågor att göra saker som varken jag eller du förstår. Jag har sett saker med mina egna ögon, och jag är fortfarande idag chockerad och det finns några fler sådan som rabbin. Jag vet inte hur många de är runt omkring i världen, men jag vet att det finns andra och de är mycket unika människor med supernaturliga förmågor. 

Jason: Vet du hur många sådana likadana människor som fortfarande existerar på jorden, om 400, 500, 600 år i fysisk form?

Ray: Jag vet att det finns andra som är äldre. Jag känner till en annan kille som var 646 år gammal, om jag inte missminner mig. Lever fortfarande, fortfarande fungerande och, men om man ser dem, ser man dem som vanliga normala människor. Som en gammal människa, men inte en super gammal människa, men gammal vid god vigör. Det är vad du kommer att se. Du kommer att se honom som en gammal man i god fysisk form.

Jason: Vad har du sett för färdigheter som dessa har gjort som du kallar för obegriplig jämfört med en normal man?

Ray: Jag kan inte diskutera det. Det kan förorsaka levitation. De kan gå under vatten under många många timmar utan att andas, och de har förmågan att kommunicera med andra ET:s, som vi kallar dem. De talar många, många språk inklusive andra språk som talas av andra väsen här i världen. Fysiska väsen. Vi kallar dem för ET:s. De kommer från olika platser i världen och det är allt som jag kan berätta om nu. 

Jason: Har du tillgång till något av dessa supernaturliga förmågor eller levitation? 

Ray: Man skulle ge mig den förmågan. Man förklarade för mig först och sedan skulle man ges den förmåga, och den kan tas ifrån mig när som helst. Och… Det är ingenting som man gör för att det är roligt. Man gör det för ett specifikt uppdrag. 

Jason: I vilken situation är levitation möjlig?

Ray: Jag kan inte diskutera det.

Jason: Har du använt dig av det vid någon operation tidigare?

Ray: Ja.

Vektor tecknad bild av en uppsättning av roliga gröna utomjordingar. Canvastavlor på vägg • Tavlor flygande tefat, Science fiction, bisarr | myloview.se

Jason: Vad det gäller utomjordiskt liv som du nämnde tidigare. Jag vet att en hel del människor vill komma till ett avgörande. Många gånger inger dessa falskt hopp. Som du känner till, skulle regeringen nyligen komma ut med ett avgörande. Ingenting hände egentligen. Har du nån gång haft fysisk kontakt med en utomjording?

Ray: Ja. 

Jason: Kan du utveckla vad det betyder, hur såg din erfarenhet ut?

Ray: Vad vill du veta? Du måste vara mer specifik.

Jason: Låt oss börja med TLS. Arbetar TLS och utomjordingar tillsammans? Om så är fallet, på vilket sätt?

Ray: Ja det gör de. Vårt folk åker till deras kontinent, om du vill kalla det så.

Jason: Planet.

Ray: Ja planet. Några kallar det kontinent. Jag vet inte varför, men man använder oftare ordet kontinent. Men det är ingen skillnad. Betydelsen är densamma. Deras folk kommer till Jorden och blir en del av samhället här, genom träning naturligtvis. 

Jason: Vilka är förutsättningarna för så kallad assimilation?

Ray: De använder dem för arbete här, för de har super, super naturliga färdigheter, sådana som, jag vet att det låter galet, men de kan verkligen tillverka kärnkraft från sina händer och ben. Det finns någonting i deras kroppar som ger dem den energin. Det är som en hos en ål. Du förstår. De dödar sitt byte genom att sända 600 000 volt in i hjärnan och dödar honom. Det är så de dödar honom. De har mer än 600 000 volt, men det liknar mer som kärnkraft. Det kan vara extremt farligt ibland för andra. 

Jason: Hur många utomjordiska raser rent fysiskt, som du har varit i kontakt med genom TLS? 

Ray: Ja, jag kommer inte ihåg. Jag kunde säga fem, sex. 

Jason: Tidigare när vi pratade, nämnde du tre, och jag kommer ihåg att de var Nashia, Tzia och Konom. Kan du berätta om dem och kanske i detalj utveckla om andra som du kom i kontakt med också?

Ray: Det finns också andra men jag kan inte nämna namn. De som jag nämnde för dig och som du nyss nämnde. Ja, vad kan jag säga? 

På Tzia är de mer människolika. De är väldigt långa. 

Jason: Kan du berätta om deras fysiska utseende, för t ex Tzia.

Mänskligheten har blivit förrådd – Enaren, Världsläraren

Ray: De är väldigt långa européer, långa ben, och de har sitt eget språk. De kan också kommunicera telepatiskt. Men de har sitt eget spåk. Alla har sitt eget språk. De är väldigt tekniskt avancerade, men har väldigt enkelt liv på sin planet, menar jag. De sover på golvet och de går barfota mesta tiden förutom när de måste sätta skydd på sina fötter av olika orsaker. Deras kläder är väldigt enkla och som jag redan sade, så är de väldigt långa. Männen och kvinnorna lever mycket längre än vi. Tzia är en väldigt torr plats. I själva verket har de det problemet just nu. De förlorar en hel del av sin befolkningen på grund av vattenbristen. Vatten har varit deras huvudsakliga problem under de senaste 100-200 åren för dem. De är européer som råkar vara mörka. Det ser ut som om de har solbränna hela tiden och blont hår, ljusblåa eller gröna ögon eller något i den stilen. Männen är håriga, kvinnorna är inte det. 

Jason: Ser de mestadels likadana ut? Eller finns där skillnader? 

Ray: De ser likadana ut, som en familj. De ser alla likadana ut, med europeiskt utseende 

Jason: Finns det några andra raser som bor med dem på planeten?

Ray: Där finns människor bland dem. De blir som dem. Du kan inte komma dit och bo där med en mänsklig kropp. De tränar dig att förändras. Du måste lära dig att äta deras mat, för att sakta, sakta börja leva på deras sätt att leva. Det är samma sak när de kommer, till Jorden. Det är samma sak. Det är en lång process, och lärs att …

När jag var där, kunde jag vara där i min egen kropp. De gav mig någon annans kropp. Hur de gjorde det, vet jag inte. Min kropp var inte där uppe. Jag var där, men inte min kropp. 

Andrev Walden: Varför är utomjordingar fixerade vid jorden? - DN.SE

Jason: Du har berättat om fysiska farkoster som du har varit i. 

Ray: Ja.

Jason: Kan du berätta om dessa resor? 

Ray: Ja, det finns många olika farkoster, former och skepnader. Färgen är i grunden svart, silver eller vit. Mestadels silver. Du ser inte färgerna röd och gul, eller något likt det. Och som jag sade har de olika skepnader. Några av dem har fönster, andra har digitala fönster – de ser ut som ett fönster men i verkligheten är de som en TV-skärm, väldigt avancerad TV-skärm. Ingenting som du har sett någonsin tidigare. Det finns en kapten för varje farkost. Besättningen kan vara allt ifrån 3 till 30, beroende på farkostens storlek. 

Jason: Vilka är de olika storlekar och former som du sett eller har besökt?

Ray: De kan vara riktigt små – men liten menar jag storleken av en yacht 

Jason: Hur många feet?

Ray: 75. Föreställ dig en yacht på 75 feet (22 m). Det är den minsta som de har och de kan vara som två eller tre fotbollsplaner i storlek. Ju större farkost, desto fler besättningsmän i farkosten. 

Jason: När du hade upplevelsen av att åka med en farkost, först, hur många erfarenheter har du från fysiska farkoster och varifrån startade ni?

Ray: Menar du hur många resor jag har gjort med dessa farkoster?

Jason: Ja, fysiskt med din kropp.

Ray: Det har nog varit 8-9 gånger. Inte många.

Jason: Var det någon av dessa erfarenheter som stod över någon annan och vad hände på denna farkost?

Ray: Jag kan inte diskutera dessa detaljer. Det är för mycket information. 

Jason: Hur ser det vanligtvis ut inne i en sådan farkost som du har varit inne i?

Interior Spacecraft Futuristic Look From Cockpit Of Star Destroyer Open Space Planets Stock Illustration - Download Image Now - iStock

Ray: Det är extremt avancerat. Några har digitala knappar, några har skärmar, några har fönster, andra har knappar. Fysiska knappar. Några av dem används med kaptenens händer, eller så håller kaptenen magneter i sin hand och börjar röra saker med sin hand. Jag känner till man kan röra dem fysisk med dess naturliga energi som den har, eller så kan man använda sin egen kroppsenergi. Då menar jag tankekraft, och då kan man röra ett rymdskepp. Förmodligen vet jag inte hur man gör det, men jag har sett det ske. Jag fick några tips av rabbin, för varje gång som jag åkte var det tillsammans med honom, och lärde mig saker – allt var ett läroexperiment. Du får inte åka för att du vill roa dig. Det är inte som att åka på semester någonstans. Allt har att göra med lärande experiment – något du måste lära dig. Grabba tag i något inom dig och du använder det i ett uppdrag som de har gett dig eller för andra uppdrag i framtiden. 

Jason: Vad är det för platser som du har startat ifrån? Finns det någonting här i New York, New Jersey, Florida? 

Ray: Det kan vara många platser. Så länge där finns en startbana, så kan det ske var som helst. Vanligtvis har de flygfält som de använder sig av regelbundet. De gillar inte att gå till nya platser utan att ha gjort sin hemläxa först och gjort förberedelser i förväg. Här i New York? Nej. Men nog i New Jersey. Där var ett regelbundet fält som jag besökte flera gånger men jag flög inte varje gång. 

Jag ingick i ett Team som ställde upp på platsen, men jag flög inte varje gång. Min erfarenhet är begränsad för det var inte min grej att göra. Det var en liten del. Det förekom mer i början när startade. Sista gången jag var på en farkost var 2014. Jag har inte gjort några sedan dess. 

Jason: När ni startar, är det en snabbstart eller något som sker långsamt? Och hur kan ingen se något?

Ray: Först av allt kan den vara snabb men den kan också vara långsam. Beroende på vilken planen är eller vad kaptenen gör med farkosten vid den tidpunkten. Där finns ett magnetfält. Det är som en sköld som omger farkosten eller fält som omger den. Ungefär som om du rör dig på en väg så kan du se hur det ryker. Du kanske tänker att det är rök som stiger upp från marken. Det ser ut som rök. Men tittar du på det ser det ut som om röken stiger upp ur marken.

Jason: Det är som vågor.

Ray: Det gungar. Det är vad du ser och du kanske tänker att det är som under en snöig dag. Det ser ut om att det kommer upp rök. Det är så det ser ut för den vanliga människan som kommer utifrån. Men vanligtvis föreställer det inte det. Om någon har varit där kommer säkerheten vanligtvis att stoppa honom från att gå närmare. Men det sker. Det kan hända att säkerheten inte alltid når varje vinkel och människor kommer nära, men i de flesta fall ser de inte det, och om de gör det så tror ingen dem. 

Jason: Är dessa fält privata eller allmänna?

Ray: I de flesta fall är de allmänna. 

Jason: Känner regeringen till att detta pågår?

Ray: Alla regeringar känner till att detta pågår. De känner inte till detaljerna som jag nämner men de känner till och det förekommer en kommunikation. Det talas om det bland folket. Men ja, de stora politikerna, de viktiga politikerna, de känner till vad som pågår. Jag vet inte på vilken nivå, men de vet. 

Jason: Kan du säga att dessa stora politiker eller individer inom regeringen på bred nivå känner till TLS existens som en organisation?

Ray: Jag vet inte om de känner till TLS men de känner till att det finns olika organisationen som jobbar inom det området. Ja. Till exempel, rabbin, jag var vittne till ett möte som han höll. Han kom inte som en rabbin. Men han hade ett möte i Washington med den dåvarande presidenten. Jag vill inte nämna året när det skedde, men han hade möten. Hur han ändrade sitt ID, sin identitet, och hur man mötte presidenten. Han kan träffa människor på NASA. Jag mötte människor från NASA. En del människor från NASA är medlemmar i TLS. Viktiga människor från NASA. En av dem är även omnämnd i boken Rays of Light som ännu inte är publicerad. Där finns en hel konversation mellan honom och operationerna som han utförde och jag råkade vara involverad i dem personligen. Så ja, de kunde ske i Hollywood, de kunde ske på NASA eller med regeringen. Jag känner inte dem alla och jag vet inte vilka de är, men de finns överallt. 

NASA-praktik för våren 2021 uppskjuten - Rymdstyrelsen

Jason: Om vi återvänder till NASA för en sekund, det finns en hel del människor som har kontroversiella åsikter eftersom de tror att NASA tillhör den mörka sidan och att de ljuger för oss om många saker. En sak gäller Jordens form. Det finns en hel rörelse som pågår kring detta, kring idén om jorden är platt eller rund. Eftersom du verkligen har varit ute i jordens atmosfär med farkoster, har du den åsikten när du tittar ut genom fönstren och själv kan se dess form? Vad såg du då?

Ray: Till först om NASA. NASA är en regeringsorganisation. Så mitt råd till alla: Lita inte på någon regeringsbyrå, speciellt inte på NASA. Jag hade privilegiet att jobba med några inom NASA. Inom NASA är det bra, jag kommer inte att nämna hans namn, men han var mycket känd och en stor individ som råkade jobba inom TLS organisationen. Men jag ska berätta för dig att NASA är en organisation som du inte kan lita på. Nej. Jag är säker på att de är korrupta, likt alla regeringens organisationer. Jag litar inte på någon av dem. Jag skulle aldrig lite på någon av dem. Och ursäkta, vilken var din andra fråga?

Jason: Vad gäller jorden form, när vi ser på den så kallade månlandningen, då säger en hel del människor att detta var falskt. Det var en Hollywood-produktion. Det kan vara så, jag vet inte. Men vad det gäller jordens verkliga form, har du någon idé om den, har du någon erfarenhet av då du hade privilegiet och möjligheten att se ut genom ett fönster på din väg upp?

Platt Jord-foton och fler bilder på Jorden - iStock

Ray: Nej, det här är en sak som NASA inte ljuger om. Den är inte platt. Jag vill inte använda ordet konspirationsteorier, men det är nonsens. Den är inte platt och det är inte falskt. Även om många andra saker inom regeringen är det, men vi ska inte gå in på det här. 

Jag känner till att några anser att jorden är platt genom ”bevisade” modeller från ansedda personer. När man ser på jordens form från rymden – Ray har varit till både Nord- och Sydpolen och har bekräftat att jordens form är löjlig. Kom ihåg att Ray endast förmedlar sina personliga erfarenheter och förstahands observationer. Jag uppmuntrar dig till att göra din egen forskning.

Jason: Hastigheten med när du lämnade planeten Jorden, hur snabbt talar vi då om?

Ray: Jag har ingen aning om det, men jag kan tala om för dig att det går extremt fort. Först av allt, för en människa som jag, att vara på ett rymdskepp, så kan man inte gå inne i ett rymdskepp. Jag fick i de flesta fall någonting att dricka, nånting som smakade väldigt illa. Jag vet inte vad det innehöll, men jag vet att det var naturliga grönsaker. Jag vet inte varifrån de får dem, men jag måste dricka det före och, beroende på rymdfarkost, eller på resan de gör, läget vart du ska till, ibland måste du ta på dig en dräkt för att skydda din kropp från trycket.

Jason: Var hopkoket som du skulle dricka där för att skydda dig från atmosfäriska förhållanden? 

Ray: Ja. Och för att undvika att bli sjuk. Även om detta hopkok gjorde att man blev illamående, mestadels under många dagar efteråt. Även efter att jag återvänt kände jag mig illamående några dagar efteråt. Men vanligtvis vänjer man sig vid det. 

Jason: Hur långt i förväg måste du dricka det innan en rymdfärd? 

Ray: Min allra första gång när jag skulle göra denna helt galna resa, måste jag dricka det omkring en månad i förväg för att göra min kropp redo för en resa. Det var inte angenämt, men jag gjorde det och det är varför – det var två flygningar, jag minns att jag gjorde dem med en rymddräkt, de övriga var utan. 

Jason: Tillbaka till hastigheten med vilken ni lyfte, hade du möjlighet att observera jorden utifrån när ni rörde er bort så snabbt? Vilken var din erfarenhet när du tittade ut genom fönstret?

Ray: Det är väldigt intressant. Låt oss säga, när man tittar ut genom dessa fönster och känner farten och du känner att du flyger för du känner avsevärd press. I de flesta fall ber kaptenen dig om att sitta ner. Du kan stå men du måste vara fastspänd. De måste inte. Jag gissar att de är så vana vid det. De är inte fastspända. Endast nykomlingarna är fastspända. När man tittar ut genom fönstren, du förstår man rör sig extremt fort, men din föreställning är man rör sig väldigt långsamt. Så man ser saker utanför fönstret som rör sig väldigt långsamt. Hur kan det ske? Jag vet inte men det förändrar din varseblivning med tiden, så igen när du ser ut genom fönstret så ser det ut som att du rör dig väldigt långsamt men du rör dig snabbt och du ser många saker hela tiden. Din flygning kan ta dig vart som helst allt emellan 5, 10 till 20, 30 minuter. De behöver inte massor av tid enligt vårt sätt att förstå tiden för att nå platser. 

Jason: Vad talar vi om för avstånd här? 

Ray: Miljoner och miljarer ljusår bort. Vi talar om utanför vårt universum, helt utanför. Nu kan dessa saker ske med vår fysiska kropp, i en kombination av själ och kropp. 

Jason: Kan du förklara vad du menar med det?

Ray: Du kan göra det som en människa när du har lärt dig systemet med exakt vad rymdskeppet gör, men utan ett rymdskepp. 

Jason: Man flyger med sin fysiska kropp, är det vad du säger?

Ray: Att flyga med din fysiska kropp kräver en hel del drickande och träning 

Jason: Att dricka det där hopkoket?

Ray: Ja. Och du kan göra det utan din kropp. De kallar det utanför kroppen upplevelse och du kan ta dig dit väldigt fort till olika platser. Och jag försöker att betona här vad jag säger. Det är inte som att du drömmer. Du drömmer inte men du tar dig till olika platser. När du kommer till dessa platser behöver du en fysisk kropp. Fråga mig inte hur rabbinen gjorde det, men där fanns alltid en kropp för mig att hyra. Så jag var en av dem. Vi var en av dem. 

I Tzia till exempel, första gången vi anlände fick jag en kropp. Rabbinen vandrade omkring normalt. Folket kände honom och de välkomnade honom. Du kunde se kärleken och hur den utmärkta relationen kan se ut, man såg att de älskade och beundrade honom. Men han vandrade omkring som en normal människa från jorden. Han gjorde narr av mig för han såg att jag var chockerad, det var en rolig erfarenhet. Väldigt intressant erfarenhet från Tzia. Och ja, jag tror jag tillbringade där, första gången jag var där, var 3 dagar. 

Jason: 3 dagar i jordtid?

Ray: Ja. 

Jason: Vad är det översatt i tid och hur fungerade det på den planeten?

Ray: Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag vet inte.

Jason: Under dessa 3 dagar 

Ray: Först av allt, så har de inte natt. Det är alltid soligt. 

Jason: På Tzia?

Ray: På Tzia finns det tre solar. Men inga månar. Ingen måne. Det är alltid hett, alltid soligt. Ibland mindre soligt, ibland mer soligt. Men det är alltid soligt.

Jason: Finns där moln?

Ray: Väldigt få. Som jag nämnde, har de regnproblem. De har vattenproblem. 

Jason: Du har förklarat, men du kan inte gå ner på djupet, i detalj med, men även i Rays of Light, berättas det om en begravning som du deltog i på Tzia.

Ray: Ja.

Jason: Kan du berätta mer om hur dessa ”utomjordingar” på Tzia uppfattar döden? Är det som här att man klär sig i svart, är det ledsamt och alla gråter? Eller ser det annorlunda ut? 

Ray: Nej, de ser helt annorlunda på det. För dem är det ett firande, de firar livet. De vet att deras väsen, som dör, om man väljer att kalla det så, kommer att reinkarneras till någonting annat. Vad? Det vet ingen, men för dem är det ett firande av livet, att deras väsen har förflyttat sig någon annanstans. För dem är det alltid till en bättre plats. De ser det alltid som en positiv förändring, aldrig en negativ. Så ja, de har en ceremoni. Ingen gråter men de har några, jag tror det är förebedjare, det förekommer nån form av sång vilket låter helt galet för oss. Men i det stora hela var det en väldigt positiv erfarenhet, inte negativ. Det fanns ingen sorg. De utrycker mycket kärlek. Det är inte så mycket skratt och gråt. För dem handlar det om kärlek, att ge kärlek och man kan se det. Jag såg det i sättet när de pratade med rabbinen och det var en annorlunda erfarenhet. Det är ingenting som man ser här på jorden. 

Jason: Begraver de så som vi här på jorden? 

Ray: Ibland begraver de och ibland kremerar de. Ibland, om det finns en vattenkropp, lämnar de den att flyta på vattnet, beroende på – jag tror det beror på önskemålet hos den avlidne personen. 

Jason: Ser det ut som här, med familjer, att vi har mammor, pappor, barn?

Ray: Ja, ja, ja.

Jason: OK. Tillbaka till Tzia. Där finns två raser. Där finns också Nashia och Konom som vi pratade om tidigare. Kan du förklara närmare dina erfarenheter med dessa övriga utomjordingar?

Ray: Ja, Nashia t.ex de har en hel del frukter som växer där. Det är väldigt grönt. Det finns inga grönsaker i motsats till på Tzia där det förekommer mer grönsaker som mat. Onödigt att nämna, att de är vegetarianer. De äter inte djur. Där finns inga djur, det är bara de och naturen. Så Tzia har grönsaker. De har fler frukter som är väldigt gröna. Mycket vatten. Det intressanta var att deras byggnader var mer avancerade. De liknade våra och hade 2, 3 och ibland även 4 våningar. Alla byggnader är vita till färgen och de lever korta liv jämfört med Tzia och med oss. 

Jason: Kan du ge något exempel?

Ray: Om jag minns rätt, omvandlat till vår tid, levde de i 15 år. Medan de på Tzia kunde bli 360 år i snitt. 350 till 380 beroende på bristen på vatten och nu är de nere på 180 till 200 år. De flesta dör före 180 år på Tzia. 

Jason: Du nämner att byggnaderna på Nashia var avancerade. Har de några skyskrapor?

Ray: Nej.

Jason: Hur hög är den högsta byggnaden som du såg? 

Ray: 4 våningar

Jason: Vad gör de i dessa hus? Finns där hem eller kontor? Hur ser samhället ut?

Ray: Båda. 

Jason: Arbetar de?

Ray: De arbetar

Jason: Vilken sorts arbete?

Ray: Jag vet inte, Jag är inte säker men de lever ett normalt liv. De är kända för att ha ett väldigt kort minne. De är också fysiskt korta. Väldigt korta, med långa ben. Mörk hud, de har ingen näsa, de har två hål så de liknar en människa men ändå långt ifrån en människa. I motsats till Tzia, som ser ut som människor för mig. De ser ut som människor men jag men kan ändå inte kalla dem människor. Konom är en totalt annorlunda värld. Jag vet inte hur jag ens ska beskriva det. Min första kontakt med en från Konom var i New York, han hade ett vanligt ansikte och en vanlig kropp. 

Jason: Hur såg han ut?

Ray: Denna lilla upprullade delfin, han var väldigt rädd tror jag. Han bara kom. Jag var på ett uppdrag på ett hotell. Jag anslöt mig. Där var andra människor, min chef var där, jag gick nära av nyfikenhet. Av någon orsak ville jag beröra honom tror jag. Inte för att skada honom förstås, men när jag kom närmare honom och lade min hand, uppfattade han det som att jag ville skada honom eller attackera honom. Så han attackerade mig, han nästan dödade mig. 

Jason: Hur?

Engelsk gentleman stock illustrationer. Illustration av herre - 12530866

Ray: Han skrämde livet av mig. Jag vet inte vad det var, men det var som om en bomb hade exploderat inom mig. Jag blev utslagen och de var tvungna att arbeta med mig som akutfall. De injicerade mig med något direkt i hjärtat. Som om de knivhögg mig med det. Allt skedde väldigt fort och jag var nästan död. En halv timme senare hämtade min fru mig och en annan vän. En TLS vän. Man förde mig till … min skjorta var blodig från sprutan antar jag. Förmodligen var min fru rädd men jag sade till henne att jag var OK. Jag var väldigt svag. Men nästa morgon var jag bra. Hade mycket värk, men jag var bra. Jag gissar att de gav mig något för att hjälpa mig. Jag gissar att han bestrålade mig. Det kunde vara det rätta ordet, men fortfarande idag så vet jag inte. Men det var som om han hade en kärnvapengenerator inom sig. Jag råkade lära mig känna honom sedan, för vi kom att bli vänner under åren och vi arbetade tillsammans. Jag tillbringade min tid med honom. Jag såg hans transformation. Idag är han som en vanlig man. Du kan träffa honom, han har ett mänskligt namn. Han talar engelska med engelsk accent och det är mycket intressant. Han gick igenom processen, han åt vår mat, och de lärde honom allt. Han klädde sig i kostym, han ser ut som en engelsk gentleman. Det är så han ser ut idag. 

Jason: Du talar om att han ändrade form. Talar vi här om det vi kallar ”shapeshifting”.

Ray: Nej, inte på det sättet. De ändrar inte form på det sättet, inte han i varje fall. Hur han förändrade sin kropp vet jag inte. Det är en process som de gör. Jag var inte med i träningen när denna process utfördes, men först av allt, måste han lära sig hur man äter. 

Holografisk Visning Med Människa Med Hjälp Av Interaktiv Teknik Stock Video - Video av växelverkande, data: 185441177

Jason: Kan du beskriva den holografiska omvandlingen som de går igenom. 

Ray: Komplicerad fråga. Jag kan åter igen inte berätta om processen eftersom jag själv inte har genomgått den. Bara de väsen som har genomgått den. Inom en tid, kan jag plötsligt se hur de ändrar form och när jag träffar dem nästa gång är det som att se en genomskinlig människa. Förstår du vad jag menar med genomskinlig? 

Jason: Du kan se igenom den?

Ray: Ja men du ser en människa. 

Jason: Kan du sträcka din hand igenom den människan? 

Ray: Ja, men det är helknäppt. Men de tilltalar dig. De tilltalar dig på engelska. De kan även dricka.

Jason: Hur stannar vattnet i deras kropp? 

Ray: Jag har ingen aning. Jag vet inte. Men första gången jag såg, blev jag rädd. Det är skrämmande första gånger när man ser sådant. Även om jag befann mig i en stor grupp tillsammans med rabbinen, så var det som en trevlig situation som hände inom organisationen, och när jag sade att två av dem såg ut som … man blir chockerad. Man kan inte dricka eller äta något, man kan inte röra något. Jag har alltid varit väldigt ren. Och plötsligt ser man sådana människor. När man väl har lärt känna dem, tänker man inte längre på det. Och småningom blir de likt människor, med en kropp, ben, hud och allt annat. 

Jason: När de avslutar processen för den sk genomskinliga förändringen och blir en fysisk kompakt form igen, med den nya kroppen, tar de över en kropp eller ändrar de formen på sin egen kropp? 

Ray: Jag är inte säker, men jag tror att de ändrar formen på sin egen kropp. Men det är en process som tar tid. Hur länge? Omkring ett år. 

Jason: Jag förstår, och när de en gång har gått igenom den årslånga processen, är det sedan möjligt för dem att förändras ögonblickligen?

Ray: Ja de kan förändra sig till en holografisk skepnad. De kan ändra sig till sin vanliga form, för under en stor del av tiden tillbringar de, de åker tillbaka till sitt liv, sin familj, tillbaka till sin planet, eller sin kontinent. Så när de åker tillbaka intar de sin vanliga kropp. De åker inte som människor. 

Watch Teen Wolf Season 2 Episode 8 Online - TV Fanatic

Jason: Hur inverkar en sådan längre tids, låt oss kalla den ”shapeshifting”, där de intar en ny form för en tid jämfört med ögonblicklig förändring? Vad är skillnaden mellan dessa två processer?

Ray: Shapeshifting är annorlunda. Det sker inom några sekunder. Mindre än en sekund. 

Jason: Har du sett det förut? och kan du förklara vad du har sett?

Ray: Ja jag ha sett. Jag kan inte förklara det, jag är inte kapabel till det. Jag känner till en person inom organisationen som är kapabel till det, men igen, första gången jag såg det blev jag rädd. Jag blev extremt rädd. Du förstår inte vad som pågår. Men ja, en människa kan också skifta till en annan människa eller djur, beroende på vad ändamålet för uppdraget är. Första gången det skedde för mig var på ett privat möte på ett hotellrum, bara för att visa för mig vad som sker. Det var som att undervisa för mig, du förstår, bli inte rädd. Det var en process för att visa mig hur det sker. Men även om de berättar för dig vad som pågår, och när det sker, kollapsar du nästan av skräck. Det är väldigt skrämmande att se förändringen för den går på en sekund eller två. 

Jason: Kan dessa människor även ändra sin form? 

Ray: Det är ett speciellt fall. Ja, jag pratar om detta speciella fall. Finns det väsen såsom ET:s som kan göra det? Jag vet inte. Jag är säker på att de kan det. Om människor kan göra det, så kan de säkert göra det också. De är mycket mer avancerade än vi. 

Jason: Den är ögonblicklig form som du talar om?

Ray: Ja. men inte shapeshifting. Det är ingenting som alla kan göra. Eller som jag kan undervisa dig till att utföra. Man måste födas med speciella färdigheter, speciella egenskaper för att kunna göra det. Till exempel kunde rabbinen göra allt han ville men inte shapeshifting. Men den person som jag här pratar om, hon kunde. 

Jason: När det gäller den holografiska transformationen, kan var och en göra en sådan eller bör man födas med den?

Ray: Den enda holografiska som jag såg, var med ET:s så jag kan inte berätta hur det är med människor. Jag vet inte. Det var en ET som blev mänsklig senare, men jag vet inte. Jag vet inte svaret på det. 

Jason: Vad gäller utomjordingars liv, så har det funnits och fortfarande finns en tro, att dessa är onda, de är här för att skada oss och för att döda oss. Man har berättat om reptiler och många andra raser och de kallar dem för fallna änglar, en del av djävulen. Djävulen. Har du någonsin haft en erfarenhet, en hotande erfarenhet annan än den från Konom – han uppfattade ju dig som ett hot – har du någonsin varit rädd eller haft en orsak för att vara rädd när du har varit i kontakt med dessa utomjordingar på ett djävulskt vis?

Reptilian shape-shifting Proof - YouTube

Ray: Det finns ingenting sådant. Allt detta är nonsens. Berättelser från TV, det finns ingenting sådant. Det finns ingen Djävul. De är inte elaka. De vet inte vad elakhet är. Jag kunde även beskriva dem som väldigt naiva. 

Var vänlig och notera att när Ray förklarar att det inte finns något som kallas för ”Reptiler” då menar han att det inte finns någon fysisk planet vid den här tiden i universum, med reptilliknande väsen med elaka intentioner att skada och förslava mänskligheten. Det utesluter inte att det finns vissa människor vid makten idag som inte har möjligheten att ändra form till en reptilliknande skapelse, men de tillhör inte en annan ras. Precis som det finns ”shapeshifters” som använder sin förmåga i en positiv riktning inom TLS, där många kan skifta form och har en sammankoppling till organisationen där de använder sin kunskap till negativa ändamål. Dessa är ändå människor med en mor och en far som härstammar från planeten Jorden vid den här tidsåldern. Denna erfarenhet kommer både från Rays förstahands erfarenhet tillsammans med erfarenhet och kunskap som man har lärt honom och som har getts av TLS-agenter vilka är några av de högst rankade människorna inom det här området vad gäller erfarenhet och kunskap. 

De är mestadels mörka makter och energier som spelar på Jorden, men de är inte fysiska utomjordingar. Dessa enskilda och ”väsen” som deltar i dessa satanistiska ritualer är mänskliga varelser. Sammanfattningsvis är det viktigt att var och en förstår, att när vi talar om fysiska utomjordingar, så är de vänliga och mjuka varelser med övernaturliga makter fjärran från vår förståelse. Åter igen, jag förstår att det här är en kontroversiell ståndpunkt. Jag uppmuntrar dig till att göra din egen efterforskning, använd ditt omdöme och dra din egen slutsats. 

Ray: Ja, jag blev attackerad för han trodde att jag skulle göra honom illa. Han blev själv skrämd. Det var mitt misstag. Jag borde inte ha gjort det. Jag gjorde det för jag var nyfiken på att ha en konversation med honom. Jag såg honom som ett djur och inte som ett väsen. För mig var han ett djur, ett märkligt djur och jag var nyfiken. Jag ville vidröra honom och han attackerade mig. Men behöver de den kraften för att attackera? Ja. Men behöver de attackera? Nej, absolut inte. De känner inte till vad krig är. De har inga krig. Det finns ingen fiendskap. Det finns bara självförsvar, precis som i mitt fall. Men alla dessa berättelser on elaka varelser och all det, finns tyvärr bara på vår planet. 

Jason: Vad skulle du svara till människor som säger att de har förstahandsuppgifter från reptiler som dricker blod, som dödar dig och äter dig?

Ray: Finns ingenting sådant.

Jason: Tror du att dessa människor ljuger?

Därför skiljs barn från sina föräldrar vid mexikanska gränsen | SVT Nyheter

Ray: Inte nödvändigtvis, för dessa är människor som gör dessa saker och de kan göra det för att maskera reptilerna och de är drogpåverkade, de kan påverka dig med droger, och du tror på berättelsen. Jag säger inte att de ljuger, eller så ljuger någon för dem. Det är ett sinnesspel och det finns många av dem. Tyvärr finns det en hel del av dem som gör elaka saker i världen. Det är en del av min oenighet med TLS. Som hur vi tillåter att saker – såsom – men å andra sidan gör de en hel del för att hjälpa dessa barn. Jag har varit i underjorden och hjälpt dessa barn. Vi talar om tusentals och åter tusentals barn men de ser inget slut på sitt jobb. Det finns fler barn och elaka utövare och man måste ta hand om dem. Det enda sättet för att ta hand om dem, enligt min bok, är att bruka våld. Tyvärr. Jag är ingen våldsam person. Men när man behöver använda våld är för att lösa ett problem. De har gjort en hel del, och TLS använder vapen ibland, våld eller liknande men det är sällan. 

Flowing~Waves on Twitter: "The Underground War in the U.S: China Lake DUMB DIA DUMB Four Corners DUMB San Louie Valley DUMB Book Cliffs Range DUMB Fort Collins DUMB Idaho DUMB Above are

Jason: Så du har delat många gånger, och jag har delat på dina vägnar, och ibland på din organisations vägnar som helhet gällande specifika operationer som utfördes speciellt under 2020 om underjordiska tunnelsystem som drivs av dessa elaka människor, och många operationer och uppdrag har haft att göra med att rädda dessa barn som du föredrar att kalla det. Många människor tror att dessa människor eller väsen som arbetar i dessa underjordiska tunnlar är utomjordingar som är extremt elaka, gör hemska saker med den mänskliga rasen. Nu har du varit där många gånger, eller så har du varit där några gånger, kan du berätta för oss om din erfarenhet där nerifrån, hur ser det ut och om du har sett några utomjordingar eller någon annan form av väsen där nere.

14 American Cities With Crazy Underground Tunnel Systems - Chicago, Boston, New York - Thrillist

Ray: Där finns inga utomjordingar där nere. Det är igen en berättelse som kommer från medierna. Nej, de finns inte där. De är tyvärr mänskliga. Elaka människor, som gör en hel del elaka saker. Barnen är bara en del av ärendet. Ja, några av oss blev dödade, andra på deras sida, och till all lycka var det fler från deras sida än från vår. Ja, några av mina vänner blev dödade på sitt uppdrag. Det var extremt farligt. Dessa tunnlar är skyddade av galna teknologier av dessa elaka utövare. Man måste gå i speciella skor och speciella utrustningar. Vi lyckades hitta många, många barn. Jag kommer inte att nämna något antal, men det var ett stort antal. Det skedde över hela världen. Jag var involverad i New York i den delen av jobbet men det skedde även över hela  Australien. Dessa tunnlar finns över hela världen. Under många många år. Regeringarna känner till dem. Regeringarna känner till vilka förövarna är. Förövarna är ofta de som kör showen. Vi har inga regeringar. De är alla marionetter och jag hoppas att någonting bra händer snart. Att någon snart kommer att kan göra sig av med dessa människor för gott. Så att vi kan leva i en ny demokrati, för just nu har vi ingen demokrati. Vi är alla någon form av slavar i ett system som vi inte ens förstår. Och barnen skadas. Pengar stjäls från naiva människor, sådana som du och jag. De leder i grund och botten alla delar av hela världen. Det gäller media, militären, – allt du kan tänka dig. Och jag hoppas att någonting snart kommer att hända. 

All corona news for students, employees and partners - WUR

När Corona startade, var jag hoppfull och jag såg det som en möjlighet för någon att resa sig. Vi behöver en bra, stark ledare som vet hur man spelar spelet. Man fick, och det är bara min åsikt, man måste svara med eld mot eld, inte med blommor. Jag hoppas att den ledaren kommer snart för vi har förlorat vår demokrati redan för länge sedan, det har vi inte nu. Demokratin är förlorad. Vi har mycket av slaveri. Folk tror att slaveriet är avskaffat. Nej, det avskaffades inte, ändrade bara karaktär. 

Chemtrails conspiracy theory gets put to the ultimate test | New Scientist

Vi tror att vi lever i en demokrati. Men vi blir förgiftade systematiskt genom vår mat, vårt vatten, genom luften, genom de mediciner som vi får, och som jag sade, jag hoppas att en verklig ledare kommer snart. Någon som leder oss ut ur denna röra. 

Jason: Jag har först en mer filosofisk fråga. Du och jag har olika åsikter om hur man ska hantera den här situationen. TLS är inte heller överens med dig, och det beror på att du anser att man måste ibland ta till våld och TLS säger att i några fall kommer de att ta bort vissa organisationer och de gör det bäst genom att inte använda sig av våld, där det inte är nödvändigt. Men i de flesta fall, av vad jag kan förstå, fokuserar de sig på det uppvaknande folket för att stoppa det från att ske längre ner på linjen. 

Så min fråga till dig är, när du säger att man måste möta strid med strid, men vad jag kan se, kan man ta bort farliga människor som gör hemska saker från  makten. Vad kan hindra dem från att bli återinsatta? Ur min synvinkel, om massorna inte ändrar sig, om folket inte blir medvetna om vad som pågår i världen, då kommer detta att fortgå och man ta bort dessa och avrättar vem man vill. Det hjälper ingen. Vilken är din alternativa syn på situationen?

Fight Far From Over' For One Kazakh Protester, Despite Clampdown On Demonstrations

Ray: Jag tror mycket på medvetenhet. Jag är inte emot det. Jag tror att vi gör ett stort arbete. Det TLS gör är ett stor arbete. Jag är inte emot det. Men jag måste tillägga till medvetenheten, att man måste skydda massorna, folket, barnen, de förstår inte vad som pågår. Och för att göra det, ibland säger jag inte att man måste utöva nån form av våld. När jag säger våld, menar jag inte att jag inte kommer att bära vapen, för att jag utför ett uppdrag. Man måste inte använda sig av bomber för att utföra ett uppdrag. Där finns något som jag kallar ”spirituellt våld”. Jag kan förstå, att det är svårt att förstå vad jag talar om, men jag talar aldrig om vapen eller att gå och mörda någon. Men man kan eliminera dessa ondskefulla utan vapen. Systemet existerar. Tekniken existerar. Jag känner till den och jag har utövat den. 

Om jag får ett team bestående av 10 ur TLS, och jag pratade om det många gånger inom organisationen, så kunde jag på mycket kort tid förändra den här världen. Ja,… om människor blir… du kan kalla det eliminerade eller dödade, ja, men jag ser inget problem i det. 

Jason: Pratar du om dessa onda människor vid makten som gör vad de gör mot dessa barn, till massorna och så vidare?

Ray: Ja. 

Jason: Kan du utveckla det eller talar du om att framkalla en hjärtattack, eller vad talar du om?

Ray: Jag kan inte prata om tekniken, men när jag eller du använder mig av ordet våld, då pratar du om våld med vapen och bomber. Nej, nej. Jag behöver 10 personer för mitt uppdrag. Jag utarbetade min egen plan, jag presenterade den för mina chefer, men de förkastade den. 

Jason: Varför?

Ray: Jag vet inte. Jag förstår det inte. Jag vet inte. Det utgör en del av mina problem med organisationen. Speciellt under de senaste två åren och med vad som sker ute i världen och jag kan se all den misär och den ondska som pågår och ingen gör någonting. Ja, de utförde ett uppdrag och tog ut dessa barn. Det var en hel del barn och de förändrade saker i världen, på vissa platser i världen, men inte på alla platser i världen. Men de har sin åsikt om att det pågår en process. En process som måste verkställas. Vi kan inte ingripa. Men ibland ingriper de. Det är det jag inte kan med. Antingen kan man inte ingripa alls eller så ingriper man varje gång. Det är det jag inte kan förstå. Systemet med hur man gör sina beslut idag, kan jag inte acceptera. Och jag har sysslat med det här i 11 år nu. 

Jason: Tror du att det har något att göra med intrång i människors fria vilja?

Now is the time for a 'great reset' of capitalism | World Economic Forum

Ray: Kanske. Det låter vettigt. Men dessa onda gör ju exakt samma sak. Så hur ska du kunna vinna utan att kunna slå tillbaka? Det är det jag försöker säga. Ingen har en fri vilja idag i någon som helst fråga. Om du tänker på det, så måste du betala skatter, annars hamnar du i fängelse. Du måste ta ett vaccin, annars kan du inte gå på restaurang. Du måste vaccinera dina barn med alla möjliga mediciner, annars kan de inte gå till skolan. Här finns ingen fri vilja. Det är en form av slaveri. Du måste bära masker på de flesta ställen i världen. Det är också en form av slaveri. De vet att masker inte fungerar. Det är inte för att de inte vet, de vet. Det är löjligt, men det är en form av slaveri. Om de sätter en mask på dig, är det som slaveri, och då borde du hålla käften. Men när du ska prata, kommer världen inte att bli en bra plats att leva på just nu, ifall inte någonting händer väldigt snart. 

Deutsche Bahn: Kännbara påföljder för de som vägrar att bära mask på tyska tåg | JARNVAGSnyheter.se

Jason: Vad gäller TLS, man kunde kalla dem ”galna saker” som händer runt omkring i världen, och även om du tar upp många av dem, så pågår det en hel del galna saker där. Majoriteten av världen skulle inte tro på vad vi diskuterar här. 

Ray: Naturligtvis.

Jason: Kanske människorna som lyssnar på det här, men majoriteten av mänskligheten, av vad jag förstår, är inte redo för den här formen av information. Varför tror du att så är fallet?

Plotta.se - Tavla - Det bästa med dig är att du är lite dum i huvudet, precis som jag!

Ray: För att de inte kan förstå det här materialet. Först av allt är 99,9 % icke troende. Även om man ger dem ett aktuellt bevis. Och även om man gör det, kommer de fortfarande att säga, här är något lurt. Här är något magiskt. Så ja, jag var en fullt icke-troende när det började. När jag började med det här, förstod inte heller jag vad fan som var på gång. Jag trodde inte på allt det där, men välden är inte redo. Tyvärr är de flesta dumma i huvudet, enligt min åsikt. Men jag tror att det kan ändras. Jag är rätt så säker på att det kan ändra. Den kunskap, den information som jag har, och jag tror att berättade om den för dig, är från och med nu, och vi har 170 år kvar. Max. Från att denna Nirvana kommer. Det kan gå snabbare. Jag är ingen kille med en massa tålamod. Jag vill inte vänta i 170 år. Jag vill att det ska ske under min livstid och jag blir inte bara yngre. Så det måste ske snart. Och världen behöver hjälp. Jag hoppas att det ska bli snart. 

Jason: Tror du att detta kommer att ske under din livstid?

Ray: Under min livstid. Nej. Under din livstid, ja. 

Jason: Vi känner båda till att TLS har möjligheten att fysiskt visa vissa saker för världen; utomjordingar, möjligheten till ”shapeshifting”, levitation, och många andra saker. Fri energi, otrolig teknologi. Varför släpper de inte ut det nu redan?

Ray: Det är ingenting magiskt. Kom, jag ska visa dig så du kan tro på mig. Jag tror, att dagen kommer när någon som en rabbin, reser sig. Han kommer att visa sig, visa sina färdigheter, jag vet inte hur, men han kommer att visa dem, och den här speciella personen, kan bli ledaren som tar över. Och se, jag tror på en värld, en regering, med de rätta förutsättningarna. Jag tror att vi kommer att ha en värld, en kung eller en premiärminister, en president, eller vad man nu väljer att kalla honom. Det kommer inte att finnas någon armé. Vi behöver inte längre någon armé. Det kommer inte att finnas några krig. Där kommer inte att finnas några gränser. Alla kommer att vara ett. Man behöver kanske en polismakt för att lösa de inhemska problemen, men ekonomin kommer att skifta om till en bättre plats. Det kommer att bli transparent, och när allt är transparent  kommer allt att vara en bättre värld, och det gäller även din egen ekonomi. När kommer det att ske? Jag vet inte. Men det kommer att ske. 

Genom min erfarenhet inom TLS, är jag säker på att det kommer att ske. Kommer det att ske innan 170 år? Jag tror det. 

New World Order (Wrestling) - TV Tropes

Jason: Idag, när människorna hör om en världsregering, tänker de på New World Order, Illuminater, Kabbalen, alla dessa onda ting. Hur skiljer sig dessa saker från vad du nyss nämnde från dessa saker de försöker med just nu?

The Great Reset: Video Gallery | Know Your Meme

Ray: De försöker göra det med avsikten att kontrollera massorna. Att göra dig till en slav. Att ta över dina tillgångar, ta över dina pengar, och ta hand om banksystemet. Genom att förändra ekonomin, och i grund och botten göra dig till en slav så att de kan behålla makten. Jag pratar inte om en sådan värld. Jag talar om en värld där var och en är någon, alla har samma rättigheter, där alla kan bli rika eller inte rika, det är upp till dig. Det är din fria vilja. Ditt beslut. Var och en kan välja om man vill ta dessa vacciner, eller inte ta dem. Var och en kan välja vilken religion man vill följa. Om en religion kommer att finnas. Jag tror att religionen kommer att eventuellt avskaffas. För att den värld som jag pratar om ska kunna ske, måste religionen monteras ner. Och det kommer den att bli. Det kommer att bli en religion, och den heter kärlek. Kalla den vad du vill, men där kommer att bli en religion. Så för att det ska bli en värld, med en regering, en kung, premiärminister eller vad du väljer att kalla honom, allt du behöver är en inhemsk polisstyrka för inhemska problem. Det är allt. 

För att göra den här ståndpunkten så klar som möjligt, håller Ray inte med den nuvarande modellen av en världsregering genom linsen av förtryck och kontroll. Ray säger bara att han föredrar en världsregering under verkliga eniga förhållanden där man lever sida vid sida i harmoni med varann, med sann demokrati, transparens, och där makten ligger i folkets händer med full frihet, bedrivande av glädje. För att uppnå ett sådant tillstånd, utan att det leder till korruption, likt den vi upplever idag, måste den mänskliga rasen uppnå en nivå av vakenhet som inte längre står i resonans med korruption och girighet, utan i resonans med enighet, harmoni, transparens, och ovillkorlig kärlek till en annan medmänniska, där fri vilja respekteras villkorslöst. 

Jason: I en situation likt den, kunde jag uttrycka min största farhåga. Vad händer när en premiärminister, kung, blir korrupt vilket vi upplever idag. 

Marie Jakobsson (@MarieJakobsson1) / Twitter

Ray: Det är varför vi har demokrati idag. Du väljer inte honom på livstid. Där finns en regering på plats. Regeringen består av folket. För folket. Inte vad som sker idag. Förstår du? Idag gör alla vad den vill. Ingen bryr sig om den lilla människan. Medelsvensson lider, han rånas på pengar, de känner inte ens till det. 

Jason: Så med andra ord kan detta bara ske när vi reser oss kollektivt och blir medvetna och slår oss samman, blir omtänksamma och kärleksfulla mot varann. 

Ray: Ja, naturligtvis. Och det kommer att ske. 

Jason: Är det såhär dessa utomjordingar lever sina liv på deras planeter?

Ray: Absolut. 

Jason: Kan du förklara lite mer, de har ingen armé? Har de en polisstyrka, har de en regering?

Ray: De har ingen armé, för det finns inga krig. Där kan inte förekomma några krig. Även om där finns olika planeter så kan de resa från en planet till en annan. Finns där problem? Som jag berättade har de vattenproblem på Tzia. Så de har problem med att överleva just nu. De har sin egen teknik för att få vatten. Hur länge kommer det att pågå? Jag vet inte, men det är definitivt en fråga. Men krig, nej. Där finns ingenting som heter krig. De känner inte till vad krig är. De är alla – de är väldigt lugna. Jag kan säga, de lever ett liv mestadels utan stress. De är alla veganer. Där finns ingenting såsom djur att äta. De finns inte. Jag väntar på denna form av världsregering. Men på det sätt som jag beskrev den. Inte på det sätt som de planerar att göra den idag. 

Jason: När du tror på mänskligheten, här på Jorden, att den ska kunna eller vill ta emot den information som du delar med oss, kommer den att tas emot med öppna armar?

Armageddon 101: The true history of the end of the world - Israel News - Haaretz.com

Ray: Tyvärr, tror jag att någon form av tragedi måste ske i världen. Det kan vara i form av ett krig, jag vet inte vad. Det kommer att ske en hel del blodsutgjutelse, och efter en kraftig kroppsräkning, kommer folket att öppna sina ögon. Och vid samma tidpunkt, hoppas jag att denna ledare reser sig upp och tar över. Det måste göras. Jag vet att det kommer att göras. Jag vet inte när det sker, och jag har inte tålamodet att vänta. Om jag kunde göra allt idag, så skulle jag göra det. Jag kunde göra det i nästa vecka, och jag vet att det kan göras. Det är en kamp. Det kommer inte att bli angenämt. men det kommer att bli angenämare än vad vi har idag. 

Jason: När du känner att fullt avslöjande kommer att ske, inte bara vad gäller utomjordiskt liv, utan allt som gäller det du nämnde om på en kollektiv nivå?

Ray: När det kommer att ske, du vill att jag ska ge en tidslinje? 

Jason: Jag vet att du inte kan ge någon med säkerhet. Men tror du att där kan bli en massiv förändring inom ett år, inom fem år, tio år, trettio år? 

Ray: Tyvärr, tror jag inte att det kommer att ske under min livstid. Även om jag vet att det kan ske. Jag är säker på att det kan ske. Men ingen vill göra det på det sätt som jag vill, så jag kan inte göra det själv. Jag behöver, jag behöver ett team att gripa mig an det. Sättet som vi gör det på idag, jag tror att vi måste genomgå en väldigt hård process. Enligt mig, befinner vi oss i ett tredje världskrig. Men ingen märker det ens. Vi befinner oss i ett krig. Människor kommer att dö. Människor kommer att bli sjuka. Men jag tror inte att vi inom de närmaste åren kommer att uppnå ett Nirvana. Nej. Nirvana, kommer att ta mer tid. Tyvärr. Men igen, någon kan ju vakna upp imorgon och säga: Låt oss göra det! Det kan bli gjort under en mycket kort tid. Den här världen kunde förändras på bara 30 dagar. Bli en totalt annorlunda plats. 

Jason: Du har en hel del information och en hel del makt i dina händer, enligt mig, för att uppnå denna förändring. Men man väljer inte det av två anledningar av vad jag kan förstå. Ett – du tror, att folket ännu inte är redo. Två – att du inte vill avslöja din identitet av privata orsaker. Men om man talar om den magnitud som det innehar, som du nyss har avslöjat – jag ämnar inte sätta dig i rampljuset, men varför anser du att ditt privata är viktigare än den potentiella att göra även en lite förändring så att den kan ske under din livstid? 

Ray: Därför att jag känner att jag inte behöver avslöja mitt privatliv för att få detta att ske. Det har ingenting med det att göra. Du talar om boken, det är vad du talar om. 

Jason: Jag talar om Rays of Light, och jag pratar och speciella händelser som du har fått avslöja, men du vill inte, för att du är rädd för att människor ska se på dig på ett annat sätt. 

Ray: Nej, inte bara det. Jag berättade det här för dig tidigare att TLS från dag ett, tvingade mig att släppa den här boken. Jag är emot det av några orsaker. Nummer 1, som du sade, jag har en del privata saker som jag fortsätter att behålla privata. Jag ser ingen orsak till att världen behöver känna till mitt privatliv. Det är en orsak. Nummer 2, jag måste skydda mina barn, min familj, mina goda vänner. Det finns en hel del människor som jag namnger i boken som jag måste dölja. Anta att jag i morgon vill ge upp detta och säga, vet du vad? Låt oss avslöja det.

TLS är inte villiga att ge koderna. Utan koder, vad är avsikten med boken? Du kan läsa allt du vill. När du läser det, är det en berättelse. När jag läser det, så finns där ingen berättelse. Jag ser koderna. Jag kan bygga något utifrån det. Men du kan inte. Så varför ska man ge något till människorna som de inte kan förstå till fullo. Ja, jag är säker på att de skulle älska den boken, men det är inte många av dem. Var och en som hade privilegiet att läsa boken, var det en erfarenhet. De har alla sagt – utan att känna till koderna skulle det vara en ofattbar erfarenhet. Det handlar om att lära sig. Det är en livserfarenhet. Alla? OK. Njut av den. Alla kan lära sig någonting av den. Men så snart du har fått koden, som är en väldigt enkel kod, men man måste undervisa dig i koden, och då kommer du att läsa den på ett annat sätt. Din förståelse bli en helt annan. Stora världshemligheter, kommer att uppenbara sig för dig, eller något i den stilen… Om du inte har nån aning om vad som pågår, ser du plötsligt, jag ser allt ur ett annat perspektiv nu. Så igen, mitt problem med TLS – man tvingar mig att släppa boken. OK, låt oss anta att jag samtycker. OK? Kanske vi kan göra en kompromiss, och jag gömmer namnen vilket jag gjorde för dig, för inte så länge sedan. Så jag behåller dessa namn hemliga igen. Men den verkliga orsaken till den här boken gäller koden, och de är inte villiga att avslöja den. De säger inte ”aldrig”, men de säger ”inte nu”. Så när man är redo, då kommer man att släppa den. Varför skulle vi släppa den nu, men avslöja koderna om 10 år? Det spelar ingen roll. Ja, om 10 år eller 100 år, jag vet inte. Jag vet inte vad de planerar att göra. Glöm Rays of Light. Det finns andra saker där ute som du inte är medveten om, som jag känner till. Viktig information. Det kan mycket väl ha att göra med Rays of Light, det finns en specifik bok som är redo att publiceras mycket snart. Jag skrev den själv. Den är en del av den. Det är mina skriverier. Information som jag måste delge. Jag blev tillfrågad att samarbeta med en grupp människor, men de är inte villiga att avslöja det. 

Jason: Du sade nyss att den snart skulle publiceras. 

Ray: Den kommer ut hos TLS. Jag ska kanske få tillgång till att läsa den. Inte du. Inte dina tittare. De kommer inte att trycka den. Så varför vill du avslöja min information men inte din information som också är en del av mig? Jag råkar vara en del av den. 

Åter igen, det finns så mycket som är hemligt. Jag har inte en aning. Jag vet inte… missförstå mig inte, men det är en stor organisation. De har gjort… eller de gör en hel del fantastiska saker, men det är bara dessa småsaker som gör mig galen varje gång. Jag har ett fint förhållande till organisationen, jag älskar dem alla, jag kunde offra mitt liv för dessa människor, men jag följer inte reglerna, så jag måste följa strömmen. Var och en som följer reglerna, måste ta ett beslut, och det sker inte. 

Jason: Har det någonsin inträffat för dig, att där finns en avslöjande process för att inte skada människor, eller att man inte vill ge för mycket och för snabbt, för att inte skapa kaos? Eller så säger de att, publicera boken i sin helhet och någonting som du, i egenskap av Ray, inte kan förutse kommer att inträffa. Med andra ord, har du lärt dig att lita på systemet och samarbeta med det, eller är du inte där ännu?

Ray: Det handlar inte om att jag inte litar på systemet. Jag kan inte säga det, för jag har sett vad de är kapabla till att göra. Jag tror helt enkelt att det inte kommer att ske. De har makten att göra mer, de är en väldigt unik organisation med en hel del makt, med människor, med mycket makt. De kan göra saker på varje nivå i världen, i universum, men de väljer att inte göra det. Den främsta orsaken till det, när jag har frågat, är att man inte kan ingripa i avslöjande processen. 

Jason: Kanske koderna kan ingripa i avslöjande processen? Har du tänkt på det?

Ray: Naturligtvis. Det kommer att förändra världen. 

Jason: Men man förändrar världen oorganicerat. 

Ray: Nej. Jag har precis gett dig hemligheterna som förändrar världen och som få känner till. Det finns fler hemligheter som jag inte känner till. Som de kan ge till dig också. Så varför vill man inte ha en bättre värld? 

Jason: För att som du nyss sade, om man avslöjar speciella hemligheter vid fel tidpunkt så kan det kränka på den fria viljan. Men kanske processen att publicera boken på det sätt som det behövs utan att avslöja koderna, kunde det föra oss ett steg närmare för att få dessa koder, att låta alla oss i egenskap av mänskliga raser, och liv, att gå igenom den här processen organiskt istället för att med kraft ge oss någonting som vi inte kan hantera. 

Ray: Nej, det kan inte ändra någons fria vilja. Det kommer att förorsaka att någon omprövar sina val. Det är skillnaden. Inte att förändra din fria vilja att välja, utan att ge dig en möjlighet att välja. Jag sade, innan du tar ett beslut, innan du gör ett val, läs den. Det finns mycket mer för denna värld än du kan ana. Efter att du ha läst den, vad du än väljer, så är jag med dig. Naturligtvis kan de välja annorlunda, för en bok med koder skulle förändra dem för alltid. Det är hela idén. Det är något bra. Ingenting negativt. 

Jason: Det finns en del i själva texten som släpptes till världen där rabbinen sade något till dig. Jag ska omskriva det. Han sade, om jag gav er alla universums hemligheter utan att ni arbetar för att erhålla dessa hemligheter, och utan att arbeta med det ni erhåller då kommer ert val inte längre att bli ett fritt val. Det skulle bli en påverkan. 

Studie: ”Bara” 8,8 miljarder i världen 2100

Ray: Ja, jag håller med. Han har kanske rätt. Men kan du berätta för hela världen, bestående av 8 miljarder människor, något som kan förändra? Nej, det kommer inte att ske. 

Jason: För att vara ärlig, 8 miljarder kan förändra varje dag. Se på hur det såg ut för 10 år sedan, och se hur den ser ut idag. Se på våra matvanor, se på vad vi sysslar med. Ja säkert, en tragedi kan förändra, men människorna har förändrat under de senaste 10, 50, 100 åren. 

Ray: De förändrade sig på ett negativt sätt. Jag pratar nu här om en förändring på ett positivt sätt mot ett uppvaknande. Är du vaken, förstår du vad som pågår. Förmodligen kommer du att reagera på ett annat sätt och agerar på ett annat sätt, du börjar prata på ett annat sätt, du börjar se på din familj med nya ögon, allt blir annorlunda. Denna varseblivning kan ge dig en inre styrka som du inte innehar nu. Till exempel, kan du komma till en punkt där du kan se dina tidigare inkarnationer. Det är något stort, om du ser det i rätt syfte, men det sker inte här. Ja, rabbinen, men du förmodar att den övriga världen vilket jag berättade för dig om här tidigare, men jag måste säga att till 99,9 % är dessa dumma. Jag vet att det låter illa, men vad jag säger, är åtminstone 95 % dumma. Det här kommer att förändras.

Vektorbild Av En Gammal Kvinna Med Glasögon Och Med Käpp Gamla Gamla Mormor Med En Röd Söt Katt Äldre Kvinna Senil Människor Concept Isolerad På En Vit Bakgrund-vektorgrafik och fler bilder på

Så om du vill bli likt dessa våldsverkare som talar om att avlägsna en del av befolkningen, för att de inte är nödvändiga för den här världen. Man anser inte att en 80-år gammal kvinna är nödvändig utan man dödar henne för hon är inte längre är användbar för samhället. Men, hon kunde vara extremt användbar för samhället, om samhället vet hur man handskas med en 80-årig kvinna. Det är något som vi alla glömmer. Vi känner inte till hur vi ska göra. Men om man tänker, att en genomsnitts 80-årig man eller kvinna,  så har de en hel del livserfarenhet som vi kan lära oss av. De har en kunskap som vi inte har. De har minnen från 70-80 år tillbaka, som vi inte känner till. Här finns mycket att lära av, och vi har förlorat respekten för våra äldre. Vi ser dem som ett problem. Därför, om du är 60, 70 så kan du kanske ändå dö. Så mycket befolkning. I morgon kommer det att finnas för många judar, för många svarta, för många spanjorer. Den Ariska rasen, som Hitler kallade den. Det är därför som dessa psykopater agerar och folket förstår det inte. Men rabbinen, med all respekt för det, vill ändra på det. Men han vill göra det genom processen. Jag har inte tid att vänta på processen. Folk dör varje dag. De blir mördade. Folk kommer att bli mördade. Och ingen verkar bry sig. För mig, är det fel. 

Jason: Tror du att världen idag är redo för ett sant uppvaknande? Fullständigt uppvaknande. 

Ray: Nej. Men vet du vad? Låt oss anta att ett fullständigt uppvaknande blir öppet för allmänheten. Några kommer att ta det på ett felaktigt sätt. De kan begå självmord. Det är deras fria vilja. Andra kommer att få en hjärtattack av något extremt. Det är deras val. Det avslöjar själen. De beslöt att ändra sig beroende av vad som händer idag. Ja. Kan den informationen ändra ditt val? Ja, men jag blandar mig inte i deras val. De kan fortfarande besluta vad de vill. Inte stoppa dem. Jag puttar inte på dem. Jag riktar inte ett vapen mot deras huvud. Jag berättar för dig. Lyssna! Det här är information. Checka av om det är sant. Om det påverkar dig, fortsätt. De flesta människor vill göra de rätta förändringarna. Men en hel del, jag tror inte att det är en stor procent, vill inte. De kanske dör. Ja. Låt dem dö, om de så önskar. Det är en del av processen. De dör, de reinkarneras. Jag vet inte vad som händer med dem, men det är inget likt de mord som pågår idag. De mördar människor. Och du ser, smarta intelligenta människor, och du förstår, jag möter människor varje dag genom mitt jobb, normala, smarta, intelligenta människor. Men när jag sitter och pratar med dem för att se om jag kan komma nån vart. Nej. De är blinda. De ser ingenting. De ser ingenting! 

Jason: Hur tror du att man kan förändra det? Är det ditt jobb att förändra det? Det kan vara en bättre fråga. 

Det handlar om medvetenhet -

Ray: Nej, det är inte mitt jobb. Mitt jobb är mer på individuell basis. Jag tror inte att det finns något annat sätt att få till en förändring än genom att chockera världen på något sätt. Hur chockerar man världen? Man gör en laginsats och neutraliserar de människor som man önskar neutralisera på en och samma gång. Du låter människor likt du, sända medvetenhet. Vid samma tidpunkt som du släpper information, likt den annorlunda boken som jag talade om. Och idag med ett internet, kan man skicka information inom två sekunder till var och en i världen. Och ja, de flesta kommer att uppfatta den som positiv, och kommer att agera positivt. Men så finns det de, som kommer att reagera på det motsatta sättet. Det är deras val. Som att du vill dö på grund av det. Det är deras val. Jag kommer inte att trycka på dem. Nej, det gör jag inte. Jag berättade för dem, lyssna, gör vad ni vill. Vi har inte fri vilja idag. Ingen av oss. Ingen av oss! 

Jason: Min sista fråga till dig är, vad gäller detta, har du sett allt igenom, speciellt under de senaste 11 åren, och i ditt liv som helhet, men med allt som du har erfarit och upplevt, allt du har lärt dig och erfarit, och gått igenom, och allt däremellan… vilket skulle ditt budskap vara som du ger till mänskligheten just nu, till både skeptiker och troende, för att uppmuntra oss att gå i rätt riktning?

Fake news – den moderna demokratins största fiende? – FUF.se

Ray: Den mesta  informationen som vi har idag i världen är mestadels falsk information. Vi lever i en värld full av lögner, manipulation. Jag tror, att jag önskar fråga människorna: Vakna! Ni sover alla. Sluta lyssna till nyheterna, sluta lyssna till MSM-media. Börja göra dina egna undersökningar och få bättre information. Utbilda dig själv, om din ekonomi, om ert hälsosystem, om vacciner, om era skatter. Allt som du matas med, kan jag berätta för dig, är en lögn. Vi blir vilseledda. Våra barn blir vilseledda. Undervisningen till våra barn idag är löjeväckande. Vi matas med en hel del lögner. Vårt jobb som medborgare, som privata medborgare, är att försöka få fram sanningen genom att göra vår egen undersökning. För att lära oss.

Så sluta att titta på måndagens kvällsfotboll och använd din tid till något annat meningsfullt. Hitta din inre själ. Hitta den inre själen hos dina vänner och familjen. Leta efter den rätta informationen. Det finns en hel del bra människor där ute. Det finns bra ledare. De är kanske inte så starka som jag önskade mig, men de är bra ledare. Öppna dina ögon och ditt hjärta, för att lära dig något nytt!

Vi går inte mot en bra plats här i världen, och jag oroar mig för det. Jag tror att vi kunde göra något mycket bättre. Men det måste vara en laganda, men vi måste agera som en. Vi behöver inte anamma varje åsikt, man kan ha olika åsikter. Så länge som vi samarbetar för ett gemensamt mål, för ett bättre liv. Frihet, strävan efter lycka, existerar inte. Vi måste återta demokratin. Kanske befinner sig Demokraterna vid makten nu, men vi har ingen demokrati. Det är allt en lögn. 

Jason: Tack för din tid och tack så mycket för vad du ville dela med dig av till oss.
Kategorier:Hälsa, Naturen, naturförstöring, Rättsstat, Rymden, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: