Simon Parkes: Mycket viktiga 2 veckor står här framför oss

Läs detta / eller lyssna till Simon. Håll tummar och tår för att de goda makterna vinner! Om du har en tro på högre makter, be!


Hej! Det är den 5 januari

Ni såg inte mycket av mig under julen. Det berodde inte på att jag inte ville prata med er utan för att jag inte kunde. Jag har ett ”non-desclosure agreement” (tysthetslöfte) och de människor som faktiskt har ett NDA och uttalar sig regelbundet måste hitta på allt att prata om snarare än att prata fritt. Det kan vara svårt för dessa människor, tror jag, att pressa fram det material som de pressar fram utan att kunna eller ha tillåtelse att avslöja vad de vill.

Idag har jag några viktiga saker att framföra för något viktigt har hänt. Det är några mycket positiva händelser och vi går framåt. Jag förmodar att de kommande två veckorna, 14 dagarna, kommer att bli rätt så avgörande vad gäller det som pågår i sista hand så att vanliga killar och tjejer själva kan se att något mycket positivt har hänt.

Det har förekommit en hel del desinformation. Ena minuten berättade man för oss att Parliament Square hade intagits, sedan berättade man att Times Square hade intagits och jag ringde upp vår grupp i London och tyvärr har ingen kunnat ta sig till dessa platser för att bekräfta detta. Det främsta beskedet jag har fått är att det inte alls finns några tecken på att man intagit dessa platser.

Palace of Westminster and Big Ben | Posters, Art Prints, Wall Murals | +250  000 motifs

Även om det är intressant nog, så har vi information om att Big Ben faktiskt stannade vid 12-slaget, men sedan kom arbetare och vad vi vet av den senaste rapporten, är att den fungerar igen. Jag ser det här som rätt så betydelsefullt, eftersom man rapporterade om att Big Ben inte stannade på nyårsnatten och att det är ett rätt så viktig tecken. Vi har alltid blivit informerade om att dessa aktionstationer startade i London, och naturligtvis tror jag att många människor tror att det betyder att det förekommer stridsvagnar på gatorna. Men det var antingen ett kast mellan förkunnelsen om drottningens död eller något annat. Kom ihåg att Big Ben är en del av den brittiska parlamentsbyggnaden. Du förstår, vi tänker på den som om den vore ett fristående klocktorn men i verkligheten är den en del av det brittiska parlamentet och nu klämtade den inte. Vi har fått en hel del bevis för det från människors mobiltelefoner från den här natten, vilka påvisar att klockan inte ringde. Det är egentligen rätt så viktigt.

Vi  talar alltid om djupa underjordiska baser, om jordbävningar eller sprängningar och smällar. Jag tror att många säger bara, dessa är bara nån vanlig jordbävning eller något liknande. Det har förekommit hundratals i Iran under de senaste 30 dagarna. Och många av dem har att göra med dem här hemma i Skottland. Det har förekommit stora sprängningar. Alla dessa har varit tunnlar även om de inte har varit i användning, så har de varit i malpåse men de har varit i stånd att tas i bruk och därför bestämde man sig för att förstöra dem. Jag tror att man kommer att behålla några av dem, därom råder inget tvivel, men största delen av dem har förstörts och är oanvändbara. Det är mycket intressant.

Vad jag nu gör, är att jag börjar gå igenom tillsammans med min PA (personliga agent?) de projekt som CC-medlemmar (Connecting Consciousnes) har skickat iväg. Jag kommer att börja med att ta mig an Kanada då jag vet att Kanada har ett team, ett projekt team som arbetar med den kanadensiska co-ordinatorn och några av de projekt team som jag ska se på, och deras projekt som de har tagit fram i Kanada och sedan startar vi processen. Vad jag nu kommer att göra är att gå igenom dessa projekt. Dessa som inte är tydliga ansökningar kommer jag att sätta åt sidan. Sedan kan det finnas de som är bra, men det finns 20 andra, då måste jag sätta dessa 20 andra samman och se vad jag kan göra med dem. Sedan finns det bara några få som är unika, som bara några har tänkt på, eller så är de välgenomtänkta, och dem ska jag här igen se igenom. Och sedan från alla dessa stater eller länder – när jag har fått tillräckligt många och när jag anser det genomförbart och utförbart, gå vidare med dessa till människor som är mycket intresserade av CC och intresserade av att bli medlemmar och av vad vi gör, då kommer vi att träffa dem för en diskussion. Vi kommer att starta en hel del av dessa projekt. Jag kan inte se till att alla dessa kan starta, men vi kommer att gallra ut dem. Det är intressant, och jag är nu i den positionen där dessa projekt har sänts till mig, och jag ska nu börja med att gå igenom dem alla. Jag jobbar med dem och det kommer att bli ett stort tecken för alla hur jag tänker.


Kan här meddela att man i Stockholm börjat rekrytera personal för MedBed anläggningar. red.anm


Vad gälle intel och ni som inte är speciellt intresserade av att delta i projekt, eller så och om du inte är CC-medlem, men du gillar bara att lyssna till vad jag har att säga och vad du hör av andra. Ni vet, att jag är säker på att president Trump drog tillbaka sitt tal den 6 januari och flyttade fram det till den 8:de januari. Vi ser på några mycket viktiga datum gällande den 19:de januari och den 20:de januari. Vi har talat om förändringar inom bankväsendet. Och hur banksystemen fundamentalt gör människorna fria. Så många patrioter runt om i världen, de fokuserar sig på vad jag kallar för begränsad synvinkel, för dem är de soldater eller vad jag kallar för sjölagen eller EBS. Vem vet, vem till ha dem. Men jag vill påstå att allt detta kontrolleras av pengar, och det är därför som president Trump skrev dessa Executive Orders som möjliggjorde att penningtillförseln bokstavligt talat stängdes av för kabbalen. Kabbalen har dem inte nu. Och ni av er som är medvetna, och har gjort ert jobb, ni kommer att förstå att denna amerikanska corporation inte längre existerar, Vatikanen corp. existerar inte längre och här hemma existerar inte längre City of London.

WEF Davos Powered by Wall of Tweets – UX Passion

Dessa nedlagda organisationer har inte längre någon som kan hantera miljoner, eller närmare sagt miljarder dollar eller pund för att köra sin agenda. Det är därför som Davos, och klimatförändringskonferenser har ställts in. De har inte pengar för att implementera någonting som de har tänkt. När vi talar om genomförande, och här är vad jag egentligen menar, de är en grupp eliter som sitter runt ett bord och innan dess har de flugit in till en klimatförändringskonferens med privata flygplan, de kommer ju inte med någonting annat, och sedan sitter de tillsammans och beslutar om hur de tycker att du och jag ska leva. De fogar sig inte i dessa regler, så det finns särskilda regler för dem och oss och de anser sig kunna göra det.

De är ingen regering, ingen av dem är verkligt vald, förutom när de tar in människor för att arrangera dessa konferenser eller för att hålla dessa tal.  Så det de kan säga till en regering, är att ni får en miljard dollar av oss om du verkställer den här politiken och om du inte gör det kommer vi att utpressa dig för något som du gjorde för 20 år sedan etc. Då de inte har denna påtryckning längre, så kan de inte säga till regeringar vad de ska göra, och det är därför som de måste inställa Davos. Det finns ingen idé med att hålla ett möte och detsamma gäller för ordföranden. Du förstår, vi har en situation där ekonomin, jag kan inte se ett Treasure (Skatteverket), eftersom Treasure inte längre drivs av departementet. Men ekonomin runt tjänstemannen är sådan, att det är meningslöst att skriva ut checkar och då är det meningslöst att organisera något. Det finns helt enkelt inga pengar att genomföra det med.

Det insåg president Trump redan för länge sedan och folket runt omkring honom och före honom. Så om du vill kontrollera allt, då måste du ta bort pengarna från dessa människor.

Vi tittar nu på några sådana nyckeldatum och kommer att nämna den 19:de och den 20:de. Dessa är mycket betydelsefulla, för vad vi borde börja se i egenskap av allmänhet, är några förändringar i ansiktet. Du som jag, börjar se att vissa ledare, chefer, lämnar ämbetet  och vad jag har sagt i några av fallen, så kommer dessa killar att fångas in och politiken kommer att förändras tills de avgår. Så vad vi ska se efter är dessa förändringar i politiken, förändringar i nyckelledare, påståenden kommer ut som du vet att dessa personer aldrig tidigare skulle ha drömt om att säga en vecka tidigare.

Lagändring öppnar för Putin-styre till 2036 | SVT Nyheter

Ärligt talat, tror jag att vi befinner oss mycket nära detta. Om vi inte kommer att få höra detta inom de närmaste två veckorna, då har någonting gått väldigt fel. Så vad jag nu säger är att, om ingenting inträffar, då har någonting dramatiskt och allvarligt inträffat. Du förstår, jag får så mycket information som kommer från Ryssland, och vi känner till att president Putin hade ett toppmöte med sina mannar och han berättade först och främst för dem att han är redo att köra igång det nya systemet. Vi känner till att Ukraina, förmodligen kommer de att gå tillbaka till Ryssland, vilket även de baltiska länderna kommer att göra. Här finns en nyckelindikator, för det ryska parlamentet som kallas Duman, och Putin fick igenom sin lag i Duman. Det sägs att han höll ett dubbelt så långt tal där han garanterade rysk nationalitet till var och en som bor i Ukraina, eller i något av de baltiska staterna. Varför skulle man göra det om man inte vore redo för att rulla ut och få in dessa människor.

Nu förväntar jag mig inte något kärnvapenkrig. Jag förväntar mig ingenting i den vägen, men jag förväntar mig någon form av förvandling där vi får dessa länder eller stater till att återvända till Ryssland. Detta är allt en del av vad som händer.

BS Gigantisk Kortlek - Extra stora kort - GA054

Hur kommer Deep state att svara? Deep state är inte tillintetgjord. De är fortfarande mycket aktiva. De är aktiva i media men de är också aktiva på sociala medier. De kan göra dessa robot webbsidor som talar om för dig hur bra Biden är, eller att Bidens popularitetssiffror är 99 %. Det här ett sätt som Deep state opererar på, men de har bara några kort kvar, och jag förmodar att det kommer att bli någon form av false flag. Jag vet att de goda killarna är fullt medvetna om det och de har två alternativ. Det ena är att förhindra det innan det inträffar, och då skulle allmänheten inte ha en aning om det, eller så låter man denna false flag hända och då går man in med säkerhet och ser till att ingenting dåligt kommer ut av det. Bara så att allmänheten ska få se och inte kan förneka det de har sett, jag vet inte vilketdera av dessa två agendor de kör, eller hur de kommer att hantera dessa, men de är redo för en false flag operation utförd av Deep state. Jag menar, om man ser fler artiklar från BBC med rubriker som berättar om att en asteroid håller på att närma sig väldigt nära jorden, och när du sedan läser artikeln står det att den befinner sig 100-tals mil bort eller så kommer det inte att ske förrän 2030 eller något liknande. Jag menar, man förstorar någonting för att få utrymme. Och vi som är de alternativa media och sanningssägarna, vi talar om en falsk invasion av utomjordingar eller något läskigt som Hollywood har producerat som är fullt av asteroider som träffar jorden. De har försökt så sina frön för någon form av false flag och var bara medveten om ifall att de verkställer en, men de goda killarna är fullt medvetna om detta. Även om det börjar falla isär, beror det på att de goda killarna vill att det ska falla isär.

NESARA / GESARA - Truth from Fiction (New Currency) - YouTube | American  history facts, History facts, Fiction

Du ska se efter förändringar hos regeringarna, se fram emot den 19:de presidenten och se fram emot nya fräscha val under NESARA / GESARA lagar. Då ska det ske nya val inom 120 dagar efter övergången från det kabbalistiska till de Vita hattarna. Det betyder en medverkan av quantum systemet, så med det vet vi att det kommer att ske mycket snart. Och vi ser fram emot att dessa Dominion-maskiner inte kommer att räkna några valsedlar, så det kommer att bli ett ärligt och fritt val. Även jag var svajig när man visade mig listor på att några av dessa länder hade haft valfusk och att det förekommit icke respekt. Här finns några märkbara länder, och här menas det märkbara vad gäller global politik, inte obetydligt om du bor i något av dem. Men ur en vidare global politisk synvinkel borde du tänka på att kabbalen kunde vara intresserad av att kontrollera dessa länder. Men det framkommer att de har ofta använt sig av dessa mindre länder som en provbädd för att se hur de skulle reagera (Sverige? red.anm). Det pågår något inom dessa länder i världen som är väldigt vackra men små, och som inte hade särskilt fria val, men om vi ser på dem så hade väldigt få länder kvar det.

Jag gör det här samtalet idag för jag har något viktigt att säga. Att något stort har skett, och inom de kommande två veckorna är det kritiskt ifall vi inte uppnår det vi avser. Då förmodar jag att något har gått allvarligt fel. Jag känner mig så positiv gällande den här saken, och jag kommer att börja se igenom dessa projekt som medlemmarna har skapat. 

YouTube officially rolls out 'dark mode' for night-time viewing - but  there's a catch - Mirror Online

Du har nu sett på de goda nyheterna som vi kan förmedla. Det är värt det, och var snäll och kom ihåg att det förekommer en ordentlig framstöt från dessa onda killar för att försöka korrumpera med desinformation, försöka misskreditera och splittra upp det för de vet vad som komma skall. De känner till att centralbankssystemet inte längre existerar och att Federal Reserve inte kan prägla massor av pengar och därför har de inte förmågan att genomföra något av deras farliga och galna planer.

Jag vet att det står var och ens hjärta nära och när man vet vilken regeringens svar har varit, vad gäller pandemin, och det tror jag är är ett sätt där vi alla kan fälla ett omdöme om hur framgångsrik en ”good guy” operation är. Vi kan se vilka deras regler är, och jag vill påminna var och en om att jag var bannlyst på livstid från YouTube och Charlie Ward och andra var också bannlysta från YouTube. Nu vill jag påminna var och en av er, om att jag och Charlie Ward fick brev först och främst från YouTube att de vill återinstallera oss och de beklagade att vi hade varit borta under så lång tid. Så det är någonting som inträffar. Det sker stora förändringar och jag har ofta sagt, se och lyssna när jag är tillbaka på YouTube. Du förstår att något bra inträffar, för de goda killarna har börjar krossa de elaka. Kom ihåg, att om man talar sanning då är man mosad, stoppad, förhindrad, förlöjligad, attackerad, men om man ljuger då gynnas du, du får TV-kanaler, du blir rekommenderad till pris, filmer, tidningar, så vi måste alltid bedöma om sådana går från 0 till 60 eller kommer till Hollywood eller får sin egen TV-show eller liknande. Du får fråga dig själv vad som pågår där, om du har fått små oberoende personer engagerade i sanning, som har blivit bannade under många år och alltid har verkat under ett skosnöre och aldrig har fått uppbackning från kabbalen. Jag har sagt det tidigare när Notre Dam brann ner. Innan de sista flammorna blev släckta, kom några av dessa skändliga namn upp och erbjöd sig miljoner och åter miljoner dollar för att återuppbygga det. Varför hjälper de inte alla dessa hemlösa, varför handskas de inte med hela fattigdomen då de är omedelbart redo att betala för en kabbalistisk ikon samtidigt som de säkert går förbi ett stort antal fattiga varje dag under sin livstid. Det är ett hyckleri hos Deep state och dessa djävulska satanister.

Du förstår, en del av den här processen är att sanningen kommer ut och vi vill att inte bara en del av sanningen kommer ut utan hela. Vi vill ha hela sanningen och det är inte bara min önskan. Jag förmodar att vi förtjänar hela sanningen och jag förmodar att Vita hattarna måste lita på folket och att de kan hantera sanningen. Naturligtvis kommer det att finns de som faller till marken, slår med sina nävar och skriker, men jag tror att vi själva är skyldiga att allt visas för oss så att vi aldrig mera ska kunna säga att vi inte kände till sanningen. Att vi aldrig mera kan säga, om du hade berättat det här för mig då, så hade jag aldrig handlat såhär. Låt oss se till att sanningen kommer fram.Kategorier:Uncategorized

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: