Är stubinen tänd nu? Finns det nån advokat i Sverige som kan göra detsamma?


Internationella domstolen i Haag

Peter Krabbe
2021-12-10
https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/12/11/ar-stubinen-tand-nu/?fbclid=IwAR24vOEH2Bv4UNPgBBmT5XzShJrUAo5ghgSRSuiP1qRwXG7ldxx37w_npFw

6 december 2021
Internationella brottmålsdomstolen
Åklagarämbetet
Kommunikationer
Postbox 19519
2500 CM Haag
Nederländerna
E-POST: otp.informationdesk@icc-cpi.int
INFÖR DEN INTERNATIONELLA BROTTDOMSTOLEN
(ROMFÖRDRAGET, ARTIKLAR 15.1 OCH 53)

Föremål för klagomål:

Brott mot Nürnbergkoden
Brott mot artikel 6 i Romstadgan
Brott mot artikel 7 i Romstadgan
Brott mot artikel 8 i Rom
Brott mot artikel 8 bis3 i Romstadgan
Utifrån de omfattande reklamationerna och bifogade underlag debiterar vi de ansvariga för många brott mot Nürnbergkoden, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och brott av aggression i Storbritannien, men inte begränsat till individer i dessa länder.

Förövare: Storbritanniens premiärminister BORIS JOHNSON, Chief Medical Officer för England och Chief Medical Advisor för den brittiska regeringen CHRISTOPHER WHITTY, (tidigare) utrikesminister för hälso- och socialvård MATTHEW HANCOCK, (nuvarande) utrikesminister för hälsa och Socialvård SAJID JAVID, verkställande direktör för läkemedel och hälsovårdsprodukter Regulatory Agency (MHRA) JUNE RAINE, generaldirektör för Världshälsoorganisationen TEDROS ADANHOM GHEBREYESUS,

Medskyldiga:
till Bill och Melinda Gates Foundation WILLIAM GATES III och co-ordförande för Bill och Melinda Gates Foundation MELINDA GATES, ordförande och verkställande direktör för Pfizer ALBERT BOURLA, verkställande direktör för AstraZeneca STEPHANE BANCEL, verkställande direktör för Moderna PASCAL SORIOT, Chief Chef för Johnson och Johnson ALEX GORSKY, ordförande för Rockefeller Foundation DR RAJIV SHAH Direktör för National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) DR ANTHONY FAUCI, grundare och verkställande ordförande för World Economic Forum KLAUS SCWAB, ordförande för EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK

Offer/offer: FOLKET I FÖRENADE KUNGARIKET

Sökande:
Hannah Rose – Advokat och människorättsaktivist
Dr Mike Yeadon – Kvalificerad life science-forskare med en examen i biokemi i toxikologi och en forskningsbaserad doktorsexamen i respiratorisk farmakologi, tidigare vicepresident och chefsforskare för allergi och respiratorisk forskning på Pfizer
Piers Corbyn – Astrofysiker och aktivist
Mark Sexton – Pensionerad polis
John O’Loony – Begravningschef och aktivist
Johnny McStay – Aktivist
Louise Shotbolt – Sjuksköterska och människorättsaktivist
Juristombud och val av hemvist

De sökande kommer att företrädas för detta förfarande av Hannah Rose
E-post: hannahroses111@hotmail.com

Följaktligen ska all efterföljande korrespondens endast skickas till den e-postadress som anges ovan. Varje meddelande i den mening som avses i domstolens stadga som behandlas på detta sätt kommer att anses giltigt.

Herr åklagare,
1 Detta meddelande och detta klagomål lämnas till åklagarens kontor i enlighet med Storbritanniens anslutning till Internationella brottmålsdomstolens Romstadga deponerad hos FN:s generalsekreterare den 4 oktober 2000.

2 Vi har försökt ta upp detta fall genom den lokala engelska polisen och det engelska domstolssystemet utan framgång, vi har inte ens lyckats få ärendet registrerat vare sig hos polisen eller hos domstolen efter flera försök. Stadgan för ICC förklarar att ”ICC är avsedd att komplettera, inte att ersätta, nationella kriminella system; det lagför ärenden endast när en stat är ovillig eller oförmögen att verkligt genomföra utredningen eller lagföringen (artikel 17.1 a). Detta är ett sådant fall och det är därför vi vänder oss direkt till ICC.

BAKGRUND
3 Corona-virusets ”vacciner” är en innovativ medicinsk behandling som endast har fått ett tillfälligt tillstånd enligt förordning 174 i Human Medicine Regulations Act (2012). Långtidseffekterna och säkerheten av behandlingen hos mottagare är okända. Det är viktigt att notera att Corona Virus ”vacciner” är världens första introduktion till den syntetiska m-RNA-teknologin och alla tidigare immuniseringar fungerade på ett helt annat sätt, genom att introducera ett inaktiverat eller försvagat virus i kroppen för att utlösa en naturlig upphetsning av immunsystemet mot det. Såsom beskrivs av Dr Mike Yeadon, bifogas härmed riskerna med denna innovativa medicinska behandling som bilaga 1 till denna begäran. Alla fas 3 covid-19-vaccinprövningar pågår och kommer inte att avslutas förrän i slutet av 2022/början av 2023. Vaccinerna är därför för närvarande experimentella med endast begränsade kortsiktiga och inga långsiktiga säkerhetsdata för vuxna tillgängliga. Dessutom använder de en helt ny mRNA-vaccinteknik, som aldrig tidigare har godkänts för användning på människor. mRNA:t är effektivt en prodrug och det är inte känt hur mycket spikprotein någon individ kommer att producera. Potentiella sena effekter kan ta månader eller år innan de blir uppenbara. De begränsade barnundersökningar som genomförts hittills är totalt underdrivna för att utesluta ovanliga men allvarliga biverkningar.

5 Covid-19 ‘vaccinerna’ uppfyller inte kraven för att kategoriseras som vaccin och är i själva verket genterapi (bilaga 8). Merriam-Webster-ordboken ändrade tyst definitionen av termen ”vaccin” till att inkludera komponenter i COVID-19 m-RNA-injektionen. Definitionen av vaccin ändrades specifikt på grund av Covid-19-injektionen den februari 2021. Dr Mike Yeadon, medsökande på denna begäran, hävdar att påståenden som kallar Covid19-injektionerna för ett ”vaccin är offentlig manipulation och felaktig framställning av klinisk behandling. Det är inte en vaccination. Det förbjuder inte infektion. Det är inte en förbjudande överföringsenhet. Det är ett sätt genom vilket din kropp är värnpliktig att tillverka giftet som sedan påstås vänja sig på något sätt, men till skillnad från ett vaccin, som ska utlösa immunsvaret, är detta för att utlösa skapandet av toxinet. MRNA använder cellens maskineri för att syntetisera proteiner som ska likna virusets SPIKE-protein, vilket är vad det använder för att komma in i celler via ACE2-receptorn. Dessa proteiner identifieras sedan av immunsystemet, som bygger antikroppar mot dem. Den verkliga oro är att dessa proteiner kan ackumuleras i kroppen, särskilt i områden med hög koncentration av ACE2-receptorer, såsom könskörtlarna. Om immunsystemet sedan attackerar platsen där de ackumuleras, kan du ha att göra med ett autoimmunt tillstånd.

PCR-tester
En granskning från University of Oxfords Center for Evidence-Based Medicine (bilaga 2) fann att PRC-standardtestet är så känsligt att det kan upptäcka gamla infektioner genom att plocka upp fragment av döda virusceller. Ursprungligen utvecklad för att upptäcka närvaron av DNA och RNA i biologiska prover, till och med dess Nobelprisvinnande uppfinnare Kary Mullis förklarade att PCR aldrig var avsett att diagnostisera en sjukdom. Det upptäcker helt enkelt närvaron av specifikt genetiskt material, vilket kan eller inte kan indikera infektion. Som Dr. Kary Mullis uttryckte det, kan PCR-tekniken hitta nästan vad som helst hos vem som helst. PCR-testets amplifieringscykler för att hitta viralt RNA. Provet amplifieras upprepade gånger kemiskt för att öka RNA-kopiorna tills de kan detekteras. Varje ”cykel” av amplifiering fördubblar antalet molekyler i ett prov. Om du kör tillräckligt många cykler kan du effektivt hitta en enda molekyl av vilket ämne som helst. Policyn för Public Health England (PHE) bekräftar att cykeltröskeln bör sättas runt 25,6 och om maskinen måste köra mer än 25 till 35 cykler (bilaga 2a) för att få provet till testets detektionsgräns, finns det inte tillräckligt med virus i provet att ha betydelse kliniskt.

Bild 1 (se PDF)

Vi har information från informationsfrihetsförfrågningar om att så många som 40-45 cykler genomförs (bilaga 3, 3a, 3b, 3c) vilket är för många eftersom det ökar chansen för ett positivt resultat även utan att coronavirus-RNA finns i det ursprungliga provet – därav de ”asymptomatiska” individerna. Förutom att vara helt opålitliga innehåller PCR-testerna även cancerframkallande etylenoxid. (Bilaga 48)

Covid är ett biologiskt vapen – Vinst av funktionsforskning. Den kinesiske virologen Li-Meng Yan var bland de första forskarna att studera covid-19 i Kina efter att hon värvades för att undersöka virusets ursprung av överlägsen Leo Poon. Dr Li-Meng Yan och hennes team publicerade en rapport (bilaga 4) som hävdade att det nya coronaviruset utvecklades ”som en laboratorieprodukt skapad genom att använda fladdermuskoronavirus ZC45 och/eller ZXC21 som mall och/eller ryggrad.” Rapporten säger att ”ZC45 och ZXC21 upptäcktes mellan juli 2015 och februari 2017 och isolerades och karakteriserades av de tidigare nämnda militära forskningslaboratorierna.” Det står också att när ett icke-militärt labb, Shanghai Public Health Clinical Centre, publicerade en Nature-artikel som rapporterade ”ett motstridigt nära fylogenetiskt förhållande mellan SARS-CoV-2 och ZC45/ZXC2 snarare än med RaTG13, stängdes snabbt av för ‘ rättelse.” Rapporten anklagar också flera publikationer för att böja sig för politiska påtryckningar eller för att ha upplevt ”intressekonflikter” för att inte publicera fynd som skiljer sig från teorin om naturligt ursprung. ”De befintliga vetenskapliga publikationerna som stöder en teori om naturligt ursprung är starkt beroende av ett enda bevis – ett tidigare upptäckt fladdermus-coronavirus vid namn RaTG13, som delar en 96% nukleotidsekvensidentitet med SARSCoV-2.”

8 National Institutes of Health (NIH) i USA har erkänt att de finansierat forskning om fladdermuskoronavirus i Kinas Wuhan-labb – trots att Dr Anthony Fauci upprepade gånger förnekat detta. I ett brev till republikanen James Comer (bilaga 5), ​​skyllde NIH:s främste biträdande direktör A. Tabak EcoHealth Alliance – som överförde amerikanska medel till Wuhan-labbet – för att inte vara transparent om det arbete de utförde. Den brittiske vetenskapsmannen Peter Daszak som driver EcoHealth anklagas av Tabak för att inte följa villkoren för bidraget. Så sent som i november 2021 anklagades Fauci för att ha ljugit om forskning om funktionsvinster efter dokument som erhållits genom avlyssningen (bilaga 6) detaljerade anslag som gavs till EcoHealth Alliance för studier av fladdermuskoronavirus. Anslaget på 3,1 miljoner dollar tilldelades för en femårsperiod mellan 2014 och 2019. Efter att finansieringen förnyades 2019 avbröts det av Trump-administrationen i april 2020. Bidraget riktade 599 000 dollar till Wuhan Institute of Virology för forskning om fladdermus-coronavirus.

9 Den brittiske professorn Angus Dalgleish och den norske forskaren Dr. Birger Sørensen, publicerade en rapport i Quarterly Review of Biophysics (bilaga 7) och hävdar att coronavirusets spikprotein innehåller sekvenser som verkar vara artificiellt insatta. De hävdar att de hade ”prima facie bevis för retro-engineering i Kina” under ett år – men ignorerades av akademiker och stora tidskrifter. Dalgleish är professor i onkologi vid St George’s University, London, och är mest känd för sitt genombrott genom att skapa det första fungerande ”HIV-vaccinet”, för att behandla diagnostiserade patienter och låta dem gå av med medicinering i månader. Medan de analyserade prover av covid19 förra året i ett försök att skapa ett vaccin upptäckte Dalgleish och Sørensen ”unika fingeravtryck” i viruset som de säger bara kunde ha uppstått från manipulation i ett laboratorium. De sa att de försökte publicera sina resultat men avvisades av stora vetenskapliga tidskrifter som vid den tiden var beslutsamma att viruset hoppade naturligt från fladdermöss eller andra djur till människor. Till och med när den tidigare MI6-chefen Sir Richard Dearlove uttalade sig offentligt och sa att forskarnas teori borde undersökas, avfärdades idén som ”falska nyheter”.

10 Grafenhydroxid

Dr Andreas Noack är en tysk kemist och en av EU:s främsta grafenexperter, kolexpert och doktorerad inom området aktivt kol, varvid han för sin doktorsavhandling omvandlade grafenoxid till grafenhydroxid. Professor Dr Pablo Campra kommer från universitetet i Almeria, och tillsammans med Dr Andreas Noack undersökte han covid-”vaccinerna” för förekomsten av grafenoxid med Micro-Raman Spectroscopy, studien av frekvenser. Enligt båda läkarna innehåller vaccinerna inte grafenoxid men innehåller grafenhydroxid. Den 23 november 2021 släppte Dr Andreas Noack en video som förklarar vad grafenhydroxid är och hur de nanostrukturer som injiceras i människokroppen fungerar som ”rakblad” inuti venerna hos ”vaccinmottagare”. Dr Andreas fortsätter med att förklara hur de på grund av nanostorleken på grafenoxidstrukturerna inte skulle dyka upp vid en obduktion eftersom toxikologer inte kan föreställa sig att det finns strukturer som kan skära upp blodkärl och få människor att blöda ihjäl på insidan så de skulle inte leta efter dem, med tanke på deras atomstorlek.

11 Den 18 november 2020 var Dr Andreas Noack på en ”livestream” på YouTube och diskuterade farorna med Covid-19 ”vaccinerna” när han greps i kameran av beväpnad tysk polis (bilaga 41). Den 26 november 2021, bara timmar efter att han publicerat sin senaste video om grafenoxid och grafenhydroxid (bilaga 42) attackerades och mördades han.

12 Vi begär att en fullständig utredning görs av inkluderingen av grafenhydroxid i Covid-19 ”vaccinerna” och av mordet på Dr Andreas Noack.

13 Uppblåsta Covid-siffror
Antalet covid-19-fall har artificiellt blåst upp på grund av onoggrannheten och opålitligheten i PCR-testningen och antalet Covid-19-dödsfall i Storbritannien har blivit massivt artificiellt uppblåst på grund av det faktum att en covid-död registreras om en individ dog av någon anledning inom 28 dagar efter ett positivt Covid-19-test (som bekräftades med de felaktiga och opålitliga PRC-testerna). Dessa dödsfall registreras som Covid-19 oavsett om Covid-19 var den faktiska dödsorsaken.

14 En begäran om informationsfrihet (bilaga 43) visar oss att mellan mars och juni 2020 var det totala antalet Covid-19-relaterade dödsfall i England och Wales utan befintliga hälsotillstånd 4 476.

Tabell 6A (se PDF)

15 Covid-19-dödsfallen för samma period registrerades dock till 49 607 (bilaga 44)

16 Vi hävdar att ytterligare ett sätt som Covid-19-statistiken har artificiellt blåsts upp är genom att ”omprofilera” den vanliga influensan, lunginflammation och andra luftvägsinfektioner som covid-19. Epidemiolog Knut Wittowski, tidigare chef för biostatistik, epidemiologi och forskningsdesign vid Rockefeller University hävdar att ”det kan finnas ett stort antal influensafall som ingår i kategorin ”förmodade Covid” av människor som har Covid-symtom (vilka influensasymtom kan misstas för ), men är inte testade för SARS RNA’. De patienter som han hävdade, ”kan också ha lite SARS-RNA sittande i näsan medan de är infekterade med influensa, i vilket fall influensan skulle ”bekräftas” vara Covid”. 17 Data från ONS (bilaga 45) visade att dödsfallen 2018 i influensa och lunginflammation uppgick till 29 516 och 2019 var 26 398. Men 2020 registrerades dödsfall för influensa till bara 394 och lunginflammation till 13 619. (Bilaga 46).

18 John O’loony, en gemensam sökande på denna begäran är en begravningsbyrå som driver sitt eget begravningsbyrå i Milton Keynes. Han har vittnat (bilaga 47) att han som begravningsbyrå såg ”en massiv ansträngning som gjordes för att medvetet öka antalet dödsfall i Covid”. Cancerpatienter och drabbade av stroke och till och med en kille som blev överkörd hamnade alla med Covid på deras dödsattest.
18a Vi hävdar att felaktig framställning av covid-fall och covid-dödsfall motiverar en fullständig utredning av domstolen.

19 Ineffektivitet av masker
Världshälsoorganisationen (WHO) har medgett att det inte finns några tillgängliga bevis på användbarheten av masker för att skydda icke-sjuka individer (bilaga 9). Förutom hypoxi och hyperkapni, andas genom ansiktsmasken rester av bakterie- och bakteriekomponenter på ansiktsmaskens inre och yttre lager. Dessa giftiga komponenter andas upprepade gånger tillbaka in i kroppen, vilket orsakar självkontaminering. Att andas genom ansiktsmasker ökar också temperatur och luftfuktighet i utrymmet mellan munnen och masken, vilket resulterar i att giftiga partiklar frigörs från maskens material. En systematisk litteraturgenomgång uppskattade att nivåer av aerosolkontamination av ansiktsmasker inkluderar 13 till 202 549 olika virus. Återinandning av förorenad luft med höga bakteriella och giftiga partikelkoncentrationer tillsammans med låga O2- och höga CO2-nivåer utmanar kontinuerligt kroppens homeostas, vilket orsakar självtoxicitet och immunsuppression. (Bilaga 10)

20 alternativa behandlingar
Dr. Peter McCullough är internist, kardiolog och professor i medicin vid Texas A and M College of Medicine. Han har avslutat sin kandidatexamen vid Baylor University och har avslutat sin medicinska examen som en Alpha Omega Alpha-examen från University of Texas Southwestern Medical School i Dallas. Han avslutade också sin internmedicinstudie vid University of Washington i Seattle, hans kardiologistipendium – inklusive tjänst som Chief Fellow – vid William Beaumont Hospital och sin magisterexamen i folkhälsa vid University of Michigan.

21 Hydroxiklorokin
Det mest studerade och använda läkemedlet i hela covid-19. Den har i princip tre verkningsmekanismer. Det minskar virusintrånget genom endosomer. Det hjälper till att fungera som en zinkjonofor. Och zink verkar faktiskt för att försämra det RNA-beroende polymeraset. Och slutligen, det är ett antiinflammatoriskt medel. Det ändrar den övergripande profilen av celler så att det blir mindre inflammation. 259 stödjande försök, 385 000 individer och Hydroxychloroquine är som jag säger, vår stöttepelare i COVID-19-behandling. Vi har stora studier som öppenvårdspatienter som visar riskkvoter här, mycket mindre än en, vilket innebär en 50% minskning av sjukhusvistelse och dödsfall från öppenvårdsstudier. Vi har en mycket stor studie från Iran där det har förekommit, som du kan se här, 28 000 individer, de behandlar cirka 25 % av sina högriskpatienter med en kort kur av Hydroxychloroquine plus andra läkemedel, 30 % minskning av sjukhusvistelse och dödsfall ( Bilaga 15)

22 Ivermektin
Ett annat läkemedel som försämrar viralt inträde i kärnan har också vissa egenskaper mot spikeproteinet. Vi har 60 försök med Ivermectin, en mycket mindre mängd information än Hydroxychloroquine, men det är fortfarande betydande. Och här har Ivermectin gynnsamma riskkvoter för både slutenvård och öppenvård, cirka 70 % minskning av dödligheten. (Bilaga 16)

23 Favipiravir
Tillgänglig i fem länder totalt, det är som oral Remdesivir. Remdesivir är för närvarande godkänt i Japan som behandling för patienter infekterade med SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Utanför Japan är Remdesivir ett prövningsläkemedel som inte är godkänt. En rapport i New England Journal of Medicine i maj drar slutsatsen att den bredspektrumantivirala medicinen som utvecklats av bioläkemedelsföretaget Gilead Sciences var överlägsen placebo när det gäller att förkorta tiden till återhämtning hos vuxna på sjukhus med covid-19 och som hade tecken på nedre luftvägar infektion (bilaga 17).

24 Kortikosteroider
Detta är en stöttepelare i slutenvården. En metaanalys tyder på en 30-procentig minskning av dödligheten. Inhalerad Budesonide, känd i USA som Pulmicort, en randomiserad studie som kallas Stoic Trial. Det var en 87% minskning av sjukhusinläggningar med inhalerad Budesonid. Så vi har positiva data för både orala och inhalerade steroider (bilaga 18).

25 Colchicin (off label)
Colchicin är ett antiinflammatoriskt läkemedel. Den största randomiserade, prospektiva dubbelblinda placebokontrollerade studien av högsta kvalitet. Detta koordinerades vid Montreal Heart Institute. Över 4 000 öppenvårdspatienter med symtomatisk covid-19, och bland dem som bekräftades positiva, en 25 % minskning av sjukhusvistelse och dödsfall (bilaga 19)

26 Clade x och Event 201 Scenario
I maj 2018 samarbetade WEF med Johns Hopkins för att simulera en fiktiv pandemi kallad ”Clade X” (bilaga 12) för att se hur förberedd världen är om någonsin ställs inför en katastrofal pandemi. Lite över ett år senare gick WEF återigen ihop med Johns Hopkins, tillsammans med Bill och Melinda Gates Foundation, för att arrangera en annan pandemiövning kallad ”Event 201” i oktober 2019 (Bilaga 13). Båda simuleringarna drog slutsatsen att världen inte var det
förberedd på en global pandemi. Några korta månader efter avslutningen av Event 201, som specifikt simulerade ett coronavirusutbrott, förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) officiellt att coronaviruset hade nått pandemistatus den 11 mars 2020.

27 ”Nästa allvarliga pandemi kommer inte bara att orsaka stor sjukdom och förlust av liv utan kan också utlösa stora övergripande ekonomiska och samhälleliga konsekvenser som i hög grad kan bidra till global påverkan och lidande” — Event 201 pandemisimulering (oktober, 2019)

27a Sedan dess har nästan alla scenarier som täcks av Clade X- och Event 201-simuleringarna kommit in i bilden, inklusive:

 Regeringar som genomför lockdowns över hela världen
 Kollapsen av många industrier
 Tilltagande misstro mellan regeringar och medborgare
 En större användning av biometrisk övervakningsteknik
 Censur på sociala medier i namn av att bekämpa desinformation
 Önskan att översvämma kommunikationskanaler med ”auktoritativa” källor
 En global brist på personlig skyddsutrustning
 Uppdelningen av internationella leveranskedjor
 Massarbetslöshet
 Upplopp på gatorna

28 Efter att mardrömsscenarierna hade realiserats fullt ut i mitten av 2020, förklarade WEF-grundaren ”nu är det dags för en stor återställning” i juni 2021.

29 Vi hävdar att det är högst osannolikt, till den grad att det är otroligt, att detta är rent utmärkta prognoser, planering och modellering från WEF:s och partners sida att Clade X och Event 201 visade sig vara så profetiska.

30 Agenda 21/30 och den stora återställningsagendan ”Pandemin representerar en sällsynt men snäv möjlighet att reflektera, ombilda och återställa vår värld för att skapa en hälsosammare, mer rättvis och mer välmående framtid” – Klaus Schwab, World Economic Forum

31 Den så kallade ”stora återställningen” lovar att bygga ”en säkrare, mer jämlik och stabilare värld” om alla på planeten går med på att ”agera gemensamt och snabbt för att förnya alla aspekter av våra samhällen och ekonomier, från utbildning till sociala kontrakt och arbetsvillkor.” (Bilaga 11) Men det skulle inte ha varit möjligt att överväga att förverkliga en sådan allomfattande plan för en ny världsordning utan en global kris, vare sig den är tillverkad eller av en olycklig händelse, som chockade samhället till dess kärna.

32 Tillsammans lämnade Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum och Bill and Melinda Gates Foundation in sju rekommendationer för regeringar, internationella organisationer och globala företag att följa i händelse av en pandemi (bilaga 14). Event 201-rekommendationerna kräver ökat samarbete mellan den offentliga och privata sektorn samtidigt som man betonar vikten av att etablera partnerskap med ovalda, globala institutioner som WHO, Världsbanken, Internationella valutafonden och Internationella lufttransportorganisationen. ut ett centraliserat svar. En av rekommendationerna uppmanar regeringar att samarbeta med sociala medieföretag och nyhetsorganisationer för att censurera innehåll och kontrollera informationsflödet.

33 Enligt rapporten,
”Regeringar kommer att behöva samarbeta med traditionella och sociala medieföretag för att undersöka och utveckla smidiga metoder för att motverka desinformation. Nationella folkhälsomyndigheter bör arbeta i nära samarbete med WHO för att skapa förmågan att snabbt utveckla och släppa konsekventa hälsobudskap. För sin del bör medieföretag åta sig att se till att auktoritativa meddelanden prioriteras och att falska meddelanden undertrycks, inklusive genom [sic] användning av teknik.”

34 Censur
Under hela 2020 har Twitter, Facebook och YouTube censurerat, undertryckt och flaggat all information om coronavirus som strider mot Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer som en policyfråga, precis som Event 201 hade rekommenderat. Stora teknikföretag har också tillämpat samma taktik för att undertrycka innehåll under det amerikanska presidentvalet 2020 – och bifogar ”omstridda” anspråk på innehåll som ifrågasätter valets integritet.
Den brittiska regeringen och regeringar runt om i världen använder ”pandemin” för att slå ner på yttrandefrihet och tillgång till information. Sedan Covid-19 började, har politiska överväganden krockat med oro för folkhälsa och yttrandefrihet. Myndigheter har blockerat legitima webbplatser och beordrat borttagning av oönskat innehåll. Tjänstemän har förstärkt dessa kontroller genom att kriminalisera fler kategorier av uttryck på nätet och arrestera journalister, aktivister och medlemmar för att ha talat offentligt om regeringens prestationer.

35. För att undertrycka ogynnsam hälsostatistik, kritisk rapportering och annat covid-19-innehåll har den brittiska regeringen blockerat webbplatser eller tvingat användare, sociala medieplattformar eller onlinebutiker att radera information. Det har skett ett aldrig tidigare skådat angrepp på läkarnas frihet att ta hand om sina patienter, och Dr Robert Malone, RNA-vaccinernas UPPFINNER, har avplattformats på alla sociala medier för att ha uttalat sig mot covid-injektionerna. Vissa akademiska tidskrifter blockerar publiceringen av studier som visar effektiviteten av läkemedel som Ivermektin och hydroxiklorokin. Smutskastningskampanjer förs mot alla läkare och forskare som utmanar WHO:s berättelse om Covid-19 och Covid-19 ”vaccinerna”. Vi är i en situation där regeringar och globala icke-statliga organisationer har tagit kontrollen över läkarkåren.

B. Nürnbergskoden –

C. ROMstadgan

D. BEGÄRAN OM ATT ÖPPNA EN FÖRFRÅGNING

153 VI VILL UPPREPA: Det är ytterst brådskande att ICC vidtar omedelbara åtgärder, med hänsyn till allt detta, för att stoppa utbyggnaden av covid-vaccinationer, införande av olagliga vaccinationspass och alla andra typer av olaglig krigföring som nämns här för närvarande pågår mot folket i Storbritannien genom ett OMEDELBART domstolsföreläggande.Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , , ,

2 svar

%d bloggare gillar detta: