Varför hetsvaccinera barn o gravida?

2021-12-12
https://swebbtv.se/w/tyX1LxVukkzDVGNGxZmN6j

Lars Bern inleder med att beskriva hur dagens process kring godkännande av läkemedel etablerades i början av 1900-talet. Tongivande för utvecklingen var bolag som arbetade med syntetiska läkemedel vilka var möjliga att patentera. Godkännandeprocessen blev så dyr att genomföra att det var helt omöjligt att klara ett godkännande för preparat som inte gick att patentera.

Detta uteslöt i stort sätt alla typer av gamla naturpreparat. Man fick dock ett problem: Man kunde ju inte förbjuda vitaminerna. Vitaminerna är så billiga det knappt går att tjäna pengar på dem och därmed ointressanta för läkemedelsbolagen. Dessutom gör de ju folk mindre sjukliga. Lars Bern menar att läkemedelsbolagen pratar negativt om vitaminer eftersom de minskar bolagens vinster.

Lars Bern menar att läkemedelsbolagen knappt gör några nya preparat som botar sjukdomar. Prioritet är att göra preparat som kan ges till alla, även de som är friska. Näst bäst är preparat som man ger livslångt för att lindra symptom.

Märkligt nog behövde inte mRNA-vaccinerna genomgå den rigorösa testning som föreskrivs av processen utan vaccinerna släpptes igenom trots att testerna inte har genomförts.

Sen är ju frågan varför det är så viktigt att alla vaccinerar sig eftersom vaccinerna inte fungerar utan tvärtom har stora risker. Lars Berns hypotes är att orsaken är att det inte ska finnas en grupp som är ovaccinerad och som kan fungera som kontrollgrupp.

När det gäller Omikrom ger vaccinationerna inget skydd som det verkar.

Lars Bern har tittat på utvecklingen för de allra största fondbolagen såsom BlackRock och Vanguard som har ett enormt kapital och inflytande på världens börser. Genom att samverka kan de manipulera börsen och göra insideraffärer vilket aldrig går att bevisa.

BlackRock har kunnat utnyttja krisen under pandemin för att mer dubblera sitt värde.

Sammantaget kan man se pandemin som ett verktyg i händerna på de globala storbolagen som därigenom ökat sin förmögenhet medan medelklassen har förlorat. Vaccinpassen blir ett verktyg för att skapa full kontroll vilket också verkar gillas av våra politiker.

https://swebbtv.se/w/jw2AFLsEFnZsAQ59o6Yari

Värst är att vi inte har några grävande journalister. De törs inte eftersom de vet att de skulle riskera sin anställning eller råka ut för värre saker om de kritiserar dessa kretsar som också äger i stort sätt alla medier.

Det märkliga är att mRNA-vaccinerna i stort sett endast används i de kristna länderna. Det kinesiska vaccinet är inte ett mRNA-vaccin utan är baserat på avdödat virus.
Bern menar att de västerländska oligarkerna är oerhört intresserade av att få ett inflytande också i Ryssland och i Kina.

De internationella finansintressena har länge uttryckt intresse av att införa globala personnummer. Vaccinpassen kan vara ett steg i denna riktning.

Politikerna är korrumperade, det är orsaken till att de driver detta, menar Bern. Ursula van der Leyen vill ha obligatoriska vaccinpass i EU. Osäkert om en sådan bestämmelse får tas av EU och om den i så fall överskrider vår grundlag som förbjuder denna typ av tvång. Bern tror att människor är beredda att gå långt för att inte tvingas bli vaccinerade. Den västliga demokratin har slutat fungera och är endast en en vacker kuliss tyvärr.

FASS skriver i klartext att fördelarna med vaccinering ska vägas mot eventuella risker för gravida kvinnor. Trots detta driver regionerna att alla gravida ska vaccineras.
Även Pfizers egna studier visar att vaccinet ansamlas i äggstockarna. Om detta kan leda till att äggen förstörs är oklart. Men skulle det ske kan äggtransplantation och konstgjord befruktning vara ett alternativ.

Hur blir det vid blodtransfusion? Kan kanske liknas vid en vaccination.

De finansintressen vi diskuterat har tagit kontroll över EU. Genom sina medier har de tagit kontroll över demokratin som har slutat fungera.Kategorier:Hälsa, Media, Svensk politik, Video

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: