Varifrån kommer UFO?

Någon gång händer det, att en tidningsartikel och en video tillsammans ger en god bild av ett ämne. Sådan tur hade jag nyligen; först såg jag det här talet från amerikanen Mark Finley, sedan kom jag att tänka på en artikel från 1978. Således skrev jag in artikeln (i avsaknad av bildläsare tog det en stund, men det var värt ansträngningen). Artikelförfattaren och talaren tar upp ämnet oidentifierade, flygande föremål ur en högst ovanlig vinkel, som nogsamt bör beaktas och gärna föras vidare.
Mycket nöje, eller snarare mycken upplysning!
Häpnadsväckande saker, som rent av borde talas om från predikstolen!
Lennart Sundstad


2021-12-10

Vi upplever just nu en våg av intresse för ockulta ting, skriver  pastor Sven Karlsson i den här artikeln. Ett exempel på detta är UFO. Är de bara synförvillelser? Ligger det sluga trick bakom bilderna på dessa farkoster? Eller kan det möjligen finnas en annan verklighet bakom?

Märkliga händelser sker i vår värld. Jag tänker inte på politiken, maktspelet mellan kandidaterna till de åtrådda platserna. Inte på affärsvärldens drömmar om de stora kovorna. Inte på forskarnas provrör och teknikernas framsteg, utan på det som sker i den osynliga världen.

UFO believers got one thing right. Here's what they get wrong.

Tidigare betraktades inom vetenskapen tron på Gud, änglar och uppenbarelser av individer från den osynliga världen, som tecken på att man var omogen och barnslig. Man sade: ”Jag tror på vetenskapen – det som man kan ta på och studera med sina ögon.” Men nu upplever vi en våg av intresse för just det man inte kan ta på och se med sina ögon. Man kastar i vissa kretsar bannbullan mot både vetenskapen och kyrkan, vilka man menar har förhindrat människor att få en rätt kunskap om verkligheten, därför att de varit fastlåsta i sina dogmer. Kyrkan är ju inte heller lika med den gudomliga uppenbarelsen.

Ta som exempel frågan om UFO eller de flygande tefaten. Man har länge hävdat att det inte kan vara någonting verkligt, utan att det är något fiffel med dem. Men bara för några dagar sedan stod det t.ex. i Nerikes Allehanda att några ungdomar i Hallsberg såg och fotograferade ett flygande ”icke identifierat föremål”. Det är många som är skeptiska och menar att folk ser syner mitt på ljusa dagen. Andra ger sken av att det måste finnas helt naturliga orsaker såsom reflexer från jorden, flygplan som speglar sig på molnen eller att det är farkoster som gjorts av supermakterna och att de hålls hemliga på grund av militär sekretess. Andra tror att det är utomjordiska varelser som kommer för att utforska jordevarelsernas hemligheter. Böcker skrivs, konferenser hålls och människor funderar vad det är fråga om. (En sådan konferens hölls i Stockholm tidigare i vår.)

De flygande tefaten : dok... | Rehn, K. Gösta | 60 SEKVid genomgång av olika böcker som handlar om dessa ”icke identifierade flygande föremål”, finner man t.ex. hos K. Gösta Rehn i hans bok De flygande tefaten – Dokument och teori en sådan fast grund för tillförlitligheten i observatörernas förmåga att iaktta och återge vad de sett, samt därtill en sådan mängd vittnesbörd, att det ligger bortom alla tvivel att det inte i de flesta fall skulle vara sant och äkta. Observatörerna har dessutom haft tekniska hjälpmedel som kameror, radar och annan teknisk hjälp, som ytterligare bestyrker äktheten. Naturligtvis finns det en del fall där skämtare sökt att medelst fototrick göra sig rubriker, men med stor marginal finns fakta kvar som gör att man måste ta det här på fullt allvar. Dessutom har inte alla föremål setts i luften på kortare eller längre avstånd, utan också landade på marken, där små individer iakttagits utanför sina ”tefat”.

Vad är då dessa flygande tefat?

Pentagon formally releases Navy UFO videos - The San Diego Union-Tribune

Det är helt uteslutet att det är hemliga farkoster som supermakterna byggt, för skulle någon ha luftfarkoster av den sort som observerats, skulle det vara en världsrevolutionerande, sensationell uppfinning. Ingen militär skulle ge sig förrän hans lands försvar hade de här flygfarkosterna. Säkert skulle de därefter inte längre använda sig av de nu kända, ty de är helt antikverade i förhållande till dessa okända farkoster. De flygare som sökt komma dessa inpå livet, säger att vår världs snabbaste flygplan inte har en chans. (Det närmaste de kommit är 4,5 km.) De säger, att det ser ut som om dessa tefat har något varselinstrument som tänder dess {deras} drivkälla, vilket gör att då människor närmar sig försvinner de med en oerhörd hastighet. Man har uppmätt hastigheter på över 14.000 km i timmen, men gränsen ligger nog inte alls där. Då har farkosterna ett rödaktigt sken. De kan stå stilla i luften och kan göra tvära girar som något ”jordiskt” flygplan inte kan klara av.

Hos en god vän i Los Angeles träffade paret Lorentzen piloten D., som tjänstgjorde i flottans flyg under Koreakriget och var en av de sex som bevittnade sensationella möten med UFO. Han säger: ”Objekten hade ett utseende som försilvrade speglar omgivna av en rödaktig glöd. De var formade liksom en hatt på en kuli {fattig asiatisk daglönare} och de hade ovala gluggar från vilka strålade ett koppargrönt ljus, som ibland skiftade till blekt pastellfärgat. Ovanför gluggarna fanns en skimrande röd ring som omslöt överstycket. När föremålen var över oss kunde vi se bottendelen. I mitten på undersidan fanns ett cirkulärt område alldeles kolsvart utan reflexer. Det var helt enkelt som svart bläck och det var märkligt att iaktta att hur hela föremålet än dallrade i manövrarna, så höll sig denna svarta cirkel i underdelen alldeles orörlig.” På en fråga av fru Lorentzen svarade D., att han ”kände en hetta i kabinen, som han beskrev som en högfrekvensvibration … Pilotens plan testades grundligt efteråt, men han fick aldrig veta resultaten, utom det att instrumenttavlan hade blivit starkt lysande och att alla filmerna i kanonkamerorna blivit dimmiga och exponerade.”

Fru Lorentzen frågade: ”Varifrån tror ni de kommer?” Piloten svarade: ”Jag skulle anta för mycket om jag skulle försöka att definitivt ange deras ursprung. Men detta vet jag, att dessa ting var produkter av intelligenser långt högre än våra egna, av en vetenskap långt mer avancerad än vår. De måste komma från yttre rymden. Det finns inget annat svar.” (Rehn, s. 88, 89.) Här var det fråga om sex piloters observationer. De gav en samstämmig observation, och de hade radarregistrering. Strålning satte deras instrument ur funktion. Det står: ”Fallet syns omöjligt att bortförklara ur teknisk-vetenskaplig synpunkt.”

1947: A picture of the Universe by Richard S Pearson - IssuuDet här ger en bakgrund till vad Sir Harold Spencer Jones, en engelsk kunglig astronom, citerar: ”Att tänka att det inte finns mer världar än en, är varken i strid med förnuftet eller Bibeln. Om Gud är ärad genom att skapa en värld, så skulle han äras än mer genom skapelsen av många.” Det är Bibelns direkta uppenbarelse till oss att det finns intelligenta varelser på andra planeter och andra solsystem, men enligt vad forskare beräknat är det inte troligt att det finns någon bebyggelse och något liv på andra planeter i vårt eget solsystem. Det är då antingen för nära och för varmt eller för långt ifrån solen och för kallt för att liv skall kunna existera. De olika planeterna fyller andra viktiga uppgifter i systemets balans.

Ja, vad finns det egentligen där bortom – dit varken det naturliga eller det optiska förstärkta ögat ser. Vår Herre Jesus har omtalat, att han var utgången från himmelen och att han skulle återvända dit igen. (Se Joh. 7:33!) Han är den som med sann kunskap kan omtala vad som finns där bortom. Han talar om att det uppstod en strid i himmelen. Lucifer och en del av himmelens invånare gjorde uppror mot Gud, men de förmådde inte störta Gud från hans ställning som universums konung, utan de blev utestängda från himmelen. (Se Upp. 12:7-9.) I det sammanhanget säger Jesus: ”Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem.” Himlarnas invånare kunde glädjas, för de var befriade från denne upproriske, frestande potentat, men Jesus tillägger: ”Ve dig, du jord … Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede.” (v. 12) Lägg märke till att det står: ”Glädjens … I himlar (pluralis) och I som bon i dem.” Här finner vi ett av svaren som Spencer Jones syftade till. Jesus intygar att det finns andra lyckliga, syndfria varelser. Av liknelsen om de hundra fåren, kan man också få tanken att ett får (en värld) hade gått bort från fållan. Det var till denna värld, vår värld, som Jesus kom för att återvinna den till gemenskapen.

Varken kyrkan eller vetenskapen har gett vår värld den kunskap som har varit tillgänglig, ty man har inte tagit emot det som Herren uppenbarat, men låt oss göra det nu! Bibeln uppenbarar att jorden är rund. (Se Jes. 40:26; Job 25:10!) Men det fanns en tid då kyrkan dödade dem som trodde så, eftersom den officiella läran var att jorden var platt. Vetenskapen har i vår tid förklarat att Gud inte skapat, utan att det skett en spontan självskapelse utifrån materien själv. Sådant är ju inte vetenskap! Nej, sann vetenskap är att liv kommer från liv. Profeten Jesaja säger: ”Han som icke har skapat den (jorden) till att vara öde, utan danat den till att bebos: Jag är Herren.” (Jes. 45:18.) Det är detta som också gäller alla de andra solsystemen. De är skapade till att bebos och därför finner vi ett universum fyllt av liv. Men liv kan inte länge existera om de levande varelserna är i strid med livets källa – Gud.

Amazon.com: UFO and the Bible: 9781497512504: Jessup, M K: BooksÄr det nu från de trogna och lojala invånarna i universum som tefaten kommer? De som ställt sig på Guds sida och erkänner honom som sin konung? Är det som Morris K. Jessup, författare till boken UFO och Bibeln, vill hävda, att alla uppenbarelser i Bibeln – både Jesu liv på jorden och änglars besök – var UFO-uppenbarelser? Nej, det luktar spiritualism och det är något som Herren bestämt varnar för. Jessup för bl.a. fram Swedenborgs ”gradvisa självfullkomning”, och då vet vi enligt Bibeln, att det inte är från Herren.

Om det skulle vara från de lojala som dessa UFO-uppenbarelser kommer, skulle de helt säkert ta kontakt med vår världs människor och söka överbringa den kunskap de har. Författaren Rene Noorbergen skriver om denna tanke: ”Om UFO-varelser kom till oss från syndfria planeter, som det påstås:

–        Varför berättar de inte för oss om andra planeters heliga och syndfria varelser över vilka Gud härskar?

–        Varför berättar de inte för oss om Guds gränslösa kärlek?

–        Varför varnar de inte oss och vädjar till oss att vända oss bort från det onda och acceptera Guds ledning såsom den uttrycks av hans profeter?

–        Varför talar de inte till oss om Herrens snara återkomst som befriare för de sina?

–        Varför kommer de inte till oss som uppfyllelsen av de bibliska profetiska förutsägelserna och säger oss att nu är vi här som var förutsagt?”

Om det skulle vara Bibelns goda änglar som besökte oss i flygande tefat, så visade de sig och kommunicerade med oss, för de har alltid visat sig intresserade i att vara människor till hjälp i striden mot det onda. Vore det någon av dessa två grupper (andra världars invånare eller de goda änglarna) som var tefatens förare, skulle de inte fly undan när människor kommer i deras närhet.

Min övertygelse är, att det är från den onda sidan dessa UFO-uppenbarelser kommer! Under medeltiden visade sig dessa fallna änglar som spöken och andefigurer. Det sker ännu, men då i spiritualistiska sammanhang. Men till vår mekaniserade värld med dess tekniska framsteg, kommer de med förbluffande tekniska farkoster, med sådana oerhörda resurser att det skapar förskräckelse. I Rehns bok berättas om en veteranstridsflygare som bad att få gå upp då han hörde sina kamrater berätta om vad de upplevde. Han tyckte att det rapporterade visade att de var förvirrade. Han fick klarsignal, men vad han upplevde gjorde att han blev minst sagt rädd, då han såg vad han hade framför sig. Han gjorde allt vad han kunde för att få bevis för att det fanns förklarliga orsaker, men det var inte möjligt.

Förutsägelser om ändens  tid

Paulus kunde förmedla ett budskap från ljusets värld, att Satan i den yttersta tiden skulle iscensätta de mest förvillande tecken. Ja, han ”kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under”. (2 Tess. 2:9.) Därför att Satan har förvanskat det ljus Herren gett och fått människor att tro det, har han planen klar. Rene Noorbergen har intervjuat en mängd medier i den här frågan och fått fram ett enhetligt material, att dessa UFO-piloter förmedlar budskap till medierna i vår värld. Sambandet är klart.

Den fråga som intresserat mig är den: Är UFO-farkosterna Satans scentrick på himmelen eller har han i sin makt någon planet, där han kunnat få fram sådana här tekniska fartvidunder av för oss okänd art? Jag är nästan böjd att tro det senare, för de flygare och markpersonal som studerat dessa farkoster med radar kan gå ed på att de var verkliga ting. Det visade deras instrument.

Men det väsentligaste i det här sammanhanget är, att vi fått fram att via UFO:s förmedlas bisarra budskap till vår värld genom den mediala gruppen av människor, och att budskapen är riktade mot det bibliska budskapet – mot själva evangeliet. UFO:s är dessutom förberedelse för det Paulus antyder i 2 Tess. 2:9, 10, att Satan själv skall träda fram ”med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som gå förlorade”. Kronan på förvillelsen blir alltså att han agerar den den väntande {väntade} Kristus. Hans budskap är i direkt strid mot Bibelns. Villfarelsens makt (v. 11) griper sina offer. Alla de som inte gett ”kärleken till sanningen rum i sina hjärtan” kommer då att få sitt efterlängtade stöd från den de tror vara Herren själv. Han kan ju förskapa sig till en ljusets ängel. (2 Kor. 11:14.) I Eden förskapade han sig till en orm. Då passade det hans syfte bäst.

Jesu ord till sina lärjungar: ”Sen till att ingen förvillar eder”, och ”om någon då säger till eder: ‘Se, här är Messias’ … så tron det icke” {Luk. 21:8; Matt. 24:23}, är verkligen aktuella i detta sammanhang. Vid sidan om hungersnöd, farsoter och jordbävningar, skall människors blickar fångas av det som händer på himmelen. Där kan vi förvänta den främsta förvillelsen. Jesus nämner, att på himmelen skall skräcksyner och tecken visa sig. (v. 11) Om nu saker och ting skall hända som skall förbereda Jesu återkomst, måste Satan med sina änglar skapa sådant som förskräcker och trollbinder människor. Det är något som människor inte kan bemästra, inte förklara och inte bli kloka på. Uttalanden från dem som mött dessa rymdens farkoster intygar att de upplevt det som ett förskräckande och kusligt intryck. Just det förutsade Jesus för mer än 1.900 år sedan: ”Skräcksyner och tecken på himmelen” skall visa sig. (Luk. 21:11.)

När Paulus i sitt herdabrev till församlingen i Efesus uppenbarar vad vi har att kämpa emot, skriver han: ”Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.” (Ef. 6:12.) Det är inte nog med att vi har kyrkofurstar som förföljer ärliga människor, som skedde under medeltiden och som sker i viss utsträckning ännu; det är vidare inte nog med att politiska ”furstar och väldigheter och världshärskare” söker att utplåna allt vad kristen tro heter, som det t.ex. sker i kommunistiskt styrda länder, här möter vi också ”ondskans andemakter i himlarymderna”, vilka Guds folk har att kämpa emot. Dessa sistnämnda blev utestängda från Guds närhet, men de blev bjudna till detta solsystems krets. (Se Upp. 12:7-12!)

Denna mörkrets furste var en gång närmast Gud. Han fick blicka in i skapelsens mysterier och vid sidan om Skaparen själv känner han förmodligen bäst till universets hemligheter, krafter och vetenskapliga möjligheter. Därför håller jag det inte för otroligt att dessa avfälliga himmelens invånare söker att spela ut alla de möjligheter som står till buds. Dels genom att informera människor i destruktiva syften, dels genom att skapa och använda dem för att förskräcka och skapa ångest i människors värld.

Detta vi berört kan i korta ord sägas vara tecken på Jesu snara återkomst. Nu är tid att vakna upp ”från sömnen” och göra som Jesus säger i Luk. 21:28: ”Då mån I resa eder upp och upplyfta era huvuden, ty då nalkas eder förlossning.’” Det är för den tiden som löftet genom Joel blir så levande: ”Men för sitt folk är HERREN en tillflykt och för Israels barn ett värn.” (Joel 3:16.) Låt vårt svar bli: ”Amen. Kom, Herre Jesus!”

Källa: Liv i Nutid, Nummer 3, 1978, sidorna 2-4, 12. Utgivare: Skandinaviska Bokförlaget (skandinaviskabokforlaget.se). Kursiveringar i originalet.Kategorier:Media, Rymden, Världspolitik, Video

Etiketter:, ,

3 svar

  1. Hm… Beskrivningen ovan av UFO-fenomenet är tafatt. Böcker presenteras, men författarna har ingen egen erfarenhet. Jag har mött utomjordingar, och har en annan bild, som behöver bli känd:

    https://www.bod.se/bokshop/mina-moeten-med-utomjordingar-tlarsson64se-tl64-9789179690403

    Gilla

  2. Detta var, måste jag säga en alldeles förträfflig upplysande artikel, som passar mycket väl med det i Bibeln omnämnda avfallet och återställelsen, som därefter skulle ske och@ nu genom mig och andra hågade sker, i vilken sak jag söker fränder och medarbetare.

    Kontakt kan tas med Peter Wehlin. peterwehlin@hotmail.com som kommer att svara.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: