Såhär meddelar SVT:s Hanna Stjärne sina medarbetare om influensaläget!

2021-12-10
Anonym

Detta är från en anställd inom SVT och därför hålls avsändaren anonym. Läs och begrunda.


Det är också en osäker tid vad gäller pandemiläget i Sverige. Vi följer smittspridningen noga. Just nu ser det bra ut på SVT, vi har låga sjuktal trots att vi ses fysiskt betydligt oftare än tidigare. Samtidigt måste vi vara vaksamma och proaktiva givet SVT:s samhällsuppdrag och därför inför vi krav på vaccinationsbevis vid samlingar om mer än hundra personer både externt och internt. Jag vill också uppmuntra alla att ta dos 3 av vaccinet när tillfälle ges (det går fint att göra det på arbetstid). På Fjärrkontrollen du läsa mer om vad som gäller just nu. Även i år verkar det bli en annorlunda jul och flera avdelningar har valt att ställa in eller göra om sina julfester.

Nu är det snart helg, njut av premiären av På Spåret ikväll och ha en fin första advent!

Hörs snart igen,

Hanna

Hanna Stjärne
Verkställande Direktör/Director General


På Fjärrkontrollen:

Säkerhetsrutiner med anledning av corona

Med anledning av den ökade smittspridningen i världen och införandet av nya pandemiåtgärder i flera länder flaggar regeringen och Folkhälsomyndigheten nu för att det kan komma ytterligare restriktioner. För att värna vårt samhällsuppdrag och ha en hållbar plan framåt behöver även SVT vidta ytterligare försiktighetsåtgärder.

(2021-11-26) Givet pandemiläget och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande allmänna sammankomster med fler än 100 personer har SVT beslutat att införa krav på vaccinationsbevis (covidbevis) från 1 december för publik vid programinspelningar. Kravet på vaccinationsbevis gäller även för medarbetare vid möten, fester och andra sammankomster inomhus med fler än 100 deltagare.

Detta innebär att deltagarna vid sammankomsten måste vara fullvaccinerade, det vill säga att man har tagit två sprutor mot covid-19 och att det har gått två veckor sedan senaste dosen. Riktlinjen gäller för personer över 18 år. Det är även fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och att ha god handhygien (ovaccinerade ska även fortsättningsvis hålla avstånd och undvika trängsel).

Här kan du hämta ett vaccinationsbevis

Om jag inte har vaccinationsbevis och ändå vill delta på exempelvis viktigt arbetsmöte – hur gör jag då?

Varje chef/projektledare/arbetsledare har ansvar att säkra att en hybridlösning är möjlig så att du kan delta digitalt på till exempel obligatoriska möten eller liknande. Prata i så fall med din chef.

SVT underlättar för vaccination

SVT uppmuntrar fortsatt alla att vaccinera sig och det är möjligt att få permission vid vaccination (även för tredje sprutan) – prata i så fall med din chef. SVT erbjuder även vaccination mot säsongsinfluensa för alla tillsvidare- och visstidsanställda. Gå till valfri mottagning och redovisa i HR+ som ”Övriga egna utlägg”.

Nya riktlinjer vid smitta i hushållet

Alla medarbetare som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Om man har symtom ska man testa sig direkt, annars fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till jobbet sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Personer som har haft konstaterad covid-19 under de senaste sex månaderna är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig om någon i deras hushåll testar positivt.

Samtliga gällande coronariktlinjer:

 • Rekommendationen om hemarbete är hävd och vi återgår till arbetet enligt de återgångsplaner som har tagits fram – prata med din chef om vad som gäller för just din grupp.
 • Ha en fortsatt god handhygien.
 • Vid symtom på luftvägsinfektion (halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla): Alla som har symtom ska stanna hemma och testa sig. Det gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte. Man kan gå tillbaka till arbetet när man varit feberfri ett dygn och känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom (förutsatt att man inte har konstaterad covid-19).
 • Medarbetare som inte är vaccinerade ska även fortsatt hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Om någon i ens hushåll är smittad med covid-19 ska man stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Om man har symtom ska man testa sig direkt, annars fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till jobbet sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Personer som har haft konstaterad covid-19 under de senaste sex månaderna är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig om någon i deras hushåll testar positivt.
 • Om man är fullvaccinerad och har haft nära kontakt med en smittad person (på ett avstånd mindre än 2 meter under sammanlagt 15 minuter under loppet av 24 timmar) ska man vara uppmärksam på symtom och testa sig om man får symtom. Man kan gå till jobbet så länge man är symtomfri. För ovaccinerad gäller att man ska man testa sig omgående oavsett om man har symtom eller inte och testa sig återigen efter 5 dagar. Man ska arbeta hemifrån i sju dagar efter kontakttillfället.
 • Inga begränsningar för antalet deltagare vid möten och konferenser. Vid sammankomster inomhus där antalet deltagare är fler än 100 krävs dock vaccinationsbevis.
 • Externa verksamhetsrelaterade besök i SVT:s lokaler tillåts utan tillstånd från chef. Det är dock fortsatt stopp för guidningar, studiebesök och anhörigbesök fram till årsskiftet (detta gäller även barn). Undvik rundvandringar i huset med besökare.
 • Publik tillåts i program. Om antalet personer i publiken vid programinspelningar överstiger 100 krävs dock vaccinationsbevis (om inspelningen sker inomhus).
 • Inrikes resor mellan våra orter är tillåtna, men undvik onödigt resande och fortsätt gärna att mötas digitalt.
 • Vid hemkomst från utrikes tjänsteresa: Fullvaccinerad medarbetare eller medarbetare som har haft covid-19 de senaste sex månaderna ska testa sig om de får symtom på covid-19 inom 14 dagar efter inresan. Ovaccinerade medarbetare ska testa sig oavsett om de har symtom eller inte.


Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: