Till de kvinnliga politiker och kvinnoförbund…

Mäns våld mot kvinnor - Unizon

2021-11-25

Olle Ljungbeck

Till de kvinnliga politiker och kvinnoförbund (varav flera är riksdagsledamöter) som ofta skriver om mäns våld mot kvinnor. Ni är hycklare.

Först vill jag ha sagt att såväl svenska som invandrade män misshandlar kvinnor. Detta är självklart oacceptabelt och skall på alla sätt stävjas. Vid överträdelse skall straffen vara mycket hårdare än i dag för såväl svenskar som migranter. Invandrade förstagångsförbrytare skall ovillkorligen utvisas efter avtjänat fängelsestraff. Vi skall ha nolltolerans mot såväl våldet  som andra former av kränkning av kvinnor. Detta gäller även inte minst sådan kränkning som förekommer i religiösa friskolor och framförallt i muslimska sådana.

Den 25  november inföll den ”Internationella dagen om avskaffande av våld mot kvinnor”. Vid denna och den Internationella kvinnodagen den 8 mars varje år och ofta däremellan gör flertalet kvinnoförbund en manifestation bl a i medierna om mäns våld mot kvinnor. Detta är givetvis bra.Men det räcker självklart inte, eftersom det hittills stannat vid ord och enbart ord löser inte dessa förbrytelser och har hittills knappast inneburit någon som helst minskning av våldet. Snarare har det genom migrationen ökat enormt. Detta vet vi genom offentlig statistik. Varför händer då inget eftersom det i stort sett är alla nationella kvinnoförbund som står för dessa manifestationer och samtliga är representerade i riksdagspartierna.

Jag har kämpat mot kvinnoförtryck i minst 20 år, men vågar inte politikerna ta beslut i riksdagen kommer vi aldrig att stävja denna fruktansvärda brottslighet. Och kom inte och säg att det inte går att göra något åt den. För 15 år sedan anmälde jag till flera åklagare om de flickor som i skolor i Linköping och Norrköping upptäcktes vara könsstympade. Inget hände och inget har hänt. Jag har under åren anmält Römosseskolan i Göteborg ett flertal gånger till Skolinspektionen. Jag har i min ägo 7 protokoll utfärdade av Skolinspektionen som visar på en fruktansvärd kränkning av flickorna. Men inget resultat. Varför! Etc etc. Inte förrän nyligen har man börjat agera mot denna skola. Men tyvärr rör det sig i första hand om att man agerar mot ekonomiska oegentligheter. Att flickor allt sedan skolan etablerats har blivit utsatta för förtryck nämns knappast.

Och vad menar ni och inte minst Liberalerna (som påstår sig vara skolpartiet) när man i diskussion om förbud mot religiösa friskolor säger sig vara mot nyetablering av sådana. Men i samma stund säger man att de etablerade religiösa skolorna bör få vara kvar. Så utan minsta rodnad är detta parti berett att fortsättningsvis tillåta kränkning och skändning av de flickor som kommer att gå i de kvarvarande skolorna?

Det finns ett valspråk som jag har för mig myntats av kvinnor. ”Vi kan om vi vill”. Och jag vet att vi kan  få ner kvinnovåldet,  om inte totalt, men så till ett minimum. Men då måste ni mena vad ni säger.

Mitt förslag:

All kränkning och våld mot kvinnor skall bestraffa hårt. Straffen skall skärpas betydligt. Vid återfall skall straffen fördubblas och 10 års fängelse vara minimum. Alla migranter som förgriper sig på kvinnor eller kränker dem skall utvisas efter avtjänat fängelsestraff.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: