Alternativ för Sverige har konsekvent varit emot införandet av vaccinpass under covid-19-pandemin.  Redan i mars i år, när saken började diskuteras från regeringshåll, gick vi ut med ett tydligt ställningstagande.

NEJ till vaccinpass. Vaccinering ska vara ett frivilligt val.

I augusti upprepade vi vår ståndpunkt.

Lena Hallengren meddelade sedan på en presskonferens i september att man beslutat sig för att inte införa vaccinpass (SvD). 

Nu, i mitten av november, har regeringen ändrat sig och kommer att införa vaccinpass för sammankomster med fler än 100 personer (SVT).

Av den anledningen upprepar Alternativ för Sverige nu återigen vårt krav på att vaccinpass slopas. Gustav Kasselstrand, partiledare, kommenterar:

Alternativ för Sverige säger starkt NEJ till vaccinpass.

Vaccinpass innebär ett indirekt tvång och bryter därmed mot fundamentet i svensk vaccinpolitik: frivilligheten.

Individer ska inte få sin frihet graderad utifrån vaccinationsstatus.

Att Alternativ för Sverige är emot vaccinpass betyder inte att vi är emot effektiv och proportionerlig hantering av covid-19.  Vi är inte emot vaccinering som sådan. På våra sociala medier har vi betonat detta:

Observera att vi inte tar ställning för eller emot vaccinering. Grunden i all vaccinationspolitik i Sverige är frivillighet, och så ska det förbli. Vi vill inte leva i ett samhälle som tvingar människor att vaccinera sig mot deras djupa övertygelse. Låt oss inte döma varandra på basis av om man vaccinerat sig eller inte, låt oss istället respektera varandras val.

Läs mer om partiets syn på corona i denna debattartikel från januari 2021.

Partiet har under hela pandemin eftersträvat högt i tak och givit stor personlig frihet till våra företrädare och medlemmar att själva forma sin egen uppfattning i frågor om virusbekämpning, restriktioner och vacciner. Frågan är mångfacetterad och ingen är betjänt av att partiet slår fast en enda godkänd uppfattning som alla måste rätta sig efter. Alternativ för Sverige är ett parti som tillåter företrädare att tänka och tycka själva, så länge man inte bryter mot partiets kärnfrågor som är återvandring, EU och dränerat träsk.

https://alternativforsverige.se/