Påverkas samhällsutvecklingen som helhet…?

Svag begåvning by Veronica Agren

2021-11-21
Olle Ljungbeck

Påverkas samhällsutvecklingen som helhet om statsledning (regering och riksdag) samt en stor del av de statliga verkens chefspersoner och styrelser är intellektuellt svaga och kulturellt och bildningsmässigt undermåliga, och hur i så fall?

Regeringen har utnämningsmakten till flertalet höga tjänster inom statsförvaltningen. Detta ger den därför  stor möjlighet att tillsätta chefer som delar t ex regeringens åsikter i politiska och andra frågor.

Är det t ex troligt att en så synnerligen intellektuellt uselt utrustad person som Stefan Löfvén alltid gått på skicklighet och kvalifikationer. Är det inte snarare sannolikt att den svagtbegåvade Stefan Löfvèn valt individer till lediga tjänster, som han inte riskerar ”förlora ansiktet mot” då åsikterna skiljer sig åt.

Som en belysning av ovanstående är det därför lockande att göra en jämförelse mellan å ena sidan Tage Erlander och å den andra Stefan Löfvén. Tage Erlander var ju en lysande begåvning och ansågs ha stora förutsättningar att bli en framstående forskare om han satsat på detta. En jämförelse mellan Tage Erlander och Stefan Löfvén får ju att den senare närmast framstår som om han efter skoltidens slut lämnat en ”hjälpskoleklass”.

Inte minst var skillnaden i deras utnämningspolitik enorm. Medan Erlander alltid utgick från högt intellekt och betydande bildning och kultur, höll sig Stefan Löfvén i sina utnämningar ofta under nödvändig kompetensnivå. Inte minst Löfvéns utnämningar av ambassadörer och generaldirektörer kan med fullt fog fastslås att ett flertal av dessa inte hade vare sig intellekt eller den bildning som krävdes för tjänsten.

Denna skillnad berodde självklart på Löfvéns egen bristande begåvning. En person med hans låga intellekt var självklart rädd för att komma till korta mot de tjänstemän han tillsatte. Självklart fick Tage Erlanders och Stefan Löfvéns enorma skillnader rörande viktiga personliga egenskaper, konsekvenser för samhällets utveckling. Bl a har Stefan Löfvéns bristande begåvning medfört ett förfall inom statsförvaltningen som vi aldrig tidigare sett i modern tid.

Ja ett förfall som skadat såväl medborgarna som landets utveckling. Jag nämnde ambassadörskapet som ett exempel. Men även i ett stort flertal av ämbetsverken har Löfvéns utnämningsbeslut fått katastrofala resultat. Jag skulle tro att en merpart av de generaldirektörer Löfvén tillsatt inte skulle kommit i fråga under Erlanders tid. Man kan bara som exempel nämna några av Erlander utsedda tjänstemän som Torsten Nothin, Dag Hammarskjöld etc, etc. En fråga man därför måste ställa är? Påverkas samhällsutvecklingen i någon omfattning som helhet om statsledning och en stor del av de statliga verkens chefspersoner är intellektuellt svaga och kulturellt och bildningsmässigt undermåliga, och på vilket sätt i så fall?

Regeringens utnämningsmakt till flertalet höga tjänster inom statsförvaltningen  ger ju därför denna stor möjlighet att tillsätta chefer som delar t ex regeringens åsikter i politiska och andra frågor, men åsidosätter  kravet på objektivitet och opartiskhet. Och väljer den intellektuelle, kulturelle och begåvade regeringschefen/ministern samma individer till höga tjänster som den vilken saknar de nämnda egenskaperna och förtjänsterna?

Är det t ex troligt att en så synnerligen intellektuellt uselt utrustad person som Stefan Löfvén alltid gått på skicklighet och kvalifikationer. Är det inte snarare sannolikt att den svagbegåvade Stefan Löfvén valt individer till lediga tjänster som han inte riskerar ”förlora ansiktet mot” då åsikterna skiljer sig åt. Inte minst skillnaden i deras utnämningspolitik var enorm. Medan Erlander alltid utgick från högt intellekt och med betydande bildning och kultur, höll sig Stefan Löfvén i sina utnämningar ofta under nödvändig kompetensnivå. Inte minst Löfvéns utnämningar av ambassadörer och generaldirektörer kan man med säkerhet fastslå är, att ett flertal inte hade det intellekt eller bildning som krävdes för tjänsten.

Denna skillnad berodde självklart på Löfvéns bristande begåvning. En person med hans låga intellekt var självklart rädd för att komma till korta med de tjänstemän han tillsatte. Självklart fick dessa båda personers totala skillnader på viktiga personliga egenskaper konsekvenser för samhällets utveckling. Bl a har Stefan Löfvéns bristande begåvning medfört ett förfall inom statsförvaltningen som vi aldrig sett tidigare i modern tid.

Jag nämnde ambassadörskapet som ett exempel. Men i ett stort flertal av ämbetsverken har Löfvéns utnämningsbeslut fått katastrofala resultat. Man kan bara nämna några av Erlander utsedda tjänstemän som Dag Hammarsköld och Torsten Nothin etc etc. Ser man till Erlanders ministrar så var en stor del arbetare som snickare, murare etc. Men flertalet hade en begåvning som skulle inneburit möjlighet för ett flertal att erövra en professorstitel. Att de fortfarande var arbetare berodde på att  deras möjlighet att studera i stort sett var obefintlig.

Ser man till ministrarna i Löfvéns regeringar så har flertalet aldrig haft ett riktigt arbete. Många har vandrat från ungdomsförbundet (SSU) till moderpartiet där de sedan placerats på valbar plats till riksdagen för att därefter utses till ministrar. Sannolikt har vi aldrig tidigare haft så intellektuellt svaga men också i sådan avsaknad av arbetslivserfarenhet som Löfvéns ministrar.

Flera av de ledande verksmyndigheterna har nästan varje gång regeringen lämnat lagförslag för granskning anmärkt på att lagförslagen saknar konsekvensanalys. Detta är ju inget annat än ett tecken på deras bristande intellekt och kunskaper. Ser vi till Sverige i dag så ökar förfallet inom nästan alla samhällssektorer. Någon har myntat begreppen ”Godhetssyndromet”, ”Tycka synd om” mentaliteten etc som exempel på att objektivitet, opartiskhet, saklighet etc har spårat ur och i stället ersatts av känslor.

Några exempel på konsekvenser av Stefan Löfvéns ”ledarskap”:

Kriminalitet. Här har ju regeringen totalt tappat kontrollen och de grova brotten ökar allt mer. Självklart skulle det gå att få slut på dessa om regeringen använde de ”redskap” som krävs. Utvisning av alla som bryter mot svensk lag och där straffet är lägst fängelse skulle på ett halvår ha förändrat situationen radikalt.

Sveriges Television  (SVT). SVT:s styrelseordförande utses av Sveriges regering. Även övriga styrelsemedlemmar utses indirekt av regeringen genom Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR. Därför är det inte underligt att Public Service allt mer kommit att bli språkrör för regeringen. Men också med ett utbud som helt saknar kultur.

En av de myndigheter som helt missuppfattat sin roll är Skolinspektionen. Myndigheten har i stället för att värna barnen blivit beskyddare av de muslimska friskolorna, hur dessa än missbrukar sin uppgift.
 

Cementa. Vår byggindustri håller på att slås ut till följd av den Löfvénska regeringens kapitulation för ett 4 procents parti.
 
Drivmedel. Bönderna, åkarna etc riskerar samma öde. Även i detta fall regeringens följsamhet mot ett parti 
 
Elen: En bristprodukt i dag trots att få länder har samma förutsättningar som Sverige.

Även i frågor av sådan påstådd vikt (miljön) där regeringen anser sig behöva vidtaga radikala beslut måste denna om den inte helt saknar förnuft värna om en utveckling som inte slår sönder ekonomin, industrin, företagsamheten och medborgarnas möjligheter till drägliga livsmöjligheter. Sveriges satsningar på miljön har för länge sedan överskridit en gräns där de påverkar miljön i positiv riktning.

Risken är stor i dag att Stefan Löfvén av maktbegär låtit ett fyraprocents parti styra för mycket av sådant som är livsnödvändigt för medborgarna. Detta enbart för att han skulle kunna behålla makten.
 
Feminism. Löfvén har från det han tillträdde skrutit över att han leder en feministisk regering och själv är feminist. Inget kunde vara mer lögnaktigt. Hans regeringsperiod är vad gäller kvinnorna det största, inte bara svek utan det värsta brott någon regering utsatt dessa för. Var gång han beskriver sig som feminist är det ett fruktansvärt hån mot kvinnor. Aldrig tidigare har så många kvinnor våldtagits och skändats under hans regeringstid.
 
– Jag skulle här kunna nämna minst 15-20 verk och myndigheter där kvalifikationer, saklighet och objektivitet helt saknas och som därför blivit bidragande till förfallet inom så gott som alla samhällsfunktioner. Inte minst företagen är i dag utsatta för en påtvingad förändringsprocess som kan slå ut ett stort antal alternativt att de lämnar landet.

Det som gjort Stefan Löfvén till en katastrof för Sverige är självklart han bristande  intellekt. Men det som förvärrar katastrofen är hans maktbegär/galenskap. Därför är det inte fel att jämföra honom såväl med Hitler som Stalin. Hans eftergifter mot MP är på väg att slå ut Sverige, om det råder ingen tvekan.

Detta är endast exempel på det förfall Stefan Löfvén är orsak till. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in med bla utvisning av minst 350 tusen migranter kommer Sverige att gå mot ett förfall som vi aldrig kan återhämta oss från.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:,

6 svar

 1. Den här artikeln är töntig. Spelar ingen roll hur intellektuella politikerna är. Det är kapitalet som styr. I Sverige är det Wallenberg på första plats. Den släkten har tillsammans med likasinnade sett till att att bygga upp ett nät av duktiga idioter som placeras på viktiga poster.
  Skulle tro att chefsJO Erik Nymansson är en sådan. Wallenberg stödde båda sidorna i andra världskriget och det är de som skrivit historieböckerna och äger media så folket får deras rätta information.

  Gilla

  • Du kan väl inte påstå att regeringens beslut har varit välunderbyggda och kloka?

   Gilla

   • Nej, verkligen inte och det var de inte heller under Erlanders tid.

    Gilla

   • Hade vi dödsskjutningar också på Erlanders tid varje dag???

    Gilla

   • Nej, det var annat som hände under Erlanders tid. Man började bygga upp världen efter 2:a världskriget .
    Vad var orsaken till det kriget? Varför klarade sig Sverige sig så bra?
    Vi byggde ut sjukvården och började använda petroleumbaserade gifter till mediciner och vaccinationer.
    Liksom bostäder och omsorg. Allt verkar vara så bra men det är byggt på lögner.
    Bara för att de flesta har fått det bra materiellt inbillar vi oss att vi har byggt välfärd.
    Men myndigheterna är inte instiftade för att skydda befolkningen utan för att skydda de multinationella bolagen. Big Food och Big Pharma kontrollerar dem och har därmed kunnat ge oss vansinniga kostråd och lögner om hur kroppen fungerar.
    Att undanhålla fakta är också lögn.

    Skolmedicinen utbildar sin personal efter Rockefellers direktiv och skattesubventioneras. Jag får vara med och betala det sen har jag tagit mig råd att gå till alternativa som botat mig. Då har mina alternativa inte heller rätt att sjukskriva mig.
    De flesta har inte råd att söka alternativ hjälp.
    Fundera på varför det är så många problem med skolan! Det är långa köer till BUP för att få utredas om man är berättigad till att få hjälp av BUP. Det är ingen hjälp heller utan barnen drogas med giftiga mediciner som innehåller nervgiftet Aspartam.
    Varför får dessa barn bokstavsdiagnoser ? Beror det på vaccinationer ?
    Jag är så rädd att mitt yngsta barnbarn nu ska ha en poliospruta vid 5 års ålder, många barn får nervskador av den vaccinationen. jag vill varna föräldrarna men kommer att mötas av aggressivitet.

    Vad hände när Palme satt vid rodret? Hur kunde vi gå med på att författningsdomstolen och tjänstemannaansvaret försvann? Varför protesterar ni inte mot att folkvalda politiker deltar i organisationer som inte redovisar vad de bestämmer ?

    Det bekymrar mig mycket mer att det är styrs bakom ryggen på mig än att det är skjutningar av kriminella gäng. Är det skjutningar ? Är det inte samma bluff som de så kallade terrordåden ?
    För att ställa grupper mot varandra i samhället så vi inte ser de verkliga fienderna.
    Sak samma med feminismen. Att ställa kvinnor och män mot varandra och splittra familjer så man blir beroende av att få barnomsorg. Nu försöker de genomdriva att det ska vara obligatorisk förskola från två års ålder.
    Det styrande har låtit bli att öppna tillräckligt med daghem eller nattdagis för att vi ska tro att obligatorisk förskola är positivt. De kommer att indoktrinera och likrikta barnen till att vara duktiga slavar åt globalisterna.

    Det oroar mig mycket mer att min arbetsgivare Nobina får hylla World Economic Forum och tonåringen Greta i personaltidningen. De är inte min arbetsgivare längre , jag fick sparken för jag ifrågasatte detta.

    Det oroar mig mycket mer att de ljuger om klimatförändringar och att vi har en media som går globalisternas ärende. Det är inte höger och vänster längre . Samtliga partier stöder globalismen. Det är diktatur.

    Det oroar mig mycket mer vad World Economic Forum står för och som har dragit igång en bluffpandemi.
    Varför har inte ni här på detta forum blottlagt lögnerna om förra ”pandemin” svininfluensan 2009?

    Framför allt är det ekonomiska systemet med skuldmättnad och räntekostnader som är orsaken till det som World Economic Forum talar om ” The great reset” .

    Jag kanske är orättvis för jag har inte läst allt ni skrivit. men jag reagerade på den här artikeln som töntig och onödig och att den tar bort fokus från det som verkligen håller på att hända.

    Vore trevligt om ni som skriver och kommenterar kunde säga något om det jag har tagit upp.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: