Så kom då det sista bokslutet för Sveriges värsta brottsling

2021-10-30
Olle Ljungbeck

Så kom då ännu ett bokslut  – Coronakommissionens rapport –  över hur dödens och förstörelsens regering vanskött sitt regeringsuppdrag. Den har utgjorts av Socialdemokraterna – med Stefan Löfvén i spetsen – jämte Miljöpartiets
Per Bolund och Märta Stenevi. Därtill kommer Annie Lööf, Centerpartiet som fungerat och fungerar som stödparti åt den mest brottsliga regering Sverige någonsin haft. Utan hennes stöd till Löfvén hade de ca 7 000 afghanska unga männen varit utvisade och de som våldtagit ett stort antal svenska kvinnor hade inte kunnat göra detta.

Det framgår klart och tydligt av kommissionens yttrande att av det stora antal – över 15 000 – av de nu döda medborgarna har ett stort antal dött förgäves pga regeringens inkompetens/slapphet och liknöjdhet.

De många tusen  – framförallt äldre på äldreboende – som dött av Covid-19 pga regeringens oduglighet och  hänsynslösa känslolöshet skulle levt i dag med en annan statsminister och regering. Av regeringen klassificeras deras död  som att de avlidit av Covid-19. Men är detta sant? Är det inte mord genom undermåligt skydd mot smitta från bl a icke språkkunnig personal?
Men denna inkompetens och oduglighet har inte endast drabbat dem som dött av corona.

Nej, den är också en orsak till morden, våldtäkterna, rånen, terrorn mot tusentals svenska kvinnor/män, flickor/pojkar utförda av migranter, som aldrig skulle tillåtits komma hit. Eftersom vi nu enligt offentlig statistik vet att dessa grova brott till ca minst 70 procent utförts och utförs av migranter skulle regeringen ingripit och först stoppat all invandring och därefter utvisat alla dem som inte har rätt att vara här eller utgör potentiella risker. Inga sådana åtgärder  har vidtagits. ”Låt gå systemet” har varit och är Stefan Löfvéns regel/rättesnöre. Trots att det dödas, skjuts, sprängs, bränns så gott som varje dag har denne handlingsförlamade brottsling låtit detta ske alltsedan han tillträdde 2015.

När man nu ser samtliga företrädare för riksdagens partier avtacka och tom ge presenter till vår genom historien värsta brottsling kan man inget annat än förtvivla. Ingen av dessa som nu kan komma att bli statsminister eller ledande regerings- eller riksdagsledamot har en moralisk nivå där de i stället skulle fördömt honom och verkat för att han ställts inför riksrätt eller blivit åtalad.

I stället för att ha tvingats lämna regeringen vanärad har man sålunda hyllat den svenska historiens värsta brottsling/usling. Att han inte självmant lämnat politiken efter sina enorma förbrytelser kan inte tyda på annat än att han i likhet med forna krigsförbrytare inte förmår eller vill se sin psykopatiska personlighet och hur denna omöjliggör ett friskt ledarskap. Men skuld till detta bär även samtliga riksdags- och regeringsledamöter som nu ”avtackat” honom vid avgången.

Det nödvändiga nu efter hans avgång och inför kommande val är att varje medborgare gör klart för sig och erkänner hur denne man och hans regering skadat svenska folket och vårt land. Endast ett tydligt avståndstagande vid kommande val från de partier och politiker som stött och fortfarande stöder honom kan ge Sverige en ny regering som har folket och landet Sveriges bästa för ögonen. Den regeringen måste också klart stoppa all invandring som inte innebär individer som har svenska folkets bästa för ögonen.Kategorier:Uncategorized

Etiketter:, , , ,

4 svar

 1. Det är inte vaccination – utan gift-döds sprutan
  https://coldwelliantimes.com/

  Gilla

 2. Om vi nu vet allt detta och lite till. Varför åtalas inte dessa personer?

  Gillad av 1 person

 3. Inte nog med det. Regeringen har undanhållit information om viruset existens. SARS-Cov-2 är ju inte isolerat.
  När ska farsen upphöra?

  Gillad av 2 personer

%d bloggare gillar detta: