8 fakta om Rods of God. [Apple Tree] rymdvapen, framtida vapen, Rods of God (Guds stavar)

Jag har ofta i mina uppdateringar, när det gäller förstörelsen av underjordiska DUMBs, nämnt att man använder sig av ett vapen som heter Rods of God. Här ska jag nu förklara vad detta innebär.


Kan vara en bild av ‎karta och ‎text där det står ”‎Pescara sches Meer Rom Podgorica noAropиua Neapel Bari gna Tyrrhenisches Meer Salerno Ti All Materao Tarent oBrindisi liari Lecce Kor Κέρκυρ Palermo Messina Trapa Tunis توس Sicilia Catania Syrakus Meer lonisches Malta Sfax صفافس nesien Mittefmeer Trip olis بس طرا Misrata مصرانه‎”‎‎

2021-10-30

En ”jordbävning” med magnitud 3,8 skedde i Medelhavet mellan Libyen och Sicilien 🇮🇹

ALLA VÄGAR LEDER TILL ROM – nu vet ni vad det betyder – DEW – Direkta energivapen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Låt oss reda ut vad Rods of God är för något och som visar en sådan kollosal påverkan i filmen G.I Joe 2.

Rods of God är ett nytt vapen utvecklat av US Air Force och det använder sig av kinetisk energi *).


*) Inom fysiken är den kinetiska energin hos ett objekt den energi som den har på grund av sin rörelse. Det definieras som det arbete som krävs för att accelerera en kropp med en given massa från vila till dess angivna hastighet. Efter att ha fått denna energi under sin acceleration, bibehåller kroppen denna kinetiska energi om inte dess hastighet ändras. Wikipedia


Kina utvecklar också samma vapen under beteckningen Canes of God (Guds käppar). Rods of God började man redan utveckla på 1980-talet. I början var det avsett att fälla omkring 100 ton sfärer, men problemet var omloppsavståndet på grund av dess enorma tyngd. Den omvandlades till att förstöra mål på marken genom att snabbt fälla tunt utarmat uran eller volframstänger. 

Det var en bra strategi att minska dess vikt och öka dess hastighet genom att göra den stavformig.  

På grund av dess kinetiska energi i proportion till dess vikt och proportionellt mot kvadraten på hastigheten. Valet med att öka hastigheten är mycket mer effektivt. Rods of God är ämnade att förstöra ett stort område genom att fälla 12 volframstänger från en höjd av 1 000 km över havet. Rods of Gods är ett skrämmande vapen men med många fördelar. När man fäller dem från en satellit, kan det nå målet mycket snabbt runt omkring på jorden. Också dess enorma hastighet, eller 11 km/sek, gör det möjligt att slå till var som helst på jorden inom 15 minuter. Och eftersom där inte finns någon kraftkälla, avger den inte heller några elektromagnetiska vågor, så en upptäckt, såväl som avlyssning, är näst intill omöjlig.

Rods of God är ett miljövänligt vapen. Det låter kanske galet. Men det är miljövänligt för att det avger ingen radioaktiv förorening i motsats till en atombomb, även om det ger ödesdiger skada genom att förånga markytan till ett plasmatillstånd. Rods of God kan vara ett effektivt anfallsvapen där bunkerbomber blir ineffektiva, eftersom fler och fler anläggningar, sådana som kommandocentraler och vapenanläggningar göms djupt nere i underjordiska bunkrar. 

Det är en fiktion att Rods of God har kraften av en atombomb. Idén är att fälla en sådan 10 ton tung volframstång med en hastighet av 11 km/sek. Den kinetiska energin från ett objekt på 10 ton och med en hastighet av 11 km/sekund är 605 GJ (Gigajoule) vilket utgör 168056 kwh i timmen. Den explosiva energin från ett ton av TNT är 4 184 GJ (1162222.2 kwh/timmen) så den kinetiska energin från Rods of God är 144 ton av TNT*)


*) Trinitrotoluen, mer känd som TNT, eller mer specifikt 2,4,6-trinitrotoluen, är en kemisk förening med formeln C6H2(NO2)3CH3. Wikipedia


coronavirus - per CDC "not if, but when" - BMXmuseum.com Forums

Det har mycket mindre kraft än kärnvapenbomben som är 12 000 ton av TNT och användes över Hiroshima. Ändå har den mer destruktiv kraft än MOAB eller ATBIP, kända som de mest kraftfulla konventionella bomberna. Men det finns många hinder för dem att sättas in. 

För det första, gäller det kostnaderna att placera tiotals ton volframstavar i omlopp vilket är mycket dyrt. Kostnaden för att sätta 1 ton i omlopp är omkring 50 000 dollar.  Kostnaden för att lägga 10 ton volframstavar upp i rymden kostar omkring 500 miljoner dollar, 12 sådana enheter kostar 6 miljarder dollar. Det var inte effektivt innan genombrottet för teknisk övergång till rymden. Det andra hindret är en överträdelse av förbudet mot satellitvapen genom fördraget om yttre rymden från år 1967 och Strategic Arms Limitation Talks från år 1977. Utplaceringen av Rods of God är näst intill omöjlig på grund av dessa fördrag. Kategorier:Rymden, Världspolitik, Video

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: