Forbes: Irrationell nukleär fruktan försätter Sverige i fara för att duka under av dumhet

Nu har man även i utlandet börjat förfasa sig över Miljöpartiets energipolitik. Här är deras reaktioner.


Barsebäck 2 nuclear plant
Barsebäck

Feb 28, 2021
James Conca

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2021/02/28/irrational-nuclear-fear-puts-sweden-in-danger-of-succumbing-to-stupidity/?sh=3fa57f9d7334

Ingen har någonsin dött på grund av svensk kärnkraft. Fram tills nyligen gav kärnkraften cirka 40 % av landets el, ungefär som vattenkraften. Fossila bränslen genererade bara cirka 1 % av Sveriges el.

Men det kommer att förändras till det sämre.

Som Sama Bilbao y Léon och John Lindberg vid World Nuclear Association skriver: ”[Från 1980] hade Sverige bevisat för världen att det var möjligt att frigöra sig från fossila bränslen för elproduktion på mindre än ett decennium. Ett av världens billigaste och renaste elsystem levererades, samtidigt som det svenska livet förbättrades utan att offra miljön. ”

I nästan tio år har Sverige varit nettoexportör av koldioxidsnål el till andra delar av Europa. Sverige ligger längre i sitt kommersiella program för avfallshantering av kärnavfall än de flesta länder och bygger två djupa geologiska kärnavfallslager vid Forsmark.

Så, med sina kärnreaktorer bara ungefär halvvägs genom deras livslängd, och hela programmet går riktigt bra, så vem i Sverige skulle vilja stänga av dem helt?

Um … medlemmar i den svenska koalitionsregeringen, ledd av Sveriges Miljöparti, människor som får en Pavlovsk munkavlereflex bara de tänker på kärnkraft. De vill stänga hela sin kärnkraftsflotta i förtid och ersätta de 2 biljoner kWh med förnybar energi och naturgas.

Deras nästan fullständiga brist på teknisk, miljömässig och operativ kunskap om vart och ett av dessa energikällor kan vara begripligt, om det inte vore Sverige. Detta land som har ett extremt bra grepp om alla dessa frågor, så det måste vara uppsåtlig okunnighet, vilket vi borde vara mindre förlåtande för.

Och jag antar att de, precis som Tyskland, inte har något emot tanken på att vara beroende av Ryssland. Ännu värre, att ersätta kärnkraften med förnybara energikällor och naturgas skulle döda tiotusentals fler människor under de närmaste decennierna och skulle tredubbla sina koldioxidutsläppen. Kärnkraft har undvikit över 2 miljarder ton koldioxidutsläpp från Sverige sedan 1980, likadant med vattenkraft.

En tidig utfasning av kärnkraften skulle lägga till över 2 miljarder ton koldioxidutsläpp, orsaka förluster av 120 miljarder dollar i skatter och undergräva deras nättillförlitlighet i ett område i världen som blir riktigt kallt.

Tänk på Texas i förra veckan.

Världens ledande klimatforskare, James Hansen och de flesta av hans kollegor, har varnat kraftigt för att en utvidgning av kärnkraft är nödvändigt för att ha någon chans att mildra de värsta effekterna av klimatförändringar.

Efter att Ringhals 1-reaktorn gått i pension har en normal svensk vinter klarat upp landets nät. Södra delen av Sverige, som tidigare hade ytterligare sex reaktorer, har tvingats importera el från kolkraftverk i Polen och Danmark och gaseldade kraftverk i Tyskland som bränner naturgas från Ryssland.

Va? Så mycket för Miljöpartiet.

Det som är märkligt med detta stora steg bakåt är att Sveriges folk överväldigande gillar kärnkraft. 78 % av svenskarna stöder starkt kärnkraft, 43 % är öppna för byggandet av nya kärnkraftverk och 35 % skulle vilja fortsätta använda landets reaktorer under hela deras livstid, visar en undersökning av Novus. Å andra sidan är bara 11 % av de tillfrågade emot kärnkraften, den lägsta i historien.

Däremot var vind och biomassa starkt subventionerade (KPMG) tills nyligen.

Tyvärr har Sveriges elförbrukning stigit. Sverige har en av världens högsta individuella konsumtionsnivåer – över 13 000 kWh/person/år. Men eftersom landet ersatte fossila bränslen med kärnkraft i slutet av 1960-talet sjönk utsläppsnivåerna i Sverige till hälften av vad de var på 1970-talet (Världsbanken).

Installationen av en stor del av intermittenta källor som vind och sol kräver en motsvarande utökad reservkapacitet. Enligt den svenska nätoperatören Svenska Kraftnät, Energimyndigheten och Kungliga Vetenskapsakademien finns det inget utrymme för utbyggnad av den svenska vattenkraftens nuvarande kapacitet, och om det nuvarande vattenkraftsystemet används för att backa upp, eller lastföljning, vindkraftsvariation, skulle det få förödande effekter på den lokala miljön.

Vidare uppskattar Svenska Kraftnät behovet av cirka 12 000 MW reservkraft från naturgas till lastföljande installation av ytterligare 30 000 MW vindkraft för att ersätta 9 000 MW kärnflottan, med en generös kapacitetsfaktor för vind på 30 % . De varnar också för att landets infrastruktur inte kommer att tillåta att så mycket vind och gas installeras när som helst snart.

Den svenska nätoperatören kan dock bara garantera kraft från vindkällor med en kapacitetsfaktor på 6 %, vilket kräver en ännu större mängd installerad vindkapacitet, nästan 150 000 MW, med samma back-up från gas, för att garantera 9 000 MW som skulle gå förlorad från kärnkraft. Liksom de flesta länder har Sveriges kärnkraftsflotta en kapacitetsfaktor på 90 %, (Swedish National Grid, 2014).

Kostnaden för att installera 30 000 MW vindkraft med 12 000 MW gas är cirka 45 miljarder dollar plus ytterligare 4 miljarder dollar för att driva dem över 20 år. Att fortsätta kärnkraftsflottan under de närmaste 20 åren kommer att kosta cirka 3 miljarder dollar. Jag förstår att Sverige har ett budgetöverskott, men ytterligare 40 miljarder dollar kan vara lite mycket, bara för att njuta av regeringens kärnvapenfientliga känslor.

Läget är ännu värre med tanke på Sveriges väder. Högsta energibehovet för vintern i Sverige är 28 200 MW, lätt tillhandahållet av den befintliga energimixen, särskilt eftersom kärnkraftverk fungerar ännu bättre i extrem kyla (Swedish National Grid, 2014). Eftersom hela Europa toppar samtidigt är Sveriges förmåga att importera el under extremt väder i princip noll.

Det nuvarande energipolitiska avtalet i Sverige gör att de befintliga sex kärnkraftverken kan fortsätta att fungera på kommersiella grunder i ytterligare 20 år och det finns inga formella restriktioner för att bygga nya kärnkraftverk, åtminstone på platser där befintliga anläggningar har tagits ur drift.

Enligt den svenska nätoperatören finns det ingen samstämmig plan för hur ersättningen av 9 000 MW pålitlig kärnkraft ska ersättas med intermittenta källor plus gas på ett sätt som kan säkerställa el under mycket kallt väder. Och i Sverige blir det riktigt kallt!

I förra veckan var Texas chockade över att deras ledare inte riktigt hade tagit hand om sitt nät. Jag hoppas att svenskarna inte får samma chock i framtiden.Kategorier:klimatet, Media, Naturen, naturförstöring, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: