Är Sverige landet med den mest inkompetenta regeringen med de sämst utbildade ministrarna och den långt ifrån tillräckligt kompetenta, alldeles för stora riksdagen i hela EU?

2021-08-28
Merit Wager

Det undrar den finlandssvenska journalisten på twitter, och jag kan hålla med henne. På Ledaren kan vi läsa att det råder ren kalibalik… Det är från utlandet man får höra den verkliga sanningen om Sverige, denna gång från Finland och Svenska YLE.


Kaos och öppna gräl på UD – “Dirty Dozen” sopar igen spåren

Utrikesministeriet byggnad på Skatudden i Helsingfors

Johan Westerholm
https://ledarsidorna.se/2021/08/kaos-och-oppna-gral-pa-ud-dirty-dozen-sopar-igen-sparen/

Utrikesminister Ann Linde (S) har inga detaljerade besked att ge om situationen i Kabul och Afghanistan vilket är helt korrekt beskrivet av henne. Linde har hela tiden hållits ovetande om hur situationen byggts upp i Afghanistan under sommaren tills idag. De ansvariga, eller personer ur ”Dirty Dozen” gör nu allt för att sopa igen spåren efter sig där passiviteten under sommaren, då UD i Stockholm fick informationen om situationen i Kabul, nu skall betalas. Av andra.

Utrikesminister Ann Linde fördömde självmordsdådet vid flygplatsen i Kabul under gårdagen och har informerat regeringen om händelsen.

– Men jag går inte på några detaljer, säger Linde.

Efter dådet beskrivs situationen som mer kaotisk än tidigare.

Det finns en stor grupp inne på flygplatsen som Sverige är i färd med att evakuera, och de personerna är också oskadda, uppgav Linde. Linde vill inte gå in på när de ska evakueras. Hon avböjde även att gå in på om det finns personer utanför flygplatsen som Sverige avser att evakuera.

Svenska UD har evakuerat fler än 900 personer från Afghanistan, uppgav utrikesminister Ann Linde (S) under gårdagen.

– Vi har också hjälpt Danmark och Finland, och de har hjälpt oss.

Under onsdagskvällen lyfte Danmarks sista evakueringsplan med de sista diplomaterna och soldterna från Kabul, skriver DR Nyheter. Danmark avslutar med detta sin evakuering i samband med att USA lämnar Afghanistan den 31 augusti.

Norska myndigheter kan inte längre evakuera norrmän från Kabuls flygplats efter torsdagens explosioner meddelade det norska utrikesdepartementet till NRK.

Evakueringen handlar för Sveriges del dels om lokalanställda och vakter som arbetat på den svenska ambassaden, dels om de afghansvenskar som fortfarande vistas i landet samt de tolkar som arbetade för Sverige fram till 2014 då de sista svenska styrkorna lämnade landet har UD tidigare uppgivit. Men det visar sig att även andra omfattas.

Den svenska evakueringen har präglats av kaos och en stor oreda på andra plan och platser än flygplatsen i Kabul.

Bland de evakuerade finns två män som utvisats till Afghanistan på grund av brott, som nu kom tillbaka med evakueringsflyg. De två är nu gripna efter att ha anlänt till Arlanda för att ha brutit mot återreseförbudet, rapporterar TV4 Nyheterna.

Kaos och öppna gräl på UD

Att Ann Linde inte vid något tillfälle kan ge detaljer och att det råder stort kaos kring den svenska evakueringen beror inte bara på situtationen i Kabul uppger Ledarsidornas källor på Utrikesdepartementet.

Utrikesministern har helt enkelt inga detaljer att ge då samma kaos råder på UD som på Kabuls internationella flygplats.

Orsaken är att trots varningar om händelseutvecklingen så har ansvariga chefstjänstemän inte förberett vare sig Linde, kabinettsekreterare Robert Rydberg eller organisationen på dagens situation.

Ambassaden i Kabul rapporterade ett flertal gånger tidigt under sommaren om att läget försämrades och begärde instruktioner. Dels om vad de skulle göra för stunden och dels om eventuella evakueringar av personer som befann sig ute i landet, det vill säga tidigare anställda och journalister och representanter för biståndsorganisationer.

Den information som styrker det faktiska informationsflödet och händelseförloppet på UD har nu säkrats inför vad personalen nu förbereder sig på, en omfattande granskning av UD som de hoppas på att riksdagens konstitutionsutskott initierar så att ansvar kan utkrävas. Såväl politiskt som arbetsrättsligt då det även borde kunna omfatta de semi-politiska tjänstemännen inom “Dirty Dozen”.

Vare sig den politiska ledningen på UD eller de ansvariga svarade på någon av de varningssignaler som förmedlades under sommaren. Ingen av de ansvariga utrikes- eller departementsråden och inte heller de enhetschefer som har att ansvara för evakueringsplaner såsom konsulära enheten samt Asien- och Oceanienenheten. Det enda som gjorts är att den konsulära enheten förstärktes med Jenny Olsson, ambassadör för migrationsfrågor, som genom att ge fri lejd för alla som begärt det trängt undan de med reellt och inom gällande regelverk legitima evakuerings- och skyddsbehov.

För närvarande sköts arbetet på UD med evakueringen av en snabbt ihoprafsad grupp som i sig utgör en blandning av personal. Unga medarbetare har kommenderats in för att vid sidan av mer erfaret folk och personal med erfarenhet från arbete i konfliktzoner som hämtats från Sida samt de som evakuerats från ambassaden försöka göra något i avsaknad av plan.

Denna ambassadpersonal har, enligt Ledarsidornas källor, kämpat med frågan sedan hemkomsten och har fått improvisera totalt i avsaknad av ledning, plan och styrning. Icke politiska tjänstemän bistår dessa för att rädda vad som räddas kan. 

Övriga UD präglas av en passivitet förorsakad av en rädsla för att dels bli påkomna för att inte förberett organisationen i tid, dels en rädsla för att göra fel vilket även det kan påverka kommande karriärmöjligheter.

Relaterat: Dirty Dozen stärker greppet kring UD

Samtidigt pågår ett öppet gräl mellan de som skulle ha upprättat planer och ansvarat för evakueringsberedskapen och den politiska nivån, det vill säga i huvudsak mellan ”Dirty Dozen” och den politiska nivån som utsett de ansvariga cheferna. Var ansvaret skall eller kommer ligga för  haveriet som skapat genom det som bäst kan kallas för likgiltighetsuppsåt. 

De chefer på olika nivåer som redan i början på sommaren skulle ha informerat ministern och skulle börjat förbereda eller påbörja evakueringen har istället varit mer intresserade av semestrar på Fårö eller Österlen eller på annat sätt planera nästa karriärsteg på skattebetalarnas bekostnad.

Relaterat: Okända belöningssystem på UD

Det är kanske mer sannolikt än någonsin tidigare att Konstitutionsutskottet kommer att utreda vad som sker och har skett på Utrikesdepartementet dessa sommar- och tidiga dagar under hösten 2021. För redan nu står det, enligt Ledarsidornas källor klart att alla möjliga både kända och okända och från Sverige utvisade brottslingar, folk på semester under sina pågående asylprövninga samt de som fått skydd i enlighet med bland annat gymnasielagen har trängt undan sådana som haft ett reellt behov av evakuering. 

Personer som återvänt helt i strid mot vad de i andra sammanhang uppgett och med det inte bara brutit mot UD:s reserekommendationer och avrådan utan även medverkat till att personer med reellt evakuerings- och skyddsbehov nu ser ut att lämnas bakom. Undanträngda. I talibanernas våld.

Utrikesminister Ann Linde (S) har inga besked att ge vilket är helt korrekt. Linde har hela tiden hållits ovetande tills idag och får fortfarande allt ifrån ingen information till tillrättalagd information. ”Dirty Dozen” gör samtidigt allt för att sopa igen spåren efter sig där passiviteten under sommaren, då alla fick informationen om situationen i Kabul, nu skall betalas när karriärer skall räddas och förmåner skyddas.

Av andra.


Utrikesministeriets anställda beskyller ledningen för försummelser: Trakasserier utreds inte ordentligt

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/10/23/utrikesministeriets-anstallda-beskyller-ledningen-for-forsummelser-trakasserier

LARS GUSTAFSSON
HELSINGFORS

Utrikesministeriet beskylls för att trakasserier inom ministeriet och på ambassaderna inte har utretts i enlighet med ministeriets egna anvisningar.

Kritiken kommer från förhandlingsrådet Juko som representerar högt utbildade anställda bland annat inom staten och kommunerna.

Utrikesministeriet har nolltolerans gällande osakligt bemötande och sexuella trakasserier, men ministeriets egen enkät visar enligt Juko att många ärenden inte har behandlats med företrädare för de anställda, vilket ministeriets egna anvisningar skulle förutsätta.

Juko säger att organisationen flera gånger har försökt se till att frågan tas upp till behandling, men att ministeriets företrädare har försökt undvika frågan.

Verbala trakasserier och osakligt bemötande

Jukos verksamhetsledare Maria Löfgren säger till Iltasanomat att fallen handlar bland annat om att man kallar någon vid öknamn, man kommenterar någons utseende eller utesluter någon ur ett samtal.

Ulkoministeriön toimitilat Katajanokka Helsinki

Huvudförtroendemannen Kari Lehtonen vid Utrikesministeriet säger till Yle att de mest typiska fallen som UM:s personalorganisation fått kännedom om handlar om verbala kommentarer där man till exempel nedvärderar någon.

Dessutom finns det fall där man fäster uppmärksamhet vid en person genom att till exempel berömma personens hår eller klädsel. Fallen kan också handla om klappar eller oönskade beröringar.

I ett av fallen handlade det om sexuella trakasserier. Lehtonen anser att man borde fatta ett beslut i den här och i alla andra öppna frågor, inte sopa dem under mattan.

En enkät vid Utrikesministeriet våren 2018 visade att chefer vid ministeriet hade tagit emot 54 anmälningar om trakasserier. Bara i 13 fall hade ministeriet börjat utreda fallen.

Enligt dem som svarat på enkäten hade anvisningarna inte alls följts i 17 fall och i 24 fall visste den som gjort en anmälan inte hur frågan hade behandlats.

Utrikesministeriet: Frågan tas på allvar

Understatssekreterare Pirkko Hämäläinen vid Utrikesministeriet försäkrar att ministeriet tar personalens oro på allvar.

– Vi har arbetat hårt för att förebygga och ta itu med trakasserier. Vi tar det på allvar och förhåller oss mycket allvarliga till trakasserier.

Ministeriet har sedan 2010 en enhet för välbefinnande på arbetsplatsen. Hämäläinen säger att de anmälningar som har skickats till enheten har behandlats.

Utrikesministeriet tar som bäst fram en jämställdhets- och jämlikhetsplan.

– Vi strävar efter att utbilda vår personal så att även cheferna ska kunna ingripa i sådana här frågor, säger Hämäläinen.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: