En sådan individ kan omöjligen vara frisk mentalt

Fjärde fiaskomätningen i rad för Stefan Löfven - Dagens PS

2021-08-18
Olle Ljungbeck

Nu har han – Stefan Löfven –  med råge överträtt gränsen för att kunna anses mentalt frisk. Att han intellektuellt ligger under normalbegåvning vet vi sedan länge.

Denne man som inte gjort något annat än hatat SD sedan han blev statsminister har nu fräckheten att kritisera hat och  kritiska åsikter på nätet.
Enligt denne psykopat är kritiska åsikter i sociala medier ”ett problem för vårt land och för samhället i stort”.
Nu har han tydligt visat det som många av oss redan antytt – att han inte är mentalt frisk. Att kunna uttala sig på detta sätt när han med råge slår andra hatare på nätet visar tydligt att han inte inser vidden av sitt mentala förfall.
Det kan inte längre råda några som helst tvivel om denne persons personlighet. Att han är en psykopat med några av denna personlighetstyps kännetecken är helt klart. Han är maktgalen och kan för att få behålla makten gå hur långt som helst. I detta fall är han fullt jämförbar med Hitler, Stalin etc. I oförmågan att se sina egna gärningar som bl a sin hatiska natur är han oöverträffad.
Vore han en vanlig Svensson som i över minst 7 års tid slungat ut sitt hat mot de som säger sanningen skulle han varit intagen på psyket för länge sedan. Men det räcker inte med att notera ovanstående. De politiker som inte ingriper mot denne djupt sjuka person är medskyldiga till det han gör och står för. Som icke riksdags-ledamot kan jag personligen inte kräva att Konstitutionsutskottet agerar för att avsätta honom eller ställa honom inför riksrätt.
För en sådan viljeyttring måste man vara riksdagsledamot. Men hur skall vi kunna tro på vad vissa partier uttrycker om denne despot, om de inte är villiga att verkar för att Konstitutionsutskottet agerar för att få bort honom med  stöd av grundlagen?
Ifall vissa partiledare menar vad de säger om honom och hur de verbalt kritiserar hans politik skulle de handla omgående för att få honom avsatt som statsminister.
Det skrämmande är ju att i dag gör han inte något rätt utan Sveriges väg mot avgrunden blir genom hans agerande mer och mer uppenbar.
Självklart bör flertalet  partiledare som höga tjänstemän inom statsförvaltningen lastas för att han sitter kvar och Sverige mer och mer blir något som andra statschefer använder som ett varnande exempel. Den situation Sverige i dag befinner sig i och som sannolikt alltför få förstår, är på randen till kollaps på inte bara ett viktigt samhällsområde utan så gott som alla av betydelse. Att då se hur blekt ”oppositionen” agerar för att åstadkomma en förändring gör inte saken bättre.
På nästan alla samhällsområden av vikt är vi på väg mot totalt sammanbrott. Det senaste exemplet – rättsstatens totala förfall – genom exemplet där en grov  våldtäktsman och invandrare får 850 tusen kronor i ”skadestånd” för att rätten dömt honom ”felaktigt” för att vara några år äldre än han är. Samtidigt slipper han utvisning. Jag tvivlar på att man i något annat land oavsett hur lagen var skriven inte hade funnit sakliga skäl  att ge honom det straff han förtjänade. Men detta är ingen engångshändelse. I fråga efter fråga av betydelse  handlar denna usling – Stefan Löfvén – som om han medvetet har för avsikt att förstöra vårt land. Men inte endast detta utan hans tydliga stöd till de migranter/invandrare som på alla vis skadar vårt land och dess folk  verkar det som om han bestämt sig för att de skall skyddas på alla vis hur grov deras brottslighet än är och hur mycket de skadar och skändar vårt folk.
Skall de partier som nu påstår sig vilja störta denne psykopat vara trovärdiga måste de omgående föra ärendet om hans ”entledigande” från statsministerposten till Konstitutionsutskottet omgående. I annat fall är de inte trovärdiga.
Om inte så sker måste vi andra genom riksomfattande demonstrationer etc kräva hans omedelbara avgång. Skall jag som nästan 90-åring behöva ställa mig i spetsen för att åstadkomma en sådan rörelse?
Ja, jag menar allvar.


Kategorier:Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: