Klimatet

Solen varvar ner | Vetenskap | svenska.yle.fi

2021-08-09
Olle Ljungbeck

Jorden har i årmiljoner haft cykler av återkommande värme- och köldperioder.

Det har den haft och kommer att ha människans agerande förutan. Den utveckling vi har att vänta oss de närmaste hundra åren är en ny värmeperiod som vi haft ett flertal av långt innan människan fanns. Oavsett hur mycket vi begränsar koldioxid- och andra utsläpp orsakade av människan kommer det inte att påverka eller hindra den kommande värmeperioden. Som en parentes kan man fråga sig vad klimatexperter  vet om klimatet när de uttalar sig på följande sätt. ”Detta är den varmaste perioden på 100-tusen år”. Självklart är det så. Vi har ju mig veterligen haft en istid under mer än hundratusen år om vi går längre tillbaka än ca 15-tusen år.
Den nuvarande värmeperioden kommer med största sannolikhet att avlösas av en ny istid om 100-1000 år. Som i sin tur kommer att avlösas av en ny värmeperiod sannolikt efter en 100 tusenårig istid. Därefter får vi sannolikt en likartad
värmeperiod som den vi haft i de senaste 10-15000 år.
De stora problemen under den kommande värmetiden såväl som istiden kommer att vara överbefolkningen eftersom de beboeliga och användningsbara områdena på grund av världshavens höjning och världens överbefolkning inte kommer att vara tillräckliga.
Vattenhallen
Jordens befolkning skulle kanske behöva minska till högst 3 miljarder. Detta kommer självklart att leda till krig mm med medveten strävan att minska jordens befolkning. Självklart är det därför viktigare att nu medvetet gå in för att sänka födelsetalet i alla länder i stället för att tro att en minskning av koldioxidutsläpp etc skulle kunna rädda oss. Vi bör också undersöka beboeligheten på mer högt belägna områden eftersom stora delar av de låglänta områdena kommer att ligga under vatten.
Det jag skissar här är ju inget nytt. Det har skett ett flertal gånger under jordens historia. De härskande djurarterna såväl som växtarterna har gått under, men nya har kommit i stället för de utrotade arterna. Människan är väl den enda arten som har möjlighet att i motsats till tidigare arter överleva förändringar i klimat och jordens beboeliga yta. Men sannolikt kommer antalet människor på jorden att behöva minska enormt.
COP26: Greta Thunberg won't go if vaccine nationalism continues
Vi är inne på alldeles fel väg när vi tror att vi kan påverka klimatutvecklingen i någon riktning. Det kan vi inte. Och man måste fråga sig hur man kan tro att en liten flicka som inte har genomgått grundskolan en gång, kan sitta inne med kunskap om vad vi skall göra för att vända klimatet så att människan kan överleva.


Kategorier:klimatet, Media, Naturen, naturförstöring, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , ,

1 svar

  1. Kraven sänks igen. Nu kan nya poliser ha ADHD!

    Det samma gäller broilers politiker – går i Wallenberg skapad ledare utbildning från unga år utan erfarenhet – den nya skotten är Greta den ”heliga”-

    Gilla

%d bloggare gillar detta: