DEN KRAFTFULLA GLOBALA SPIONALLIANSEN SOM DU ALDRIG VISSTE FANNS

Dokument lyser över en hemlig koalition som avlyssnar kommunikation i länder över hela världen.

March 1 2018

– En sida med  Snowdens avslöjande dokument

DET ÄR EN av världens mest kraftfulla allianser. Och ändå har de flesta förmodligen aldrig hört talas om det, för dess existens är en nära bevakad regeringshemlighet.

”SIGINT Seniors” är en spionbyråkoalition som träffas årligen för att samarbeta om globala säkerhetsfrågor. Den har två divisioner, som alla fokuserar på olika delar av världen: SIGINT Seniors Europe och SIGINT Seniors Pacific. Båda leds av US National Security Agency, och tillsammans inkluderar de företrädare från minst 17 andra länder. Medlemmar i gruppen kommer från spionbyråer som avlyssnar kommunikation – en metod som kallas “signal intelligence” eller SIGINT.

Detaljer om mötena med SIGINT Seniors avslöjas i en sats klassificerade dokument från NSA:s interna nyhetsbrev SIDToday, tillhandahållen av visselblåsaren Edward Snowden och publicerad idag av The Intercept. Dokumenten lyser över koalitionens hemliga historia, de frågor som de deltagande organen har fokuserat på de senaste åren och systemen som gör att allierade länder kan dela känsliga övervakningsdata med varandra.

SIGINT Seniors Europe bildades 1982 mitt i det kalla kriget. Då hade alliansen nio medlemmar, vars primära fokus låg på att avslöja information om Sovjetunionens militär. Efter attackerna mot USA i september 2001 växte gruppen till 14 och började fokusera sina ansträngningar på kampen mot terrorism.

De viktigaste deltagarna i Seniors Europe är övervakningsbyråerna från de så kallade Five Eyes: NSA och dess motsvarigheter till Storbritannien, Australien, Kanada och Nya Zeeland. Från och med april 2013 var de andra medlemmarna underrättelsetjänster från Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige.

Alliansen – som NSA ibland kallar ”14 Eyes” – har samarbetat för att övervaka kommunikation under större europeiska evenemang, såsom OS 2004 (värd i Grekland), vinter-OS 2006 (värd i Italien) och fotbolls-VM sommaren 2006 (värd i Tyskland). Mellan 2006 och 2007, som en del av en terrorismoperation, började byråerna arbeta med ”exploatering av Internet”, som NSA beskrev som ett ”stort steg framåt” för gruppen, eftersom vissa medlemmar av alliansen tidigare varit ”Ovilliga att erkänna att det fanns en sak som Internet.”

A Canadian Navy sailor on board a helicopter patrols the waters off the coast of Somalia as they escort a World Food Programme (WFP) ship on September 17, 2008, providing an anti-pirate escort for the ship taking food aid to Somalia. The UN Security Council in June adopted a resolution authorising foreign warships to enter Somalia's territorial waters with the government's consent to combat pirates, though it has yet to be implemented. European foreign ministers agreed to set up a special unit to coordinate the fight against piracy off Somalia, raising the possibility of a EU naval mission to the region. Ninety percent of food aid is delivered to the Horn of Africa country by ship, the last lifeline for starving millions since insurgents armed with surface-to-air missiles make air and road deliveries too dangerous. AFP PHOTO/SIMON MAINA (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/Getty Images)En kanadensisk Navy sjöman ombord på en helikopter patrullerar vattnet utanför Somalias kust när de eskorterar ett World Food Program-fartyg den 17 september 2008 och tillhandahåller en anti-pirat-eskort för fartyget som tar mathjälp till Somalia.

FRÅN 2010 fokuserade byråerna på att rikta sig mot misstänkta terrorister, dela underrättelser relaterade till piratkopiering i Afrikas horn, och de samarbetade om utvecklingen av nya övervakningsverktyg och tekniker. Enligt dokumenten hade Seniors Europe sitt eget dedikerade kommunikationsnätverk som heter SIGDASYS, genom vilket varje byrå kan dela kopior av avlyssnad kommunikation. Gruppen använde också ett system som heter CENTER ICE för att dela underrättelser om kriget i Afghanistan.

Dokumenten visar att Seniors Europe håller en årlig konferens varje gång på en annan plats. År 2013 samlades till exempel gruppen i Sverige; 2011 träffades det i Storbritannien; 2010, i Tyskland; och 2009 i Kanada. 2013 uttryckte NSA ett intresse för att skapa en permanent anläggning som skulle vara värd för representanter från Seniors Europe i ett gemensamt samarbetsrum. NSA diskuterade idén med sin brittiska motsvarighet, Government Communications Headquarters eller GCHQ. Enligt NSA var britterna ”all in” på förslaget. Men från några icke namngivna medlemmar av SIGINT Seniors fanns det ”ihållande pushback” på planen.

NSA trodde att anläggningens bästa värd skulle finnas i Storbritannien, eftersom detta skulle vara ”optimalt när det gäller att ha mest flexibilitet i att ställa in operationen till förmån för Five Eyes.” Byrån föreslog också tanken på att Frankrike skulle kunna vara värd för enheten, men redogjorde för sina reservationer om att inrätta spionnavet på det kontinentala Europa. ”Vissa europeiska länder kan vara misstänksamma om att vara värd för en anläggning i sin nation”, konstaterade NSA, delvis på grund av ”därmed förbundna bekymmer för europeiska mänskliga rättigheter.” (Både NSA och dess brittiska motsvarighet, GCHQ, nekade till att svara på frågor för denna berättelse. GCHQ utfärdade ett uttalande som hävdade att de följer ”en strikt rättslig och politisk ram som säkerställer att vår verksamhet är auktoriserad, nödvändig och proportionell.”

Stillahavsdivisionen för SIGINT Seniors är yngre än den europeiska grenen. NSA bildade det 2005, i syfte att ”etablera ett samarbete för att bekämpa terrorism i Asien-Stillahavsområdet.” I mars 2007 sa NSA att det var i färd med att ”ta fram idéer för att utvidga [SIGINT Seniors Pacifics] intelligensfokus utöver terrorism.”

NSA gick igenom indiernas utvalda topphemliga material och Indien började läcka ut en del av underrättelsen.

Grundarna av Stillahavsalliansen var spionbyråerna från Five Eyes, liksom Sydkorea, Singapore och Thailand. År 2013 hade Frankrike och Indien gått med i Stillahavsgruppen. NSA var särskilt angelägen om att ha Indien ombord som en del av ett bredare amerikanskt regeringsarbete för att förbättra förbindelserna med landet, och ”kände starkt att Indiens deltagande i multilateral delning av underrättelser skulle hjälpa till att mogna sina indiska SIGINT-organ samt tillhandahålla regional ] expertis. ” I mars 2008 ledde dåvarande NSA-chefen Gen. Keith Alexander en delegation av tjänstemän – inklusive representanter från Singapore och Nya Zeeland – till New Delhi, där han frågade Indiens spionbyråer om de skulle vilja gå samman. Tre månader senare accepterade indierna.

Pacific-gruppen använde ett system som heter CRUSHED ICE för att dela information. Enligt ett NSA-dokument daterat från november 2007 är CRUSHED ICE ett säkert nätverk som möjliggör delning av hemlig underrättelse, samlad från avlyssnad kommunikation, om terrorism. ”Systemet möjliggör samarbete genom röst, binärfil / e-postutbyte, analys och rapportering, grafik och kartläggning, intressegrupper, samlingshantering och andra applikationer efter behov”, anges i dokumentet från november 2007.

För de länder som är inbjudna att delta i SIGINT Seniors finns det uppenbara fördelar. De kan lära sig nya övervakningstekniker från världens mest kraftfulla spionbyråer och samtidigt få information om sina egna länder eller regioner som de annars kanske inte har tillgång till. Men inte alla nationer som har blivit inbjudna att gå med i alliansen har hoppat ombord. Enligt ett NSA-dokument från mars 2007 vägrade Japan att anmäla sig till Stillahavsgruppen och uttryckte oro för att ”oavsiktligt avslöjande av dess deltagande skulle vara en alltför hög risk.”

En nackdel med SIGINT Seniors är risken för att en partner kommer att hantera känslig information. Detta hände vid minst ett tillfälle med Indien. När terrorister slog till i Mumbai i en serie attacker i november 2008 hade landet tagits med i Stillahavsgruppen. NSA gav indierna utvalt topphemligt material, såsom förhörsrapporter och inspelningar av avlyssnade telefonsamtal. Under veckorna efter Mumbai-incidenten började Indien läcka ut en del av underrättelsetjänsten – ”ibland verkade det som en daglig händelse,” klagade NSA:s landdepartement. NSA begränsade tillhandahållandet av topphemlig information till Indien efter upprepade varningar och möten gjorde dem missnöjda. Ändå förblev NSA, som hade placerat analytiker i Indien, fortfarande hoppfulla om att indiska underrättelsetjänster skulle ”mogna … in i NSA:s partnerbehov i Sydasien.”

SIGINT Seniors är sannolikt fortfarande aktiva idag och har förmodligen ökat sin kapacitet de senaste åren. Enligt den ”svarta budgeten” 2013 – en del av den amerikanska federala budgeten som ägnas åt hemligt underrättelsetjänstarbete – arbetade NSA det året för att stärka både de europeiska och Stillahavsområdena för SIGINT Seniors, och planerade att ”utöka nivån av [samarbete mot terrorism] och utforska andra potentiella samarbetsområden. ”

Documents published with this article:Kategorier:Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: