Självklart är invandringen / migrationen efter 2000-talet en belastning

2021-07-10
Olle Ljungbeck
Självfallet förnekas ovanstående av dem som lider av godhetssyndromet som innebär att Du inte får erkänna verkligheten och till följd av detta inte får säga sanningen.
Vad är nära 5.000 döda om inte en massaker? - Samtiden
De har inte minsta känsla för det lidande som ett stort flertal av migranterna efter 2000-talet orsakat vårt svenska folk. Inte heller vill de erkänna den materiella förödelse vi tack vare denna invandringen drabbats av. De som förnekar denna otvetydiga sanning kan inte betraktas som friska då de då också förnekar verkligheten. Därför bör de behandlas som sjuka personer i motsats till oss som utgår från verkligheten i våra resonemang.
Det som gör skillnad från tidigare invandrare (före 2000-talet) som i stort sett har smält in i det svenska samhället, och invandrare efter 2000-talet som inte gjort det, utan tvärtom är på väg att förstöra vårt land är följande:
Invandrare före 2000-talet rekryterades i huvudsak från europeiska nationer. Vi européer har en i stort sett gemensam samhällssyn, kultur, religion och historia. Dagens invandrare har en kultur och samhällsbildning som på flertalet områden helt skyltar sig från den europeiska. Flertalet av staterna varifrån invandrarna i dag kommer ifrån är till huvuddelen diktaturer. Religionen -islam- är statsreligion som innebär bl a lagstadgad ojämlikhet mellan kvinnor och män. Synen på kvinnors och mäns rättigheter är totalt olika våra. I de utomeuropeiska staterna tillåts mannen ofta med lagen som stöd, att förtrycka ja tom misshandla kvinnor. Migrantstaterna är inte heller rättsstater i Förenta nationernas mening.
PPT - Islam ─ en holistisk översikt PowerPoint Presentation, free download - ID:2950386
De stater där islam är statsreligion har inte anslutit sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter utan har en egen deklaration – Kairodeklarationen – som inte når upp till kravet för en rättsstat. 
De som inte ser och erkänner denna verklighet kan aldrig betraktas som tillförlitliga och trovärdiga varför vi alltid måste ifrågasätta deras avsikter.
Om vi ​​tar ett enda exempel (flera sådana finns givetvis) för att åskådliggöra skillnaden mellan europeisk kontra utomeuropeisk (där islam är statsreligion) invandring, ser vi klara och extrema skillnader. 
Kartan: Så här många med finländsk bakgrund bor i din kommun - Sveriges Radio Finska | Sveriges Radio
Till exempel, den finska invandringen till Sverige som sammantaget rör sig om mer än en miljon. Den har generellt sett varit enbart positiv. Det positiva som finska invandrare tillfört Sverige på olika områden går knappast att mäta. Motsatsen är de migranter, som efter 2000-talet kom från afrikanska och arabiska länder och till stor del har en icke demokratisk samhällssyn och en ”kultur” som till stor omfattning är en belastning för europeiska stater, liksom en omfattande kriminalitet.  Denna enorma stora skillnad mellan europeiska samhällen i förhållande till de samhällen från vilka invandrarna i huvudsak kommit från efter 2000-talet, gör det  helt omöjligt att samleva med under fredliga och trygga förhållanden. 
Eftersom denna skillnad gjort sig så enormt tydlig i form av mord, våldtäkter, rån, terror, skjutningar, anlagda bränder etc från migranter efter 2000-talet måste migrationen från dessa länder helt upphöra.
Eftersom S, C, MP, V inte vill se eller låta oss andra beskriva denna verklighet måste de medlemmarna i nämnda partier som vägrar att se verkligheten betraktas som eskapister. Synonymer till detta är verklighetsflykt, flykt undan nuet, samhälls-frånvändhet etc. Sådana människor är givetvis inte friska eller normala  i ordets rätta mening. Trots övertygande bevis vägrar de se eller acceptera verkligheten. Deras uppfattning av verkligheten måste därför betraktas som antingen sjuklig eller en medveten förfalskning av denna.
Detta är skrämmande, för det är precis så diktaturer och diktatorerna bygger sin makt på. Genom att förneka verkligheten, och att sprida falsk information kan de ofta hålla sig kvar vid makten så länge att de hinner rasera ett land på nästan alla områden. Alla vet vid det här laget att Stefan Löfven är den mest ointelligente och maktgalne statsministern vi någonsin haft. 
Jimmie Åkesson - Bara veckor efter den fasansfulla terrorattacken i Frankrike då en lärare fick sin hals avskuren av en islamist i Paris efter att ha visat karikatyrer på profeten Mohammed, tycks
Att med ovanstående som underlag dra slutsatsen att det finns en parallell  mellan å ena sidan Hitlers och nazismens demagogi, demonisering och förföljelse av judarna, och å andra sidan S, C, MP och V demonisering av Sverigedemokraterna (SD) och dess medlemmar är otvivelaktigt. Det finns redan invandrare anslutna till S som uttalat att de skall döda Åkesson om han får politiskt inflytande. Men det finns också S-medlemmar som hotats med uteslutning från socialdemokratin om de umgås med sverigedemokrater!
Verkligheten visar därför på ett flertal omständigheter och uttalanden som innebär samma hot och förföljelse mot Sverigedemokrater som nazisterna stod för i Tyskland. Detta tillåts ske utan att de medier som (och detta är flertalet)
sympatiserar med godhetsapostlarna och verklighetsförnekarna, liksom i Tyskland under nazismen ingriper, och därmed enligt grundlagen försvarar rättsstaten.
Tolerant Sweden Feels Political Tremors As Far-Right, Leftist Parties Make Gains | Voice of America - English
Eftersom jag är på mitt nittionde år har jag själv upplevt tiden då Hitler och nazismen var på väg att krossa vår civilisation. Mycket av det som från de styrande politikernas sida sker och uttalas i dag påminner mycket om den tiden. Sverige har med andra ord under Stefan Löfvens regeringstid avlägsnat sig så långt från rättsstatens grundläggande idé och principer, och att han får fortsätta med stöd av Annie Lööf m fl där oliktänkande val inte längre är tillåtna. 
OCH VAD INNEBÄR EN SÅDAN UTVECKLING?


Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , ,

2 svar

 1. OBS!!! De förbereder fortsatt bedrägeri och förslavning!!!!
  Oberoende panel på hög nivå uppmanar G20 att lansera en ” global affär ” för att förhindra katastrofala kostnader för framtida pandemier
  Fredagen den 9 juli 2021 presenterade den oberoende G20-panelen på hög nivå för att finansiera det globala samhället för beredskap och reaktion mot pandemier sin officiella rapport för G20: s finansministrar och centralbankschefer.
  https://www.g20.org/high-level-independent-panel-urges-the-g20-to-launch-a-global-deal-to-prevent-catastrophic-costs-of-future-pandemics.html

  Gillad av 1 person

 2. Bara orden JUDE, FÖRINTELSE, GASKAMMARE får de flesta att må fysiskt och psykiskt illa. Skulle de förstå skulle de istället må fysiskt och psykiskt illa av att inse hur hänsynslöst, fräckt och grymt detta pågående bedrägeri är och vilken fruktansvärd tragedi det ger och har givit upphov till. Förintelsen är en av historiens största bedrägerier. Myten om den används varje dag för att försvaga tyska folket, vita européer och nationalister. Den används för att få alla i västerländska länder att känna skuld. Den används för att visa hur förkastligt det är att prioritera sina egna intressen, framför andras. Den används för att försvaga vårt instinktiva skydd av vår egen familj och vårt folk. Den används för att ingjuta i var och en av oss att ett avslag i ett asylärende är ett upprepande av förintelsen. Den används för att försvaga vårt motstånd mot det pågående folkmordet på vita i varje vit nation i världen. Den används för att få oss att tro att allt som förknippas med Tyskland under andra världskriget är den ultimata ondskan. Tron på denna lögn leder till vår egen undergång. Vi måste sluta låta oss luras. Vi måste ta tillbaka våra egna hjärnor och bryta hjärntvätten. Förintelse-myten har gjort att vi tappat förmågan att tänka själva. Det är precis det som händer nu också med denna ”Covid-19”- bedrägeriet, människor kan inte tänka själva. Förintelsen finns där hos var och en av oss som ett ständigt filter genom vilket vi ser på världen. De flesta av oss ställer inga frågor. Vi tror att ”förintelsen” är en självklar sanning. Vi tror att den har hänt och därför inte behöver undersökas. Det känns inte bra inombords att ställa kritiska frågor och vara undrande om ett så vidrigt brott. Vi vet ju redan vem som varit ond respektive god, eller hur? Vi vill vara goda. Vi vill tro. De som tvivlar är onda, så har man sagt. Därför låter vi oss hellre luras och går under som folk och civilisation. När Hollywood får bestämma så vinner en fictionfilm alla priser om de onda tyska soldater som godtyckligt bestämmer över liv och död. Ingen som helst koppling till det som visas i filmen finns till någon verklig händelse. Ändå tror många att detta är något som hänt. Filmer som länge varit standard i Hollywood och precis som i fallet med Schindler’s List så tror de flesta som ser filmen att så här gick det till i verkligheten. Vi är helt enkelt konditionerade, efter decennier av hjärntvätt, att helt okritiskt ta in detta och eftersom detta tema upprepas och upprepas sätter sig till slut en bild i våra hjärnor att tysken är ond. Tyskar gör onda saker utan någon som helst anledning. Här pågår programmering av våra hjärnor – verklighet och fiction smälter samman. Hollywood bestämmer vem som är ond och vem som är god. Att judar i Tyskland förlorade sina medborgarskap, sina möjligheter att äga media och så vidare var fullt lagliga beslut och handlade om att tyskar skulle bestämma de politiska villkoren i Tyskland. Förintelsen är en propagandabluff, men att man satte judar i arbetsläger när man expanderade österut stämmer såklart. Det var krig och judar uppfattades som potentiellt fientligt sinnade till Tyskland och många av dem som satt i läger var också det i praktiken. Att behandla en folkgrupp som ett kollektiv var heller inte på något sätt unikt för Tyskland. Den amerikanske presidenten Roosevelt delade exempelvis ut en rad order, som klassade japanska, tyska och italienska medborgare som ”fientliga utlänningar”. 110 000 amerikanska medborgare som råkade ha japansk härkomst spärrades in i amerikanska koncentrationsläger eftersom de var ”fientliga utlänningar”.

  Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: