Läkare vill stoppa covid-vaccinering


Stoppa vaccinerna mot covid-19 då de utgör en risk för folkhälsan. Det är budskapet från två svenska läkare som menar att man istället bör förebygga och behandla med preparat som visat sig både säkra och effektiva mot covid-19. Läkemedelsverket avfärdar dock påståendena.

Hanna Åsberg, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin, och läkaren Glenn Dormer, står bakom initiativet Bota Sverige vars syfte är att öppna upp debatten kring covid-19. Under en presskonferens i Stockholm förra veckan läste de upp ett öppet brev riktat till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Normalt sett ska vi ha en medicinsk debatt som är öppen, saklig och nyanserad.

– Hanna Åsberg, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin

Brevet tar upp en rad aspekter rörande covid-19-situationen och hur den hanteras i Sverige. Bland annat påpekas att det inte finns någon signifikant ökning av de totala dödstalen under 2020 jämfört med de senaste 20 åren i Sverige.

Enligt Hanna Åsberg finns därmed inget som talar för att vi har en pandemi i vanlig bemärkelse, och att det därför inte är befogat att utsätta befolkningen för osäkra vacciner.

– Det viktigaste och mest akuta är att stoppa covid-injektionerna, för vi ser stora risker att det här skadar folkhälsan, säger hon.

Hanna Åsberg, läkare och specialist i allmänmedicin, anser att det är djupt oetiskt att man nu även vill börja ge barn ett vaccin som inte genomgått långtidsstudier

Nödgodkända vaccin

Hanna Åsberg är inte vaccinmotståndare, men menar att det här är en helt annan sak.

– Det är en helt ny teknik. Det handlar inte om vacciner i traditionell mening utan är en form av genmodifierade läkemedel som aldrig tidigare använts på människa.

Vidare pekar hon på att vaccinerna endast har villkorade godkännanden från hälsomyndigheter världen över.

– Det finns inga längre observationsstudier på dem, så det säger sig självt att det är riskabelt att injicera en stor del av befolkningen på så kort tid med det här.

Sedan vaccineringen inleddes har en mängd biverkningar rapporterats i Sverige och andra länder. Bland de allvarligaste är blodproppar och blödningar som lett till dödsfall.

Hanna Åsberg säger att vissa forskare befarar att fenomenet kan orsakas av virusets spikprotein – en del av viruset som vaccinerna får kroppen att själv börja bilda i syfte att skapa ett skydd mot svår covid-19, och som enligt vaccintillverkarna bildas i en form som inte kan skada kroppen. Dessutom menar hon att det finns en risk för att vaccinerna kan orsaka en förstärkt immunreaktion så att man blir svårare sjuk när man utsätts för ny virussmitta.

– Det är också de tendenserna vi ser i kurvorna i statistiken hittills. I de länder som har påbörjat injektionsprogrammet går kurvorna åt fel håll för dödlighet, sjukhus- och intensivvård, säger hon.

Läkaren Glenn Dormer höll tillsammans med Hanna Åsberg presskonferensen i Stockholm

Förebygga och behandla

Istället för att ge människor ett vaccin som saknar långtidsstudier vill de båda läkarna föra fram att det finns effektiv förebyggande prevention och behandling mot covid-19 som inte går ut till allmänheten.

– Det går att förebygga och behandla svåra former av covid så att man drastiskt kan minska sjukhusinläggningar och dödsfall, säger Hanna Åsberg.

Hon nämner läkemedel som Ivermectin och en kombination av Hydroxiklorokin, zink och Azitromycin som visat sig vara effektivt mot covid-19 i flera studier, och som används i vissa länder, samt att D-vitaminnivån är avgörande för risken att drabbas av svår covid-19.

– Officiellt finns inga argument för att inte använda dessa preparat, men jag tänker att det är ekonomiska intressen. Läkemedelsbolagen tjänar inga pengar på att sälja de här preparaten, men de här injektionerna tjänar de många många miljarder på.

Läkemedelsverket avfärdar kritiken

Epoch Times har kontaktat Folkhälsomyndigheten, som hänvisar till Läkemedelsverket. De båda myndigheterna hävdar dock att vaccinerna är säkra och gör större nytta än skada.

Läkemedelsverket skriver på sin hemsida:

”De vacciner som är godkända i Sverige och EU har villkorade godkännanden, vilket innebär att det finns krav på företaget att sammanställa ytterligare dokumentation som inte funnits med vid godkännandet. Myndigheterna har dock gjort bedömningen att det finns tillräckligt med belägg för att vaccinerna är effektiva och har en acceptabel säkerhetsprofil, samt att tillverkningsprocessen uppfyller de krav som ställs.”

Vad gäller de läkemedel som nämns ovan säger läkemedelsverket att det inte finns övertygande vetenskapliga belägg för att de kan användas för att förebygga eller behandla covid-19.

Fler läkare och forskare varnar

Bota Sverige är ett av många initiativ världen över där forskare och läkare går ut och varnar för såväl covid-vaccinerna som lockdowns och vaccinpass.

– Problemet är att det tystas ner, det censureras, och man råkar ut för repressalier om man går ut och pratar om det här offentligt, säger Hanna Åsberg.

– Men det i sig säger mig att det är något fel med hela debatten, för normalt sett ska vi ha en medicinsk debatt som är öppen, saklig och nyanserad. Det är jätteviktigt i vetenskaplig utveckling att alla argument och olika studier får komma fram.Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: