Allt är en illusion

23 juni 2023
Peter B. Meyer

http://finalwakeupcall.info/en/2021/06/23/all-is-illusion-7/

5:e dimensionella medvetandet
Allt är falskt
Kunskapsklyftan mellan den vakna och de sovande fåren
Kämpar för en fantastisk framtid
Den magiska matrisen i vår vilseledande värld
Betydelsen av att vara vaken

Sanningen är enhetlig medvetenhet som är motståndet mot lögnens illusion

Det kaos som mänskligheten och planeten jorden genomgår är tyrannernas fall; Drakonisk lag viker för enhetlig medvetenhet och universell lag. Deep State-imperiet baserat på gamla lagar har ingen grundval kvar, det kommer att misslyckas, och tar ner alla dem som bor inom dess murar. De religiösa, politiska och bolagsföretag som inte är ställda upp på rät linje till enhetsmedvetenhet eller universell lag, känd som ”Sanningen”, måste antingen omstruktureras eller misslyckas.

Vad människor verkligen borde skrämmas av är inte rädslan för att dö av en infektion i Covid-19, utan av terrorn utförd av dem som styr världen och som skrämmer alla nationer till underkastelse med syftet att uppnå total despotisk maktkontroll i engång fri nation. Covid-19 eller Corona är inget annat än science fiction och världens största bluff.

Allt som inte finns på den specifika jordfrekvensen för uppvaknande och läkningsprocess i betydelsen öppen för inkommande uppstigande energier, – inkommande gyllene vågor av harmoniska frekvenser och enhetsmedvetenhet – måste antingen förvandlas eller misslyckas. Detta inkluderar våra kroppar, vilken tar hänsyn till vad som vanligtvis kallas uppstigningssymptom. Det är inte fantasi, den är mätbar, verklig vetenskap och fakta.

Frekvensterapi är den nya vägen till läkning, men även överlevnad från dödliga Covid-injektioner vilka utgör en verklig möjlighet för injektions-förnekare, som för sent har insett att Covid-injektionen är kabbalens botemedel för avfolkning av mänskligheten. Enligt specialister, är deras förväntade livslängd högst tre år, med höga risker för alla typer av obotliga sjukdomar, såsom Alzheimers.

The Plasma Energy Med Beds
MedBeds

Frekvensterapiforskning för läkning av giftiga Covid-injektioner har krönts med fullständig läkning. Ett dussin injicerade och behandlade patienter är tillbaka på sin normala hälsonivå. Många olika frekvenser appliceras samtidigt i denna homeopatiska ofarliga behandling, jämförbar med uppdateringen av en hårddisk i en dator, men i detta fall gäller det en uppdatering av immunsystemet och DNA-strukturen som omprogrammeras helt och eliminerar autoimmuna sjukdomar som orsakas av injektionen. Mer information via e-post.

5:e dimensionella medvetandet

Lyckligtvis, på grund av den planetariska snabba övergången från 3D till 5D som nu resulterar i en ökad efterfrågan på öppenhet av mänskligt kollektivt medvetande, kommer ett ständigt växande antal modiga människor fram, för att avslöja vad de vet om vad som varit fördolt i årtionden, till och med i århundraden, och troligen i tusentals år. Till exempel; regeringar ljuger mellan tänderna för allmänheten om vaccinsäkerheten och allt annat de instruerats om av sina marionettmästare för att sätta dig i en illusion av flagranta lögner.

Medvetenhet och enighet är udda ting i elitens sociala ingenjörsprogram. I verkligheten påverkar pandemin det sociala medvetandet. Viss förståelse är nödvändig för att hjälpa till med att identifiera de sociala teknikprogrammen, den globala elitens planer, och hur man inte blir ett offer för dem. Den globala eliten vill att befolkningen ska minskas med 90 %. De vill ha total kontroll och övervakning av alla aspekter av ditt liv. De vill ha socialism, med makten och rikedomen i sina händer.

Medvetande och enhet är ett direkt hinder för deras planer. Det är anledningen till att de vill ta bort allt av värde från oss. De gör detta i namnet av att bevara planeten Jorden och dess klimat. Om alla sätts i karantän och rör sig omkring i elektriska fordon med begränsad räckvidd, kan de bättre kontrollera oss. Var säker på att alla klimat och andra nya bestämmelser är utformade för att inspärra resten av oss i begränsade områden.

Allt är falskt

Religion betraktas av vanligt folk som sant, av de kloka som falskt, och av härskarna som användbart. Kom ihåg: Allt är falskt! Ju tidigare människor vaknar upp i denna villfarelse desto bättre. Framför allt kan du vara sann och äkta mitt i allt detta. Låt inte det ta dig ner; låt det istället bli en utmaning som hjälper oss att nå vår potential att tillämpa den.

Den verkliga sanningen inom kyrkan har blivit avslöjad som pedofiler, väktare av kvinttriljoner verklig stulen rikedom, de som döljer historisk litteratur om den sanna mänskliga historian, dokument och originalbibeln. De har medvetet dolt vår antika historia, deras mord och begått bedrägerier.

Penningsystemet är hjärtat hos reptil-ormen. Hugg av ormens huvud och resten kommer också att dö. Det finns inget behov av våld, inga vapen, inga fanor, inga slagord, inget grupptänkande – bara en enhetlig globalt samlad oenighet kommer att bryta ner det systemet.

Glöm uppdelningen mellan raser och religion, dessa påfördes oss genom kabbalens ”söndra och härska” -princip – världen har nått en historisk vändpunkt. Avsluta bara det fascistiska NWO-banksystemet. Nu är det dags för handling. Global oenighet kommer att bryta sönder systemet – den makt som maktmänniskorna en gång har gett kabbalen, måste tas tillbaka.

Kunskapsklyftan mellan den vakna och de sovande fåren

Förstå, det är mycket lättare att kämpa för principer, än att leva upp till dem, och det krävs en långt modigare individ för att stå upp för det som är rätt och spotta auktoriteterna rätt upp i ansiktet, än det är att blint följa order av rädsla för konsekvenser. Förstå, vi är alla ett, och nyckeln till verklig förändring och enhet i denna värld ligger hos kärleken. Det är dags för världens människor att förstå, att skillnaden mellan oss är en illusion. Där finns ingen uppdelning, det är dags att förstå sanningen i detta. Det är genom att ständigt främja illusionen av splittring, som deras system kan fungera på allmän etablerad efterlevnad. Sluta följa dem, och deras system stängs ner.

Det är absolut nödvändigt att minska kunskapsklyftan mellan den vakna kunskapen och de sovande fåren. ”Ingenting är vad det verkar vara” och detta måste bli allmänt känt. Det finns ingen pandemi och Covid-viruset existerar inte, eftersom ingen forskare har kunnat lokalisera detta virus, de har inte hittat några bevis som stöder asymptomatisk överföring av coronaviruset.

Vi är beredda att utrotas av vår egen mutade regering, under kontroll av det satanistiska Deep State. Denna satanistiska kontroll är resultatet av en mycket välorganiserad långsiktig konspiration, med syftet att upprätta den nya världsordningen, baserad på den Luciferiska revolutionen, mot Gud och naturen.

Kämpar för en fantastisk framtid

Deep States imperium kollapsar. Ljuset kommer i vår väg. Centralbankens ekonomi håller på att kollapsa, och vi ser redan en nedåtgående spiral, med devalverande fiat-valutor, som snart kommer att leda till hyperinflation. En krasch är nära förestående, eftersom bankerna förlorar biljoner varje kväll. Kollapsen kommer att bli kort och intensiv innan QFS kan tas i bruk.

Vi patrioter, kämpar för en fantastisk framtid, som är verklig och som händer. För att nämna några saker som kommer; fri energi, interstellära resor, Tele-tidsresor, ett tillgångsbaserat monetärt system, naturliga botemedel för läkning, avslutandet av penning-skumraskaffärer av kroniska sjukdomar på planeten såsom cancer, metodiker för att städa upp atmosfären från giftiga och katastrofala Chemtrails, effekter av geoteknik och att avslöja farorna med GMO-livsmedel. En återgång till 100 % ekologiska livsmedel, som ger näring utan gifter, avbrytande av 5G och ett stopp för toxiska vaccinationsprogram. Med andra ord, är det en riktig guldålder vi har framför oss. Många fenomen som har varit dolda kommer att avslöjas, och mycket av historien som har gått förlorad, kommer att avslöjas.

Den magiska matrisen i vår vilseledande värld

Hur kunde en grupp satansdyrkare, tillbedjande Luciferianer, infiltrera de högsta nivåerna av regeringen, Vatikanen, militären och till och med hemliga sällskap, såsom Tempelriddarna, frimurarna, Jesuiterna och Malteserriddarna? Deras lögner måste ha varit djupgående och omöjliga att särskilja från sanningen, eller något ännu värre.

Sedan årtusenden av design lever mänskligheten inom ett konstgjort skapat magnetiskt hologram ingjutet i den 3 dimensionella miljön som är livegen med Deep State Agenda 2030. Slutförandet av denna Agenda omfattar en 90 %-ig befolkningsminskning och full förslavning av de överlevande robotiserade tjänarna. Dagens värld är ett hologram, designat och drivs av svarta ockulta trollkarlar från andra världens reptiler, som mänskliga hybrider, de är härskarna över bedrägeri och sinnesstyrning (mind control).

Under Enki-eran som omformade den organiska och gudomliga människo-kroppsformen före den stora Syndafloden och Noaks ark, till dagens genetiskt nedgraderade människokropp, genom att koppla bort majoriteten av DNA-strängar, med avsikten att koppla bort mänskligheten från dess Stora Kosmiska Intelligens.

Betydelsen av att vara vaken

Massiv mind control realiseras genom kontrollen av massmedia, som bara avger negativa nyhetsströmmar via TV, radio, veckotidningar, dagstidningar, för att kapa den mänskliga hjärnan, för att upprätthålla kontrollen över människors verklighetsuppfattning. Kollektivt beteende utförs genom människors tankar, manipuleras noggrant med kunskapen om hemlig esoterisk och forntida vetenskap. Det har allt att göra med jordens magnetiska rutfält av frekvenser att göra, som omger planeten, för att överföra människors energier till en visuell holografisk representation av verklighet. Genom att fånga människors medvetande skapar man på förhand designade verkligheter.

Ursprungligen har mänskligheten skapats av den stora SKAPAREN med odödliga eviga själar. Avstängningen blev nödvändig för förverkligandet av mind control-programmering. Mänskligheten var tvungen att hålla sig med låg vibrationsfrekvens för att uppnå en kontrollerad och illusionär verklighet, som annars inte skulle ha varit möjlig. Ändå kunde reptil-hybriderna inte leva på jorden under den ursprungliga högre vibrationen.

Vad vi kallar vår verklighet, är i själva verket en kollektivt skapad och föränderlig dag för dag magisk matris, dvs. magnetisk illusorisk miljö, och om den inte övervakas konstant kommer vibrationen att stiga till en högre frekvens, vilket för reptilerna blir ohållbart.

Det finns tiotals miljoner människor på jorden som är helt i tjänst för de mörka krafterna, samtidigt som de inte ens vet om det. För pengar, berömmelse, status och belöning är de villiga att genomföra Agenda 2030. Dessa individer finns i regeringar, media, storföretag, utbildning, medicin, religion, militär, vetenskap, Hollywood, ja, praktiskt taget överallt. I det offentliga livet blänker de med pyramidsymbolen, såsom Merkel och Macron ofta gör, genom att visa det allseende ögat, gör hemliga handskakningar för att visa att de står i Mörkerkrafternas tjänst, utan att veta vad Mörkret verkligen vill ha av dem!

Deep State-kabbalen har varit starkt involverad i skapandet av en helt ny och ännu mer skild människokropp för alla de själar som fångas in i Matrix. De flesta av oss är individer som är fördummade långt ner under deras nivå av vårt intellekt, men för Deep State är vi bättre kontrollerbara genom datorn, genom att man tagit bort vår fria vilja utan något annat val än vad de behöver.

När den fria viljan från majoriteten har tagits bort, blir de rädda och anhängare, de ber om mer skydd från regeringen, med fler begränsningar för att känna sig tryggare, vilket händer nu, enligt Covid-reglerna. Detta är den nyskapade människokroppen som redan lever runt oss i miljoner, omöjliga att vakna upp ur sitt slaveri. Det här är de varelser som Deep State gillar mest. Människor som inte vill ha frihet, men med säkerhet passar in i matrisfängelset, utformat för att leva i låga och giftiga vibrationer. För läsare som tycker att detta är för långt gånget, se dig omkring och observera de många ansiktsmaskerna, Chemtrails, farorna med strålnings-utsläpp genom microvågsugnar, smarta mätare, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G och snart 6G.

Den verkliga planen för den högsta echelon-kabbalen är att bli av med den gamla frånkopplade människokroppsformen, genom att döda 90 % av den existerande befolkningen genom att förgifta dem genom mat, vaccination och läkemedel, för att utrota den gamla kroppskonfigurationen som inte längre är av deras intresse.

När detta är fulländat, kommer det att vara omöjligt för någon med en verkligt fri vilja att stå upp mot detta övertagande. Under tiden blir Covids begränsningarna allt mer synliga dag för dag.

Den som inte är vaken, lever sitt dagliga liv inom matrissystemet och tyst samtycker till det, utan att tala emot det. Alla ingår automatiskt oavsett om de gillar det eller inte. Om inte åtgärder vidtas för att välja bort denna matris.

Tänk på det; denna matris kan fortfarande förstöras idag, så gör det omedelbart, eftersom det här är vår sista chans att uppnå fullständig förstörelse av Deep State-kabbalen. Vi kan lita på hjälp från utomjordiska allianser som hjälper TRUMP-TEAM och patrioterna. Bli en patriot och gör detta till vår ömsesidiga plikt att starta verklig fred på jorden till mänsklighetens välbefinnande.

Where We Go One We Go All

Vår frihet måste kämpas underifrån av oss själva, inte uppifrån. Vi alla tillsammans måste avvisa våra regeringar och deras regler, de är dockorna till Deep States kabbal marionettmästare. Kom ihåg: om vi inte själva startar denna befrielseprocess, har friheten inget värde och vi kommer inte att bestå!

Bli medlem i The Final Wakeup Community som är skapad för att leda läsare och deltagare runt om i världen. Det är de väckta som en gång har blivit patrioter, gå med i kampen för att ta bort den globala maffian från planeten Jorden. Planeten Jorden är vår, och vi kommer själva att bestämma hur vår värld ska drivas i harmoni och evig fred och evigt välstånd. Varje individ bidrar enligt sin egen insikt och förmåga.

Deltagande i FWC på TELEGRAM erbjuder fördelen att de ständigt uppdateras om den senaste utvecklingen. Vi är i den sista fasen av vår kamp, för vilken tillförlitliga uppdateringar är en prioritet. Bli medlem och gå med i vår globala kamp mot den globala maffian.
Det är viktigt att bilda och upprätthålla självstyrande samhällen för att säkerställa att förtryck och terror aldrig kommer att ske igen. Var beväpnad med sanningen och gå med i

Final Wakeup Community

The True Truth Tellers

FWC-TELEGRAM-GRUPP
Dela våra artiklar och skicka dina inlägg
Du är inbjuden att gå med, klicka på den här LÄNKEN
Håll koll och prenumerera gratis, det finns mer …


WakeUpFriends
WakeUpFriends i Sverige

DU som bor i Sverige kan med fördel ansluta sig till en lokalförening inom WakeUpFriends. Hitta en förening nära dig här!

Karlstad har 2 grupper, Vaknavänner Karlstad
och
Upplysta vänner i Värmland för vilken jag är kontaktperson. 
VÄLKOMMEN IN I GEMENSKAPEN!
Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

4 svar

 1. Tack för ett mycket bra och intressant brev 😊 .
  😊 Elisbaeth

  Elisabeth Gräns
  Hela Människan i Utveckling
  http://www.iutveckling.se
  elisabeth.grans@iutveckling.se
  0703-880550

  Gillad av 1 person

 2. Bidens teammedlem kallar barn en fara för miljön
  https://www.foxnews.com/politics/tracy-stone-manning-population-control
  … De startade med krig mot kosor och bönder och avancerade vidare till krig mot mot barn och mänskligheten
  -de gått vidare från fascism till eliminering av all levande på jorden – komplett sinnessjukt…!!!!

  Gillad av 1 person

 3. The $1, $5, $10, $20, $50, $100 Money Conspircay. Secrets of US Money

  Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: