Hemliga biolabb och läckor

Publicerat  av mychina
Karl Wang
https://mychinaway.blog.se/hemliga-biolabb-och-lackor/

Säkerhet existerar knappas vid dessa amerikanska biolabb och biovapenlabb som USA placerat i åtskilliga länder, men där arbetar man med dödliga patogener som inte har något vaccin eller botemedel. Det sägs röra sig om tusentals hemliga biovapenlabb utspridda i ett flertal länder.

Kina upptäckte redan 2015 att USA kraftigt utökade sina biolabb och biovapenlabb i ett flertal länder, särskilt de som sysslade med biologiska vapen. Sedan 2015 har Kina arbeta med att planera sitt försvar mot en eventuell amerikansk attack. USA påbörjade sin utveckling av biologiska vapen 1942 vid Fort Detrick i Maryland, USA. USA har använt biologiska vapen i de flesta konflikter man skapat eller deltagit i efter WW2. 1972 skrev USA under Biological and Toxin Weapons Convention, och då flyttade man det mesta av utveckling och testning utomlands.

USA har idag offentligt medgett att Pentagon har biovapen laboratorier i 25 länder. Det är känt att USA driver minst 200 biovapenlaboratorier för att utveckla biologiska vapen. Många hävdar att det snarare rör sig om över 2 000 biovapenlaboratorier.

Länder med USAdrivna biovapen labb. Källa USAs Department of Defence

Bara i Ukraina är åtta amerikanska biovapen laboratorier kända

Inom USA driver man åtta nivå 4 biologiska laboratorier och har två under byggnad. Storbritannien driver fyra och har ett under byggnad, och in associerade länder som Australien, Tyskland, Sverige, och Kanada driver man ytterliga biolaboratorier. Verksamheten är hemlighetsstämplad.

Det är okänt vilka som i verkligheten drivs av USA militär, men Fort Detrick i Maryland är definitivt ett militärt forskningslabb under militärens kontroll

Biosäkerhet som saknas

Säkerheten vid dessa amerikanska anläggningar är inte bara bristfällig, utan ofta obefintlig. Vi har grävt i detta på djupet.

Flaskor med bioterrorbakterier har försvunnit. Labb-möss infekterade med dödliga virus har rymt, och vilda gnagare har byggt bo med forskningsavfall. Nötkreatur som smittats i universitetets vaccinexperiment har upprepade gånger skickats till slakt och köttet såldes för mänsklig konsumtion. Redskap som är avsedda att skydda laboratoriearbetare från dödliga virus som ebola och fågelinfluensa har inte fungerat, upprepade gånger.

Utredningar har identifierat hundratals farliga fel, säkerhetsöverträdelser och nära incidenter har inträffat i biologiska laboratorier USA de senaste åren, vilket satt forskare, deras kollegor och ibland till och med allmänheten i fara. Man har konstaterat att övervakningen av biologiska forskningslaboratorier i USA är fragmenterad, ofta hemlighetsfull och till stor del saknar kontroller. När forskningsanläggningar begår de allvarligaste säkerhetsöverträdelserna – som mer än 100 laboratorier har – håller federala tillsynsmyndigheter både deras namn hemliga, och vad som hände.

Särskilt oroande är missöden vid institutioner som arbetar med världens farligaste patogener i biosäkerhetsnivå 3 och 4, de två högsta säkerhetsnivåerna. Ändå finns det ingen offentligt tillgänglig lista över dessa laboratorier, inte heller av omfattningen av deras forsknings – och säkerhetsregister är i stort sett okända för de flesta statliga hälsomyndigheter som har ansvar för att reagera på sjukdomsutbrott. Inte ens den federala regeringen i USA vet var alla är, och varningar har utgått i åratal.

Grävande journalister

Grävande journalister har identifierat över 200 av dessa laboratorier med högsta säkerhetsklassning i alla 50 stater. De drivs av myndigheter, universitet och privata företag. De är utspridda över hela USA, en del ligger i bostadsområden och nära restauranger och livsmedelsbutiker.

Laboratorieolyckor har hänt 2014 med mjältbrand, ebola och fågelinfluensa. Myndigheter är oroliga och har till exempel upptäckt glömda injektionsflaskor med dödligt smittkoppsvirus, och anser laboratoriesäkerhet och tillsyn är otillräcklig för att skydda arbetare och allmänheten

Försvarsdepartementet i USA har avslöjat att ett av deras laboratorier i Utah felaktigt skickade prover av levande mjältbrand – istället för dödade exemplar till laboratorier över hela USA plus en amerikansk militärbas i Sydkorea, där 22 personer behandlades med antibiotika på grund av deras möjliga exponering för bioterror patogenen. Så många som 18 laboratorier i nio stater har mottagit proverna.

I USA är de allra bästa laboratorierna inte säkra”, säger Marc Lipsitch, professor vid epidemiologi vid Harvard University. De systemiska säkerhetsproblemen som identifierats vid laboratorier har väckt frågor om vad som pågår “Det är en fråga av viss oro”, säger Berns, en framstående professor emeritus i molekylär genetik och mikrobiologi vid University of Florida.

Fort Detrick i Maryland är en av USAs största forskningscampus som etablerades 1942 av den amerikanska armén i ett hemligt program för att utveckla biologiska vapen. Det anlitade lra Baldwin, en biokemist, för att starta upp och driva programmet och att hitta en plats för det. Baldwin valde en huvudsakligen övergiven National Guard-base som hette Detrick Field i Maryland. I mars 1943 tillkännagav den amerikanska armén att den döpte om platsen till Camp Detrick och utsåg det till huvudkvarter för arméns biologiska vapenutveckling.

1949 skapade den amerikanska armén specialoperationsavdelningen för att hitta militära användningar för giftiga bakterier och toxiner. Samtidigt etablerade Allen Dulles, då chef för ClAs hemliga verksamhetsdirektorat, ett tanke-kontroll-projekt som hette MK-ULTRA.

1951 anställdes kemisten Sidney Gottlieb vid Fort Detrick för att finna en kemisk-biologisk metod för att utöva tankekontroll. Gottlieb genomförde hemliga psyko-kemiska experiment på människor och testade en mängd läkemedelskombinationer, ofta i samband med tortyr. I början av 1960-talet övergavs programmet som ett misslyckande. Gottlieb fortsatte att använda Fort Detrick för att utveckla och lagra CIAs arsenal av gifter. Han lagrade biologiska medel som kan orsaka sjukdomar som smittkoppor, tuberkulos och mjältbrand (Anthrax)

1970 beordrade Richard Nixon alla myndigheter att förstöra sina lager av biologiska gifter, Nästan 11 gram ytterst potent skaldjurs gift vid Fort Detrick undgick dock förstörelse. Toxinet upptäcktes och förstördes inte förrän 1975. Det väcker frågan, vad finns idag vid det topphemliga laboratoriet vid Fort Detrick. Vad är det som militären i USA inte berättar. Det finns väl baserade misstankar att covid-19 har sitt ursprung i Ford Detrick. USA har lagt locket på och raderat all information.

2011 rapporterade ABC News om att dödligt cancerkluster hittades nära Fort Detrick, där mer än 100 invånare i närliggande regioner led av dödlig cancer.

I juli 2019 stängdes Fort Detrick mycket plötsligt av de amerikanska myndigheterna (CDC) som hittills har mörkat all information om den plötsliga stängningen med motiveringen “nationella säkerhetsskäl”. Det är dock känt att Fort Detrick stängdes efter upprepade mycket allvarliga problem med biosäkerheten.

I augusti 2019 bröt en oförklarlig lungsjukdom ut, som man först trodde hade samband med vaping eller rökning av e-cigaretter, ut i regioner som gränsar till Fort Detrick, med kluster av fall i Wisconsin och på flera andra håll. Symptomen var identiska med covid-19 symptom inklusive lunginflammation. USA har lagt locket på och mörkar allt.

I april 2020 återupptog Fort Detrick sin fulla verksamhet efter en åtta månaders stängning. Inga förklaringar har gets av myndigheterna eller militären i USA. All information har raderats och locket är på.

Förödande konsekvenser

Konsekvenserna kan vara förödande om läckor skulle inträffa med lab-skapade stammar av dödliga influensavirus som är avsiktligt konstruerade för att lättare spridas än normalt säger David Relman, mikrobiologiprofessor vid Stanford University. Det är detta man kallar ”Gain of Function”, ett virus manipuleras för att smita lättare och spridas fortare, vara mer skadligt, och vara svårare att bekämpa, folk blir sjukare och avlider. Detta är precis vad man vet pågick att Fort Detrick, och det är precis sådana egenskaper covid viruset uppvisar.

Covid -19 har uppvisat just den egenskapen att lättare kunna spridas, och första kända misstänkta fallen uppträdde just nära Fort Detrick. Det finns omfattande spår i USA av covid viruset sedan lång tid tillbaka, medan man hittills inte har upptäckt några spår i Kina före 8 december 2019. Tiden sammanfaller med att en amerikansk militär sportdelegation besökte Kina. Oberoende granskare säger sig ha identifierat personen som ofrivilligt förde med sig smittan till Kina. Kina har begärt att USA gör all information tillgänglig om deltagarna, som blodprov, där man eventuellt kunde hitta antikroppar. USA har lagt locket på och vägrar allt samarbete.

Vid laboratorier med hög säkerhet i USA pågår experiment med läkemedelsresistent tuberkulos, exotiska influensastammar, SARS och MERS-virus, pest, mjältbrand, botulism, ricin och ebola och Marburg hemorragiskt virus, detta enligt intervjuer. Och mer än 20 000 sidor med interna laboratoriesäkerhetsregister och incidentrapporter från laboratorier över hela USA.

Studier görs också på ett brett spektrum av bioterrorismpatogener som är mindre kända för allmänheten, såsom de medel som orsakar exotiska sjukdomar som tularemi, Q-feber och melioidos. Ytterligare andra är inriktade på patogener som utgör allvarliga ekonomiska risker för jordbruket, såsom mul- och klövsjuka, brucellos och “galna ko” -sjukdom. I några få laboratorier har experiment gjorts med influensastammar och andra virus som avsiktligt har gjorts farligare i studier som försöker förstå hur de kan mutera naturligt. (Det som kallas ”Gain of Function)

Redovisning saknas

Det finns ingen fullständig redovisning av laboratorieolyckor eller laboratorieförvärvade infektioner i USA eftersom det inte finns något universellt obligatoriskt krav för rapportering, och inget system för att analysera trender för att bedöma nya biosäkerhetsrisker och sprida lärdomar på regelbunden basis.

Mellan 2006 och 2013 rapporterade laboratorier till federala tillsynsmyndigheter om cirka 1 500 incidenter med patogener, och i mer än 800 fall fick personalen medicinsk behandling eller utvärdering. Femton personer fick infektioner i laboratorier och det fanns tre oavsiktliga infektioner av djur, detta enligt rapporterna, som inte identifierar laboratorierna. Rapporterade incidenter involverar händelser från spill, till fel i personlig skyddsutrustning, eller mekaniska system till nålstick och djurbett.

Myndigheterna vägrar att släppa detaljer av incidentrapporter, med hänvisning till en 2002 års lag om bioterrorism. Enligt läckta dokument utsattes en djurvakt i Georgien potentiellt för ett fågelinfluensavirus som dödar 60 % av de människor det smittar när en defekt andningsslang som levererar ren luft lossnat. En forskare i Wisconsin sattes i karantän i sju dagar 2013 efter ett nålstick med en version av samma H5N1-influensavirus.

En laboratoriearbetare i Colorado lyckades inte se till att exemplar av den dödliga bakterien Burkholderia pseudomallei dödades innan de skickades i maj 2014 till en medarbetare i ett annat laboratorium som hanterade det utan skyddsutrustning.

2009 dog Malcolm Casadaban, en forskare vid University of Chicago, med ett underliggande medicinskt tillstånd, av en infektion med en försvagad stam av pest-bakterier.

År 2012 dog den 25-åriga forskaren Richard Din efter att ha smittats under vaccinforskning med Neisseria meningitides-bakterier vid ett laboratorium i San Franciscos VA-medicinska centrum.

Båda deras dödsfall involverade forskning i biosäkerhet nivå 2-laboratorier, där patogener anses vara mindre farliga än de som arbetats med i laboratorier med hög säkerhet.

Din utvecklade feber och började känna sig yr när han var ute och åt middag med vänner. Han hade ingen aning om hur allvarliga hans symtom var. På morgonen var Din täckt av ett fläckigt utslag och kunde knappt prata, berättade vännen Lawrence Tsai, som körde till Dins lägenhet för att hjälpa.

Tsai bar sin vän ner två trappor och körde honom till sjukhuset. “Hans kropp var väldigt hård, mycket rak,” sa Tsai. “Bara hans ögon var öppna. Han kunde inte säga någonting.” Några timmar senare var Din död. De patogener som dödade Din kan spridas från person till person genom direkt kontakt med andningssekret.

Din och andra arbetare i laboratoriet hade manipulerat exemplar av de farliga patogenerna på bordsskivor – inte i skyddande biosäkerhetsskåp, dragskåp, som skulle ha minskat potentiell exponering för droppar eller stänk. Labbet hade misslyckats med att utbilda de anställda om varningstecken visar överträdelseregister.

Även om patogener från laboratorier som sprider sig till människor eller djur i det omgivande samhället är sällsynta, har de hänt.

År 2007 spårades ett utbrott av mul- och klövsjuka bland nötkreatur i England till ett läckande dräneringsrör i ett närliggande forskningskomplex.

I Louisiana pågår arbete för att se till att en dödlig bioterrorbakterie inte har spridits runt Tulane National Primate Research Center nära New Orleans. I slutet av 2014 läckte bakterierna ut ur ett av centrumets laboratorier, troligen genom att följa med ut på arbetarkläder. Två apor som bodde i utomhusburar smittades och smittade senare andra. Tulane kom att tillbringa de kommande fem åren med att testa sin ap-koloni utomhus samt djurliv och vildkatter runt 500 acres anläggningen för att säkerställa att bakterierna inte har förorenat miljön. Burkholderia pseudomallei, vilket kan orsaka svår och svårbehandlad sjukdom hos människor och djur som smittas genom att komma i kontakt med förorenad jord eller vatten.

En olycka anses av många forskare vara en sannolik förklaring till hur en H1N1-influensastam återuppstod 1977, som var så genetiskt lika den som hade försvunnit före 1957, att det såg ut som om den hade bevarats under årtiondena. Återuppkomsten “var förmodligen en oavsiktlig frigöring från en laboratoriekälla”, enligt en artikel från 2009 i New England Journal of Medicine.

Stöld och missbruk

En av de stora riskerna anses avsiktligt stöld och missbruk av en dödlig patogener som en av de mest betydande riskerna med biolabb forskning. Det är vad FBI säger hände i attackerna med mjältbrand 2001 som dödade fem och 17 insjuknade. Bruce Ivins, en biolog och mjältbrand forskare vid US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) i just Fort Detrick, Md, var förövaren. Ivins tog sitt liv 29 juli 2008 med en överdos av acetaminophen (Tylenol, Paracetamol, Alvedon, Panodil) när han upptäckte att FBI planerade att åtala honom. Ivins hade skickat brev med mjältbrand till ett antal kongressledamöter och mediapersoner som innehöll aktivt mjältbrand. Breven innehöll även ett brev med texten ”Död år Amerika. Död åt Israel. Allah är stor”.

Byggnader

Det finns ingen nationell standard i USA för konstruktion och drift av sådana typer av laboratorier, vilket betyder att lokal åsikt och standard bestämmer, eller helt saknas. Ett strömavbrott vid BSL-3-laboratorier vid Texas A&M University resulterade upprepade gånger i att laboratorierna förlorade sitt negativa lufttryck under 2013, vilket är en viktig säkerhetsfunktion som används för att hålla patogener inne i laboratoriet. CDC,s laboratorier i Atlanta har också haft luftflödesproblem genom åren.

Allmänheten

Allmänheten är orolig för exponering av farliga patogener, oavsett om de sker avsiktligt eller av misstag. De myndigheter som finansierar forskning de skall övervaka, vägrar som regel ställa upp på intervjuer. Det finns 262 organisationer som driver BSL-3 laboratorier och åtta organisationer som driver BSL-4-laboratorier i USA, den säkraste nivån. CDC och USDA, två federala byråer, driver sina egna laboratorier, som har varit inblandade i nyligen framträdande incidenter. Även där vägrar tjänstemän att intervjuas. National Institutes of Health, NIH, ett stort forskningsfinansieringsorgan som driver sina egna laboratorier, avvisar också intervjuförfrågningar. Mer än 100 laboratorier som experimenterar med potentiella bioterroragenter har av tillsynsmyndigheterna fått allvarliga anmärkningar för allvarliga säkerhets- och säkerhetsbrister 2003 till 2016.

Tillsyn

Tillsynen mörkas av sekretess, och det är svårt att bedöma effektiviteten när det gäller att betrygga säkerheten. CDC har rapporterat 79 laboratorier (2016) för åtgärder till US Department of Health. 19 av dem har bötfällts med totalt över 2,4 miljoner dollar. Vissa för upprepade förseelser. Inget laboratorium har namngetts. Myndigheterna hänvisar till lagen från 2002 om bioterrorism. När detta skrivs 2016 är sju laboratorier under extra granskning. Trettiotre laboratorier har satts på prestandaförbättringsprogram sedan 2008, vilka är hemligt. USDA säger att det har genomfört 48 utredningar som har resulterat i US$116,750 i böter. Vilka är även det hemligt på grund av lagen från 2002.

Bioterrorismlagen från 2002 gäller endast vissa federala myndigheter, men alla tycks använda den som motivering för att neka alla begäran om information över biosäkerhetsbrott. University of Hawaii är en institution som utpekats, men tjänstemän vägrade att intervjuas med motiveringen att dom är skyldiga att hålla informationen privat. 2015 betalade två laboratorier böter på US$165,000 dollar som utfärdats av myndigheterna för överträdelser, att de inte hade exakta lagerbokföringar.

Northern Arizona University i Flagstaff betalde 2014 böter för att inte hade biosäkerhetsprocedurer som är tillräckliga för de risker som är förknippade med patogenerna de arbetade med. Man krävde dessutom att endast beskrivas som ett “forskningsuniversitet i Arizona”. Ett namnlöst laboratorium i Florida gick med på att betala US$50,000 för överträdelser som inkluderade att inte säkerställa korrekta inventeringar. Universitets namn mörkades med hänvisning till lagen om bioterrorism från 2002. Nästa i alla fall har namnet på laboratorierna mörkats i dokument som lämnats ut till journalister. Andra laboratorier som har fått böter genom åren för utvalda överträdelser finns i Alabama, Kalifornien, Missouri, South Dakota, Texas, Virginia och Wisconsin

Journalisterna fick reda på att man föreslagit att utfärda böter på US$425,000 till ett namnlöst laboratorium där ett allvarlig biosäkerhets incident inträffade 2008, som hade resulterat i att en ko i en närliggande sjukdomsfri besättning blev infekterad med Brucella-bakterier, vilket orsakar brucellosis. Brucellosis är en smittsam och ekonomiskt betydelsefull sjukdom – som får nötkreatur och andra boskap att abortera sina foster, producera mindre mjölk, drabbas av viktminskning, infertilitet och halthet. Böterna utfärdades aldrig. Syndaren tros vara forskningsprogrammet Brucella vid Louisiana State Universitys AgCenter i Baton Rouge. USDA-register visar att utredarna hade dokumenterat allvarliga överträdelser och otillräckliga biosäkerhetsåtgärder. USDA fann även att universitetet hade skickat Brucella-infekterade nötkreatur till en oregistrerad slaktanläggning där köttet såldes för mänsklig konsumtion.

Projektledaren för Brucella-studierna vid universitetet, Phil Elzer, sa i en intervju att det var praxis att skicka forskningsboskap till slakt och det var det normala. USDA lade ner utredningen.

Biosäkerhet

Dokument som media erhållit inkluderar minst 50 incidenter mellan 2012 och 2016 där forskare utförde experiment med genetiskt manipulerade organismer utan korrekt godkännande från interna säkerhetskommittéer. Dessa säkerhetskommittéer består som regel av forskarkollegor, som bedömer riskerna med föreslagen forskning och beviljar eller nekar godkännande för studier. Vissa forskare verkar okunniga om deras institutioners regler för biosäkerhet.

Vid University of Iowa upptäckte en biosäkerhetsansvarig i februari 2014 att en forskare hade genomfört experiment med en genetiskt manipulerad stam av MERS-viruset sedan september 2013 utan godkännande av biosäkerhetskommittén.

Vid University of California-Irvine ignorerade en forskare upprepade meddelanden från biosäkerhetspersonal under 2012 och 2013 om att ett forskningsprojekts godkännande hade löpt ut, och att det behövdes ytterligare revisioner, och att allt arbete måste upphöra – ändå fortsatte forskaren att experimenten med en lentivirus. Universitetet skickar då forskare fyra meddelanden som börjar 90 dagar innan godkännanden löper ut, säger James Hicks, universitetets biträdande rektor för forskning. Lentivirus är ett släkte av retrovirus som orsakar kroniska och dödliga sjukdomar som kännetecknas av långa inkubationsperioder hos människor och andra däggdjursarter. Det mest kända linsivirus är det som orsakar aids. Lentivirus finns också hos apor, kor, getter, hästar, katter och får.

Vid University of Nebraska fann en biosäkerhetsansvarig 2013 fann att en forskare hade fortsatt odla växter som en del av ett experiment med en transgen tobakskallervirusvektor – trots att de upprepade gånger fick veta under två månader att ytterligare godkännande behövdes från biosäkerhetskommittén innan forskning kunde börja. Som ett resultat av händelsen sa universitetet att det reviderade sina riktlinjer för biosäkerhet.

Vid University of Hawaii-Manoa upptäckte biosäkerhetspersonalen att en forskare gjorde en typ av cancerforskning 2012 trots att den nekades godkännande av biosäkerhetskommittén och uppmanades upprepad e gånger att inte göra experimenten. Biosäkerhetskommittén diskuterade fallet i mars 2013. Man fann att det inte innebar några konsekvenser eller påföljder vid överträdelser. Det enda man kunde göra var att påpeka det.

Laboratorier som får finansiering från National Institutes of Health och några andra federala myndigheter är skyldiga att rapportera incidenter till NIH med vissa typer av genetiskt modifierade organismer och rekombinant DNA-teknik. Från 2010 till 2014 fick NIH 644 rapporter om labincidenter under denna typ av forskning, de flesta är icke-allvarliga incidenter.

I september 2014 kontaktade NIH University of Louisville efter att en visselblåsare påstod att universitetet medvetet hade ignorerat att rapportera labbincidenter enligt kraven. Som svar berättade universitetet för NIH att det upptäckt tre incidenter som inte rapporterades till NIH men borde ha rapporterades. Dokumentationen visar att University of Louisville biosäkerhetsmyndigheter var medvetna om några av de orapporterade incidenterna så mycket som sex månader innan NIH inledde sin utredning.

Biosäkerhet existerat knappas i USA som har haft flera hundratals incidenter av överträdelser och läckor, flera med dödlig utgång.

Kina

Kinas Wuhan Institute of Virology i Wuhan har blivit fokus för USAs propaganda. Det etablerades 1956, ändrade namn och uppdrag flera gånger, och blev Kinas första biosäkerhetsnivå 4 labb, det mest säkra, 2003. Institutet är ett internationellt forskningscentrum med starka band till Galvestons nationella laboratorium i Förenta staterna, centrumet International de Recherche en Infektiologie in France, och The National Microbiologi Laboratory in Kanada. Forskare från dessa institutioner har ofta arbetat på labbet. Man fokuserar på coronavirus i samband med befolkningens hälsa, jordbruk, och strategier för hållbar utveckling, miljömikrobiologi, landets behov av allmän säkerhet, framväxande bioteknik grundläggande och tillämpad grundforskning med fokus på virologi och andra associerade aspekter. Labbet har inga militära uppdrag eller forskning.

Wuhan Institute of Virology har aldrig haft någon incident beträffande säkerhet.

Vi har endast funnit en enda incident i Kina, vilket var 2004 i Peking. Två personer under utbildning bröt mot säkerhetsföreskrifterna, smittades, och förde med sig ett SARS coronavirus ut från labbet. Nio personer smittades. Kina reagerade omedelbart för att stoppa smittspridning, och informerade WHO. Man identifierade de ansvariga, och man vidtog disciplinära åtgärder. Den officiella utredningen visade att det är en olycka på grund av vårdslöshet och de ansvariga avgick. Utbrottet isolerades omedelbart, precis som utbrottet av covid 2019, men det har visat sig att covid-19 redan var mycket vida spritt utanför Kina med spår i USA som går tillbaka flera år.

SARS identifierades 2002 i södra Kina och spred sig över hela världen för att infektera 8 000 människor i nästan 30-länder, vilket orsakade nästan 800 dödsfall över hela världen i 2003. Kina hade 349-dödsfall 2003.

En hästskofladdermus

Det finns över 1 200 arter av fladdermus spridda över jorden. Dom utgör en fjärdedel av alla jordens däggdjur.

SARS står för Severe Acute Respiratory Syndrome och orsakas av ett coronavirus. Utbrottet spårades genetiskt till en koloni av hästskofladdermöss i grottor i Xiyang, Yi Ethnic Township, i Yunnan. Man fann att Asian Civet katter (Paguma) hade fungerat som mellanhand. Man fann även viruset i mårdhundar (Nyctereuteus), illgrävare (Melogale) och tamkatter, som inte visade sig vara smittsamma.

Palm Civet

Det är därför man nu undersöker om även covid-19 har förbindelser med grottorna i Yunnan, men en generisk match är mycket sämre, 96 %. Det finns en bättre genetisk match, 98 %, med en fladdermus som endast lever på Java i Indonesien. Det betyder dubbelt så hög sannolikhet att den fladdermusen är ursprunget. Forskningslaboratorier över hela världen, inklusive USA, samlar dock ofta in virusmaterial från fladdermöss på många olika platser, och och man kan förvänta sig att vapenlaboratorier i just USA har sådant material, även från Indonesien. Speciellt vid Fort Detrick. USA är det enda land som har en så omfattande verksamhet med biovapen. Det påstås att USA har över 1 000 biovapen labbs i ett flertal länder, inklusive Indonesien. USA har lagt locket på. Vad döljer dom?

Medan Kina har visat sig vara mycket öppna, ha bevisat mycket hög biosäkerhet, endast en incident vilken man hanterade briljant genom att reagera mycket snabbt och effektivt, gäller det motsatta för USA som regelmässigt mörkar, och har en nästan obefintlig biosäkerhet och otaliga incidenter, inklusive med dödlig utgång. Kina har öppet delat med sig av all information utan inskränkningar, men en liten del fick WHO teamet inte ta med sig original eller kopior för det är skyddat som patientdata under Kinas lag.

WHO teamet bestående av världens mest erfarna och skickliga virologer, har konstaterat att en läcka från Wuhan Institute of Virology i Wuhan är högst osannolik, och har avskrivits. USA ger sig inte.

Wuhan Institute of Virology

USA har inget som helst intresse av att utreda smittkällan, USAs intresse är enbart att finna eller fabricera resultat som betyder att USA inte kan lastas för smittan och kasta skuld och misstanke på Kina. Idag är vi 99 % säkra på att smittkällan ligger i USA, och spred på grund av USAs undermåliga biosäkerhet och undermåliga uppsikt och USA är helt sjukligt desperat att dölja det.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.

Material och källor

https://en.wikipedia.org/wiki/Civet
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_misinformation#Wuhan_lab_leak_story
https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Detrick
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_biological_weapons_program
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan_Institute_of_Virology
https://eu.usatoday.com/story/news/2015/05/28/biolabs-pathogens-location-incidents/26587505/
https://luis46pr.wordpress.com/category/cia/
https://luis46pr.wordpress.com/category/mk-ultra/
https://stateofthenation2012.com/?p=128265
https://vigilantcitizenforums.com/threads/ethnic-weapons.2214/
https://www.cdc.gov/sars/media/2004-05-19.html
https://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-07/02/content_344755.htm
https://www.politico.eu/article/the-secret-history-of-fort-detrick-the-cias-base-for-mind-control-experiments/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._biological_weapons_topics
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_biological_weapons_program

Pentagon Biological Weapons Program Never Ended: US Bio-labs Around The World

https://news.cgtn.com/news/2020-05-21/U-S-deployed-over-200-military-biological-laboratories-worldwide-QFtLkqhuVy/index.html

https://www.pravdareport.com/world/144482-covid_biological_weapon/
https://multimedia.scmp.com/infographics/news/world/article/3101114/biosafety-laboratories/index.html
http://en.people.cn/n3/2020/1022/c90000-9771738.html

https://geopolitics.co/2020/02/09/coronavirus-us-biological-warfare-against-russia-and-china/

https://www.globalresearch.ca/covid-19-wuhan-virus-cia-biological-warfare-cuba/5706466
https://www.rt.com/op-ed/524958-covid-lab-leak-theory-usa/
https://english.pravda.ru/news/russia/20109-patrushev_biological_weapons/
https://www.sott.net/article/375723-Pentagon-Biological-Weapons-Program-Never-Ended-US-Bio-labs-Around-The-World
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/virus-biological-us-army-weapons-fort-detrick-leak-ebola-anthrax-smallpox-ricin-a9042641.html
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Biological_Warfare_Laboratories
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_biological_weapons_program
https://www.globalresearch.ca/us-biological-warfare-program-in-the-spotlight-again/5654064

Egna databaser, bibliotek, och kunskaper.Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

%d bloggare gillar detta: