Gene Decode avkodning: Nederländska underjordiska baser: Del 5

23 maj 2021

Om ni inte sett de tidigare inslagen hittar du dem alla här: https://bakomkulisserna.biz/?s=gene&x=14&y=16

Nederländerna är verkligen Djävulens land med många underjordiska bunkrar kvar från det Kalla krigets dagar. Bunkrar som även använts i handel med barn och satanism. Man bör även komma ihåg att den holländska kungahuset, Oranien, är satanister och utgör toppen av kabbalen. På deras ägor har man idkat jakt med barn under satanistiska högtider. Det är svårt att förstå hur man använt sig av dessa gamla anläggningar och många är svåra att upptäcka då ingångarna är holografiska. Familjen Oranien äger även 48 % av fartygslinjerna samt 10 % av containerfartygen. Tänk på Evergreen som ”grundstötte” i Suezkanalen… Så stora fartyg kan endast komma in i Nederländerna och Rotterdam. Och hamnen i Rotterdam är den största i Europa för dessa farttyg.

Under detta land finns massor av tunnlar och lökformer. Varje stad har sin ingång och här finns också ett otal gruvor och grottor, kyrkor och skolor där man går ner i källaren.


Holländska ostmuseet:

Frimurararkitektur och de använder sig ofta av sådana för ingångarna till underjorden. Ostmuséet  har mängder av frimurarsymboler, koder som indikerar på vad det är för byggnad.

Här ligger det gamla våghuset från 1600-talet som nu är ostmuseet Kaaswaag. En traditionell ostmarknad äger rum här på torsdagar från april till augusti. Mitt på marknadsplatsen ligger det gotiska rådhuset. Strax utanför Markt kan man köpa och provsmaka stadens berömda ost på Gouds Kaashuis.

Städer i Nederländerna kända för sina ostar | Allt om Resor

Stora Sint-Laurenschurch:

Big Saint-Laurens church in the historic city centre of Alkmaar in  North-Holland in the Netherlands. Also known as the city of cheese. - Buy  this stock photo and explore similar images at

Här kan man se korsformen, men här förekommer även mycket annat. Man har ändrat utformningen av korset och detta är ytterligare en anläggning med underjordiska anläggningar.

Nordvästra sjukhusgruppen:

Här kan man se vad man kallar ett dubbelt kors, vilket indikerar på frimurarverksamhet och att man dubbelkorslägger människorna. Dessa används där det finns underjordiska ingångar.

Noord-Scharwoude
St. Jan de Doper kyrka (Johannes Döparens kyrka):

Interiören från kyrkan och nedanför ses pyramidstrukturen som symboliserar det allseende ögat.

Enkhuizen – listad som en befäst stad:

Enkhuizen började sin existens under medeltiden som en hamn och fiskeby. Den 27 januari 1356 gav greve Willem V Enkhuizen den stadsrättigheter. Den första hamnen grävdes på 1300-talet, av vilken Zuider Havendijk finns kvar. På 1400- och 1500-talen utvidgades hamnarna och befästningar byggdes. Efter en stor stadsutvidgning i slutet av 1500-talet skulle dessa befästningar ha den form där de fortfarande är tydligt synliga i staden. Är det beskrivande?

Dessa befästa städer runt omkring Amsterdam är sammanbundna med varann. Under Beltane (en gammal keltisk festival som firades under den dag i maj) utförde man offerriter och alla dessa befästade stader har tusentals offerplatser så de kan fokusera sig på att tillkalla sig dessa demoniska krafter

Naarden:

Naarden är en av de bäst bevarade befästa städerna i Europa och är särskilt känd för sin speciella och välbevarade stjärnform. Fästningen har sex bastioner, en dubbelmur och ett dubbelt kanalbälte. Dessa kartor är mycket gamla, redan från Medeltiden.


Det här är hur den ser ut idag. Här kan man se dubbla kronor som symboliserar det maskulina och det feminina inom familjen, samt kungen och drottningen av Huset Oranien. Här finns en inre och yttre vall som symboliserar 666. Utformningen är urgammal.

Weeshuiskazerne

Tidigare barnhem:

Orphanage Barracks, som stängdes 1986, var den äldsta och största kasernen i Naarden. Från 1440 var det Maria-klostret, en av få byggnader som sparades när Naarden brändes ner av spanska soldater 1572 under starten av den holländska revolten. Den reformerade religionen blev statsreligion och den öppna övningen av katolsk tillbedjan förbjöds. Klostret försvann och egendomen överfördes till staden. Byggnaden användes som ett barnhem. 1809 rekvisitionerades byggnaden som ett skydd för den franska garnisonen som ockuperade Naarden vid den tiden. I slutet av den franska ockupationen förvandlade fransmännen Naarden-fästningen till ett av sina sista fästen i vårt land. Först efter Napoleons abdition 1814 övergav fransmännen fästningen. År 1820 överlämnade de föräldralösa mästarna byggnaden till staden, som slutligen omvandlade den till kaserner. År 1845 tog imperiet över barackerna.

Från USA känner vi till vad man använder barn på barnhem till (medicinska experiment utförda av kabbalen, red.anm). Lägg dessa i samband med alla dessa containerfartyg som fraktar barn från Kina till Europa, likt Evergreen fartyget. Låt oss bryta denna falska Nya Världsordning och låt oss återvända till en gudomlig värld.

Comenius mausoleum, före detta vallonska kyrkan

Den berömda tjeckiska filosofen, didaktikern och teologen Jan Amos Comenius begravdes i Naarden efter hans död 1670.

Frimurarsymbolik är synlig i kyrkans fönster, applicerad under restaureringen 1935. De tjeckiska arrangörerna av mausoleet var starkt associerade med det tjeckiska frimureriet och betraktade Comenius som en viktig inspirationskälla för frimureriet, se länk:

Comeniusmausoleum

Comenius var en moravisk teolog, filosof, reformator, pansofist och pedagog. Comenius förespråkade utbildning för alla, både pojkar och flickor och i alla klasser. Han skrev läroböcker och designade ett nytt skolsystem för polacker, svenskar och ungrare.

Strax norr om Naarden:

Fort Ronduit:

Den 20 maj 1355 beviljade William av Bayern, greve av Holland, Weesp stadsrätt. Staden var strategiskt belägen vid gränsen mellan maktområdet för greven av Holland och biskopen av Utrecht. Stadens rättigheter gjorde det också möjligt för staden att försvara sig bättre och från 1517 byggdes stenmurar. Efter den franska belägringen 1672 utvidgades försvaret av Weesp avsevärt med fyra bastioner. Fästningen med Torenfort vid Ossenmarkt och forten i närheten var en del av den holländska vattenlinjen och senare också av Amsterdams försvarslinje. Fort Uitermeer ligger öster om Weesp, Fortet i Hinderdam i sydost och den befästa staden Muiden i norr.

Ingången till detta fort

Även här kan man se symbolen med kronan och symboliserar även kungen och drottningen. Man kan tro att den symboliserar bara en sak, men den symboliserar i verkligheten flera. Formationen av en krona är enkel att försvara.

Fort vid Ossenmarkt:

Hilversum

Barracks Korporaal Van Oudheusden (byggd som Fliegerhorst Hilversum och länge känd som Marine Training Camp Hilversum efter andra världskriget). Kasernen byggdes under andra världskriget av den tyska ockupanten som Fliegerhorst Hilversum för att användas av soldater som arbetade på intilliggande flygfält.

Mediapark:

Media Park är en stor affärspark i Hilversum där många TV- och radioproduktioner tillverkas.
NOS rapporterar den 08-01-2019: Medieparken i Hilversum har sålts för ett okänt belopp till Pinnacle BV, vars fastighetsbolag Prins Bernhard van Oranje (son till prinsessan Margriet och Pieter van Vollenhoven) är minoritetsaktieägare. Webbplatsen för den nuvarande ägaren Europa Capital hade varit till salu i mer än två år.

Media-park-hilversum-verkocht-aan-vastgoedbedrijf-prins-bernhard

Prins Bernhard hoort niet bij grootste huizenbezitters' | Wonen | AD.nlPrins Bernhard van Oranje

Medieparken i Hilversum har sålts för ett oupplyst belopp till Pinnacle BV, vars fastighetsbolag Prins Bernhard van Oranje är en minoritetsaktieägare. Webbplatsen för den nuvarande ägaren Europa Capital hade varit till salu i mer än två år.

Vid köp av webbplatsen kommer Pinnacle att förvärva 150 000 kvadratmeter affärsutrymme. Cirka 95 procent hyrs ut till medieföretag och TV- och radiostudior från programföretag som BNNVARA och Talpa. Totalt arbetar 6000 personer i Media Park.

Rådman Jaeger från ekonomi, media och kultur säger till ANP att han är glad att försäljningen har upphört med osäkerheten kring affärsparken. Han ser fram emot ett bra samarbete med den nya ägaren. ”Medieparken måste bli ett trevligt bo för nya medier”, säger Jaeger.

På fastighetsverksamheten av prins Bernhard var de senaste två åren också . Han äger nästan 600 adresser i Nederländerna, varav 349 i Amsterdam. Prinsen har också ägt kretsen i Zandvoort i två år .

NOS / NPO:

NOS / NPO är det största medieföretaget. Det är härifrån som all propaganda kommer ifrån. Deras Mockingbird media

Mediebyggnadsföretag KRO / NCRV:

Här kan du åter se formationen av en krona…

Warner Music Benelux:

… och Tau-korset.

Taukors är ett likarmat kors som saknar översta korsarmen så att det liknar bokstaven T.

Ursprunget verkar härstamma från Egypten. Symbolen har också kopplats till dyrkan av den akkadiske guden Tammuz, som sumererna kallade Dumuzi.

Taukorset används även av kristna och har enligt Hieronymus och kyrkofäderna kopplats till Hesekiel 9:4 och den hebreiska bokstaven Tav, som vid den tiden hade formen av ett kors. Källa: Wikipedia

Muziekcentrum van de Omroep:
Foundation sänder musik

Muziekcentrum van de Omroep - Hilversum - Locaties.nl
Se de svart / vita väggarna som är frimurarsymboler

Hilversum museum:

Här ser man symbolism på hög nivå.

Nimrodpark, längst ner på bilden Comenius college:

Station Hilversum:

Med det allseende ögat i form av en klocka

Loosdrecht, del av den nya holländska vattenlinjen,
Fort Spion:

Bussum

Överste Palms baracker:

Colonel Palm-kasernen stängdes i början av 2006. Med tiden (omkring 2021) får kasernen ett nytt syfte.

Stelling van Amsterdam / Försvarslinjen i Amsterdam:

Media-park-hilversum-verkocht-aan-vastgoedbedrijf-prins-bernhard
Försvarslinjen i Amsterdam var en försvarslinje, som ligger 15 till 20 kilometer runt centrum av den holländska staden Amsterdam. Försvarslinjen är 135 kilometer lång, innehåller 45 fort och byggdes 1880 till 1920. Alla dessa är sammanbundna med varann och utgör en Beltane för (keltisk) offerplatser. På så sätt kan de fokusera energin kring Amsterdam och frambringa satanistiska demoniska krafter. Ja, dessa människor är sjuka.

Hembrug, heart of the Defense Line of Amsterdam - Hembrug Museum

Dessa fort symboliserar ”tusentals ljuspunkter”. Här finns även urtyper för utomjordiska symboler med konstellationen av Orion symboliserad.
Se på bilden nedanför, och du finner alltid 3 fort tillsammans. Titta på dem genom en spegel, t ex Vijfhuizen Heemsfede och Bishop, de sträcker sig nästan tvärs över hela skärmen. Om man då invertera dem och speglar himlen ovanför samt går uppåt, där hittar man Orions Bälte och sedan om man igen går uppåt hittar man en sabelskida som utgör en ”treuddig-stjärna” som går ner under Liede och Liebrug som representerar Orion.

Amsterdams försvarslinje var främst en vattenlinje. I händelse av fientligheter skulle stora delar av området runt Amsterdam översvämmas. Fienden skulle då inte kunna avancera. Amsterdam skulle fungera som en nationell rättegång, som den sista bastionen i Nederländerna. Byggandet av Amsterdams försvarslinje reglerades i fästningslagen från 1874.
Den 26 september 1995 registrerades försvarslinjen i Amsterdam tillsammans med den nya holländska vattenlinjen hos UNESCO för upptagande på världsarvslistan där den placerades i sin helhet 1996.

Norra fronten:
Fort bij Edam:

Detta visar mera av denna försvarslinje.

Under mobiliseringsperioden under första världskriget 1914 till 1918 var soldater stationerade i fortet. Efter det föll fortet i nedläggning. Under andra världskriget användes fortet av tyska Wehrmacht.

Fort Benoorden:

Den bombsäkra huvudbyggnaden från 1912 är ansluten med täckta affischer till de två lyftkupolbyggnaderna.

Fil: Fort benoorden Spaarndam IMG 3801 (14109873951) .jpg

Fort benoorden Purmerend - Wikipedia

Fortet norr om Spaarndam är fortfarande i det tillstånd som när det övergavs, år 1950. En tysk sökarljusbunker från andra världskriget med justerbara bord och en plats för generatorn finns fortfarande på plats. Bakom fortet finns dammslussar med slitsar där glidarna kunde sänkas för att stoppa vattnet. Avlastningsområdet vid Sidokanal B var anslutet till fästningen med en smalspårig tågräls, vars rester fortfarande är synliga.

Fortet norr om Spaarndam fungerade som ett försvar för Slaperdijk (diken) med Westlaan (körfält). Det försvarbara markarbetet slutfördes 1895, den skalfria byggnaden 1901. Fästningen är förbunden med fortet söder om Spaarndam genom en defensiv mur. Tillsammans bildade dessa två fästen Position Spaarndam, som tjänade till att försvara slussarna i byn med samma namn.

Fort aan de Nekkerweg, Middenbeemster:

Fästningen visade sig inte i de första planerna av minister Anthonie Ernst Reuther . Det lades senare till försvarslinjen , tillsammans med fortet i De Kwakel . Fästningen är en modell B där de två Hef Dome- byggnaderna kan nås via affischer. Efter idrifttagningen 1912 (fasaden fälldes felaktigt 1913) var soldater stationerade i fortet, deras uppgift var att försvara tillträdet som bildades av Nekkerweg och Volgerweg i Beemster.

Mellan detta fort och det mer västra Fort aan de Middenweg finns en inloppssluss genom vilken vatten från Noordhollandsch Kanaal som kan översvämma Beemster . Låset stängdes senare.

2011-2012 omvandlades fästningen på 14 månader till ett lyxigt hälsocenter med hotell och restauranger. 28 kilometer golvvärme har installerats, som bland annat matas med värmen som återvinns från avloppsvatten från bastur och duschar.

Fort Resort Beemster | Spa & Wellness, hotel, restaurants & event venues

Fort aan de Middenweg, Zuidoostbeemster

Fortet ägs nu av Natuurmonumenten

Fort Westbeemster:

Fortet ägs nu av Natuurmonumenten

Fort Spijkerboor:

Fort bij Spijkerboor hänvisar inte bara till delen inom vallgraven med bombsäkra byggnader, utan också till de omgivande befästningarna, glacis, naturreservat. Detta, liksom själva fortet, har hanterats av Vereniging Natuurmonumenten sedan 1992.

Nordvästra fronten:
Fort vid Marken-Binnen:

Efter andra världskriget användes fortet av befolkningsskyddet (Bescherming Bevolking: BB).
BB stödde befolkningen under stora katastrofer. Den bestod av en brandkår och första hjälpen- och räddningstjänster. BB upplöstes 1986, men fortet används fortfarande delvis av RBOC, som erbjuder utbildning för brandkåren och räddningstjänsten.

Markenbinnen - Fort bij Marken-Binnen - YouTube

Fort vid Krommeniedijk:

Älskar fåglar? Ängarna runt fortet är översvämmade och detta lockar till sig hundratals fåglar.

Fort at den Ham:

1896 byggdes jordmurar på fortplatsen och de bombsäkra byggnaderna följde 1902-1903. År 1908 byggdes ett konkret extrabatteri söder om fortet.

Fort at Veldhuis:

Fortet användes fortfarande av den tyska armén under andra världskriget som en del av deras stora defensiva arbete längs västkusten i Nederländerna, Belgien och Tyskland. De har byggt en strålkastardepå med en ramp i framväggen.

Detta fort ägs av Forestry Commission och hyrs ut till Landscape Noord-Holland. Fort Veldhuis Air War Museum har funnits i fortet sedan 1989.

Fort på St. Aagtendijk:

Fortet har hyrts, sköts och underhålls av Stichting Fortpop Beverwijk sedan 1991.

Fort Zuidwijkermeer:

Efter andra världskriget och fram till 1980-talet användes fortet som ett lager för sprängämnen för den nederländska armén. Fortet är nu ett naturreservat och förvaltas av Landscape Noord-Holland.

Fort at Velsen:

Det är det enda konkreta fortet i Amsterdams försvarslinje, varav en del har rivits. Endast den främre byggnaden med pansarkupol finns kvar.

Fort i IJmuiden finns också en del av den nordvästra fronten av Amsterdamförsvarslinjen, som redan har diskuterats i denna avkodning.

Västra fronten:
Fort Benoorden Spaarndam:

1951 spelade fortet inte längre en roll i försvaret av landet och blev en befästning av ingen klass. Från 1948 användes den som ammunitionsförvaring för Royal Dutch Navy, Regiment Van Heutsz. Ammunitionen transporterades från sidokanalen via en smal spårväg till halsens kasemat. 1970 upphörde detta.

Fort Bezuiden Spaarndam:

Efter andra världskriget användes fortet som en ammunitionsdepå för den nederländska armén. Detta upphörde i början av åttiotalet efter avslutad mobiliseringskomplex i de så kallade Munitiebos precis framför Fortet norr om Spaarndam.

Mellan 1950 och 1980 använde försvarsministeriet fortet som förvaringsplats för sprängämnen och ammunition. 1985 kom fortet i händerna på en stiftelse som använde byggnaden för ungdomsarbete. En del av fortet har använts sedan januari 2013 av stiftelsen HVO-Querido, en organisation som tillhandahåller hjälp till personer utan psykisk funktionsnedsättning eller med socioekonomiska problem.Kategorier:Media, Rättsstat, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: