Återställd republik via en GCR: Särskild rapport från den 21 maj 2021

Eftersom Del 1 blev nedstängd, översätter jag även den här.
Del 2: finns här, Del tre finns här


Mina damer och herrar,

Det finns massor av artiklar som kommer att bevisa min avsedda ståndpunkt på varför de går efter, eller det faktum att de går efter, sina direkta politiska rivaler. I det fallet har man Tammany Hall som går efter Trump, en före detta president.


William 'Boss' Tweed and the bitter days of Tammany Hall - The Bowery Boys:  New York City History

Tammany Society uppstod som centrum för demokratisk-republikanska partipolitik i staden i början av 1800-talet. … Men Tammany Hall fungerade också som en motor för transplantat och politisk korruption, kanske mest ökänt under William M. ”Boss” Tweed i mitten av 1800-talet. Källa: Wikipedia


Vem är den politiska sidan som faller isär vad gäller normer och traditioner? När har detta skett tidigare? En artikel kommer från law.com där Mueller rapporterar detaljer från Trump-administrationens familjeroller i Ryssland-affären den 18 april 2019. Man kunde tänkta sig att Mueller kunde ha hittat något vad gäller bank- eller försäkringsärenden eller andra möjliga brott. Detta är nummer ett, och den ger information om fallet och den går in i Mueller-undersökningen och hur all den här informationen härrör från specialrådet. All den här informationen är inte så intressant och de kunde ännu inte hitta vad de nyligen, igår, hittade i New Yorks södra distrikt som föranledde en brottsundersökning. OK. Specialrådet hittade inte något kriminellt eller utbredd korruption. Det kunde med lätthet ha blivit dechiffrerat eller upptäckt att det var en front eller ett centrum.

Michael Cohen Removes Trump Mentions From Social Media | Fortune

Sedan har man Trumps skatteåterbäring som gavs till åklagare i Manhattan, och det här var år 2019. Och det här var 2,5 år efter utredningen om Trump, där de undersökte servrar. De oroade sig för en bank i Moskva och de undersökte en server i Trump Tower. De hade Michael Cohen (bilden) och alla försökte de finna hur de hade fått hundratusentals miljoner av dokument. Specialrådets undersökning var spretigt. De kom aldrig till ett slut. De hittade inga utspridda händelser med president Trump när det gäller, att han begått dessa grandiösa kriminella handlingar. Sedan har man Trumps skatteåterbäringar som gavs till åklagaren i Högsta domstolen på Manhattan på måndagen. Det här skedde mellan den 21-25 februari 2021. Det här förmodas bli den heliga gralen för Trumps korruption.

Nu hade man redan Mueller-undersökningen som kunde utgöra basen för att sammanlänka alla dessa. Detta har pågått under flera månaders tid, det har pågått under 3 månaders tid, hur länge kan det ta egentligen? Kanske försökte de slå ner president Trump från år 2024? Kanske var det precis det de försökte med?  Det verkar som om Trumps skatteåterbäringar, som gavs till Manhattans distrikståklagarämbete, har tagits i besittning. Tänk nu, att IRS aldrig förorsakade för Trump någonting alls. Han hade, de hade, hans skatteåterbäringar och han prenumererar nu på den här kanalen, så jag försöker förklara någonting som jag tror att de flesta människor inte förstår.

Uranium One - Wikiwand

Bra, jag refererar till demokraterna och människorna på vänsterkanten som tror att Trump är den här hjärnan. I grund och botten tror de att Trump är likt Clintons som i princip sålde påstått politiskt tillträde. De innehade aldrig en rörelse som fungerade under sina liv, så de hade muntliga överenskommelser och de har en underbar stiftelse. Du kan läsa boken Clinton Cash eller så kan du läsa New York Times angående miljoner som kom från Uranium One, som eventuellt ägs av Putin. Det är helt OK, men Trumps organisation, oh, nej! Här finns stora problem. Nu har de hans skatteåterbäringar och de hittade ingenting där. Det här slösade de bort tre månader på. De har en åklagare som hittar att Trump innehar 2 miljoner dollars för missbruk. OK. Det är hans välgörenhetsfond, men de säger att han använde dem för sina politiska och affärsmässiga intressen. De måste betala 2 milj. dollar. Det finns 500 intressekonflikter med Madams (Hillarys) sekreterarstiftelse och det finns en ändlös räcka av pay-to-play avtal. Jag menar, Uranium One, här finns en hel räcka av åtminstone 10 miljarder. De lyfte från Haiti 9,5 miljarder av vilka mindre än 1 % gick till folket på Haiti. 

Så han fick böter, men det visar fortfarande inte något så stort som bedrägerier exklusivt kopplade till Trumps Deutsche Bank, men man har inte hittat några kopplingar till Trump som kunde bli något av den mest anklagande artikeln mot president Trump för det södra distriktet i New York. De påstår att han kom undan med en massa brottslighet som rör hans långivare. Varför skulle det vara spelvägar för att bryta bandet? Det här måste vara den intressantaste artikeln rörande Deutsche Bank som ser efter möjligheterna att kapa banden. Varför skulle de titta på Donald Trump efter de amerikanska valen om det inte är förknippat med negativ publicitet som härrör sig från banden med att Deutsche Bank har omkring 340 miljoner i lån utestående till Trumps organisation. Presidentens paraplyorganisation som övervakas av hans två söner enligt arkivering gjord av Trump till den amerikanska regeringsetikens kontor i juli. Så jag förstår inte det här.

Det här är en artikel för Reuters. Vad i himmelens namn är detta? Vad han har gjort mot Deutsche Bank eller någon annan bank heller som fordrar en brottsundersökning från det södra distriktet? De har inte tagit kontakt med Michael Cohen att där fanns en misslyckad taxirörelse och att där fanns händelser med banken.

Lawyer: Release Bernie Madoff, others during virus outbreak at Butner  prison :: WRAL.com

Watergate var ett inbrott. Watergate var en misslyckad företagsöverenskommelse. Var är det OK, var finns grundbrottet? Det var en misslyckad spekulation där människor förlorade pengar. Bernie Madoff (bilden) hade ett ponzi-schema, vad är det jämfört med Trump där allt måste undersökas och kopplas samman med Ryssland? Vi hittade ingenting där. Sedan ska vi undersöka Zelensky och Trump. Vad det är, och det är Reuters artikel, som fullständigt underminerar den tidigare undersökningen av Trump. Kopplingar till Trump och Deutsche Banks servrar. Varför söker de efter kopplingar till presidenten? Här finns möten med Deutsche Banks förvaltningskommitté under de gångna månaderna som övervakar anseende och andra risker hos låntagaren. Andra amerikanska regioner har diskuterat hur man ska bli av med banken för dessa senaste undersökningars skull. Banken har under de senaste åren lånat till Trump mer än 2 miljarder dollars, så förståeligt nog vill de bli av med denna negativa publicitet. Alla media i södra distriktet för Tammany Hall vill slå ut Trump år 2024. Det kommer inte att fungera. Jag vet inte vad de kan hitta på, de kunde inte åtala honom, och sedan kunde han omintetgöra dem i en domstol. De kan inte nå honom, för han är inte som de. Det tillhör Biden’s värld, Clintons och demokraternas, som inte har företag, men som säljer lockelsen till åtkomsten, eller verkliga saker med beteckningen ”regeringen”.

Mina damer och herrar,

On the road again | Michigan Today

Det här är en artikel från CBSN News om att GOP (republikanska partiet) dominerade tillsynsnämnden i Arizona och uppmanade till avslutning av undrsökningen av Adam Brewster den 17 maj 2021. Men egentligen slutade den igår eller för några timmar sedan. Republikanerna dominerade i tillsynsnämnden för Maricopa County och de uppmanade till en avslutning av undersökningen av valresultaten. Den av republikanerna statsledda senaten i Arizona, har beställt en fullständig omräkning av röstsedlar och maskiner i Maricopa County. Staten är den mest folkrika trots det. Det ändrar inte resultatet av presidentvalet ur president Trumps perspektiv. Från president Trumps perspektiv bryr han sig inte om resultatet ändrar. Vad han bryr sig om är kanske ordet. Det är ett ord som demokraterna ofta använder och det ordet är systemisk (systematisk). Han vill se om där fanns ett systematiskt problem. Han tror att demokraterna kände detsamma i 1986-års val. Enligt honom fanns det ingen möjlighet för honom att förlora. Demokraterna som säger, javisst, Trump står för demokrati. Man började med det. Man tillbringade fyra år med att säga att Putin installerade Trump, så klaga inte när president Trump inte tror på antalet. Man tillät aldrig en fridfull övergång av makten. Nu måste man ha att göra med dessa omräkningar. Förresten, menar jag att det är mer lagligt och rättvist än bara en tiocentare.

Dossier köpta av Clinton och DNC användes av alla dem, Comey, Strzok, McCabe, Clapper och Brennan. Men denna omräkning gick igenom två domare och statens lagstiftande församling. Det är hur demokrati fungerar. Det finns ingenting olagligt i en omräkning ur det demokratiska partiets synvinkel. Oh, herre gud, det har aldrig hänt förut. Ja, det är sant ur president Trumps perspektiv. De gav honom aldrig tid för återhämtning, genom att anklaga honom för allting under solen, allt. Något han faktiskt aldrig har gjort, och de undersökte honom och de överförde aldrig presidentskapet på ett fredligt sätt.

Karen Fann - American Legislative Exchange Council
Så ur president Trumps perspektiv, vann han gott och väl, låt oss säga det såhär. De enades också enhälligt om att ställa in ett kraftfullt svar på påståenden från Arizonas republikanska senatpresident Karen Fann (bilden) som skrev till tillsynsnämnden i förra veckan och hävdade att länet inte följer lagstiftningsstämningar och säkerställde inte förvaringskedjan för röstsedlarna på ett korrekt sätt och raderade data. Vad president Trump nu behöver göra är avslöja detaljerna. Och republikanerna i Arizona behöver konstatera kategoriskt, vi förmodade att vi skulle erhålla x antal valsedlar. Vi fick bara mycket färre. De behöver belysa exakt antal valsedlar som de inte erhöll. Det är inte svårare än så, kära nån!

Varför är meddelanden som president Trump, han var ju en mästare på kommunikation och under de gångna åren har det varit en fullständig ångvält. Man kan inte bara säga att massor av namn har raderats. Man vet att miljontals, över 2 miljoner 100 valsedlar, man kan inte bara påstå att alla dessa har raderats. För demokraterna och media kommer att säga, var finns det direkta beviset, vi vill se det genast. Ni måste ge det. Man måste säga, se här, vi har inte det vi erhöll och vad vi lovats. Det här är vad som lovades oss och det här är vad vi erhöll. Punkt slut. Man kunde ha sagt det redan, det är hela historien. Det är mycket troligt att Trump har rätt, men detta måste komma ut i offentligheten. Det är dags att man avslutar detta sist och slutligen för landets bästa.

Sanders moves to block sale of US bombs to Israel he says 'devastating  Gaza' - ABC News

Låt oss nu se på känslorna. För demokratiska institutionernas bästa, för oss som definiera oss som amerikaner, vilket övervakare och andra valda tjänstemän uttryckte sig i ett brev till anhängare, så ur länsstyrelsen perspektiv, så ser de inte att någonting har raderats. De kommer att överklaga och vädja till känslan som fanns innan år 2016. När det var 2016 förändrades det här landet. Bernie Sanders var genomdrivande, lurad av det demokratiska partiet. De anklagade Ryssland för deras korruption, men allt var den största bluffen hela tiden. Det var foliehatt-nonsens och ingen åtalades för att samarbeta jämsides med den ryska underrättelsetjänstens tjänstemän. Arton ryska underrättelsetjänstemän åtalades på basen av Company Ones bevis. Company One var outsourcat av det demokratiska partiet. Det blev en intressekonflikt där. En stor intressekonflikt. Jag brukar vanligtvis inte berätta om det, men det är förmodligen en intressekonflikt när man betalar till en tredje parts tech-företag och påstår att ett annat land infiltrerade era servrar. Kanske ger de dig bara vad man påstod, eller kanske för det man betalade för. Den tredje partens tech-företagets cyberninjor, här har demokraterna igen en poäng, det är en tredje parts tech-företag, som betalades av det demokratiska partiet för republikanerna. Men demokraterna framförde igen, så som de alltid gör, när det brukade bli en supermajoritet med 60 röster till Högsta domstolen, och de gjorde det till en enkel majoritet när de var över femtio. De gör detta för dem själva men de har så många fördelar. De kommer undan med sina olämpliga, och du vet, fattade misslyckade beslut.

Men här blev Fanns brev dock uppmärksammat av fd president Trump som sprängde ut det genom en ”rädda Amerika förpackning” och kallade Fans påstående för förödande. Men tidigare flera statsrevisioner fann inte vad de inte hittade. De letade bara efter ett, inte ett utspritt, endast igenom 1-2 % av röstsedlarna så de var inte så grundliga som republikanerna och Trump ville. Demokraterna sade, letar ni igenom bara 2 % av röstsedlarna, varför ska ni då undersöka dem igen? Förenklat utöver tron, demokrater och människor till vänster i allmänhet, ifall de inte förenklar allt, använder alternativa ord och betydelsen är semantik. De förvränger historiska uppgifter. De har inga argument. Det är bara känslomässigt, PR och känslor. Det är därför de knappt har en majoritet i senaten och i representanthuset trots allt tänkbart upptänkligt.

Peter Strzok fired from the FBI | | wdel.com

Trots tidigare har flera stater inte hittat några problem som berör valet 2020. GOP kontrollerade Arizona. Senaten gav order för ytterligare en granskning av Maricopa Countys 2,1 miljoner valsedlar och åtminstone 400 valmaskiner genom stämning tidigare i år. Granskningen pågår. Företaget som inkluderar en vars vd främjar avslöjade teorier, varför skulle det betyda Peter Strzok (bilden)? Peter Strzok som sade att vi ska stoppa Trump från den härliga byrån. Man kunde gott tro på honom. När det blir konflikter inom demokraterna säger de alltid, ja, det finns alltid en klar linje mellan någons personliga åsikter och någons tjänstemässiga såsom FBI agent, eller ett tre parts tech-företag som var outsoursat av det demokratiska partiet. Så det är otroligt att varje intressekonflikt som kunde vara till fördel för det demokratiska partiet, ser inte ut som ett problem.

Men varje sak har inte blivit helt avslöjat vad gäller Trump / Ryssland. Hur många Trump-Ryssland teorier har man avslöjat? Och ändå har inget rykte i allmänhet gällande media med journalister, som under de senaste fyra åren spridit rykten, hur många av dem har upplevt några konsekvenser alls från att sprida helt grundlösa lögner mot Trump och alla runtomkring honom? Ingenting. Det uppmuntras när man ser på det demokratiska partiet, moraliskt överlägset, men ändå ofta apoplektiskt och alltid med upprörda liberala demokrater.

Vad de gör är att de följer överklaganden till myndighet. De säger, se på republikanerna. Dessa är GOP dominerade även om republikanerna inte gillar droppen. De säger sedan, hur kunde någon gilla honom? Hur kunde 74 miljoner amerikaner rösta på president Trump, av orsaker som du inte bryr dig om. Att avsluta eviga motuppror, krig och konflikter, och regimförändringar och ingripanden. Vänstern har en annan hierarki på saker, de bryr sig om ord och klimatförändringar, men de kan inte tala om för dig när jorden går under, men de säger: Lita på oss! och klimatförändringarna är viktiga. Jag förstår det, men planeten kan gå omedelbart under ifall man ger kärnvapen till en  militärkonfrontation inom en dag eller mindre.

Så enligt mig, vad president Trump har gjort, hans prestationer överväger långt alla negativt förknippade med hans ord. Och förresten, Biden och andra har gjort samma eller sämre uttalanden genom åren utan den indignerade epileptiska reaktionen från moraliskt överlägsna demokrater. Kategorier:Media, Rättsstat, Uncategorized, Världspolitik, Video

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: