Centerkvinnor – Ert inlägg i Gefle Dagblad 21/5 är ett hån mot alla våldsutsatta kvinnor

Abdirisak Waberis berömda citat — Polimasaren
21.5.2021
Olle Ljungbeck
Att vissa svenska män våldför sig på kvinnor är inget nytt. Det har varit känt länge och är självklart helt oförsvarligt. Inte minst de lagstiftande politikerna har känt till detta. Men detta till trots har inte mycket gjorts. På senare år har man gjort vissa försök att genom en svag lagstiftning bryta detta avskyvärda våld. Men viljan att på allvar verkligen komma åt våldet finns inte och har aldrig funnits hos lagstiftarna. Dit räknar jag flertalet politiker.
Orsaken till våldet har självklart flera orsaker. I vissa stater är våld mot kvinnor legitimt! Orsaken till detta har sin grund i bl a följande. Vi kan t ex konstatera  stora skillnader mellan Sveriges kultur, religion, lagstiftning etc å ena sidan och å andra sidan de flera hundratusen individer som de senaste decennierna kommit från islamistiska stater där religionen islam med koranen, genom lagstiftning är en del av författningen, trots synen på kvinnor. Dessa stater kallar vi vanligtvis muslimska i vilka islam är statsreligion och sålunda jämställd med lagarna. Sålunda sanktionerar dessa stater våld mot kvinnor i sina författningar. Och detta söker ni dölja i er skenheliga artikel.
Detta talar ni aldrig om utan generaliserar av ren feghet. Vi vet att en kategori män står för ca 80 procent av våldet/våldtäkterna mot kvinnor i dagens Sverige och tillhör den grupp som bekänner sig till islam och koranen. Detta nämner ni aldrig av ren feghet och rädsla. Det är ju en självklarhet att om man inte går till grunden om vilka kategorier män som står för våldet kan man inte heller utrota detta. Om man inte heller tydligt belyser kultur, religion etc och vad som är legitimerat enligt dessa vad gäller förhållandet mellan kvinnor/män, flickor/pojkar kommer man heller aldrig tillrätta med dessa avskyvärdheter.
Er partiledare Annie Lööf är ansvarig för en stor del av våldet och våldtäkterna mot kvinnor. Detta är hon genom att just hon har agerat för att de ca 7-10 tusen afghanska ”pojkarna” skall få stanna i Sverige. Vi vet med säkerhet att ett stort antal av dessa har våldfört sig på kvinnor.
Ansvarigt skolkommunalråd fördömer Waberi - Muslimska friskolan
Ett annat exempel på er undfallenhet och bristande medkänsla för bl a flickor är nedanstående person. Denne man var under ett flertal år rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan. Under de år han var rektor (jag har 7 protokoll från skolinspektionen)  terroriserade han flickorna som gick på skolan. Han lämnade så småningom skolan men är nu åter rektor för denna! Detta är helt klart politikerna ansvariga för. Självklart skall alla religiösa friskolor förbjudas om vi vill värna flickors rättigheter.
waberi-kollage – Samnytt
Ett lysande exempel på Ert hyckleri är att ni vill att inga nya religiösa friskolor skall få startas i framtiden. MEN. Ni vill att nuvarande skall få vara kvar! Det innebär att ni anser att ett antal flickor – de som kommer att gå i de gamla religiösa friskolorna – inte skall få det skydd som är nödvändigt utan tvingas gå på skolor som förtrycker dem!
Vi skulle avsevärt kunna minska våldet mot kvinnor genom följande. Svenska män som våldför sig på kvinnor skall liksom invandrade sådana ha betydligt strängare straff. De utländska männen skall efter avtjänat straff utvisas. Dessa män skulle mycket väl kunna ”hyras” in på utländska fängelser vilket bara detta skulle avskräcka många.
Förstatliga skolan och tillåt inga religiösa sådana. Förbjud attribut som kränker kvinnor. Invandrade män som på annat sätt kränker kvinnor skall alltid utvisas efter avtjänat straff.
Inga dagis eller förskolor som drivs i regi av annan än kommun.


Kategorier:Uncategorized

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: