I Rom var översvämningar vanliga visar tidens konst!


Ivan Björn

https://klimatsans.com/2021/05/20/i-rom-var-oversvamningar-vanliga-visar-tidens-konst/

Figur 1. : Kolosseum av Jan Gossaert (1478 – 1521).

De nedre bågarna på byggnaden är 5 meter höga. På bilden syns att höjden är rejält minskad av tjocka lager sediment !

Ivan Björn gör en komprimerad sammanfattning av en redovisning på en tjeckisk nätsida: “Myšlenky o . . .” (Tankar på . . .)

+ – + – + – +

Dagens nyhetsförmedling vill ge oss en bild av att stora katastrofer utan tidigare motstycke väntar bakom hörnet, men hur har det varit förr, faktiskt ?

Den lilla istiden varade från omkring 1300-talet till 1800-talet. Eftersom klimatförändringar är långsamma processer så bör man inte sätta några precisa gränser. Det finns otaliga konstverk som avbildar Rom i olika tidsepoker. Av dessa bilder framgår det att de kända byggnaderna har varit omgivna av tjocka lager sedimentmassor som åstadkommits av översvämningar. Den tjeckiska skribenten menar dock att dessa sedimentmassor måste ha bildats innan året 1180, då man började uppteckna noterade nivåer.

Rom byggdes på sju kullar och mellan dem ringlar sig floden Tibern. Den har i stadens centrum en normal vattennivå på 4 m . Vid inloppet till staden ungefär 10 km från centrum och 9 km från Kolosseum är vattennivån 9 m.

Figur 2. Tabell över 700 års översvämningar samt minnestavlor för sådana

Tabellens kolumner, från vänster:

  • Årtal
  • Månad
  • Vatten-nivå i meter

På högra sidan en bild på minnestavlor på en av Roms gamla byggnader i närheten av floden. (Tyvärr vet jag inte vilken byggnad det är.)

Tabellen visar att det ofta bara gick 20 – 50 år mellan översvämningarna. 1700-talet var ett undantag, som hamnade i en paus om 120 år.

År 1598 var vattennivån i staden 20 meter men detta räcker inte till för att nå Kolosseum. Det skulle behövas en nivå på minst 30 meter för att förorsaka dessa sedimentavlagringar kring Kolosseum, men innan året 1180 saknas dokumentation.

En intressant artikel har rubriken: ”Översvämning av Tibern, när Rom blev som Venedig.” (På italienska.) På slutet av den artikeln är alla översvämningar sedan medeltiden bekräftade. Den går dock längre tillbaka i tiden än så. Det har inträffat totalt 23 översvämningar från år 414 f.Kr. till år 44 f.Kr.

Figur 3. Översvämmade områden 1598, blått 19,56 m och 1870, grönt 17,22 m

På kartan som inte täcker hela Rom har skribenten ritat in siffror 1. = Kolosseum 23 m ö.h, 2. = Konstantins triumfbåge 21 m ö.h. m.m.

Citat ur den tjeckiska artikeln: ”Under de sista 1000 åren ansågs inte en enda av dessa (numrerade objekt på kartan) objekt vara drabbade av översvämningar. Men målningar från den tiden vittnar om något helt annat.

Figur 4. Konstantin den Stores triumfbåge, kopparstick av Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778)

Notera markens nivå i förhållande till pelarnas fundament.

Figur 5. Konstantin den Stores triumfbåge med fundamenten exponerade ner till deras ursprungligas bas, koppstick till vänster och modernt foto till höger.

I figur 4 har sediment från översvämningarna höjt marknivån ett par meter.

Figur 5. 1582, flera meter tjocka jordmassor ligger runt Roms monumentala byggnader, okänd konstnär

Längst till höger triumfbågen för Septimius Severus.

För att knyta ihop detta.

Fruktansvärda översvämningar har hänt förut och tämligen ofta. På den tiden hade man säkerligen inte exploaterat så mycket yta i närheten av floder och hav som man gör idag. Jag tycker att man också måste ta den bebodda ytan med i beräkningen, när man räknar antal katastrofer och deras omfattning.

Den Tjeckiska skribenten skriver som avslutning:

De översvämningar som drabbade dessa historiska byggnader måste ha skett innan år 1180, men det saknas bildmaterial. Vattennivån måste ha varit över 30 meter. Även antika byggnader på närliggande Palatinen, som ligger högre än Kolosseum, har varit drabbade, men detta pratar man inte om i den officiella historien.Kategorier:klimatet, Media, Naturen, naturförstöring, Världspolitik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: