EN MODIG MAN I BÖRRINGE

Malmö 16 – 5 –2021

Protester när skånska kyrkor anlägger muslimska gravplatser - SydsvenskanÖstra Kyrkogårdens plats för muslimer i Malmö är full.

I Börringe by som ligger strax utanför Svedala i Skåne bor en modig man vid namn Göran Cajhagen.

Denna man har nämligen dristat sig till att protestera och har startat en namninsamling för att förhindra anläggningen av en muslimsk begravningsplats i Börringe.

Kyrkogården i Börringe är stor och ligger mitt i byn. På dom 22 500 kvadratmeterna har det börjat grävas för här skall en muslimsk begravningsplats anläggas.

Bakgrunden till detta är att den muslimska begravningsplatsen på Östra kyrkogården i Malmö är full.

Därför har Malmö pastorat sagt upp det avtal med flera omkringliggande församlingar som t ex Svedala, Höör, Hörby och Vellinge som möjliggjort för dem att begrava avlidna muslimer i Malmö.

Dessa församlingar måste nu hitta egna lösningar och i alla kommuner är arbetet och planeringen i gång.

Samtidigt utökas det muslimska gravplatsområdet på Östra kyrkogården med plats för 1400 nya gravar.

Göran Cajhagen bor granne med kyrkogården i Börringe. Han säger att alla här är emot det och han har samlat in 60 namnunderskrifter som han lämnat in till kyrkorådet och han har i protest lämnat svenska kyrkan. Hade det inte varit för pandemin så hade han fortsatt att samla in namn och han känner obehag över att dom har börjat att bygga och han säger att vi vill inte ha muslimer här med deras kvinnosyn.

Protester mot muslimska gravplatser på kyrkogårdar – Dagen
Protester mot kyrkogårdsbygget

En som inte känner något obehag är Louise Wetterlund, kyrkoherde i Svedala församling, som tycker att Börringe kyrkogård är den mest passande platsen för en muslimsk begravningsplats. Hon är besviken och förvånad över rektionerna som har kommit i samband med beslutet om den nya gravplatsen.

Bland annat så har frågan återkommande diskuterats i Svedalas största Facebookgrupp där tonen ofta varit hård. Louise Wetterlund (bilden) tycker att det är tråkigt att höra att folk uttrycker sig så nedsättande om muslimer för hon ser muslimer som systrar och bröder.

I mina ögon är denne Göran Cajhagen en mycket modig man som på detta sätt protesterar och som ställer upp i sydsvenskan med både bild och namn. Så här skulle dom flesta svenskar ha protesterat för länge sedan mot det som pågår i deras land. Då hade det inte sett ut som det gör idag i landet med allt vad detta förräderi mot det svenska folket från makthavarna har inneburit.

Nu återstår det att se vad som händer med Göran Cajhagen för jag är mer eller mindre övertygad om att han kommer att anmälas för ”hets mot folkgrupp”, denna gummilag som endast tillkommit för att svenskar skall kunna skrämmas till tystnad.

Tydligen så har det nu gått så långt i importen av i första hand muslimer så dom är numera inte bara trångbodda i dom s k utsatta områdena utan även på kyrkogårdarna.

F ö så skall jag försöka att komma i kontakt med Göran Cajhagen och tacka honom för hans initiativ.

Detta mail är även skickat till den kanske främste importören av andra länders medborgare till Sverige, nämligen miljöpartisten Märta Stenevi. Hon blir säkert ännu stoltare nu när en liten by får härbärgera en muslimsk begravningsplats. Ännu ett steg är taget i förnedrandet och utrotandet i allt vad svensk kultur och svenska seder innebär.

Sandor Herold, invandrare i Malmö



Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

%d bloggare gillar detta: