Åtgärder mot kvinnovåldet

Kvinnovåld - dt.se
2021-04-25
Olle Ljungbeck

Just nu pågår en debatt bland riksdagens politiska partier om åtgärder mot kvinnovåldet.

De förslag som hittills presenterats är ett hån inte minst mot alla kvinnor. Begränsas åtgärderna till de nu föreslagna kommer ingen förändring att ske. De kommer inte att påverka mäns våld mot kvinnor mer än vad en fis lyckas förpesta luften i universum.
Eftersom man inte vill tydliggöra vilka som utför våldet och hur stor del respektive grupp utgör och vilka kategorier de representerar kommer man efter avslutad utredning inte ha nått längre än där man befinner sig i dag.
Utredningen måste om den skall lyckas vara förutsättningslös och inte väja för sanningar rörande etnicitet etc etc.
Den regering som efterträder dagens skall bl a göra följande.
1.  Till att börja med utvisa 125 tusen migranter, inklusive alla sådana som
      avtjänat  fängelsestraff första regeringsåret.
2.  Sådana migranter som avtjänar fängelsestraff skall ”hyras” in på andra
     länders fängelser tills de avtjänat sina straff och därefter inte tillåtas
     återkomma.
3.  Förbjuda könsstympning av pojkar ( för flickor gäller redan förbud) vilket
     automatiskt kommer att innebära att många självmant kommer att lämna
     Sverige frivilligt.
4.  Förbjuda klädsel som burka, slöja etc.
5.  Minska klimatbudgeten till 10 procent av nuvarande och av de miljarder som
     frigörs ge 4000 kr extra per månad till fattig-pensionärer. Förutom att medel
     avsätts till rening av hav och sjöar skall resterande användas där de bäst
     bäst behövs till nytta för medborgarna.
6. Dra in allt statligt stöd till pressen/medierna. Medier skall endast få ägas
    av enskilda personer inte koncerner som Bonnier och Skibstedt.
7. Förbud mot all invandring exkl sådan arbetskraft som det föreligger behov av.
8. Förbud att verka för innehåll i koranen som strider mot svensk lag och kultur.
9. Alla skolor skall förstatligas och därmed förhindra etablering av skolor där
    undervisning sker som strider mot svenska lagar och kultur.
10. utvisning av alla i familjer där migrantbarn terroriserar svenska barn.
11. Inga ekonomiska bidrag till länder som inte lagstiftat om jämlikhet mellan
      könen såväl vuxna som flickor och pojkar.
12. För svenskt medborgarskap skall krävas godkänt betyg i svenska.
13. Pröva viljan i riksdagen att ställa regeringarna från 2005 inför riksrätt. Om
      en majoritet av denna röstar för ett sådant förslag skall riksrätt genom-
      föras.
Jag vidhåller att om det man hittills kallat åtgärder  för våldsbekämpning mot kvinnor kommer situationen inte att ändras och kvinnor/flickor kommer att mördas, våldtas, terroriseras som tidigare och detta av invandrarmän till ca 80 procent.


Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, , , , ,

1 svar

  1. Vilket valsamverkande parti, eller parti över 4%, vill göra det där?

    Gilla

%d bloggare gillar detta: