Om den begränsade friheten, SvD Debatt 22/4

Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna.

Datum: 23 april 2021 10:00:29 CEST
Till: nyamko.sabuni@liberalerna.se
Kopia: johan.pehrson@riksdagen.sechrister.nylander@riksdagen.semaria.nilsson@riksdagen.sejuno.blom@riksdagen.se
Ämne: Om den begränsade friheten, SvD Debatt 22/4

Hej allesammans!

För ett tag sedan svarade du, Nyamko, på ett av mina många mail för att värna friheten att ”vi gör vad vi kan”. Men kan ni inte mer? Det var sorgligt att ta del av din debattartikel i SvD igår, den värsta politiska dikeskörningen hittills under ”pandemin”. Särskilt som den gjordes av ett parti, som säger sig värna om friheten. I stället skriver du en artikel som bygger under den redan stora ofrihet, som brett ut sig under den plandemi, som det egentligen är fråga om. Och om det inte vänder nu, kan vi snart nog hamna i den situation jag uttryckte i dikten ”Vaccinpass fjärde riket”, översänd till er den 16 april.

Din artikel föranledde mig att göra en summering av fakta om Covid-19 och vad som behöver göras nu, se bilaga 1. Jag skulle kunna göra det enkelt för mig och bara hänvisa till den, som reaktion på ditt resonemang idag. Men nej, jag känner mig ändå nödgad att kommentera de värsta tokigheterna. Rent ut sagt tycker jag att ditt resonemang är diskriminerande och frihetskränkande. Men du har nog  inte förstått att det ligger globala kapitalintressen bakom det som pågår, vilka planerar att via vacciner och digitalisering förslava mänskligheten. Så de äventyrliga vaccinerna utgör ingen räddning utan dessa avses fortsätta och repressionen bli än värre. De äventyrliga vaccineringarna måste därför upphöra! Sverige måste öppnas upp för att trenden ska vända. Men återöppnandet av landet ska förstås gälla alla invånare och inte ske på sikt utan snarast. Landet håller ju på att förblöda!

Ditt resonemang om dödligheten verkar färgat av skräckbilderna i massmedia och har inte alls stöd i statistiken. Dödligheten  ligger totalt sett obetydligt över år med normal säsongsinfluensa, se bilaga 2.  Och andelen döda av Covid-19 är mycket liten. Enligt amerikanska folkhälsomyndigheten CDC, hade endast 6 % av de som registrerats som döda i Covid-19 haft viruset som dödsorsak! Nej, vägen framåt är definitivt inte den vaccinering som pågår. Den är ett stort genetiskt experiment, vars konsekvenser för folkhälsan kan bli förödande. Och som sagt, vaccineringen avses inte ta slut och kommer i så fall att avnormalisera livet ytterligare.

Ditt resonemang blir extra katastrofalt när du kommer in på frivilliga vaccinintyg, som ju i praktiken inte är frivilliga utan villkorar och diskriminerar. Hur kan ett parti ,som säger sig vara liberalt stå bakom sådan grav ofrihet? Och dessutom sägs att intygen ska vara under en övergångsperiod. Säger inte historien att kampen är lång och hård för att erövra frihet och att berövad frihet är svår att få tillbaka?

Nej Nyamko, begränsningarna av människors frihet har inte alls varit motiverade. Pandemin har inte existerat och smittspridning är en fåfäng åtgärd, vilket påvisades redan för över hundra år sedan. Hur kan du över huvud taget försvara dessa stora grundlösa frihetsinskränkningar? Du gör ett riktigt otäckt påstående när du skriver ”Att inskränka vaccinerade människors frihet går inte att motivera”. Så dessa personer ska alltså bli en egen privilegierad klass i samhället, eller hur tänker du?

Jag har länge undrat över varför ni har så lågt opinionsstöd hos den svenska befolkningen. Nu är frågetecknet mer än uträtat!

Hälsningar  

Gunnar SöderbergKategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: