Totalt fel att förbjuda förnekelse av förintelsen

Hur ska man bemöta historieförfalskning? - Hujådå
2021-04-18
Olle Ljungbeck
Bevisen på att förintelsen verkligen har ägt rum är ovedersägliga och en realitet. Att förbjuda personer att ha en avvikande uppfattning om detta leder dock ingen vart.
Om så blir fallet riskerar vi att  få en accepterad historieförfalskning som är skadlig.
T ex har man redan gjort strykningar i tidigare utgiven litteratur vars innehåll inte rimmar med vissas uppfattning.
Man har t ex strukit rasistiska åsikter i böcker av tidigare författare. Detta ger ju en falsk bild av författaren och dåtiden och innebär ju inget annat än en historie-förfalskning.
Det finns många exempel på hur vissa velat ändra på författares böcker oavsett om innehållet varit sant eller osant.
Ett av de mera komiska förslagen var när en islamistisk stat ville översätta Pippi Långstrump till landets språk. Man krävde emellertid då att Pippi skulle göras om till pojke!
Att ändra på tidigare författares verk är ju att ge en missvisande bild av författaren. En sådan ändring innebär en allvarlig historieförfalskning. Självklart skall det en författare skrivit lämnas orört och enbart stå för honom. Sedan ankommer det på läsarna att avgöra vad som är sant eller falskt.
Om vi inte vågar låta en författares verk vara orörda hamnar vi snart i en situation där de som äger makten förbjuder det som går dem emot.
Detta är ju vad diktaturer alltid har gjort.
En vacker dag kanske vi förbjuds att ha en annorlunda uppfattning än att människan är orsak till dagens påstådda klimatförändring och mycket mer.
I dag ser vi en tydlig tendens hos vänsterpartier och de politiskt korrekta en vilja att förbjuda människor att ha en egen åsikt.
Det utmärkande för diktaturer är ju just att antingen bannlyser man ett verk eller ändrar man det till diktaturens fördel.
All litteratur speglar sin tids anda och åsikter. Att därför ändra det författaren skrivit speglar ju inte den tidens tänkande och åsikter.
Fascistiska, nazistiska och enpartistater har alltid velat tysta författare som bekämpar just dessa ideologier. Gör de stater som vill kalla sig demokratier det samma är de inte längre demokratier.


Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: