Är eventuellt vaccintvång förenligt med grundlag? Lawline svarar

Tvångsvaccinering kan bli verklighet i Sverige - 4 maj 2017 tar Riksdagen  beslut - NewsVoice
FRÅGA
Hej!
Stämmer det att var och har laglig rätt att bestämma huruvida man vill vaccinera sig eller inte? Funderar på Corona-hysterin och om det kan komma att införas någon typ av påtvingad vaccinering. (Själv har jag alltid valt att avstå vaccinering vid dylika ”pandemier” som Sars, E-coli, fågelinfluensan, svininfluensan, Ebola osv osv) och har aldrig blivit smittad av någonting).Om regeringen skulle fortsätta på den inslagna linjen och lagstifta om obligatorisk vaccinering, vad skulle straffet för att vägra bestå i? Finns det några kryphål såsom religionsfrihet eller någon svensk variant av Magna Carta? Med varma hälsningar och tack på förhand.


SVAR
Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har tolkat din fråga rätt undrar du huruvida tvångsvaccinering kan komma på fråga och vilka undantag som i sådana fall finns. Du undrar också om vad straffet kan bli.

Sammanfattningsvis skyddas som huvudregel var och en från påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna. Undantag kan dock ske till förmån för folkhälsan om det anses proportionerligt och ändamålsenligt.

Skydd mot påtvingat ingrepp

Enligt grundlag är var och en skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna (2 kapitlet 6 § Regeringsformen). Skyddet innebär att påtvingade vaccinationer inte får komma på fråga. Skyddet finns även förskrivet i Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) (artikel 8).

Grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp är dock en sådan rättighet som kan begränsas enligt lag (2 kapitlet 20 § Regeringsformen). Möjligheten att inskränka skyddet för kroppslig integritet i förmån för ett vaccinationstvång finns alltså, men det måste ske genom lag (någon magna carta variant är alltså inte möjlig). Riksdagen är som bekant den som stiftar lagarna (1 kapitlet 4 § Regeringsformen). Begränsningen får dock endast tillgodose ändamål som är godtagbara för ett demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad som kan anses vara nödvändigt med tanke på ändamålet med begränsningen (2 kapitlet 21 § Regeringsformen).

Även i EKMR står föreskrivet att bestämmelsen i artikel 8 får förbises till förmån för folkhälsan om åtgärden stiftas i lag och är godtagbar i ett demokratiskt samhälle.

Att införa ett vaccinationstvång kan bli en realitet då förhindring av smittspridning är en sådan åtgärd som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och kan anses vara en proportionerlig åtgärd.

Skyddas en av religionsfriheten?

Religionsfriheten är en absolut frihet enligt svensk grundlag vilket innebär att den inte går att begränsa i lag (2 kapitlet 1 § punkt 6 Regeringsformen). Utövning som direkt följd av religionen särskiljs dock från åtgärder som enbart motiveras av religion. Som exempel kan tas att omskärelse av pojkar är förbjudet enligt svensk lag även om det kan motiveras som utövning av religion. Enligt min bedömning hamnar vaccinationsvägran i samma fack.

Religionsfriheten finns även föreskriven i EKMR artikel 9. I EKMR föreskrivs även att rätten att utöva sin religion får inskränkas genom lag om det är nödvändigt med hänsyn till exempelvis folkhälsan.

Ett vaccinationstvång till förmån för folkhälsan tycks vara ett sådant undantag som motiverar en inskränkning av religionsfriheten.

Straff

Eventuellt straff för vaccinationsvägran i ett hypotetiskt scenario med lagstiftning som förespråkar vaccinationstvång är omöjligt för mig att spekulera i.

Sammanfattning

Ett vaccinationstvång är möjligt sett till både svensk grundlag och EU-rätt. Till min vetskap finns inga kryphål och inte ens religionsfriheten kan användas som en motivering mot en eventuell lag om vaccintvång. Med de nuvarande effekterna av covid-19 skulle jag dock inte tro att ett vaccintvång kommer på tal.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My ÖhmanKategorier:Hälsa, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: