SVT Fake News om klimatet – Lars Bern i Fjärde Statsmakten nr 89.

https://swebbtv.se/videos/watch/09122c65-1364-4a88-af75-f6b6c6d564f9?fbclid=IwAR2Tq21ubzFEcfaYZUHl-mCtZcNIhWIMmcD8Kev4naLrsRNxKkX3qjohIs8

SVT vilseleder om klimatet visar detta samtal mellan Mikael Willgert och teknologie doktor i fysik Lars Bern.

Lars Bern börjar med att kommentera SVT Rapports inslag om havsnivåhöjningar i Västafrika och en klimatkris som enligt SVT:s klimatjournalist Erika Bjerström slukar byarna utefter kusten. Lars Bern visar i programmet att alla uppgifter om klimatkris är falska.

I slutet av programmet diskuteras vilka förödande konsekvenser alltihop får för vårt samhälle. Vi berör också möjligheten av att främmande länders lobbyister har påverkat besluten, eftersom resultatet blir att vi i Sverige och Europa förlorar en stor del av vår produktion till Asien

Mikael Willgert berättar att han kontrollerat uppgifterna om havsnivåhöjning i databasen PSMSL över havsförändringar och fann ingen större höjning av nivån utanför Afrika. Däremot finns en jorderosion till följd av byggnation och borttagen växtlighet vid kusten.

Liknande alarmistiska missförstånd finns i Skåne vilket framgår av inslag från SVT. Sverige har det motsatta förhållandet – en landhöjning.

SVTs klimatkorrespondent Erika Bjerström är gammal bekant till Lars Bern och är mycket kunnig om miljö och dessa frågor. Lars Bern bedömer att hon ljuger medvetet om klimatet.
I ett inslag från Elefenbenskusten i Afrika visar hon på flera felaktiga fakta. I programmet har hon med en lokalbefolkning som hoppas på ekonomiskt bistånd från västvärlden, vilket man redan får från FNs Klimatfond som startade 2009.

Staffan Wennberg har i ett tidigare program berättat att Sverige ska betala 12 miljarder SEK /år enligt Parisavtalet.
Erosionen är självförvållad och beror på mänskliga handlingar som byggen och ökad befolkning, inte klimatpåverkan.

Tvärtom har ovädren minskat över jorden genom att uppvärmningen gjort att temperaturen utjämnas mellan norr och i syd. Att påstå att ovädren ökat är att fara med osanning.

Västvärlden ges i programmet skulden för problemen i Västafrika, vilket är en lögn. Vi har ingen klimatkris utan en långsamt pågående klimatförändring säger Lars Bern.

Anledningen är att människor påverkar miljön vilket upptäcktes av opinionsbildare på 1960-talet. Denna miljörörelse omformades sedan av globalistiska organisationer så att nationella hinder mot globala storföretag kunde raseras. Samma sak med pandemin, en Great Reset. En förskjutning från nationella parlament till global världsordning.

Samtalet går vidare till fakta om temperaturförändringar. Lars Bern visar att den allt lägre solaktiviteten påverkar jordens klimat. Dagens höjning började på mitten av 1800-talet då den ”lilla istiden” slutade.

Nu har temperaturen sjunkit, framför allt på grund av havsströmmen La Nina i Stilla Havet och sk solfläckar i solens magnetfält visar dansk forskare.

Hur kan SVT sprida uppenbart felaktig information diskuterar Willgert och Bern. En förklaring kan vara att klimatalarmister lever på att mana fram hot, oavsett sanningshalt. Ett tydligt exempel är fd presidentkandidaten Al Gore som har blivit miljardär på sin klimatskrämsel.

SVTs ledning och tidningarnas redaktionsledningar är helt styrda av rika globala intressen som vill dra nytta av denna skrämselpropaganda.

Om människan påverkar klimatet så mycket så skulle pandemin under 2020 ha lett till mindre utsläpp av koldioxid eftersom flyget stod still och hela länder stängdes ned, men detta syns inte i mätningar.

Lars Bern menar att ökningen av kodioxid har gjort att växtligheten har ökat, till exempel mindre öknar i Sahara, ökad livsmedelsproduktion och snabbt växande skogar i Sverige. De flesta klimatvariabler har skett till det bättre menar Lars Bern.

Sol- och vindenergi utgör trots allt tal om dess betydelse inte mer än ca 2 % (2018) och kan knappast ersätta olja, gas och kol som energikälla.

SVTs desinformation om energislag och klimat kommer fortsätta tills sanningen kommer fram i form av lägre temperaturer.

Västvärlden går mot att själva stänga ned sina ekonomier genom att till år 2050 övergå till fossilfri energi som vind och kärnkraft, något som kommer gynna Kina och drabba vanliga människor i väst som inte har råd med dyra eldrivna bilar. Ett missnöje bland befolkningarna i väst kommer att skapas medan ekonomier i Asien kommer gå framåt.

Kan beslutsfattare bakom klimathoten vara påverkade av utländska globala intressen som gynnar Kina eftersom många produkter i väst måste fasas ut till fördel för kinesiska?
Elektrifieringen kan kräva en återkomst av kärnkraft som kan ske med stöd av ny teknik utvecklad i Ryssland, Kina och Sydkorea. Västvärlden har gått i baklås och dess hegemoni är på väg ut.

Lars Bern vädjar slutligen till alla tittare att sluta tro på alarmisterna som skrämts sedan 1970-talet.

https://www.psmsl.orgKategorier:klimatet, Media

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: